Bespreking van de onderzoeken Multidisciplinair overleg

Iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur komt het multidisciplinaire behandelteam samen om de uitslagen van de onderzoeken die uw verwijzend specialist heeft gedaan te bespreken. Uw verwijzend specialist kan eventueel inbellen tijdens deze bespreking om samen met ons team de behandelopties te bespreken.

Aan de hand van de uitslagen wordt het duidelijk of u wel of geen slokdarmkanker heeft en hoe uitgebreid de ziekte is. Ook wordt er in het team bekeken of en zo ja welke behandelmogelijkheden er voor u zijn. Indien er mogelijkheden voor behandeling zijn dan wordt u ook besproken in het regionale MDO (de SMACON bespreking). 

Het resultaat van dit overleg is een adviesbehandelplan. Het kan ook zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een optimaal behandeladvies te komen. Uw verwijzend specialist krijgt na deze bespreking een inhoudelijke terugkoppeling.

U bent als patiënt niet bij dit overleg omdat het een medisch inhoudelijk overleg is en er meer patiënten tijdens dit overleg worden besproken. Uw eigen arts bespreekt de uitkomst van dit overleg later met u.

Diagnosefase
De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Behandelfase
De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio- en/of chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker
Nazorgfase
Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.

Onderzoeken


Onderzoek PET-CT

Een PET-CT kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Er zijn dus verschillende typen onderzoeken mogelijk op het PET-CT apparaat. Dit is mogelijk door het gebruik van verschillende radioactieve stoffen.

lees meer

Onderzoek CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om röntgenfoto's van het lichaam te maken. lees meer

Intake SMACON


Bespreking van de onderzoeken Multidisciplinair overleg

De resultaten van de onderzoeken worden besproken tijdens een multicisciplinair overleg (MDO). lees meer

Slokdarmpoli

Alle patiënten die op donderdag voor 12.00 uur verwezen zijn, worden op vrijdag besproken. De week daarna nodigen we u uit op de slokdarmpoli. Bij de verwijzing worden de uitslagen van de diagnostische onderzoeken meegestuurd (endoscopie en PET-CT).

Intakegesprek chirurg en casemanager

Op de polikliniek Heelkunde maakt u op vrijdagochtend kennis met een medisch specialist (chirurg). Hij of zij bespreekt een aantal onderwerpen met u. lees meer

Intakegesprek chirurg en casemanager

Op de polikliniek Heelkunde maakt u op vrijdagochtend kennis met de casemanager, chirurg en eventueel de radiotherapeut.

Afspraak met de casemanager

De casemanager Heelkunde Oncologie begeleidt patiënten met oncologische aandoeningen. Uw casemanager draagt zorgt voor uw afspraken en eventuele onderzoeken. Daarnaast is de casemanager uw aanspreekpunt bij vragen en problemen. De casemanager is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 bereikbaar op (024) 361 38 08 of via casemanagers.heel@radboudumc.nl. 

De casemanager draag zorg voor de verwijzingen naar de radiotherapeut en oncoloog indien voorbehandeling in het Radboudumc. Indien u verwezen bent vanuit het Rijnstate en bestralingsinstituut dan wordt u daar opgeroepen. Na de voorbehandeling neemt de casemanager contact met u op voor de vervolgafspraken met de chirurg, anesthesist, fysiotherapeut ongeveer 4-6 weken na de laatste bestraling. De operatie zal 8-10 weken na de laatste bestraling in het Radboudumc plaatsvinden.

Afspraak met de chirurg en/of radiotherapeut

De specialist bespreekt de volgende onderwerpen met u:
  • Uw ziektegeschiedenis en uw medische gegevens.
  • Bevindingen lichamelijk onderzoek.
  • De ziekte slokdarmkanker en de mogelijke behandelingen.
  • Uw wensen en levensinstelling
  • Aanvullend onderzoek (indien nodig)

Intakegesprek research coördinator

Na het gesprek met de casemanager en chirurg wordt u door de research coördinator voorgelicht over deelname aan wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Intakegesprek research coördinator

Om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker te verbeteren wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan zijn dat u voor één of meerdere onderzoeken in aanmerking komt. De chirurg en research coördinator bespreken dit met u.

Na het gesprek met de casemanager en chirurg wordt u voorgelicht over onderzoeken waar uw medewerking voor wordt gevraagd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en niet meedoen heeft geen invloed op de zorg die u van ons ontvangt. De research coördinator legt u de details van het onderzoek uit. U krijgt voldoende bedenktijd om te beslissen of u mee wilt doen.

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio- en/of chemotherapie.

Curatieve behandeling van slokdarmkanker


Behandeling Chemo­radiotherapie bij slokdarmkanker

Chemoradiatie is een combinatie van bestralen en chemotherapie. lees meer

Herstadiëring

Na de chemoradiatie maken we altijd opnieuw een PET-CT-scan om de omvang van de tumor te bepalen. De uitslag van de PET-CT-scan wordt ook in het multidisciplinair overleg besproken, ter voorbereiding op de operatie.

Behandeling Operatie bij slokdarmkanker

Tijdens de operatie verwijderen we de slokdarm en het bovenste gedeelte van de maag. lees meer

Uw voorbereiding op de operatie


Intakegesprek met de diëtist

Een tumor in de slokdarm kan problemen geven met eten. Onze diëtist geeft u adviezen om het eten gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. lees meer

Intakegesprek met de diëtist

Een tumor in de slokdarm kan problemen geven met eten. Onze diëtist geeft u adviezen om het eten gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Dit intakegesprek is bedoeld om u alvast voor te lichten over wat u op het gebied van voeding te wachten staat.
Bent u door uw verwijzend specialist al verwezen naar een diëtist elders? Dan vindt dit intake gesprek niet in het Radboudumc plaats.

Intakegesprek met de fysiotherapeut

Als u een goede lichamelijke conditie heeft, dan kunt u de operatie beter aan. Het vermindert de kans op complicaties en bijwerkingen en zorgt voor een sneller herstel. De fysiotherapeut helpt u hierbij. lees meer

Intakegesprek met de fysiotherapeut

Als u een goede lichamelijke conditie heeft, dan kunt u de operatie beter aan. Het vermindert de kans op complicaties en bijwerkingen en zorgt voor een sneller herstel. De fysiotherapeut kijkt samen met u hoe uw conditie en kracht voor de operatie zijn en laat zien wat u kunt doen om deze te verbeteren. Ook geeft de fysiotherapeut u informatie over het bewegen na de operatie. En u krijgt ademhalingsoefeningen om longproblemen na de operatie te voorkomen.

Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker


Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Als genezing bij slokdarmkanker niet meer mogelijk is, krijgt u een palliatieve behandeling die erop gericht is dat u beter kunt slikken. Ook willen we hiermee de groei van de tumor afremmen. De behandeling bestaat uit uitwendige bestraling.

Behandeling Uitwendige bestraling bij slokdarmkanker

Met uitwendige bestraling bij slokdarmkanker willen we ervoor zorgen dat u beter kunt slikken. Ook willen we de groei van de tumor afremmen. lees meer

Behandeling Stent plaatsen bij slokdarmkanker

Als u slokdarmkanker heeft en opereren, bestralen of chemotherapie niet meer mogelijk is en u problemen ervaart om eten door te slikken, dan kunnen we een voedingsbuisje in uw slokdarm plaatsen. Dit heet een stent of endoprothese. lees meer

Nazorgfase

Uitslaggesprek


Uitslaggesprek

Na de operatie bij slokdarmkanker onderzoekt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel. Ongeveer tien werkdagen later is de uitslag bekend. lees meer

Uitslaggesprek

Na de operatie bij slokdarmkanker onderzoekt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel. Ongeveer tien werkdagen later is de uitslag bekend. De multidisciplinaire werkgroep bespreekt deze eerst. Multidisciplinair betekent dat alle betrokken specialisten aanwezig zijn. Daarna bespreekt uw hoofdbehandelaar de uitslag met u op de polikliniek.

Op grond van de uitslag kan een goede uitspraak worden gedaan over de kans op genezing. Deze uitslag heeft bij slokdarmkanker meestal geen invloed op nabehandelingen.

Controle en herstel


Controle

Na een behandeling voor slokdarmkanker komt u op controle bij uw hoofdbehandelaar. In overleg kan dit ook in uw eigen ziekenhuis. lees meer

Controle

Na een behandeling voor slokdarmkanker komt u op controle bij uw hoofdbehandelaar. In overleg kan dit ook in uw eigen ziekenhuis. De controles zijn in de eerste plaats gericht op het effect van de behandeling en op begeleiden van de gevolgen van de slokdarmoperatie. Daarnaast controleert de arts of er signalen zijn dat de tumor weer terugkeert.

Herstelperiode

In het algemeen zult u thuis ruim voldoende tijd moeten nemen om aan te sterken van de operatie en weer te leren eten. Dit kan 3 tot 6 maanden duren. lees meer

Herstelperiode

In het algemeen zult u thuis ruim voldoende tijd moeten nemen om aan te sterken van de operatie en weer te leren eten. Dit kan 3 tot 6 maanden duren. De voedselvertering kan verminderd zijn, wat kan leiden tot gewichtsverlies. In de regel is dit niet meer dan 10% van uw gewicht vóór de operatie. Ook kunnen de bestralingen en chemotherapie die u hebt gehad een geïrriteerd slijmvlies tot gevolg hebben. En u kunt zich na het gebruik van een maaltijd soms wat misselijk of draaierig voelen.

De maaltijdhoeveelheden van vóór de operatie kunt u niet meer gebruiken. Daarom moet u ze verdelen over meerdere aangepaste porties. De diëtiste vertelt u meer daarover voordat u naar huis gaat. Zonodig begeleidt zij u ook poliklinisch bij bovenstaande problemen.


Vermoeidheid

Veel patiënten zijn langdurig moe na de operatie. Vindt de arts geen andere verklaring voor de vermoeidheid, dan is dit niet verontrustend, maar wel hinderlijk. lees meer

Vermoeidheid

Veel patiënten zijn langdurig moe na de operatie. Vindt de arts geen andere verklaring voor de vermoeidheid, dan is dit niet verontrustend, maar wel hinderlijk. In de meeste gevallen verdwijnt de vermoeidheid in het eerste jaar na de operatie en zijn alleen goede leefadviezen nodig. 

Emoties bij kanker


Verwerking

Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt een plekje geeft zodat u weer verder kunt. lees meer

Verwerking

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. Ingrijpend, omdat de diagnose kanker heel bedreigend is en omdat er zoveel is waarover u geen controle hebt. U, uw partner, kinderen en anderen in uw naaste omgeving hebben de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Het kan dan goed zijn op zoek te gaan naar een manier om over dit verdriet te praten, bijvoorbeeld met een vriend(in), een professionele hulpverlener of via een community.

Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt een plekje geeft zodat u weer verder kunt. Als de verwerking goed verloopt, merkt u vanzelf dat de daarbij behorende gevoelens langzaam maar zeker minder heftig worden.
  • Medewerkers
  • Intranet