Over scheelziensoperatie

In overleg met de behandelend arts heeft u besloten tot een scheelziensoperatie. Binnenkort wordt u hiervoor opgenomen. Toestemming voor deze ingreep kunt u alleen geven nadat uw arts u geïnformeerd heeft over, onder andere, de aandoening, mogelijke onderzoeken en behandelingen, de gevolgen, de mogelijke risico’s en vooruitzichten en eventuele alternatieven. Daarentegen heeft de arts ook informatie van u nodig en rekent hierbij op uw volledige medewerking. Met behulp van de informatie die de arts u heeft gegeven beslist u of u wel of niet toestemt in het onderzoek of de behandeling.

Uw oogarts en de orthoptist hebben u uitleg gegeven over de ingreep. Op deze pagina kunt u die informatie nalezen.

Wat is scheelzien?
Een andere naam voor scheelzien is strabismus. Bij scheelzien kijken beide ogen niet in dezelfde richting. Bij sommigen staat één oog naar binnen (naar de neus) gedraaid of naar buiten (naar het oor) gedraaid. Anderen kijken afwisselend scheel met het ene en het andere oog. En soms is er een verticale afwijking. Sommige mensen zien daarbij dubbel en andere mensen niet.

Wat gebeurt er bij een scheelziensoperatie?
Een scheelziensoperatie is een operatie aan de oogspieren om de oogstand te verbeteren. Deze spieren die het oog bewegen bevinden zich aan de buitenkant van de oogbol. Tijdens de operatie worden een of meer oogspieren verplaatst of ingekort, door deze los te maken van de oogbol en op een nieuwe plaats weer aan oogbol vast te zetten. De oogarts voert de operatie meestal uit aan twee ogen, om de de ogen zo symmetrisch mogelijk te krijgen.

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) en duurt ongeveer drie kwartier als het om één spier gaat en ongeveer dertig minuten per spier als meerdere spieren worden geopereerd. Over anesthesie kunt u lezen op de pagina ‘Oogheelkundige ingreep onder algehele anesthesie’. Bij volwassenen kan in overleg met de oogarts soms worden gekozen voor een operatie onder plaatselijke verdoving met bewaking door de anesthesist. Er zijn mensen die denken dat het oog uit de oogkas wordt gehaald of dat er in het oog wordt geopereerd. Dit is niet zo. Er wordt alleen aan de spieren aan de buitenkant van het oog geopereerd. In de meeste gevallen is één operatie voldoende om een goede oogstand te krijgen, maar soms zijn meerdere ingrepen nodig. Op langere termijn kan de oogstand verslechteren en kan er weer een operatie nodig zijn.
Patientenzorg Behandelingen Scheelziensoperatie

Over scheelziensoperatie

Een andere naam voor scheelzien is strabismus. Bij scheelzien kijken beide ogen niet in dezelfde richting. Een scheelziensoperatie is een operatie aan de oogspieren om de oogstand te verbeteren.

lees meer

Contact

Afdeling Oogheelkunde

ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur
(024) 361 67 00.
Contact

Voorbereiding

Lees hier meer over de voorbereiding op de operatie en de opname.

lees meer

Voorbereiding

Inschrijving
Voordat een scheelziensoperatie plaats kan vinden bekijkt de anesthesist of u onder narcose geopereerd kunt worden. Uw gegevens gaan eerst naar de verpleegpost. Zij maken een afspraak bij polikliniek Anesthesiologie (route 725). Soms krijgt u de afspraak meteen mee en soms wordt deze thuis gestuurd.
De gegevens van de polikliniek Anesthesie worden doorgestuurd naar het planbureau van Oogheelkunde, waar u op de wachtlijst komt voor een scheelziensoperatie. Na enige tijd ontvangt u van het planbureau een operatiedatum en afspraken rondom de operatie. U krijgt hiervan per post of per telefoon bericht. Scheelziensoperaties worden meestal op maandagochtend uitgevoerd.

