Diagnosefase
Diagnose-onderzoek
uitslag
Uitslag diagnose-onderzoek
Behandelfase
Behandelingen
Ondersteunende zorg
Nazorgfase
Na afronding van de behandeling blijft u onder controle bij de oncologisch uroloog. Het eerste jaar iedere 3 maanden, daarna ieder half jaar.

Diagnosefase

Diagnose-onderzoek


Over de onderzoeken

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij nierkanker, kunt u het beste naar uw huisarts gaan. Uw huisarts verricht dan een lichamelijk onderzoek. Als uw huisarts een verdenking op nierkanker heeft, verwijst hij of zij u door naar een uroloog. De uroloog kan een aantal onderzoeken uitvoeren.

Onderzoeken bij nierkanker

 • De arts neemt bloed bij u af. Hij onderzoekt dit op een aantal waarden en bepaalt mede afhankelijk hiervan het vervolgonderzoek.


 • Biopsie

  Bij onduidelijkheid over de kwaadaardigheid van de afwijking in de nier wordt er een biopsie afgenomen. Hierbij wordt met een speciale naald enkele hapjes weefsel uit de afwijking van de nier gehaald en onderzocht in het laboratorium. Daarnaast kan een biopsie nodig zijn bij een uitgezaaide ziekte of als opereren niet mogelijk is om het type nierkanker vast te stellen om de juiste behandeling in gang te zetten.

  Meer informatie over de nierbiopsie vindt u hier.

Urine­onderzoeken

Als u bloed in uw urine heeft, voeren we de volgende urineonderzoeken uit.
 • Urinecytologie is het onderzoek naar de aanwezigheid van kwaadaardige cellen in uw urine. Hiervoor vragen wij u urine in een potje in te leveren.

  lees meer


  Urinecytologie

  Urinecytologie is het onderzoek naar de aanwezigheid van kwaadaardige cellen in uw urine. Hiervoor vragen wij u urine in een potje in te leveren. De te onderzoeken urine wordt in een testbuisje gedaan en rondgedraaid in een centrifuge. Hierdoor komen de vaste bestanddelen in de urine op de bodem van het testbuisje terecht. Met speciale kleurstoffen worden de cellen hierin gekleurd en onder de microscoop bekeken. Onrustige cellen die kunnen duiden op kanker of voorstadia van kanker van de urinewegen, zijn op deze manier te herkennen.

 • Urinesediment

  Als uw urine wordt onderzocht op sediment, bekijkt het laboratorium of er niet oplosbare stoffen in uw urine voorkomen. Deze stoffen zijn meestal afkomstig uit het bloed. Ook kan het gaan om stofwisselingsproducten, bacteriën of schimmels. Dit onderzoek wordt gedaan bij klachten die wijzen op stofwisselingsziekten, nierziekten en urineweginfecties. Ook wordt het gedaan als routine onderzoek bij zwangerschap, ziekenhuisopname en voor een operatie.

uitslag

Uitslag diagnose-onderzoek


Over het uitslaggesprek

Als alle resultaten uit de verschillende onderzoeken verzameld zijn, volgt een gesprek over de diagnose. De oncologisch uroloog overlegt met u welke vervolgonderzoeken eventueel nog nodig zijn en wat de mogelijke behandelkeuzes zijn. De volgende resultaten worden hierbij besproken:
 • resultaten van het onderzoek
 • type tumoren
 • diagnose
 • prognose en prognostische factoren
 • behandelplan uit het multidisciplinair overleg

Behandelfase

Behandelingen


Over de behandelingen

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de juiste behandeling. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen.

Behandeling bij nierkanker

 • Bij deze operatie verwijderen we uw nier gedeeltelijk of volledig.

  lees meer

Ondersteunende zorg


Pijn bij patiënten met kanker

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces. lees meer

Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. lees meer

Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. Veel patiënten met kanker hebben last van ongewenst gewichtsverlies. Dat kan onder andere komen door een lichamelijke reactie op de kanker. Gevolg hiervan is dat de stofwisseling verandert, wat invloed heeft op uw eetlust. Problemen met eten kunnen ook ontstaan door de bijwerkingen van de behandeling. Bijvoorbeeld veranderde smaak en reuk, misselijkheid, moeilijk slikken of een ontstoken mond. Indien u moeite heeft met voeding, dan kunt u met uw behandelend arts overleggen of u doorverwezen kunt worden naar een diëtiste. Diëtisten zijn gespecialiseerd in deze klachten en adviseren u voor, tijdens en na de behandeling over de juiste voeding zodat u zo goed mogelijk aan de behandeling kunt beginnen en na afloop zo snel mogelijk weer aansterkt.

Lees meer: http://www.voedingenkankerinfo.nl/
 

Seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid

Kanker en de bijbehorende behandelingen kunnen invloed hebben op uw seksualiteit. lees meer

Seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid

Het feit dat u kanker hebt of hebt gehad, kan ervoor zorgen dat u minder zin hebt in seks. En wanneer u een tumor heeft aan één van de geslachtsorganen, is de kans groot dat de ziekte of behandeling invloed heeft op uw seksueel functioneren. Het is daarom belangrijk om uw gevoelens over uw lichaam en het hebben van seks te delen met uw partner. Ook kunt u uw zorgen altijd delen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een seksuoloog. Meer informatie vindt u op Kanker en seksualiteit.

Vruchtbaarheid

Als u uw vruchtbaarheid dreigt te verliezen door ziekte of medicijngebruik, zijn er vruchtbaarheidsbesparende behandelingen die het vervullen van een kinderwens in de toekomst misschien toch mogelijk maken. 

Omgaan met emoties

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. lees meer

Omgaan met emoties

Pas na afloop van de behandeling beseft u vaak wat voor impact de ziekte op het leven van u én uw naasten heeft gehad en wellicht nog steeds heeft. Aandacht geven aan uw emoties is belangrijk, ook al zou u deze soms liever willen onderdrukken of vermijden. Geef uzelf en uw naasten de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en probeer over uw gevoelens te blijven praten. Als u merkt dat uw klachten aanhouden, kunt u de hulp van de (medische) psycholoog of (medisch) maatschappelijk werk inschakelen.

Psychologische gevolgen van langer leven

Klinisch psycholoog Judith Prins vertelt in onderstaande video over de psychologische gevolgen van langer leven door nieuwe medicijnen. Dankzij de medicijnen leven sommige mensen met uitgezaaide kanker langer dan in eerste instantie werd gedacht. Dat is goed nieuws, maar het kan ook continue onzekerheid meebrengen.

Meer informatie:

 • Medewerkers
 • Intranet