Diagnosefase

Tijdens de diagnosefase krijgt u verschillende onderzoeken
Onderzoek
Diagnose-onderzoek
Afdeling gynaecologie

Behandelfase

In de behandelfase krijgt u één of meerdere van onderstaande behandelingen. Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de ernst en het stadium van uw ziekte.
Behandeling
Behandeling van schaamlipkanker
Afdeling gynaecologische oncologie

Controlefase

Na de behandeling blijft u nog bij ons onder controle. U komt regelmatig op controle. Dit wordt steeds minder naar mate de tijd vordert.

DiagnosefaseDiagnose-onderzoek


Welke onderzoeken krijgt u?

De arts voert een aantal onderzoeken uit om de uitbreiding en het stadium van de ziekte te bepalen. Welke onderzoeken de arts uitvoert, is afhankelijk van uw situatie. U krijgt meestal een biopsie om de diagnose schaamlipkanker te stellen.

lees meer

Welke onderzoeken krijgt u?

De arts voert een aantal onderzoeken uit om de uitbreiding en het stadium van de ziekte te bepalen. Welke onderzoeken de arts uitvoert, is afhankelijk van uw situatie. U krijgt meestal een biopsie om de diagnose schaamlipkanker te stellen. Soms zijn er meerdere biopsieën nodig. Als dit op de polikliniek te pijnlijk is, dan kan het zijn dat de afname van de biopsieën en de beoordeling van de tumor(en) onder een roesje of ruggenprik plaatsvindt. Daarna kunnen er aanvullende onderzoeken gedaan worden.
 

CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om foto's van het lichaam te maken. We maken een CT-scan van uw buik om eventuele uitzaaiingen op het spoor te komen.

lees meer

CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan maakt metingen (scans) met behulp van röntgenstralen. Een computer werkt deze scans vervolgens uit tot foto’s. U ligt tijdens het onderzoek op uw rug op een onderzoektafel die door een ondiepe ‘ring’ van 70 cm hoog en 50 cm diep wordt geschoven. U ligt dus altijd maar voor een deel in deze ondiepe ring. De radiodiagnostisch laborant geeft aan wanneer de scans worden gemaakt. Tijdens het onderzoek schuift u langzaam in het apparaat. Doordat tegelijkertijd de stralenbron om u heen draait, kunnen we in heel korte tijd honderden momentopnamen vanuit verschillende hoeken maken.

Een belangrijke mogelijkheid bij CT is het gebruiken van de opgeslagen gegevens voor een driedimensionale reconstructie van het onderzochte gebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant en beoordeeld door een radioloog.

Voorbereiding en nazorg

Voor veel CT-onderzoeken heeft u voorbereiding en nazorg nodig. Ook is het mogelijk dat u een infuus krijgt of voor het onderzoek moet drinken. Dit heeft meestal te maken met het gebruik van contrastvloeistof om te zorgen dat de afbeeldingen van de verschillende weefsels optimaal zijn. Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Dan kunnen we eventueel geen CT-scan maken. Neemt u bij zwangerschap contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Lees meer over de voorbereiding en nazorg bij CT-onderzoek.

Echografie met punctie

Bij een tumor aan de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw kan een uitgebreide echografie met punctie van de lymfeklieren in de liezen noodzakelijk zijn.

lees meer

Echografie met punctie

Bij (verdenking op) schaamlipkanker kan een echografie met punctie van de lymfeklieren in de liezen noodzakelijk zijn. Tijdens de echografie maakt de radioloog beelden van de liezen met behulp van ultrageluidsgolven. Op deze manier kunnen de lymfeklieren in beeld worden gebracht.

Als uit de echografie een afwijking in de lymfeklieren blijkt (klier is te bol en/of te groot), kan de radioloog besluiten een aantal cellen op te zuigen met een naald (punctie). Deze cellen worden door de patholoog onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Als er sprake is van een uitzaaiing van de kanker, betekent dit meestal dat alle lymfeklieren uit de liezen verwijderd moeten worden. Het beleid wordt door de gynaecologisch oncoloog met u besproken.

