Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Neuro Verpleegkundige VNV

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en verleen je zorg aan zorgvragers die een neurologische, neurochirurgische behandeling of radiologische interventie ondergaan? Dan is deze opleiding iets voor jou. lees meer

Over de opleiding

Deze vervolgopleiding biedt je kennis en vaardigheden die je als verpleegkundige nodig hebt bij het verlenen van gespecialiseerde zorg in (hoogcomplexe) zorgsituaties met neurologische zorgvragers. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkleerperiode, daarom is een werkplek waar zorgvragers met een neurologische aandoening komen of verblijven noodzakelijk.

Wat leer je?

In module 1 komen de algemene verpleegkundige zorg van de zorgvrager met een neurologische aandoening en de gevolgen van de aandoening voor de zorgvrager aan de orde. Daarnaast vakoverstijgende vakken als communicatie, patiëntveiligheid en klinisch redeneren.
 
Belangrijke onderdelen in module 2 zijn de medische en verpleegkundige zorg bij zorgvragers met Cerebro Vasculair Accident, neurochirurgische en neuro-oncologische aandoeningen. Je werkt uiteenlopende casussen uit met klinisch redeneren en presenteert deze aan elkaar.
 
Module 3 staat in het teken van de gevolgen van een neurologische aandoening en de  mogelijkheden van neurorevalidatie. Je leert wat palliatieve zorg inhoudt en wat hierbij jouw rol als neuroverpleegkundige is voor de zorgvrager en mantelzorger. Ook is er aandacht voor ethiek in relatie tot je werk als neuroverpleegkundige.
 
Tijdens de opleiding vragen we van jou een actieve bijdrage, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en het geven van feedback aan je medestudenten.

Toetsing en afsluiting

Elke module sluit je af met een schriftelijke toets. Als je de vervolgopleiding voor zowel de theorie als de praktijk succesvol afrondt, ontvang je een diploma.
Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding.
 
De modules zijn ook los te volgen. Als je de moduletoets succesvol afrondt, ontvang je een modulebewijs.

Eindtermen

De eindtermen van de opleiding  zijn gebaseerd op de opleidingseisen neuroverpleegkundige van het CZO. Je kunt deze vinden op de website van het College Zorg Opleidingen.

Praktijk en theorie

We hebben de opleiding ontwikkeld op basis van behoeften van deelnemende instellingen en het beroepsdeelprofiel neuroverpleegkundige (2014) van de Nederlandse Vereniging van Neuro Verpleegkundigen en Verzorgenden (thans de afdeling Neuro & Revalidatie van de V&VN).
Tijdens de opleiding stimuleren we je om voortdurend de verbinding te zoeken tussen de theorie en de toepassing in de praktijk en vice versa. Het praktijkgedeelte voer je uit bij je eigen zorginstelling.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en revalidatie verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 156 lesuren verdeeld over 22 lesdagen. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is 12 maanden.
  Duur van de opleiding bij een parttime dienstverband (24 uur per week): 19 maanden.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Zo word je toegelaten

  Je moet naast een diploma verpleegkundige en een geldige BIG-registratie ook een aanstelling als verpleegkundige hebben (minimaal 24 uur per week) bij een instelling waar neurologische of neurochirurgische patiënten worden verzorgd of waar zij revalideren.

  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.
   

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door specialisten vanuit de zorgketen. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. ga naar de CZO-website
 • Medewerkers
 • Intranet