Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Neuro Verpleegkundige (NEU)

Over de opleiding

De opleiding Neuroverpleegkundige (NEU, voorheen VNV) leidt op tot gespecialiseerd neuroverpleegkundige. Om de opleiding te kunnen volgen, is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwame competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

Deze vervolgopleiding biedt je kennis en vaardigheden die je als verpleegkundige nodig hebt bij het verlenen van gespecialiseerde zorg in (hoogcomplexe) zorgsituaties met neurologische zorgvragers. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkleerperiode, daarom is een werkplek waar zorgvragers met een neurologische aandoening komen of verblijven noodzakelijk.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende componenten:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding neuroverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA's (LZ - NEU 1 t/m 3)
 • Functie-overstijgende kern EPA's (LZ - FO 1 & 2)
 • De basis langdurige zorg (BLZ); hierin wordt EPA-overstijgende theorie aangeboden.
 • De EOL Evidence Based Practice (EBP)

Daarnaast kan de opleiding uitgebreid worden met de specifieke EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies.

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA Bibliotheek - CZO Flex Level.

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar kan zijn als dat nodig is.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Malon Meeuwsen

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en revalidatieverpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 156 lesuren verdeeld over 22 lesdagen. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 uren per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is 12 maanden.
  Duur van de opleiding bij een parttime dienstverband (24 uur per week): 19 maanden.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.


 • Zo word je toegelaten

  Je moet naast een diploma verpleegkundige en een geldige BIG-registratie ook een aanstelling als verpleegkundige hebben (minimaal 24 uur per week) bij een instelling waar neurologische of neurochirurgische patiënten worden verzorgd of waar zij revalideren.

  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.
   

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door specialisten vanuit de zorgketen. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. ga naar de CZO-website

Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod
 • Medewerkers
 • Intranet