Onderzoek MRI-scan

MRI (Magnetische Resonantie Imaging) is een techniek om afbeeldingen van het lichaam te maken met een zeer sterke magneet en radiogolven.

lees meer

Onderzoek Röntgen­onderzoek

We beelden uw longen, botten of buik af met behulp van röntgenstralen.

lees meer

BehandelfaseBehandeling van schaamlipkanker


Welke behandeling is geschikt?

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte en de precieze plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de juiste behandeling. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen.

lees meer

Welke behandeling is geschikt?

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte en de precieze plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kies samen met u de juiste behandeling. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen. De behandeling bestaat meestal uit een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd met een stukje gezonde huid eromheen. Soms is aanvullende behandeling nodig in de vorm van bestraling: radiotherapie. Chemotherapie wordt slechts heel zeldzaam gegeven bij schaamlipkanker.

Operatie

De behandeling bij schaamlipkanker bestaat vrijwel altijd uit een operatie. Bij deze operatie wordt de tumor verwijderd met een gezond stukje huid eromheen. naar de behandeling

Radiotherapie bij schaamlip­kanker

Radiotherapie is behandeling van de tumor met bestraling. Het doel is om zo veel mogelijk kankercellen te vernietigen en daarbij zo veel mogelijk gezonde cellen te besparen. Bij schaamlipkanker krijgt u vaak bestraling na de operatie: een adjuvante behandeling.

Chemotherapie bij schaamlip­kanker

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen. U krijgt vaak chemotherapie bij een grote tumor.

lees meer

Chemotherapie bij schaamlip­kanker

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen. Deze behandeling is voor patiënten met schaamlipkanker. We passen chemotherapie meestal adiuvant toe. Dit wil zeggen dat u chemotherapie aanvullend krijgt op de operatie. U kunt chemotherapie ook krijgen als palliatieve behandeling, om te ziekte te remmen en klachten te voorkomen. Dit is het geval als de tumor te groot of agressief is. Bij schaamlipkanker krijgt u chemotherapie meestal in combinatie met bestraling. De behandeling vindt plaats op de afdeling (oncologische) gynaecologie. Deze afdeling is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vrouwen met gynaecologische kanker.

Voorbereiding

Voordat u begint met de chemotherapie is een aantal voorbereidingen nodig. U krijgt uiteraard een informatiegesprek over de behandeling. Daarnaast controleert de arts uw bloed en soms uw gebit. Soms krijgt u aanvullende medicijnen als ondersteunende behandeling.

Verloop

De behandeling bestaat uit toediening van cytostatica. Voor het beste resultaat dienen we u vaak een combinatie van verschillende soorten toe. Dit gebeurt via het bloed. U krijgt chemotherapie als een kuur. Dit betekent dat u een periode medicijnen krijgt en een periode niet. Meestal krijgt u om de drie weken een kuur. Hoe lang het toedienen van de medicijnen duurt, is afhankelijk van de methode. Het kan vijf minuten duren maar ook een paar dagen.

Gevolgen

De cytostatica tasten niet alleen de kankercellen maar ook de goedaardige cellen aan. Hierdoor ondervindt u vaak nog bijwerkingen na de behandeling. Deze verschillen per medicijn en zijn afhankelijk van uw lichamelijke conditie en lichaam. De bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid, haaruitval en een verhoogd risico op infecties. Als u behandeld wordt met chemoradiatie, bent u waarschijnlijk erg moe door de behandeling. De cytostatica kunnen u ook onvruchtbaar maken. Dit is soms blijvend.

Resten van de medicijnen kunnen nog acht dagen na de behandeling aanwezig zijn in uw lichaamsvocht. Hierom is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen om mensen in uw omgeving niet bloot te stellen aan cytostatica. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zittend plast en met de deksel naar beneden doorspoelt. Ook kunt u het beste het toilet één keer per dag reinigen. Braaksel kunt u door het toilet spoelen. Gedurende deze periode moet u een condoom gebruiken bij geslachtsgemeenschap.
  • Medewerkers
  • Intranet