Voorbereiding
Er vindt een laatste controle vóór de operatie plaats op polikliniek Oogheelkunde (route 400), bij de orthoptist en de operateur. Deze controle is meestal in de week voor de operatie. Tijdens deze controle krijgt u ook een recept mee voor de oogdruppels. Na deze controle afspraak gaat u naar de verpleegpost voor een
gesprek met de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek wordt alles over de operatiedag en nazorg met u
besproken. Ook kan zij u praktische informatie geven met betrekking tot uw thuissituatie en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Op de ochtend van de opname moet u nuchter zijn en mag u dus
niets meer eten en drinken vanaf de vorige avond 24.00 uur. Heeft u bij vergissing toch wat gegeten dan kan de operatie niet doorgaan. Eten kan nadelige gevolgen hebben voor de narcose. De operatie kan niet doorgaan als u ziek bent. Ook niet als u de dagen voor de operatie verkouden bent, een loopneus of ontstoken
ogen heeft.

Meenemen bij opname
• Eventueel medicijnen in originele verpakking, ook oogdruppels.
• Verzekeringspapieren en afsprakenkaartje.
• Voor contactlensdragers: lenzendoosje en vloeistof.
• Nachtgoed en pantoffels.
• Toiletartikelen.

Tijdstip van opname
Eén werkdag voor de operatie wordt u door een verpleegkundige gebeld tussen 9.00 uur en 11.00 uur, om eventuele bijzonderheden door te nemen en u hoort dan hoe laat u de volgende dag verwacht wordt.

De opname
Op de dag van de operatie wordt u op de dagbehandeling van Oogheelkunde verwacht, route 423, telefoonnummer 024 - 361 63 47.

Na de operatie

Lees hier meer over het natraject en mogelijke complicaties.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie
Als u weer helemaal wakker bent gaat u terug naar de afdeling dagbehandeling. Er wordt na de operatie alleen zalf in de ogen gedaan en er komt geen verband voor de ogen. Als u goed wakker bent kunt u naar huis. Vervoer per auto is noodzakelijk, maar u mag niet zelf rijden. De narcose en de ingreep kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden, daarom bent u gedurende de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd als u actief deelneemt aan het verkeer. Na de operatie is het wit van de ogen rood en u kunt last hebben van prikkende ogen die moeilijk open te houden zijn. Een beetje pijn na de operatie hoort erbij en indien nodig kunt u paracetamol, volgens de standaard dosering, gebruiken.
De hechtingen die in de ogen komen lossen vanzelf op. Het is belangrijk dat u na de operatie de ogen goed in alle blikrichtingen beweegt. De meeste mensen doen dit spontaan. Voordat u naar huis vertrekt, meestal aan het einde van de dag, kijkt de orthoptist nog even naar uw ogen en zullen er wat oefeningen voor de eerste drie weken na de operatie uitgelegd worden. De eerste dagen na de operatie zitten er meestal wat korstjes in de ogen en ’s morgens bij het wakker worden kunnen de ogen dichtgeplakt zitten. Het beste kunt u dit met vers leidingwater schoonmaken.
• Zorg ervoor dat er niets in de ogen komt dat irriteert, bijvoorbeeld stof of zand.
• Drie weken niet zwemmen.
• Douchen en haren wassen kan wel, mits u de shampoo naar achteren uitspoelt.

Verdere beperkingen zijn er niet.
U komt een week na de operatie voor controle terug bij de orthoptist en oogarts.

Complicatie
Over het geheel genomen komen bij scheelziensoperaties maar weinig complicaties voor. Een zeer zeldzame complicatie van de operatie is een inwendige oogontsteking. Deze uit zich in koorts, zwelling van de oogleden, pijn, slechter zien met het geopereerde oog en een toenemend verschil in roodheid van de beide ogen. Neem in dit geval direct contact op met de polikliniek oogheelkunde via een van onderstaande telefoonnummers.
Een intensieve behandeling met antibiotica is dan nodig

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de medewerkers van polikliniek Oogheelkunde. Zij geven u graag informatie.

Indien u vragen heeft over de wachtlijst kunt u bellen met het planbureau oogheelkunde. Zij zijn bereikbaar iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.30 uur via Polikliniek Oogheelkunde.
• Polikliniek Oogheelkunde tijdens kantooruren: 024 - 361 67 00. (U krijgt een keuzemenu te horen, kies voor optie 2 medische klachten).
• Afdeling Orthoptie, R. Draaijer, P. Snijders en I. Verhees: 024 - 361 51 15.
• Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden):024 - 361 41 87.
• U kunt ook vragen stellen via mijn radboud.


Behandeling Scheelziensoperatie bij kinderen

Bij een scheelzienoperatie bij kinderen geldt een aantal specifieke uitzonderingen.

lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer