Over longkanker

Longkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen en staat bij vrouwen op de tweede plaats. Het komt vooral voor bij mannen tussen de 65 en 80 jaar en bij vrouwen tussen de 55 en 80 jaar.

lees meer

Over longkanker

Longkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen en staat bij vrouwen op de tweede plaats. Het komt vooral voor bij mannen tussen de 65 en 80 jaar en bij vrouwen tussen de 55 en 80 jaar. 

Lees meer over longkanker en cijfers op www.longkankernederland.nl

Symptomen

Mensen met longkanker hebben in het begin van hun ziekte vaak onopvallende klachten, zoals hoesten of vermoeidheid. Oudere mensen denken vaak dat deze klachten passen bij hun leeftijd. Hierdoor komen patiënten vaak (te) laat bij een arts en wordt de diagnose longkanker ook (te) laat gesteldDe meest voorkomende symptomen bij longkanker zijn:

 • Een hardnekkige prikkelhoest, die langer dan 9 weken aanhoudt.
 • Een beetje bloed in het opgehoeste slijm.
 • Ontstekingen aan de luchtwegen, die maar niet overgaan, ook niet met antibiotica.
 • Meer slijmvorming.
 • Kortademigheid.
 • Heesheid zonder keelpijn.
 • Pijn op de borst.
 • Zwelling van het gezicht of de nek.

Deze symptomen kunnen ook andere oorzaken hebben. Ze hoeven dus niet per se op longkanker te duiden. Toch is het verstandig om naar de huisarts te gaan als één of meerdere van deze symptomen niet overgaan.

Samenwerking

De afdelingen Longziekten, Radiotherapie, Cardio-thoracale Chirurgie en Medische Oncologie werken nauw samen op het gebied van longkanker. Ook werken we binnen de regio veel samen met onze partnerziekenhuizen. Onze uitdaging is om élke patiënt met longkanker de beste persoonlijke behandeling te bieden. 

Tumorwerkgroep

Alle patiënten waarvan we vermoeden dat zij longkanker hebben, worden wekelijks besproken in de zogenaamde tumorwerkgroep. Deze groep bestaat uit longoncologen, radiotherapeuten, thoraxchirurgen, radiologen, nucleair geneeskundigen, een patholoog en een verpleegkundig specialist. Samen stellen zij  uw behandelplan op. Hierdoor is er goede afstemming tussen de verschillende artsen zodat we een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze zorg kunnen bieden.


Oorzaak en ontstaan

Roken, meeroken, andere longziekten, luchtvervuiling, het inademen van fijnstof of het werken met schadelijke stoffen, kunnen longkanker veroorzaken.

lees meer

Oorzaak en ontstaan

Er zijn enkele factoren waarvan bekend is dat ze het risico op longkanker vergroten. Op de eerste plaats is dit roken. In de meerderheid van de gevallen is longkanker het gevolg van roken. Longkanker komt ook voor bij mensen die nooit gerookt hebben.

Meeroken, andere longziekten, luchtvervuiling, het inademen van fijnstof of het werken met schadelijke stoffen, kunnen ook longkanker veroorzaken.


Soorten longkanker

Longkanker is niet één ziekte, iedere longkanker is weer anders. Naast longkanker kunnen er in de longen of in de borstkas ook andere soorten kanker voorkomen.

lees meer

Soorten longkanker

Longkanker is niet één ziekte, iedere longkanker is weer anders. Naast longkanker kunnen er in de longen of in de borstkas ook andere soorten kanker voorkomen. Het is belangrijk om te weten welke soort kanker u precies heeft, omdat we dan meer weten over het verloop van de ziekte. Hierdoor kan de longarts de behandeling zo goed mogelijk laten aansluiten bij het soort kanker.


 • Niet-kleincellige longkanker komt het meest voor (bij 85% van de patiënten). Daarin zijn 3 grote groepen te onderscheiden:

  1. Plaveiselcelcarcinoom 
  2. Adenocarcinoom
  3. Grootcellig carcinoom
  We kunnen onderscheid maken tussen kankersoorten die wel en geen mutaties op de genen hebben. De meest voorkomende mutaties bij deze soorten longkanker zijn afwijkingen in de KRAS, EGFR en ALK-eiwitten. Er zijn verschillende behandelmethoden voor niet-kleincellige longkanker. Welke behandeling de arts kiest, hangt af van het soort longkanker en het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Hierover leest u meer onder het kopje behandeling bij longkanker.


Contact

Afdeling Longziekten

(024) 361 45 79
contact


Naar uw afspraak bij Longziekten

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Contact­gegevens voor verwijzers

Locatie Radboudumc (Nijmegen)


Overleglijn verwijzers
024 361 4579 (kantoortijden)
024 361 7417 / 024 361 4590  (buiten kantoortijden)

Dienstdoende longarts
06 1188 5303 (tijdens kantoortijden)

Locatie Radboudumc Dekkerswald (Groesbeek)


Overleglijn huisartsen
024 685 9220 (kantoortijden)

Overleglijn verwijzers
024 685 9293 (kantoortijden)

Dienstdoende longarts
024 361 11 11 (werkdagen tot 18.30 uur)
06 27656407 (werkdagen vanaf 17.30 uur en in het weekend)

Informatie


Polikliniek Longziekten
024 685 9220

Polikliniek RAAcK
024 685 9250

Longrevalidatie
024 685 9530

Sneldiagnostiek astma/COPD
024 685 9558

CF Centrum
024 685 9782

Longfunctieafdeling
024 685 9254

Röntgenafdeling
024 685 9228

Slaappoli
024 685 9257

Stop Roken poli
024 685 9530

 

Onze mensen

Team Longoncologie

Samenwerking Longkankernet

Het Radboudumc werkt samen met Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Elkerliek en Maasziekenhuis Pantein onder de naam Longkankernet.