Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding High Care Neonatologie Verpleegkundige (HCN)

Over de opleiding

De opleiding leidt op tot gespecialiseerd verpleegkundige High Care Neonatologie. Om de opleiding te kunnen volgen, is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA-gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwame, competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

Je gaat competenties ontwikkelen op het gebied van:

 • het uitvoeren van methodische werkprocessen en het verlenen van zorg in laag-, midden- en hoogcomplexe situaties.
 • doelmatig en effectief communiceren met de zorgvrager en alle betrokkenen en rekening houden met diversiteit en culturele achtergronden, evenals rekening houden met verschillende verantwoordelijkheden van professionals op diverse niveaus.
 • doelmatig en effectief samenwerken met alle betrokkenen, inclusief de ouders/verzorgers/naasten en samenwerken op verschillende niveaus: monodisciplinair, multidisciplinair en interprofessioneel. Het nemen van verantwoordelijkheden tot en met het hoogste complexiteitsniveau.
 • professionele vakinhoudelijke kennis, vaardigheden, attitude en het leveren van een bijdrage aan de innovatie van het beroep.
 • maatschappelijke verantwoording vanuit de werksetting van de zorgvrager volgens wet- en regelgeving. Bevorderen van innovaties in de gezondheidszorg.
 • persoonlijk en intercollegiaal leiderschap.
 • de professionele (beroeps)ontwikkeling en kwaliteitszorg.

De taken, verantwoordelijkheden en zelfstandigheid van de highcare-neonatologieverpleegkundige richten zich op alle complexiteitsniveaus van de zorgsituatie(s), inclusief de initiële opvang van het hoogcomplexe zorgvragende kind. In de werksituatie wordt door de professional geanticipeerd op plotselinge veranderingen die een bedreiging zouden kunnen zijn voor het kind. De kans op al dan niet verwachte complicaties met ernstige, zo niet fatale gevolgen zijn aanwezig.

De highcare-neonatologieverpleegkundige is in staat om:

 • Zorg te verlenen aan een pasgeborene/kind (in alle ontwikkelingsfasen) in de palliatieve en/of stervensfase. Hierbij is de palliatieve zorg gericht op verlichting van symptomen en het verhogen van kwaliteit van leven.
 • Zorg te verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie

Over de opleiding

De opleiding kan bestaan uit verschillende componenten:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

De vervolgopleiding High Care Neonatologie ziet er als volgt uit:

 • Functie-overstijgende kern EPA's (MK-FO-1 & 2)
 • Specialisatiegerelateerde kern EPA's (MK-HC-IC-N 1 & 2)
 • Specifieke EPA's (MK-FO-3 en MK-HC-IC-N-3)

Daarnaast kan de opleiding uitgebreid worden met de specifieke EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies. LZ-FO-6.pdf (czoflexlevel.nl)

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA bibliotheek. (EPA Bibliotheek — CZO Flex Level)

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar kan zijn indien nodig.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

In het kort

 • Verpleegkundigen met een vervolgopleiding kinderverpleegkundige of een deel hiervan.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 25. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1.000 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is ongeveer 12 maanden.
  Daarna volg je een stageprogramma van 224 uur op de NICU van het Radboudumc.
  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Zo word je toegelaten

  Je mag in sommige gevallen ook deelnemen als de een gelijkgestelde scholing hebt gevolgd, op het gebied van kinderverpleegkundige en/of zieke pasgeborene. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&V.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod
 • Medewerkers
 • Intranet