Wat is een scheelziensoperatie?

Wat is scheelzien?

Een andere naam voor scheelzien is strabismus. Bij scheelzien kijken beide ogen niet in dezelfde richting. Bij sommigen staat één oog naar binnen (naar de neus) gedraaid of naar buiten (naar het oor) gedraaid. Anderen kijken afwisselend scheel met het ene en het andere oog. En soms is er een verticale afwijking. Sommige mensen zien daarbij dubbel en andere mensen niet.

Wat gebeurt er bij een scheelziensoperatie?

Een scheelziensoperatie is een operatie aan de oogspieren om de oogstand te verbeteren. Deze spieren die het oog bewegen bevinden zich aan de buitenkant van de oogbol. Tijdens de operatie worden 1 of meer oogspieren verplaatst of ingekort, door deze los te maken van de oogbol en op een nieuwe plaats weer aan oogbol vast te zetten. Soms is het nodig om juist 1 of meerdere oogspieren te verlengen

Duur van de operatie

Als 1 oogspier verplaatst of ingekort wordt, duurt de operatie ongeveer 45 minuten. Als er meer oogspieren verplaatst of ingekort worden, komt er ongeveer 30 minuten per oogspier bij. Uw oog blijft tijdens de operatie in de oogkas en er wordt niet ín het oog geopereerd, alleen aan de spieren aan de búitenkant van het oog. Meestal is één operatie voldoende om een goede oogstand te krijgen, soms zijn meerdere operaties nodig. Na langere tijd kan de oogstand verslechteren en kan er weer een operatie nodig zijn.

Operatie onder algehele narcose

De operatie gebeurt meestal onder algehele narcose (anesthesie) maar kan soms ook onder plaatselijke verdoving. Informatie over anesthesie vindt u onder oogheelkundige ingreep onder algehele anesthesie.

Operatie onder plaatselijke verdoving

Bij volwassenen kan in overleg met de oogarts soms worden gekozen voor een operatie onder plaatselijke verdoving. We adviseren dan om de avond voor de operatie én de ochtend ervoor 2x 500 mg paracetamol te nemen. Informatie over een operatie onder plaatselijke verdoving vindt u onder oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie.

Patiëntenzorg Behandelingen Scheelzienoperatie

Wat is een scheelziensoperatie?

Een andere naam voor scheelzien is strabismus. Bij scheelzien kijken beide ogen niet in dezelfde richting. Een scheelziensoperatie is een operatie aan de oogspieren om de oogstand te verbeteren.

lees meer

Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor specialisten en huisartsen
(024) 361 5104

Voorbereiding

U kunt een aantal dingen doen om u voor te bereiden op deze operatie.

lees meer

Voorbereiding

Inschrijving op wachtlijst
Wanneer een narcose nodig is dan bekijkt eerst de anesthesist of u onder narcose geopereerd kunt worden. Uw gegevens gaan eerst naar de verpleegpost. Zij maken een afspraak bij polikliniek Anesthesiologie (route 725). Soms krijgt u de afspraak meteen mee en soms wordt deze thuis gestuurd.
De gegevens van de polikliniek Anesthesie worden doorgestuurd naar het planbureau van Oogheelkunde, waar u op de wachtlijst komt voor een scheelziensoperatie. Na enige tijd ontvangt u van het planbureau een operatiedatum en afspraken rondom de operatie. U krijgt hiervan per post of per telefoon bericht.

Wordt u onder plaatselijke verdoving geopereerd dan hoeft u (meestal) niet eerst naar de anesthesist. Dan zorgt de oogarts of orthoptist voor de aanmelding bij het planbureau.

Voorbereiding
Er vindt een laatste controle vóór de operatie plaats op polikliniek Oogheelkunde (route 636), bij de orthoptist. Deze controle is meestal in de week voor de operatie.
 

Tijdstip van opname

wordt u onder algehele anesthesie geopereerd dan neemt u twee werkdagen voor de operatie contact op met de DOK (dagopname operatie kamers) : 024 366 63 66. U hoort onder andere hoelaat u zich mag melden op de dag van de operatie. De mogelijkheid bestaat dat u om 7.30 uur aanwezig moet zijn. Op de dag van de operatie wordt u op de DOK (dagopname operatie kamers) verwacht, route 798.

Wordt u onder plaatselijke anesthesie geopereerd dan neemt u één werkdag voor de operatie contact op met het planbureau van polikliniek oogheelkunde: 024 361 6700 keuze 4. U hoort onder andere hoelaat u zich mag melden op de dag van de operatie. Op de dag van de operatie wordt u op de DOK (dagopname operatie kamers) verwacht, route 798.


Meenemen bij opname
• Eventueel medicijnen in originele verpakking, ook oogdruppels.
• Verzekeringspapieren en afsprakenkaartje.
• Voor contactlensdragers: lenzendoosje en vloeistof.
• Nachtgoed en pantoffels.
• Toiletartikelen.


Na de operatie

Lees hier meer over het natraject en mogelijke complicaties.

lees meer

Na de operatie

Als u de operatie klaar is komt u weer terug op de dagopname operatiekamers (DOK). Er wordt zalf in uw ogen gedaan, maar er komt geen verband voor uw ogen. De verpleegkundige/doktersassitente van de DOK bepaalt wanneer u naar huis mag. Zorg dat u met een auto/taxi naar huis kunt, maar ga de eerste 24 uur na de operatie niet zelf rijden. De narcose én de operatie kunnen invloed hebben op uw rijvaardigheid. Daarom bent u de eerste 24 uur na de operatie niet verzekerd als u autorijdt.    

Op de dag van de operatie krijgt u druppels en informatie mee voor de nabehandeling.
Na de operatie is het wit van de ogen rood en u kunt last hebben van prikkende ogen die moeilijk open te houden zijn. Een beetje pijn na de operatie hoort erbij en indien nodig kunt u paracetamol, volgens de standaard dosering, gebruiken.
De hechtingen die in de ogen komen, lossen vanzelf op. Het is belangrijk dat u naar de operatie de ogen in alle blikrichtingen beweegt.

  • Zo’n 5 keer per dag de ogen naar links, rechts, naar boven, naar beneden en naar het puntje van de neus bewegen 

Voordat u naar huis vertrekt, kijkt meestal de oogarts nog even naar uw ogen en zal de behandeling voor ná de operatie uitgelegd worden. De eerste dagen na de operatie zitten er meestal wat korstjes in de ogen en ’s morgens bij het wakker worden kunnen de ogen dichtgeplakt zitten. Het beste kunt u dit met vers leidingwater schoonmaken.
• Zorg ervoor dat er niets in de ogen komt dat irriteert, bijvoorbeeld stof of zand.
• Drie weken niet zwemmen.
• Douchen en haren wassen kan wel, mits u de shampoo naar achteren uitspoelt.
Verdere beperkingen zijn er niet.
U komt een week na de operatie voor controle terug bij de orthoptist en oogarts.

Complicatie
Over het geheel genomen komen bij scheelziensoperaties maar weinig complicaties voor. Een zeer zeldzame complicatie van de operatie is een inwendige oogontsteking. Deze uit zich in koorts, zwelling van de oogleden, pijn, slechter zien met het geopereerde oog en een toenemend verschil in roodheid van de beide ogen. Neem in dit geval direct contact op met de polikliniek oogheelkunde via een van onderstaande telefoonnummers.
Een intensieve behandeling met antibiotica is dan nodig.


Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de medewerkers van polikliniek Oogheelkunde. Zij geven u graag informatie.

Indien u vragen heeft over de wachtlijst kunt u bellen met het planbureau oogheelkunde. Zij zijn bereikbaar iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.30 uur via Polikliniek Oogheelkunde.
• Polikliniek Oogheelkunde tijdens kantooruren: 024 - 361 67 00. (U krijgt een keuzemenu te horen, kies voor optie 2 medische klachten).
• Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden):024 - 361 41 87.
• U kunt ook vragen stellen via Mijnradboud.


Scheelziensoperatie met Tutopatch

Soms is het bij complexe scheenziensoperaties nodig om een of meerdere oogspieren te verlengen.
Als dit met u besproken is, lees dan ook deze informatie over scheelzienoperatie met tutopatch.

lees meer

Scheelziensoperatie met Tutopatch

U heeft besloten om een scheelzienoperatie te laten doen. Binnenkort wordt u hiervoor opgenomen. Toestemming voor deze ingreep kunt u alleen geven nadat uw arts u geïnformeerd heeft over, onder andere, de aandoening, mogelijke onderzoeken en behandelingen, de gevolgen, de mogelijke risico’s en vooruitzichten en eventuele alternatieven. Daarentegen heeft de arts ook informatie van u nodig en rekent hierbij op uw volledige medewerking. Met behulp van de informatie die de arts u heeft gegeven beslist u of u wel of niet toestemt in het onderzoek of de behandeling.

Uw oogarts en de orthoptist hebben u uitleg gegeven over de ingreep. Op deze pagina kunt u die informatie nalezen.

Wat is scheelzien?

Een andere naam voor scheelzien is strabismus. Bij scheelzien kijken beide ogen niet in dezelfde richting. Bij sommigen staat één oog naar binnen (naar de neus) gedraaid of naar buiten (naar het oor) gedraaid. Anderen kijken afwisselend scheel met het ene en het andere oog. En soms is er een verticale afwijking. Sommige mensen zien daarbij dubbel en andere mensen niet.

Wat gebeurt er bij een scheelziensoperatie?
Een scheelziensoperatie is een operatie aan de oogspieren om de oogstand te verbeteren. Deze spieren die het oog bewegen bevinden zich aan de buitenkant van de oogbol. Tijdens de operatie worden een of meer oogspieren verplaatst of ingekort, door deze los te maken van de oogbol en op een nieuwe plaats weer aan oogbol vast te zetten. Het doel van de operatie is om de oogstand te corrigeren zodat de ogen rechter komen te staan. Als er dubbelzien is voor de operatie, kan het doel zijn het dubbelzien te verminderen. Bij u leidt een gewone operatie mogelijk niet tot een optimaal resultaat. Door eerdere operaties of door de grootte van de scheelzienshoek volstaat een normale verzwakking van een oogspier niet. Een normale verzwakking zou ertoe kunnen leiden dat de oogspier te ver naar achteren op de oogbol moet worden.  vastgezet waardoor de beweeglijkheid van het oog te sterk wordt beperkt. Soms is het bij een complexe scheelziensoperatie nodig om een of meerdere oogspieren te verlengen voor een optimaal resultaat. Door eerdere operaties of door de grootte van de scheelzienshoek volstaat een normale verzwakking van een oogspier niet. Een normale verzwakking zou ertoe kunnen leiden dat de oogspier te ver naar achteren op de oogbol moet worden  vastgezet waardoor de beweeglijkheid van het oog te sterk wordt beperkt. De oogspier kan dan verlengd worden met een “tussenstukje”. Hiervoor wordt Bovine Pericardium (Tutopatch®) gebruikt.

Tutopatch® is een materiaal dat bij veel chirurgische ingrepen wordt gebruikt, en wordt gemaakt van het hartzakje van een rund (met moeilijke termen “bovine pericardium”). Runderen worden voor dit doel speciaal gefokt. Het materiaal is steriel en is uitgebreid bewerkt en is als zodanig geschikt voor medisch gebruik. Afstoting door het menselijk lichaam en overdracht van ziekten komen niet voor, er zijn daarom geen bijzondere medicijnen nodig na de operatie. U merkt aan uw oog zelf niet dat Tutopatch® gebruikt is.

De operatie voor scheelzien duurt ongeveer drie kwartier als het om één spier gaat en ongeveer dertig minuten extra per spier als meerdere spieren worden geopereerd. Er zijn mensen die denken dat het oog uit de oogkas wordt gehaald of dat er in het oog wordt geopereerd. Dit is niet zo. Er wordt alleen aan de spieren aan de buitenkant van het oog geopereerd. In de meeste gevallen is één operatie voldoende om een goede oogstand te krijgen, maar soms zijn meerdere ingrepen nodig. Op langere termijn kan de oogstand verslechteren en kan er weer een operatie nodig zijn.

Operatie onder algehele anesthesie

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) maar kan soms ook onder plaatselijke verdoving. Over anesthesie kunt u lezen op de pagina ‘Oogheelkundige ingreep onder algehele anesthesie’.


Behandeling Oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten.  

lees meer

Behandeling Scheelziensoperatie bij kinderen

Bij een scheelzienoperatie bij kinderen geldt een aantal specifieke uitzonderingen. lees meer

Meer informatie


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet