Na de borst­reconstructie


Na de operatie wordt voor de éérste 24 uur uw borst(en) ieder uur door de verpleegkundige gecontroleerd op doorbloeding. Na de eerste 24 uur wordt de borst(en) iedere 2 uur gecontroleerd tot 48 uur na de operatie, hierna gaat de controle van uw borst(en) over op één keer per 8 uur, dus 3 keer per dag.
U wordt na de operatie geholpen om zo snel mogelijk weer mobiel te zijn. Dit begint op de eerste na de operatie met zitten op de rand van het bed en wordt stapsgewijs uitgebreid. U krijgt op de opname dag een formulier waarop u zelf kan bijhouden wat u per dag gedaan heeft. Dit stimuleert u om zelf actief mee te denken en te werken aan een snel(ler) ontslag naar huis.
Als er bij u drains (dunne afvoerslangetjes) geplaatst zijn, worden deze verwijderd als de drains in het wondgebied minder dan 30 cc bloed en/of wondvocht per dag produceren. Soms kunnen de drains nog niet worden verwijderd wanneer u naar huis mag. In dit geval gaat u naar huis met deze tijdelijke drains en krijgt u hiervoor instructies mee.
Douchen is na de operatie toegestaan wanneer de drains verwijderd zijn.
Als er een tissue-expander is geplaatst, mogen de armen na twee weken weer volledig boven het hoofd worden geheven. 
Om de wondgenezing te bevorderen en eventuele pijnklachten te verminderen, draagt u na de operatie gedurende vier tot zes weken continu een goed passende sport bh, informatie over het aanschaffen van de bh ontvangt u van de verpleegkundig specialist tijdens het poli bezoek.
Tijdens uw verblijf op de afdeling is het handig om een pyjama met voorsluiting te dragen in verband met de vele controles van de borst(en). Pyjama en bh moet u van tevoren aanschaffen en meenemen bij opname.
Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van oplosbare onderhuidse hechtingen die niet verwijderd hoeven te worden.
De eerste 6 weken na de operatie moet u het rustig aan doen om de wond goed te laten genezen. Het kan verstandig zijn om voor de eerste tijd hulp in huis te regelen.

Controle

De eerste controle is 1 à 2 weken na ontslag. In het algemeen zal deze eerste afspraak voor wondcontrole plaatsvinden bij een van onze plastisch chirurgen in opleiding (of verpleegkundig specialist) en krijgt u na ongeveer 2-3 maanden een afspraak bij uw behandelend plastisch chirurg.
Patientenzorg Behandelingen Borstreconstructie tissue expander en prothese

Wat is een tissue expander?

Een tissue expander is een ‘ballon’ die we gedurende een aantal weken langzamerhand vullen. Hierdoor wordt het huid- en spierweefsel opgerekt. Bij de daaropvolgende operatie wordt de tissue expander vervangen door de prothese.

lees meer

Wat is een tissue expander?

Een tissue expander is een ‘ballon’ die we gedurende een aantal weken langzamerhand vullen. Hierdoor wordt het huid- en spierweefsel opgerekt. Bij de daaropvolgende operatie wordt de tissue expander vervangen door de prothese.

Over de tissue expander

Wanneer er niet genoeg huid en/of spier aanwezig is na de amputatie, gebruikt de chirurg een ballon (tissue expander). Hiervoor moet uw huid van goede kwaliteit zijn.

2 weken na de operatie vullen we de prothese verder met vloeistof. Daarvoor komt u wekelijks naar de polikliniek. Elke afspraak brengen we 50 tot 100 cc vloeistof in. Dit duurt ongeveer 2 minuten. Omdat uw huid gevoelloos is door de eerdere operatie, is het aanprikken om de vloeistof in te brengen niet pijnlijk. Door het vullen, rekt uw huid steeds iets verder op. Dit gaat makkelijker als u uw borst vooraf masseert met olie of crème. De hele behandeling duurt 4 tot 8 weken.

