Patientenzorg Aandoeningen Slokdarmkanker Onderzoeken en behandelingen

Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

DiagnosefaseOnderzoeken


Onderzoek Endoscopie van de slokdarm

Een endoscopie is een onderzoek waarmee de arts uw slokdarm en maag bekijkt om te zien of er afwijkende cellen zijn.

lees meer

Onderzoek PET-CT

Een PET-CT kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Er zijn dus verschillende typen onderzoeken mogelijk op het PET-CT apparaat. Dit is mogelijk door het gebruik van verschillende radioactieve stoffen.

lees meer

Onderzoek CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om foto's van het lichaam te maken.

lees meer

Onderzoek Echografie op Radiologie

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van echografie beeld te krijgen van uw organen.

lees meer

Onderzoek Echo-endoscopie bij slokdarmkanker

Een echo-endoscopie is een inwendige echo van uw slokdarm. Dit onderzoek combineert een endoscopie met een echografie.

lees meer

Intake SMACON


Slokdarmpoli

Alle patiënten die op donderdag voor 12.00 uur verwezen zijn, worden de eerstvolgende vrijdag op de slokdarmpoli uitgenodigd. Bij de verwijzing worden de uitslagen van de diagnostische onderzoeken meegestuurd (endoscopie en PET-CT).

Intakegesprek chirurg en casemanager

Op de polikliniek Heelkunde maakt u op vrijdagochtend kennis met een medisch specialist (chirurg). Hij of zij bespreekt een aantal onderwerpen met u.

lees meer

Intakegesprek chirurg en casemanager

Op de polikliniek Heelkunde maakt u op vrijdagochtend kennis met een medisch specialist (chirurg). Hij of zij bespreekt de volgende onderwerpen met u:
  • Uw ziektegeschiedenis en uw medische gegevens.
  • Bevindingen lichamelijk onderzoek.
  • De ziekte slokdarmkanker en de mogelijke behandelingen.
  • Uw wensen en levensinstelling
  • Aanvullend onderzoek (indien nodig)
Na afloop van het gesprek met de chirurg bespreekt de casemanager alle logistieke zaken met u, zoals hoe laat wordt u waar verwacht voor welke onderzoeken of gesprekken.

Intakegesprek research coördinator

Om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker te verbeteren wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan zijn dat u voor één of meerdere onderzoeken in aanmerking komt. De chirurg en research coördinator bespreken dit met u.

lees meer

Intakegesprek research coördinator

Om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker te verbeteren wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan zijn dat u voor één of meerdere onderzoeken in aanmerking komt. De chirurg en research coördinator bespreken dit met u.

Na het gesprek met de chirurg en casemanager wordt u voorgelicht over onderzoeken waar uw medewerking voor wordt gevraagd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en niet meedoen heeft geen invloed op de zorg die u van ons ontvangt. De research coördinator legt u de details van het onderzoek uit. U krijgt voldoende bedenktijd om te beslissen of u mee wilt doen.

Intakegesprek met de diëtist

Een tumor in de slokdarm kan problemen geven met eten. Onze diëtist geeft u adviezen om het eten gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

lees meer

Intakegesprek met de diëtist

Een tumor in de slokdarm kan problemen geven met eten. Onze diëtist geeft u adviezen om het eten gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Dit intakegesprek is bedoeld om u alvast voor te lichten over wat u op het gebied van voeding te wachten staat.
Bent u door uw verwijzend specialist al verwezen naar een diëtist elders? Dan vindt dit intake gesprek niet in het Radboudumc plaats.

Multidisciplinair Overleg

Iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur komt het multidisciplinaire behandelteam samen om de uitslagen van de onderzoeken die uw verwijzend specialist heeft gedaan te bespreken.

lees meer

Multidisciplinair Overleg

Iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur komt het multidisciplinaire behandelteam samen om de uitslagen van de onderzoeken die uw verwijzend specialist heeft gedaan te bespreken. Ook de bevindingen van de chirurg uit het intakegesprek worden daarin meegenomen. Uw verwijzend specialist kan eventueel inbellen tijdens deze bespreking om samen met ons team de behandelopties te bespreken.

Het resultaat van dit overleg is een adviesbehandelplan. Het kan ook zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een optimaal behandeladvies te komen. Uw verwijzend specialist krijgt na deze bespreking een inhoudelijke terugkoppeling.

U bent als patiënt niet bij dit overleg omdat het een medisch inhoudelijk overleg is en er meer patiënten tijdens dit overleg worden besproken.  
 

Adviesgesprek behandelplan


Gesprek met de chirurg

Op vrijdagmiddag na 13.00 uur heeft u het adviesgesprek, waarin de chirurg u uitlegt welk behandeladvies u heeft gekregen. De casemanager is bij dit gesprek en legt het u nadien nog eens rustig uit. Als er aanvullend onderzoek nodig is, worden deze onderzoeken deze middag voor u ingepland.

BehandelfaseCuratieve behandeling van slokdarmkanker


Behandeling Chemoradiotherapie bij slokdarmkanker

Chemoradiatie is een combinatie van bestralen en chemotherapie.

lees meer

Herstadiëring

Na de chemoradiatie maken we altijd opnieuw een PET-CT-scan om de omvang van de tumor te bepalen. De uitslag van de PET-CT-scan wordt ook in het multidisciplinair overleg besproken, ter voorbereiding op de operatie.

Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker


Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Als genezing bij slokdarmkanker niet meer mogelijk is, krijgt u een palliatieve behandeling die erop gericht is dat u beter kunt slikken. Ook willen we hiermee de groei van de tumor afremmen. De behandeling bestaat uit uitwendige bestraling.

Behandeling Uitwendige bestraling bij slokdarmkanker

Met uitwendige bestraling bij slokdarmkanker willen we ervoor zorgen dat u beter kunt slikken. Ook willen we de groei van de tumor afremmen.

lees meer

Behandeling Stent plaatsen bij slokdarmkanker

Is opereren, bestralen of chemotherapie niet meer mogelijk bij slokdarmkanker? En heeft u problemen om eten door uw slokdarm te laten gaan? Dan kunnen we een voedingsbuisje in uw slokdarm plaatsen. Dit heet een stent of endoprothese.

lees meer

NazorgfaseUitslaggesprek


Uitslaggesprek

Na de operatie bij slokdarmkanker onderzoekt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel. Ongeveer tien werkdagen later is de uitslag bekend.

lees meer

Uitslaggesprek

Na de operatie bij slokdarmkanker onderzoekt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel. Ongeveer tien werkdagen later is de uitslag bekend. De multidisciplinaire werkgroep bespreekt deze eerst. Multidisciplinair betekent dat alle betrokken specialisten aanwezig zijn. Daarna bespreekt uw hoofdbehandelaar de uitslag met u op de polikliniek.

Op grond van de uitslag kan een goede uitspraak worden gedaan over de kans op genezing. Deze uitslag heeft bij slokdarmkanker meestal geen invloed op nabehandelingen.

Controle en herstel


Controle

Na een behandeling voor slokdarmkanker komt u op controle bij uw hoofdbehandelaar. In overleg kan dit ook in uw eigen ziekenhuis.

lees meer

Controle

Na een behandeling voor slokdarmkanker komt u op controle bij uw hoofdbehandelaar. In overleg kan dit ook in uw eigen ziekenhuis. De controles zijn in de eerste plaats gericht op het effect van de behandeling en op begeleiden van de gevolgen van de slokdarmoperatie. Daarnaast controleert de arts of er signalen zijn dat de tumor weer terugkeert.

Herstelperiode

In het algemeen zult u thuis ruim voldoende tijd moeten nemen om aan te sterken van de operatie en weer te leren eten. Dit kan zes weken tot drie maanden duren.

lees meer

Herstelperiode

In het algemeen zult u thuis ruim voldoende tijd moeten nemen om aan te sterken van de operatie en weer te leren eten. Dit kan zes weken tot drie maanden duren. De voedselvertering kan verminderd zijn, wat kan leiden tot gewichtsverlies. In de regel is dit niet meer dan 10% van uw gewicht vóór de operatie. Ook kunnen de bestralingen en chemotherapie die u hebt gehad een geïrriteerd slijmvlies tot gevolg hebben. En u kunt zich na het gebruik van een maaltijd soms wat misselijk of draaierig voelen.

De maaltijdhoeveelheden van vóór de operatie kunt u niet meer gebruiken. Daarom moet u ze verdelen over meerdere aangepaste porties. De diëtiste vertelt u meer daarover voordat u naar huis gaat. Zonodig begeleidt zij u ook poliklinisch bij bovenstaande problemen.


Vermoeidheid

Veel patiënten zijn langdurig moe na de operatie. Vindt de arts geen andere verklaring voor de vermoeidheid, dan is dit niet verontrustend, maar wel hinderlijk.

lees meer

Vermoeidheid

Veel patiënten zijn langdurig moe na de operatie. Vindt de arts geen andere verklaring voor de vermoeidheid, dan is dit niet verontrustend, maar wel hinderlijk. In de meeste gevallen verdwijnt de vermoeidheid in het eerste jaar na de operatie en zijn alleen goede leefadviezen nodig. Hebt u meer aandacht en hulp nodig, dan kunt u gebruik maken van speciale trainingsprogramma’s die enkele instanties aanbieden. Zoals bijvoorbeeld ‘Herstel en Balans’ van het IKO.

Emoties bij kanker


Verwerking

Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt een plekje geeft zodat u weer verder kunt.

lees meer

Verwerking

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. Ingrijpend, omdat de diagnose kanker heel bedreigend is en omdat er zoveel is waarover u geen controle hebt. U, uw partner, kinderen en anderen in uw naaste omgeving hebben de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Het kan dan goed zijn op zoek te gaan naar een manier om over dit verdriet te praten, bijvoorbeeld met een vriend(in), een professionele hulpverlener of via een community.

Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt een plekje geeft zodat u weer verder kunt. Als de verwerking goed verloopt, merkt u vanzelf dat de daarbij behorende gevoelens langzaam maar zeker minder heftig worden.