Kerncijfers 2023

Bekijk meer gegevens en cijfers over onze organisatie in het Jaarverslag 2023
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Over het Radboudumc Organisatie en bestuur

We zijn een universitair medisch centrum

Als universitair medisch centrum hebben we drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleiding. Deze activiteiten zijn op vele manieren met elkaar verweven. 

lees meer

We zijn een universitair medisch centrum

Als universitair medisch centrum hebben we drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleiding. Deze kerntaken zijn op vele manieren met elkaar verweven. Ons onderzoek, van fundamenteel tot toegepast, is uiteindelijk gericht op toepassing in de patiëntenzorg. En de patiëntenzorg is een voedingsbodem voor innovatieve onderzoeksideeën en innovaties in organisatie van patiëntenzorg en onderwijs. Onze hoogleraren, medisch specialisten, artsen en verpleegkundigen combineren zorg met onderzoek en geven in veel gevallen ook onderwijs. En studenten Geneeskunde komen al vanaf de eerste studiedag in aanraking met patiënten en de zorg. Alleen door de focus op en samenwerking tussen onze drie kerntaken, kunnen we onze missie realiseren: to have a significant impact on health and healthcare.

Patiëntenzorg

Het Radboudumc biedt topreferente en topklinische zorg. Dat betekent dat de nadruk ligt op patiënten die een zeer complexe behandeling moeten ondergaan of die een zeldzame aandoening hebben. Het Radboudumc heeft daarmee een landelijke (expert)functie voor collegazorginstellingen. We herbergen bijvoorbeeld expertisecentra, onder andere voor zeldzame aandoeningen. Hier werken deskundigen die veel weten over een bepaald ziektebeeld; over de juiste diagnose, de beste behandeling, de juiste begeleidingen, (na)zorg en wetenschappelijk onderzoek. Ook beschikken we over erkenningen (vergunningen) voor bijna alle bijzondere functies, zoals deze zijn vastgelegd in de Wet op bijzondere medische verrichtingen. Dit zijn meestal behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, speciale voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig is. 

Wetenschappelijk onderzoek

Met ons wetenschappelijk onderzoek, dat van hoge internationaal erkende kwaliteit is, verwerven we nieuwe inzichten die de weg wijzen naar duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Het helpt ons doorbraken te bereiken in het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van ziektes en in de preventie ervan. We richten ons daarbij niet alleen op de zeldzame aandoeningen, maar ook op de grotere volksziektes zoals kanker, hart- en vaataandoeningen en dementie. Ook draagt onderzoek bij aan de opleiding van onze zorgprofessionals. Met al ons wetenschappelijk onderzoek beogen we in te spelen op behoeftes uit de maatschappij. We willen er impact mee hebben op mens en maatschappij, op gezondheid en gezondheidszorg. Zo verbeteren we met ons wetenschappelijk onderzoek niet alleen de patiëntenzorg in het Radboudumc, maar ook de zorg en gezondheid daarbuiten. Want het is onze maatschappelijke taak om kennis te delen, te verspreiden en tot waarde te brengen in de praktijk. Waar mogelijk brengen we het wetenschappelijk onderzoek naar de markt, bijvoorbeeld via spin-off bedrijven, patenten en publiek-private samenwerkingen.

Onderwijs en opleiding

Het Radboudumc leidt de artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van morgen op. Daarvoor hebben we een uitgebreid aanbod van opleidingen, scholingen en trainingen. We verzorgen onder andere bijna alle erkende medische opleidingen:

  • universitair onderwijs in de Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Molecular Mechanisms of Disease, Cognitive Neuroscience en Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg
  • (medische) vervolgopleidingen tot specialist
  • postacademisch en post-hbo-onderwijs
  • verpleegkundige en paramedische opleidingen

Al onze onderwijs- en opleidingsactiviteiten zijn samengebracht in de Radboudumc Health Academy.


Fit for the Future

Het Radboudumc is bezig met een verandering van organisatie, besturing en manieren van (samen)werken.

lees meer

Fit for the Future

Het Radboudumc is bezig met een verandering van organisatie, besturing en manieren van (samen)werken. Dat doen we om ook in de toekomst onze patiënten nóg beter te kunnen helpen, om nog beter onderzoek te kunnen doen, nog beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, en om collega’s op te leiden voor de gezondheid en de zorg van morgen. Aan die veranderingen werken we in weloverwogen stappen, binnen het programma Fit for the Future.

Met Fit for the Future zijn we op weg naar de organisatie die we willen zijn: we gaan nog meer (samen)werken vanuit de vraag van patiënten, van studenten, onderzoekers, collega’s en de maatschappij. Door ons samen écht te verdiepen in die vraag zijn we van meer waarde en grote betekenis én doen we het juiste. Dat vraagt om nog beter samenwerken over afdelingen heen, intern en extern. Want samen weten en kunnen we meer.

Zorg, onderwijs en onderzoek komen samen in zorgpaden

De zorgpaden die we ontwikkelen zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop we over afdelingen heen gaan samenwerken. Een zorgpad is een soort stappenplan dat de patiënt doorloopt. Zo weet de patiënt precies wat er gaat gebeuren en krijgt de beste zorg van een team aan collega’s van het Radboudumc en daarbuiten. Dit team staat om de patiënt heen en loopt mee in alle stappen die de patiënt zet. Door onze kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek goed met elkaar te verbinden, hebben we alles in huis om de patiënt het beste te helpen.

Zo ziet het Radboudumc er in grote lijnen straks uit

Concreet bestaat het Radboudumc in grote lijnen straks uit 11 centra voor patiëntenzorg, 41 afdelingen (waarvan 3 science departments), 3 instituten (voor elke kerntaak één) en de 7 stafdiensten.

Versterkte positie voor verpleegkundigen

Aan het hoofd van elk centrum voor patiëntenzorg staan een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur. Door verpleegkundige vertegenwoordiging op directieniveau krijgt deze beroepsgroep meer regie en zeggenschap over het eigen werk en wordt verpleegkundige kennis steeds meer formeel ingebed in de organisatie. Zo maken we onze zorg nog persoonsgerichter. Lees meer over de verpleegkundig directeuren.

Alles in huis voor de patiënt van nu én de toekomst

Met Fit for the Future zorgen we er dus voor dat we als Radboudumc alles in huis hebben om de patiënt van nu en de toekomst het beste te helpen. Dat hebben we goed gedaan als de patiënt ervaart dat we waarde toevoegen en onze medewerkers zien dat we het verschil hebben gemaakt en met plezier aan het werk zijn.

Bekijk de video's

Wat gaan we doen? Waarom? En hoe komt het Radboudumc er in grote lijnen uit te zien? In deze video zie je hoe we Fit for the Future willen worden.

Structuur van de organisatie


Organogram en organisatieonderdelen

Een overzicht van de organisatieonderdelen en hoe zij zich tot elkaar verhouden, op weg naar een nieuwe organisatie.

lees meer

Organogram en organisatieonderdelenSamenwerken in netwerken

We zijn overtuigd van de kracht van duurzame samenwerking en netwerkvorming. Samen met onze partners in zorg, onderwijs, onderzoek, openbaar bestuur, bedrijven en regio investeren we in zorg en gezondheid.

lees meer

Publicaties en verantwoording


Jaarverslagen

Bekijk onze online terugblik op 2023 of download een jaarverslag (2017 - 2023).

lees meer

Jaarverslagen

Bekijk de terugblik op 2023 op onze website of download direct het Jaarverslag 2023 (inclusief jaarrekening).

Oudere jaarverslagen

Hier vindt u de oudere jaarverslagen van het Radboudumc (in pdf):


Radbode personeels­magazine

Radbode biedt achtergronden, meningen en ontwikkelingen, persoonlijke verhalen en gaat discussies niet uit de weg. Voor en over onze medewerkers, uit alle hoeken in huis. 

lees meer

Radbode personeels­magazine

Radbode is het personeelsblad van het Radboudumc. Het magazine verschijnt 6 keer per jaar en telt 24 pagina’s. Radbode biedt achtergronden en ontwikkelingen bij het Radboudumc, brengt relevante informatie en meningen, gaat discussies niet uit de weg en biedt persoonlijke verhalen. Over zowel patiëntenzorg, onderwijs & opleiding, onderzoek en ondersteunende diensten. Radbode heeft een oplage van circa 13.000 exemplaren. Medewerkers en gepensioneerden ontvangen het blad op het huisadres.

Recente nummers


Bouwspecial nieuwbouw

In dit digitale magazine lees je alles over onze bouwplannen.

naar magazine

Meer over onze organisatie


Geschiedenis van het Radboudumc

Onze geschiedenis gaat terug tot 1905. Dan ontstaat de Radboud Stichting, die zich sterk maakt voor de oprichting van een Nederlandse katholieke universiteit. In 1923 opent de Katholieke Universiteit Nijmegen, in 1951 start de medische faculteit en 5 jaar later opent het Sint Radboud Ziekenhuis. lees meer

Hoogleraren

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

lees meer

Onze strategie

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet