Over het onderzoek

Een PET-CT is een gecombineerd onderzoek. lees meer

Over het onderzoek

Een PET-CT is een gecombineerd onderzoek.
  • PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET-scan wordt een radioactieve stof gebruikt, die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend.
  • CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. Soms wordt ook röntgencontrast gebruikt om bepaalde structuren (bloedvaten, darmen e.a.) beter te kunnen beoordelen.

Wat onderzoeken we met een PET-CT?

Een PET-CT kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Er zijn dus verschillende typen onderzoeken mogelijk op het PET-CT apparaat. Dit is mogelijk door het gebruik van verschillende radioactieve stoffen.
  • De meest gebruikte radioactieve stof bij een PET-CT is fluor-18-FDG. Dit is een soort radioactief suiker. FDG kan de celdeling goed in beeld brengen, doordat voor celdeling veel suiker nodig is.

    lees meer


Voorbereiding

De voorbereidingen die nodig zijn voor een PET-CT zijn afhankelijk van het type onderzoek. Leest u daarom ook de informatie van het specifieke onderzoek dat u krijgt. lees meer

Voorbereiding

De voorbereidingen die nodig zijn voor een PET-CT zijn afhankelijk van het type onderzoek. Leest u daarom ook de informatie van het specifieke onderzoek dat u krijgt.

Nuchter

In de meeste gevallen moet u tenminste 6 uur nuchter te zijn bij aanvang van het PET-CT onderzoek.
Voor specifieke informatie verwijzen we u naar de informatie over het desbetreffende onderzoek.
Als u diabetespatiënt bent, raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling. We kunnen dan met u afstemmen wat de mogelijkheden zijn voor het nuchter zijn.

Medicijngebruik

Als u geen diabetespatiënt bent, maar wel medicijnen gebruikt, kunt u deze medicijnen op de normale manier innemen. Neem ze met een klein beetje water in wanneer u nuchter moet blijven in die periode. 

Kleding

Bij het maken van de PET-CT scan is het noodzakelijk dat u geen kleding aanheeft met metalen of plastic onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan een riem, metalen knopen, beugels van een BH, sluithaakjes van de BH en drukkers. Ook bepaalde versiering op de kledingkan storend werken. Verder is het mogelijk dat we u vragen om voedingslijnen en dergelijke  tijdelijk af te koppelen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven). Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling.
Daarnaast mag er tijdens het PET-CT onderzoek geen begeleider bij u verblijven.

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We kijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moet reserveren.
 

PET-CT bij kinderen

Informatiefilm over de gang van zaken tijdens een PET-CT onderzoek.


Claustrofobie angst in kleine ruimten

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het PET-CT onderzoek melden. Als het nodig is, kunnen we u een rustgevend medicijn geven. Houd er wel rekening mee dat u in dat geval tot 24 uur na inname geen motorvoertuigen mag besturen.

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. lees meer

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. Als dat gebeurt, moeten we de afspraak annuleren en een nieuwe afspraak inplannen. Dit is echter pas op het laatste moment bekend; het is mogelijk dat u al onderweg of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent.
Ook als er onverwacht oponthoud is tijdens de dag of als u ruim te laat komt voor uw afspraak, kan dit betekenen dat we het onderzoek moeten annuleren. Het is mogelijk dat er dan niet meer genoeg radioactieve stof aanwezig is voor uw onderzoek. In dat geval kunnen we het onderzoek niet goed beoordelen.

Als dit het geval is, vragen we uw begrip hiervoor. We zullen dan een nieuwe afspraak met u inplannen.
 
  • Medewerkers
  • Intranet