Over de prothese

De minst ingrijpende manier om een nieuwe borst te maken, is het plaatsen van een prothese. Dit is mogelijk als er genoeg soepele en gave huid is en de grote borstspier intact is. De chirurg gebruikt het litteken van de amputatie. De ingreep duurt ongeveer 1 uur. Voor deze operatie wordt u 2 of 3 dagen opgenomen.

Chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft een chirurgische bijsluiter opgesteld voor operaties waarbij siliconen borstimplantaten worden gebruikt.

lees meer

Chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft een chirurgische bijsluiter opgesteld voor operaties waarbij siliconen borstimplantaten worden gebruikt. Wij vragen u deze bijsluiter goed door te nemen, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen over uw operatie.

Lees hier de chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten

Zijn borstprotheses veilig?

De afgelopen tijd zijn siliconen borstprotheses vaak in de media verschenen. Daarbij wordt opgemerkt dat siliconen borstprotheses kunnen leiden tot zeldzame aandoeningen. Als plastisch chirurgen van het Radboudumc begrijpen we de onrust die hierdoor is ontstaan.

lees meer

Zijn borstprotheses veilig?

Zijn borstprotheses veilig?

De afgelopen tijd zijn siliconen borstprotheses vaak in de media verschenen. Daarbij wordt opgemerkt dat siliconen borstprotheses kunnen leiden tot zeldzame aandoeningen. Als plastisch chirurgen van het Radboudumc begrijpen we de onrust die hierdoor is ontstaan.
Het ministerie van VWS verspreidt vanaf 14 oktober een brief via een aantal landelijke media waarin zij vrouwen met een borstimplantaat in het algemeen en vrouwen met een implantaat van merk Allergan, type Natrelle/McGhan/Biocell specifiek oproept tot alertheid.

ALCL

Een van de aandoeningen is de zeldzame vorm van lymfeklierkanker ALCL. Uit onderzoek blijkt dat de kans op het krijgen van deze ziekte bij siliconen borstimplantaten zeer klein is: 0,014 procent. Voor vrouwen zonder implantaat is dit 0,00003 procent.
Ongeveer 70 procent van de Nederlandse vrouwen met ALCL had Allergan Biocell implantaten. Sinds begin 2109 wordt dit type borstimplantaten niet meer gebruikt.
Omdat ALCL heel zeldzaam is en goed te behandelen, ziet het ministerie van VWS geen aanleiding om drastische maatregelen te nemen. Wél is het erg belangrijk dat vrouwen die een borstimplantaat hebben, goed letten op symptomen die kunnen wijzen op ALCL. Bij tijdige diagnose is de ziekte goed te behandelen met volledige genezing.

Wat kan wijzen op ALCL?

• De borst met de prothese zwelt op.
• Er is een al dan niet pijnlijke knobbel zichtbaar of voelbaar in de borst met het implantaat.

ASIA

Een andere aandoening is ASIA, een auto-immuunaandoening die mogelijk voor vermoeidheids- en pijnklachten zorgt. Er is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat er een direct verband is met siliconen borstimplantaten.

Hoe weet u welk implantaat u heeft?

Meestal krijgen vrouwen na een borstreconstructie of borstvergroting een kaartje met gegevens over het implantaat dat is gebruikt. Heeft u dit kaartje niet of niet meer? Neem dan contact op de afdeling Plastische Chirurgie.

Wat moet u doen als u klachten heeft?

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), waarbij de plastisch chirurgen van het Radboudumc zijn aangesloten, acht het gebruik van borstprotheses nog steeds veilig. Er is daarom ook geen reden om eerder geplaatste getextureerde borstimplantaten preventief te verwijderen.
Voor alle borstimplantaten geldt: als u lichamelijke klachten heeft, zoals een knobbeltje, een zwelling, pijn of vormverandering van uw borst(en), dan kunt u via uw huisarts een verwijzing vragen voor een controle van de prothese(s) bij de afdeling Plastische Chirurgie.

Wat moet u doen als u geen klachten heeft?

Als u op dit moment geen van bovenstaande klachten ervaart, is er geen reden tot ongerustheid en hoeft u geen contact met ons op te nemen. Wel adviseren wij u regelmatig uw borsten te controleren en alert te blijven op veranderingen in de borst.

Wilt u meer weten of hebt u vragen?

Wilt u meer weten over de risico’s die samengaan met het plaatsen van borstprotheses (ook ALCL), dan verwijzen wij u naar de chirurgische bijsluiter.
 
Wilt u meer weten over de kwestie rondom de adviezen en de veiligheid van siliconen borstprotheses? Kijk dan op de webpagina van de NVPC.
 
Wilt u weten of uw borstprothese(s) geregistreerd zijn in het register voor borstimplantaten DBIR, dan kunt u dit zelf controleren op www.implantaatcheck.nl
 


Landelijke registratie van uw borstprothese

Is er bij u een borstprothese geplaatst of verwijderd, dan is het goed om te weten dat de gegevens worden bijgehouden in een landelijk register.

lees meer

Landelijke registratie van uw borstprothese

Is er bij u een borstprothese geplaatst of verwijderd, dan is het goed om te weten dat de gegevens worden bijgehouden in een landelijk register. Dit register noemen we het Dutch Breast Implant Registry, afgekort DBIR.

De beste kwaliteit

Met de informatie uit het register wordt onderzocht welke borstprotheses goed functioneren en of bepaalde protheses langer meegaan dan andere. Zo kunnen we u de beste kwaliteit protheses aanbieden. Ook in geval van een landelijke terugroepactie kan worden achterhaald welke prothese bij welke patiënten is gebruikt.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijkt u de folder over de DBIR.

Zelf controleren

Heeft u uw borstimplantaat na april 2015 gekregen? Dan kunt u zelf controleren of deze is geregistreerd met www.implantaatcheck.nl. Hiervoor heeft u het serienummer nodig dat in het implantaat-paspoort staat.


Drukkleding bestellen

De afdeling Plastische Chirurgie werkt samen met Lipoelastic. Dit bedrijf verzorgt speciale drukkleding, zoals een bh en een buikband, die u enkele weken lang na de operatie draagt.

lees meer

Drukkleding bestellen

De afdeling Plastische Chirurgie werkt samen met Lipoelastic. Dit bedrijf verzorgt speciale drukkleding, zoals een bh en een buikband, die u enkele weken lang na de operatie draagt. Het is belangrijk dat u deze drukkleding tijdig voor uw operatie aanschaft en meeneemt naar de afdeling als u wordt geopereerd.
Afhankelijk van de ingreep moet u de volgende drukkleding aanschaffen:
 • DIEP-lap: buikband ‘KP special’ of 'KPress' en post-operatieve bh ‘Lipobra'
 • LD-lap: post-operatieve bh ‘Lipobra'
 • LTP-lap: drukbroek ‘TD’ en post-operatieve bh ‘Lipobra'
 • PAP-lap: drukbroek ‘TD’ en post-operatieve bh ‘Lipobra'
 • SGAP-lap: drukbroek ‘TD’ en post-operatieve bh ‘Lipobra'
 • Tissue expander: borstband ‘SI special’ of ‘SI formed’ en post-operatieve bh ‘Lipobra'
 • Prothese: borstband ‘SI special’ of ‘SI formed’ en post-operatieve bh ‘Lipobra'
De doktersassistent of uw verpleegkundig specialist helpt u met uw keuze. U kunt de drukkleding vervolgens zelf bestellen, telefonisch of in de webshop.

Lipoelastic B.V.
+31 (0)73 203 2550
www.lipoelastic.nl/radboudumc

Technisch geneeskundige

De technisch geneeskundige brengt uw borstreconstructieve wensen en mogelijkheden in kaart.

Lees meer

Technisch geneeskundige

De rol van een technisch geneeskundige bij borstreconstructies

Een technisch geneeskundige is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als technische kennis. Hij is in staat besluiten te nemen en medische handelingen uit te voeren op het gebied van diagnostiek en behandeling. Binnen de plastische chirurgie verzorgt hij zowel klinische als technische aspecten, die van belang zijn voor borstreconstructies.

Wat kunt u van een technisch geneeskundige verwachten?

De technisch geneeskundige brengt uw borstreconstructieve wensen en mogelijkheden in kaart, verricht lichamelijk onderzoek, vraagt onderzoeken aan, en maakt samen met u een behandelplan en vervolgafspraken. Na het opstellen van uw behandelplan worden diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld waterbakmetingen, 3D fotografie en CT of MRI scans. Dit verschilt per patiënt. Door deze vooraf verkregen informatie kan de borstreconstructie virtueel worden voorbereid op de computer. Technieken zoals 3D printing of projecties worden uitgevoerd door de technisch geneeskundige. Door gebruik te maken van deze innovaties kan de technisch geneeskundige de opererend chirurg informeren over de uit te voeren borstreconstructie.

De technisch geneeskundige is wettelijk bevoegd om medische handelingen uit te voeren, en zal daarom ook rondom uw borstreconstructie traject klinisch werkzaam zijn.

Samenwerking        

De technisch geneeskundige werkt samen met uw behandelend plastisch chirurg en met de andere deskundigen binnen het multidisciplinaire behandelteam. Dit behandelteam bestaat onder andere uit plastisch chirurgen, oncologisch chirurgen, verpleegkundig specialisten, technisch geneeskundigen en radiologen.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist borstreconstructies brengt uw borstreconstructieve wensen en mogelijkheden in kaart, verricht lichamelijk onderzoek

Lees meer

Verpleegkundig specialist

De rol van een verpleegkundig specialist bij borstreconstructies

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis. Zij is in staat om in nauw overleg met uw behandelend arts, besluiten te nemen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Zij is ook uw aanspreekpunt voor al uw niet- urgente vragen.
 

Wat kunt u van een verpleegkundig specialist verwachten?

De verpleegkundig specialist borstreconstructies brengt uw borstreconstructieve wensen en mogelijkheden in kaart, verricht lichamelijk onderzoek, vraagt onderzoeken aan en maakt samen met u en in nauw overleg met een plastisch chirurg een behandelplan en vervolgafspraken. Na het opstellen van uw behandelplan worden diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld waterbakmetingen, 3D fotografie en CT of MRI scans. Dit verschilt per patiënt.
De verpleegkundig specialist zal tijdens een preoperatief gesprek alle praktische zaken rondom de operatie met u doornemen. Tevens komt u na de operatie tot ongeveer 12 maanden na de ingreep afwisselend bij de uw behandelend arts en de verpleegkundig specialist terug op controle.
 
Tijdens het gehele zorgtraject borstreconstructie zal de verpleegkundig specialist uw aanspreekpunt zijn en kunt u bij haar terecht voor vragen zowel voor de operatie als tijdens de herstelperiode na de ingreep.

Samenwerking

De verpleegkundig specialist werkt samen met uw behandelend plastisch chirurg en met de andere deskundigen binnen het multidisciplinaire behandelteam. Dit behandelteam bestaat onder andere uit plastisch chirurgen, oncologisch chirurgen, technisch geneeskundigen en radiologen.

MediMapp Overzicht in uw behandeling

Kiest u voor een borstreconstructie? Dan bieden wij u MediMapp aan. Hierin staan al uw afspraken overzichtelijk als ‘haltes’ in beeld, zodat u overzicht houdt in uw persoonlijke behandeltraject.

lees meer

MediMapp Overzicht in uw behandeling

Kiest u voor een borstreconstructie? Dan bieden wij u MediMapp aan. Hierin staan al uw afspraken overzichtelijk als ‘haltes’ in beeld, zodat u overzicht houdt in uw persoonlijke behandeltraject. Naast de datum en het tijdstip ziet u ook met wie u een afspraak heeft en hoe u zich kunt voorbereiden.

Veel informatie

Ook vindt u er veel informatie over de behandeling, de onderzoeken, de polikliniek en de verpleegafdeling.

Op uw pc en als app

Medimapp kunt u inzien op uw computer via medimapp.radboudumc.nl maar uw kunt ook de gratis app downloaden voor uw smartphone of tablet.


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na de borst­reconstructie

Na de operatie helpen we u zo snel mogelijk in beweging te komen.

lees meer

Leefregels na borst­reconstructie met tissue-expanders

De aankomende weken is de wondgenezing in volle gang.

lees meer

Leefregels na borst­reconstructie met tissue-expanders

Let op!

In de periode van het plaatsen van de tissue-expander(s) tot aan het plaatsen van de definitieve prothese(s) mag u geen MRI-onderzoek ondergaan. Dit omdat er een metalen plaatje in de tissue expander zit.

 
Week 1

 • Draag gedurende de eerste 4 weken dag en nacht een sport-bh en een borstband.
 • Hef uw armen niet boven schouderhoogte en vermijd zwaar tillen (maximaal 1 kg).
 • Vermijd zware krachtsinspanning van de borstspieren en u mag niet fietsen,sporten of zwaar fysiek werk doen.
 • Zolang u drains heeft mag u niet douchen. Een dag nadat deze zijn verwijderd mag u douchen.
 • De eerste 3 weken na de operatie wordt zelfstandig autorijden afgeraden. Gaat u toch autorijden en krijgt u een ongeluk? Dan kan uw verzekeraar weigeren om een schadevergoeding uit te keren.

Week 2

 • U mag uw armen tot schouderhoogte heffen, maar vermijd zwaar tillen (maximaal 1 kg) en zware krachtsinspanning van de borstspieren.
 • U mag niet fietsen,sporten of zwaar fysiek werk doen.
 • De sport-bh en borstband draagt u dag en nacht.
 

Week 3

 • U mag uw armen boven het hoofd heffen, maar zonder kracht te hoeven zetten en vermijd zwaar tillen.
 • U mag licht huishoudelijke werk verrichten als uw lichaam dat aankan. Dit wil zeggen: zolang u er zich goed bij voelt en het gemakkelijk gaat. Vermijd zware krachtsinspanning van de borstspieren.
 • De sport-bh en borstband draagt u dag en nacht.
 • U komt naar de polikliniek voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. Hiervoor heeft u een afspraak gekregen bij ontslag of u heeft een afspraak thuis gestuurd gekregen.
 • Indien het wondgebied er rustig uitziet en uw lichaam het aankan, worden tijdens de controle op de polikliniek de tissue expander(s) voor het eerst bijgevuld. De tissue expander(s) kunnen wekelijks worden bijgevuld met 50 tot 100 ml tot het gewenste volume bereikt is. 

Week 4

 • U mag uw armen boven het hoofd heffen en meer gaan gebruiken.
 • U mag geleidelijk aan uw gewone dagelijkse bezigheden hervatten, maar belast het geopereerde gebied niet. Vermijd zware krachtsinspanning van de borstspieren.
 • Autorijden is weer toegestaan, mits u zich hiervoor fit genoeg voelt. Dit betekent dat u voor uzelf moet bepalen of u weer snel kan handelen in het verkeer.
 • De sport-bh en borstband draagt u dag en nacht.
 

Week 5

 • U mag geleidelijk aan uw gewone dagelijkse bezigheden en lichte fysieke inspanning hervatten, op geleide van de klachten. Dit wil zeggen: zolang u er zich goed bij voelt en het gemakkelijk gaat.
 • De sport-bh en borstband draagt u dag en nacht.
 

Week 6

 • U mag geleidelijk aan uw gewone dagelijkse bezigheden, sport en krachtsinspanning van de borstspieren hervatten, op geleide van de klachten. Dit wil zeggen: zolang u er zich goed bij voelt en het gemakkelijk gaat. Probeer nog niet te lang zwaar te tillen.
 • De sport-bh en borstband draagt u gedurende het bijvullen van de tissue expander dag en nacht. Daarna mag u het dragen van de sport-bh afbouwen op een manier die voor u prettig is.
 • Na deze week mag u in principe alles weer doen wat u gewend was.