Patiëntenzorg Resultaten Longkanker niet-kleincellig

Longkanker

De afdelingen Longziekten, Radiotherapie, Cardio-thoracale Chirurgie en Medische Oncologie werken nauw samen op het gebied van longkanker. Ook werken we binnen de regio samen met onze partnerziekenhuizen. Onze uitdaging is om élke patiënt met longkanker de beste persoonlijke behandeling te bieden. lees meer

100 operaties longkanker niet-kleincellig

Aantal patiënten dat een resectie (een operatie met verwijdering van weefsel) ondergaat.

bekijk meer

100 operaties longkanker niet-kleincellig

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Er zijn verschillende behandelingen voor longkanker: een operatie, bestraling, chemotherapie of een combinatie. Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. In 2021 werd in ons ziekenhuis in totaal bij 100 patiënten een operatie waarbij een deel van de long wordt weggenomen (kwab, hele long of een segment van de long) verricht vanwege een primaire longcarcinoom. In onderstaande grafiek staat het aantal patiënten dat een resectie onderging vanwege een primair longcarcinoom van 2017 tot en met 2021.

Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis bij minimaal 20 patiënten per jaar een resectie voor primair longcarcinoom moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.


89 bestralings­behandelingen longkanker niet-kleincellig

Aantal nieuwe patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom dat een radicale bestralingsbehandeling ondergaat.

bekijk meer

89 bestralings­behandelingen longkanker niet-kleincellig

Er zijn verschillende vormen van longkanker. Ook zijn er verschillende behandelingen, zoals een operatie, bestraling, chemotherapie of een combinatie. Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Patiënten met longkanker krijgen vaak radiotherapie (bestraling).

In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom (een bepaalde vorm van longkanker) dat per jaar een radicale bestralingsbehandeling ondergaat in het Radboudumc in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. Dit zijn nieuwe patiënten met zowel eerste als recidief tumoren.

Grafiek

Wachttijd longkanker niet-kleincellig

De tijd tussen het multidisciplinaire overleg en de chirurgische behandeling.

bekijk meer

Wachttijd longkanker niet-kleincellig

Wij doen ons best om patiënten zo snel mogelijk te helpen.

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen gaat over het percentage patiënten, dat werd behandeld met een operatie (electieve resectie) vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat besproken is in het multidisciplinair overleg (MDO) en een wachttijd had van 21 dagen of minder tussen het laatste MDO en de chirurgische behandeling. In het Radboudumc is dit in 2017 gelukt bij 76.5% van de patiënten. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 61.2% in 2017. In onderstaande grafiek staat het percentage patiënten bij wie dit is gelukt in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

Grafiek

Kans op overleving longkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van niet-kleincellige longkanker te genezen. bekijk overlevingskansen

Kans op overleving longkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van niet-kleincellige longkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij niet-kleincellige longkanker zijn er 4 stadia:

  • Stadium 1: een kleine tumor zonder uitzaaiingen.
  • Stadium 2: een grotere tumor en/of uitzaaiingen in de lymfeklieren in de long.
  • Stadium 3: uitzaaiingen in de lymfeklieren tussen beide longen, aan de kant van de long waarin de tumor zit (Stadium 3A), aan de kant van de andere long, waarin de tumor niet zit, of uitzaaiingen boven het sleutelbeen (stadium 3B).
  • Stadium 4: uitzaaiingen in andere organen van het lichaam.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 666 patiënten voor niet-kleincellige longkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

• Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan niet-kleincellige longkanker te zijn overleden.
• Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
• Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend. 
  • Medewerkers
  • Intranet