Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist

U bent in behandeling bij het Neuro-oncologisch netwerk van het Radboudumc. De verpleegkundig specialist is hier uw vaste contactpersoon. Hij of zij is medebehandelaar in het team van neurochirurgen, neurologen, oncologen en radiotherapeuten.
                    
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op medisch gebied. Hij of zij heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en medische adviezen. Daarnaast helpt hij of zij u om overzicht te houden over de behandeling.

Afspraken

De verpleegkundig specialist kan een aantal vaste afspraken met u op de polikliniek inplannen, of telefonisch contact met u houden. Deze afspraken kunnen gecombineerd worden met de afspraken bij de medisch specialist of onafhankelijk daarvan. U of uw naasten kunnen de verpleegkundig specialist ook zelf benaderen met al uw vragen. Uit ervaring weten we dat het prettig voor u kan zijn als er tijdens de gesprekken een familielid of goede vriend(in) mee kan komen. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:

 1. Operatie en opnameduur (indien van toepassing)
 2. Werking en bijwerking van medicijnen
 3. Epileptische aanvallen
 4. Lichamelijke en geestelijke klachten
 5. Vragen of problemen op sociaal en emotioneel gebied
 6. Behandelmogelijkheden
 7. Planning van afspraken
 8. Verwijzing naar andere zorgverleners
 9. Informatie over patiëntenverenigingen

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal mijnRadboud kunt u via een beveiligd systeem online uw dossier inzien, een bericht versturen aan uw arts of verpleegkundig specialist. Informatie over mijnRadboud vindt u op de website, of bij de inschrijfbalies van het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

 • In het patiëntenportaal mijnRadboud kunt u via een beveiligd systeem een bericht versturen aan uw arts of verpleegkundig specialist. 
 • Voor vragen over polikliniekafspraken en MRI-scans belt u met de polikliniek Neurologie op telefoonnummer: (024) 361 66 04.
 • Voor vragen over de operatieplanning en opname belt u met het planbureau Neurochirurgie op telefoonnummer: (024) 361 66 04. Zij zijn bereikbaar op maandag woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur. 
 • Buiten kantoortijden kunt u bij spoedeisende vragen of problemen contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of 112.

Postadres
Radboudumc t.a.v. Verpleegkundig Specialist neuro-oncologie
secretariaat neurologie, HP 633
Postbus 9101
6500HB Nijmegen

Patiëntenzorg Aandoeningen Gliomen Onderzoeken en behandelingen
Algemene informatie
Diagnosefase
Diagnose-onderzoek
Behandelfase
Behandelingen

Algemene informatie


Wat is een glioom?

Gliomen zijn kwaadaardige hersentumoren. Ondanks aanvullende behandeling zal de tumor in de loop der tijd weer aangroeien. Er zijn wel behandelingen voor gliomen. Deze behandelingen moeten ervoor zorgen dat iemand met een glioom zo lang mogelijk kan leven, met zo min mogelijk klachten. 

lees meer

Wat is een glioom?

Een glioom is een kwaadaardige hersentumor. Kwaadaardig betekent in dit geval dat hij niet te genezen is. Een glioom is kanker van de hersenen. 

Er zijn wel behandelingen voor gliomen. Deze behandelingen moeten ervoor zorgen dat iemand met een glioom zo lang mogelijk kan leven, met zo min mogelijk klachten. Deze behandelingen zijn een operatie, bestraling en chemotherapie.

Laaggradig en hooggradig

Niet alle gliomen zijn even kwaadaardig. De kwaadaardigheid van de tumor drukken we uit met ‘gradaties’. Er is een onderverdeling in laaggradige- en hooggradige gliomen: 

 • Laaggradig (graad 1+2). Deze tumoren groeien langzaam en ontstaan meestal bij mensen tussen de 20 en 40 jaar.
 • Hooggradig (graad 3+4). Deze tumoren groeien snel en ontstaan meestal bij mensen boven de 40 of 50 jaar.

De graad 4 hersentumor komt het meeste voor. Deze tumor wordt een glioblastoom genoemd. 

Eigenschappen van een glioom

Een glioom is een hersentumor die in het omliggende hersenweefsel ingroeit. De tumor is niet goed afgegrensd van zijn omgeving. Doordat de tumor ook rond het hersenweefsel zit, kunnen we de tumor nooit helemaal verwijderen tijdens een operatie. Ondanks aanvullende behandeling groeit de tumor na een tijdje weer.

Een glioom zorgt niet voor uitzaaiingen naar andere organen in het lichaam. 

In Nederland wordt er jaarlijks bij ongeveer 1000 mensen een glioom  vastgesteld. Over de oorzaak van het krijgen  van een glioom is niets bekend. 

Gliomen zijn niet erfelijk. Heel soms komt een glioom bij een (meestal al bekende) erfelijke aandoening voor.


Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. Bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Hij of zij geeft u voorlichting en medische adviezen.

Lees meer

Diagnosefase

Diagnose-onderzoek


Gesprek met uw arts

U heeft vaak een eerste gesprek bij een neuroloog (of neuroloog in opleiding) in het ziekenhuis. Tijdens deze afspraak worden uw klachten besproken en volgt er een lichamelijk onderzoek.

lees meer

Gesprek met uw arts

Als er bij u de verdenking is op een hersentumor heeft u vaak een eerste gesprek bij een neuroloog (of neuroloog in opleiding) in het ziekenhuis. In dit eerste gesprek wordt gesproken over de klachten die u heeft. De neuroloog krijgt zo een indruk van enkele belangrijke hersenfuncties, zoals het denken, geheugen, spraak- en taalvermogen.

Tijdens de afspraak volgt een lichamelijk onderzoek waarbij onder andere uw kracht, gevoel, coördinatie en reflexen worden onderzocht.

In het Radboudumc maakt u ook meteen kennis met de verpleegkundig specialist neuro-oncologie. 

MRI of CT-scan

Bij een verdenking op een hersentumor laat de neuroloog een MRI of CT-scan van de hersenen maken. Deze scan geeft vaak al veel informatie over een mogelijke diagnose.

Weefselonderzoek

Voor de definitieve diagnose is een scan niet voldoende. Hiervoor is weefsel uit de tumor nodig om onder de microscoop te onderzoeken. 


Contact met de huisarts

De huisarts heeft een belangrijke taak in de begeleiding van u en uw familie. De behandelaren van het ziekenhuis sturen regelmatig brieven naar uw huisarts om ze op de hoogte te houden

lees meer

Contact met de huisarts

Een huisarts ziet op hetspreekuur maar zelden iemand met een hersentumor. Als dat al zo is, is de diagnose vaak al in het ziekenhuis gesteld.

De huisarts heeft een belangrijke taak in de begeleiding van u en uw familie. De behandelaren van het ziekenhuis sturen regelmatig brieven naar uw huisarts om ze op de hoogte te houden. Huisartsen houden meestal veel contact met de patiënt en zijn of haar familie. 


Onderzoek CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om röntgenfoto's van het lichaam te maken. lees meer

Onderzoek MRI-scan

Met een MRI-scan van de hersenen kunnen we een hersentumor aantonen en het beloop volgen. Het type en de graad van de tumor kunnen we vaststellen door weefseldiagnostiek. Ander onderzoek wordt verricht als daar aanleiding toe is. lees meer

Weefsel­onderzoek

Middels weefselonderzoek kan de soort en de kwaadaardigheid van de tumor worden vastgesteld. Soms is het een klein stukje weefsel uit het afwijkende gebied genoeg: een biopsie. In andere situaties wordt weefsel weggehaald tijdens een grotere operatie, waarbij zoveel mogelijk van de tumor wordt verwijderd.

Behandelfase

Behandelingen


MDO Neuro-oncologie

Het multidisciplinaire team van behandelaars komt wekelijks samen tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) Neuro-oncologie. Het team bespreekt patiënten met uiteenlopende neuro-oncologische problemen en stelt een behandeladvies op.

lees meer

MDO Neuro-oncologie

Het multidisciplinaire team van behandelaars komt wekelijks samen tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) Neuro-oncologie. Het team bespreekt patiënten met uiteenlopende neuro-oncologische problemen en stelt een behandeladvies op.

De behandelend specialist bespreekt het behandeladvies met de patiënt en zijn familie. Gaat de patiënt akkoord met het behandelplan, dan vindt verwijzing plaats naar de afdeling die de behandeling uitvoert. Dat kan voor een operatie de afdeling Neurochirurgie zijn, voor bestraling de afdeling Radiotherapie, of voor chemotherapie de afdeling Medische Oncologie.


Behandelingen

Uw arts bespreekt met uw welke behandeling voor u het meest geschikt is.
 • Tijdens een operatie verwijdert de neurochirurg (een deel van) de hersentumor door een opening in uw schedel.

  lees meer


Behandeling Symptoom­behandeling met dexamethason

Bij mensen met een hersentumor kan (aanvullend) het medicijn dexamethason worden voorgeschreven. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet