Over nierkanker

Bij nierkanker zit er een kwaadaardig gezwel in uw nier. In Nederland krijgen ongeveer 1700 mensen per jaar nierkanker. Het grootste deel van de patiënten is tussen de 55 en 75 jaar. In het grootste deel van de gevallen gaat het om een niercelkanker, ook wel niercelcarcinoom of Grawitztumor. 10% van de mensen met nierkanker heeft kanker in het slijmvlies van het nierbekken: een urotheelcelcarcinoom. Deze vorm komt vaak in combinatie met blaaskanker voor. Een zeldzame soort nierkanker die bij jonge kinderen voorkomt is Wilms tumor. Dit ziektebeeld gaat over het niercelcarcinoom.

Oorzaken en symptomen

Er is nog weinig bekend over de oorzaken van nierkanker. Wel weten we dat sommige mensen een groter risico op nierkanker hebben. Erfelijkheid speelt meestal geen rol. In 2% van de gevallen gaat het om nierkanker die ontstaan is door erfelijke aanleg. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld:
  • overgewicht
  • roken
  • voedingspatroon
  • hoge bloeddruk
In het begin geeft nierkanker meestal geen klachten. Hierdoor is het lastig om de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Symptomen van nierkanker kunnen bijvoorbeeld bestaan uit bloed in de urine, pijn in de nierstreek en een voelbare zwelling in de buik. Deze klachten kunnen ook op iets anders wijzen. Het is altijd verstandig om naar de huisarts te gaan als u deze klachten heeft. De prognose is afhankelijk van het stadium waarin de tumor zich bevindt. Het is bij nierkanker lastig te zeggen wanneer iemand volledig genezen is, omdat er altijd het risico blijft bestaan dat de ziekte terugkeert. Vaak wordt nierkanker per toeval ontdekt, omdat de symptomen in het begin vrijwel niet aanwezig zijn. Tumoren die per toeval worden ontdekt zijn vaak kleiner en dus beter te behandelen.
 

Over nierkanker

Bij nierkanker zit er een kwaadaardig gezwel in uw nier. In Nederland krijgen ongeveer 1700 mensen per jaar nierkanker. Het grootste deel van de patiënten is tussen de 55 en 75 jaar.

lees meer

Contact

Polikliniek Urologie

bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)
(024) 361 38 03

Naar uw afspraak bij Urologie

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak bij Urologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Ondersteunende zorg bij nierkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij nierkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.