Veelgestelde vragen senior coassistentschap

FAQ's


Episode 1 t/m 3


Episode 0 en 1

 • cAIM – Algemene Introductie Master
 • CKO1v - Centraal Klinisch Onderwijs 1 (voorbereidend deel)
 • CINT - Coassistentschap Interne Geneeskunde
 • CKO1n - Centraal Klinisch Onderwijs 1 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 0 en 1

cAIM - Algemene Introductie Master 

Informatie over cAIM kan worden gevonden op Brightspace.

CINT - Coassistentschap Interne Geneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen  die betrokken zijn bij het coassistentschap Interne Geneeskunde.

 


Episode 2

 • CKO2v - Centraal Klinisch Onderwijs 2 (voorbereidend deel)
 • CNEU - Coassistentschap Neurologie
 • CPSY - Coassistentschap Psychiatrie
 • CKO2n - Centraal Klinisch Onderwijs 2 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 2

 

CNEU - Coassistentschap neurologie

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen  die betrokken zijn bij het coassistentschap neurologie.

CPSY - Coassistentschap psychiatrie

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen  die betrokken zijn bij het coassistentschap psychiatrie.

Episode 3

 • CKO3v - Centraal Klinisch Onderwijs 3 (voorbereidend deel)
 • CHEE - Coassistentschap Heelkunde
 • CKO3n - Centraal Klinisch Onderwijs 3 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 3

CHEE - Coassistentschap Heelkunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap heelkunde.

Episode 4 t/m 6


Episode 4

 • CKO4v - Centraal Klinisch Onderwijs 4 (voorbereidend deel)
 • CKIN - Coassistentschap Kindergeneeskunde
 • CKO4n - Centraal Klinisch Onderwijs 4 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 4

CKIN - Coassistentschap Kindergeneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap kindergeneeskunde.

 


Episode 5

 • CKO5va - Centraal Klinisch Onderwijs 5a gynaecologie (voorbereidend deel)
 • CGYN - Coassistentschap Verloskunde & Gynaecologie
 • CKO5vb - Centraal Klinische Onderwijs 5b SEG (voorbereidend deel) vanaf cogroep 189
 • CAVK - Coassistentschap Acute Vaardigheden Verloskunde
 • CSEG - Coassistentschap spoedeisende geneeskunde (vanaf cogroep 189)
 • CKO5n - Centraal Klinisch Onderwijs 5 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 5

CGYN - Coassistentschap Gynaecologie en Verloskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap Verloskunde & Gynaecologie.

CSEG - coassistentschap spoedeisende geneeskunde (vanaf cogroep 189)

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap spoedeisende geneeskunde.
 

Episode 6

 • CKO6v - Centraal Klinisch Onderwijs 6 (voorbereidend)
 • CKNO - Coassistentschap KNO-heelkunde
 • CDER - Coassistentschap Dermatologie
lees meer

Episode 6

CKNO - Coassistentschap KNO-heelkunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap KNO-heelkunde.

CDER - Coassistentschap Dermatologie

Kijk hier voor meer  informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap  Dermatologie.


Als er minder dan 30 studenten in een cogroep zitten , dan moeten er in groep A minimaal 13 studenten komen en ook in groep B zullen er minimaal 13 studenten moeten komen.
 

Episode 7 en 8


Episode 7

 • CKO7v - Centraal Klinisch Onderwijs 7 (voorbereidend deel)
 • CZRG - Coassistentschap Ouderengeneeskunde
 • CHUI - Coassistentschap Huisartsgeneeskunde
 • CVER - Coassistentschap Verdieping
 • CKO7n - Centraal Klinisch Onderwijs 7 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 7

CZRG - Coassistentschap ouderengeneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap ouderengeneeskunde.

CHUI - Coassistentschap Huisartsgeneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over het coassistentschap Huisartsgeneeskunde

CVER - Coassistentschap Verdieping

In het coassistentschap Verdieping van vier weken wordt kennis gemaakt met disciplines die nog niet eerder tijdens de reguliere coschappen aan bod zijn geweest.  Het is een zeer breed en divers coassistentschap waarbij studenten worden uitgedaagd niet alleen iets te leren over het betreffende vakgebied waarin ze stage lopen, maar ook overkoepelend naar de gezondheidszorg kijken. Betrokken disciplines zijn onder andere bedrijfsgeneeskunde, donorgeneeskunde, klinische genetica, verzekeringsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg (GGD), verslavingsgeneeskunde, sportgeneeskunde, microbiologie en infectiepreventie, pathologie, radiologie, radiotherapie, anesthesiologie, oogheelkunde, revalidatiegeneeskunde, bestuur en beleid, RIVM en AVG, ....
 

Werving en organisatie coschap CHUI en CVER
Het planbureau van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde heeft contacten en contracten met de stage-verlenende instellingen en stemt af wanneer en hoeveel coassistenten hun coassistentschap lopen bij de stage-verlenende instelling.

De opleidingen hebben landelijke afspraken gemaakt rond werving en stages. Een plaatsing van een student in het gebied van een andere universiteit kan leiden tot verstoorde relaties. Verder waren er in het verleden klachten van praktijken/diensten die frequent door studenten op eigen initiatief benaderd werden voor stages, terwijl bij de opleiding bekend was dat zij geen stages wilden verlenen of juist al wel reguliere stages verzorgden. Dit werd ervaren als overlast. Het is daarom niet toegestaan voor de coassistent om zelf een stageplaats te regelen.

De verdeling van de stageplaatsen gebeurt in het blok CKO7-voor, waarbij de mogelijkheid bestaat om een voorkeur aan te geven voor een van de genoemde beschikbare stageplaatsen op de verdeellijst.
Studenten bereiden zich in CKO7-voor met individueel voorbereidingsmateriaal (toegespitst op de plek waar zij stage gaan lopen) voor op het coassistentschap.
 


Episode 8

 • CKO8 - Centraal Klinisch Onderwijs 8
 • CSEN - Senior coassistentschap
lees meer

Episode 8

CSEN - Senior Coassistentschap

Het senior coassistentschap duurt in totaal 12 weken en kan gelopen worden bij verschillende (sub-)disciplines van het Radboudumc en de geaffilieerde klinieken. Op de brightspace ‘senior- en keuzecoschappen’ kan je een overzicht vinden van alle stageplaatsen, inclusief mailadressen van de contactpersonen. Hier is ook meer informatie te vinden over het seniorcoschap in het algemeen. Het aanbod aan stageplaatsen (type specialisme, stage-instelling) dat beschikbaar is verschilt per periode en/of per co-groep.

Selectie beschikbare plaatsen

Anderhalve week voor de start van CKO7v krijgt de cogroep via de mail de lijst met beschikbare plekken. Deze moet op de eerste dinsdag van CKO7v ingeleverd worden bij de Postbus indeling coassistenten Radboudumc Health Academy: indelingco-assistenten.rha@radboudumc.nl .

Veel gestelde vragen en evaluatie

Evaluatie alle episodes

Het wordt enorm gewaardeerd als studenten aan het einde van elke episode dit evaluatieformulier willen invullen. vul evaluatieformulier in
 • Medewerkers
 • Intranet