Onderwijs Doelgroepen Docenten en begeleiders Nieuws SIMPEL curriculum start: monitor de studentenopkomst

31 augustus 2023

Vanaf maandag 4 september start het onderwijs voor de Bachelors Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen in aangepaste vorm door project SIMPEL. Nogmaals grote dank aan allen die hier hard aan gewerkt hebben en ook nog voor werken!

In dit bericht vind je meer informatie over:

 • de belangrijkste veranderingen voor docenten door project SIMPEL;
 • informatie over onderwijsevaluatie;
 • informatie over nieuwe aanwezigheidsregistratie;
 • een verzoek aan modulecoördinatoren en docenten om studentenopkomst te monitoren en met het projectteam SIMPEL te delen.

Veranderingen SIMPEL 2023-2024

Samengevat, betekent SIMPEL voor docenten:

 • Minder interferentie tussen leerlijnen. Studenten volgen onderwijs van in principe één leerlijn per dag (uitgezonderd Klinische Kwartalen).
 • De planning van het onderwijs in cursussen/modules is anders dan voorheen. Het CSI en MGZ onderwijs is bijvoorbeeld ná elkaar gepland in een kwartaal. En cursussen, zoals MGZ en CSI zijn in principe per semester georganiseerd (EC toekenning en Brightspace inrichting). Zie het jaarschema.
 • De inhoud van een beperkt aantal onderwijsmodules is aangepast of verschoven. Neem contact op met de leerlijncoördinator of regisseur voor meer informatie.
 • De inrichting van Brightspace is veranderd. Kwartaalcursussen zijn gesplitst, er is in principe per cursus één Brightspace-omgeving (uitgezonderd PPG, KVS en Professionaliteit).
 • Je krijgt te maken met wisselende studentgroepen. Studenten worden na inschrijving ingedeeld in een roostergroep, waarmee ze aan het onderwijs van een cursus deelnemen. Deze roostergroep is voor de cursussen van het 1e semester van het 1e jaar gelijk aan de coachgroep. Voor alle andere cursussen kan de roostergroep verschillen van samenstelling.
 • Het opzoeken van roosters is veranderd door de invoering van Termtime door de RU, zie Onderwijslogistiek - MyTimetable.

Voor de achtergronden en meer informatie zie SIMPEL Curriculum - Radboudumc. Informatie voor studenten is beschikbaar via Curriculum bachelor GNK en BMW 2023-2024 - Studenten Informatiepunt (STiP) (ru.nl)

Evaluatie

Om het effect van de invoering van dit aangepaste curriculum te kunnen zien zal in de leerlijn en kwartaalevaluaties (vanuit OMT-1) extra aandacht zijn voor doceerbaarheid en studeerbaarheid. Zodat we verbeterpunten voor volgend jaar in beeld krijgen en samen kunnen oppakken. Vragen, feedback en opmerkingen over (de effecten van) project SIMPEL kunnen gericht worden aan het projectteam SIMPEL. Het projectteam blijft ook in 2023-2024 intact om nog een verdere verbeterslag te maken.

Terugkoppeling studentenopkomst

Om ook nog meer te kunnen sturen op een passend aantal onderwijsmomenten (beter organiseerbaar) is het van groot belang om goede stuurinformatie te hebben, zoals studentenopkomst. We verzoeken modulecoördinatoren en docenten daarom om de opkomst van studenten in onderwijsmomenten te monitoren. En dit terug te koppelen in de evaluaties naar de regisseur. Het is de bedoeling dat je tijdens de onderwijsmomenten bijhoudt wat de opkomst (globaal) is. Hoe preciezer hoe beter. 

Hoe zie je het geplande aantal deelnemers: In MyTimetable zijn voor elk onderwijsmoment de geplande roostergroepen weergegeven (kolom “Groepen”). Door het aantal roostergroepen te vermenigvuldigen met 8 (aantal studenten per roostergroep) is het te verwachten aantal deelnemers inzichtelijk.

NB1 de kolom “Grootte” geeft niet altijd het juiste aantal te verwachten deelnemers omdat hier de al geplande overboeking niet altijd zichtbaar is.

NB2 doordat eind augustus eerder geplande maar toch niet benodigde groepen zullen vervallen is het correcte aantal groepen vanaf 4 september zichtbaar.

Aanwezigheidsregistratie bij verplicht onderwijs

Vanaf studiejaar 2023-2024 wordt de aanwezigheid van verplicht onderwijs door de opleiding geregistreerd.

 • Onder verplicht onderwijs vallen bv het vaardighedenonderwijs van de leerlijn PPG en research, de patiëntcontacten, de ITO/iVT/gVT bij de klinische vraagstukken en sommige practica in de leerlijn MGZ.
 • Bij onvoldoende aanwezigheid volgen er consequenties, zoals beschreven in de toetsregelingen (BMW en  Geneeskunde). Bijvoorbeeld inhalen van onderwijs of een “niet voldaan” krijgen voor een deeltoets.
 • Verplicht onderwijs is in het rooster te zien door de labelling met een rood poppetje en het woord “verplicht” in de titel.
 • Registratie vind (vooralsnog) plaats op papier o.b.v. de roostergroepindeling van Osiris. Per roostergroep wordt een presentielijst aangeboden (door een studentassistent van de RHA) die studenten moeten ondertekenen. Studenten wordt sterk aangeraden om hun persoonlijk rooster te volgen en niet het onderwijs van andere groepen te volgen.
 • Op het moment van registreren moeten studenten aanwezig zijn in het onderwijslokaal anders wordt de student geregistreerd als afwezig. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Nieuws voor docenten

Om op de hoogte blijven van het nieuws voor docenten, volg je deze nieuwsmodule. Meldingen (per e-mail) van nieuwe berichten krijg je als volgt:

 • Ga naar het docentennieuws op Nieuws - Radboudumc.
 • Klik links op 'stel e-mailalert in'
 • Kies hoe vaak je een melding wilt ontvangen en sla op

 

Allen, veel succes en plezier met het komende onderwijs in de nieuwe opzet!

Marjolein van de Pol - opleidingsdirecteur Geneeskunde
Frans Russel - opleidingsdirecteur Biomedische wetenschappen
Esther Tanck - voorzitter OMT-1
Gert Olthuis, Alwin Scharstuhl, Elke van den Heuvel, Nienke Stoffer, Isabel van de Wetering, Helma Pluk - projectteam SIMPEL

 • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

  Health Academy docenten

Meer nieuws


Save the date: de Onderwijsdagen 2024 van 18 t/m 21 maart

15 december 2023

Het thema is 'Samen bewegen naar de toekomst'. Wil je een workshop aanmelden? Dat kan t/m 21 december.

lees meer

Workshop: Onsamenhangende werkstukken vol met fouten wat doe je hiermee als docent?

18 oktober 2023

Radboud in’to Languages kan deze workshop voor groepen docenten van een vakgroep of opleiding kosteloos verzorgen dankzij het taalbeleidbudget van het college van bestuur.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet