Vrijstelling

De vervolgopleiding is opgebouwd uit verschillende modules. De vervolgopleiding start met de Generieke Module Intensief (GMI). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules.

Heb je eerder de GMI gevolgd en wil je een vervolgopleiding gaan doen? Mogelijk kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.

Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Geriatrie Verpleegkundige (GER)

Over de opleiding

De opleiding geriatrieverpleegkundige (GER, voorheen VGV) leidt op tot gespecialiseerd verpleegkundige Geriatrie. Om de opleiding te kunnen volgen, is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwame competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

De opleiding is gebaseerd op de dagelijkse beroepspraktijk van de Geriatrie verpleegkundige. Aan de hand van betekenisvolle praktijksituaties ga je de theorie leren en vertalen naar jouw situatie in de praktijk.

In de opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

De ‘normale veroudering’; wat is het kantelpunt naar kwetsbaarheid? Wat kun je als geriatrieverpleegkundige betekenen in het preventieve domein? We richten ons op de belevingswereld van de oudere en gaan uit van een holistische blik en positieve gezondheid. Hoe kunnen we de ouderen hierin ondersteunen in diens bestaande sociale- en zorgnetwerk?

Bovendien besteden we aandacht aan de beroepshouding van de geriatrieverpleegkundige; hoe toont deze optimaal verpleegkundig leiderschap om op te kunnen treden als vertegenwoordiger van de zorgvrager? Hoe draag je kennis over aan collega’s en andere professionals in het zorgnetwerk?

Je ontwikkelt je vaardigheden voor de benadering van geriatrische, gerontopsychiatrische en psychogeriatrische zorgvragers en diens naasten waarbij de focus ligt op het aansluiten bij- en het betrekken van de zorgvrager en diens naasten. Hierbij maken we gebruik van psycho-educatie.

Daarnaast ontwikkel je vaardigheden voor het begeleiden van de zorgvrager en diens naasten in de palliatieve- en stervensfase. Daarbij stellen we de kwaliteit van leven voor de zorgvrager voorop. Je leert over de verschillende stadia van palliatieve zorg, en hoe je op een holistische, ethisch verantwoorde wijze zorg draagt voor de zorgvrager en diens naasten in de palliatieve- en stervensfase.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende componenten:

 • Specialisatie gerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding geriatrieverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA's (LZ - GER 1 t/m 3)
 • Functie-overstijgende kern EPA's (LZ - FO 1 & 2)
 • De basis langdurige zorg (BLZ); hierin wordt EPA-overstijgende theorie aangeboden.
 • De EOL Evidence Based Practice (EBP)

Daarnaast kan de opleiding uitgebreid worden met de specifieke EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA bibliotheek. (EPA Bibliotheek — CZO Flex Level)

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar kan zijn als dat nodig is.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Cindy Coppens
Opleider

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 25,5. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 uur per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is 11 maanden.
  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.


 • Zo word je toegelaten

  Als je verpleegafdeling nog geen erkende geriatrische status heeft, kan deze onder voorwaarden toch geschikt worden bevonden als opleidingsafdeling (voor het praktijkgedeelte). In dat geval ben je wel verplicht een  aanvullende stage op een GAAZ, GAUZ of GAPZ te doen. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl/

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van deze vervolgopleiding is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking?

lees meer

Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een to-do-list vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod
 • Medewerkers
 • Intranet