Over de polikliniek Heelkunde

De polikliniek Heelkunde ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door uw huisarts of specialist. Onze artsen zien patiënten voor een second opinion (tweede mening) of een tertiaire verwijzing. Een tertiaire verwijzing wil zeggen dat u vanuit een ander ziekenhuis voor verdere diagnostiek of behandeling naar ons wordt verwezen.
De aandachtsgebieden van de afdeling Heelkunde zijn:

 • Traumachirurgie
 • Vaatchirurgie
 • Gastrointestinale- en oncologische chirurgie
 • Kinderchirurgie

Een overzicht van de aandoeningen en behandelingen die onder deze aandachtsgebieden vallen, vindt u op de afdelingspagina van Heelkunde


Over de polikliniek Heelkunde

De polikliniek Heelkunde ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door uw huisarts of specialist.

Lees meer

Contact

Polikliniek Heelkunde
Bereikbaar van 08:00-17:00uur

(024) 361 38 08

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Onze spreekuren

 • Algemene informatie over uw afspraak op een spreekuur van de polikliniek Heelkunde.

  lees meer


  Afspraak op spreekuur

  Meld u op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Heelkunde. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt vaak langer dan de vervolgbezoeken. De eerste keer wordt u soms door een co-assistent (arts in opleiding) onderzocht.
  Arts-assistenten en de specialist controleren alle verrichtingen. Soms doen we aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld bloed- en urineonderzoek of röntgenfoto’s. De arts informeert u over de reden van het onderzoek. De verpleegkundige geeft u uitleg.
  Door onverwachte omstandigheden kan het spreekuur uitlopen. Als u langer dan een half uur moet wachten, kunt u zich melden bij de verpleegpost. Omdat er meerdere spreekuren op een dag zijn, kan het zijn dat iemand die na u binnenkomt, eerder aan de beurt is.

  Vervolgafspraken

  In overleg met u maakt de verpleegkundige of de administratie een vervolgafspraak met de behandelend arts. Bel op tijd als u niet kunt komen. Als het mogelijk is, maken we meteen een nieuwe afspraak.

  Uitslag

  De uitvoering van het onderzoeksprogramma en het verwerken van uw gegevens neemt enige tijd in beslag. Meestal kan de behandelend arts de resultaten ongeveer 2 weken na het eerste bezoek met u bespreken. Ook brengen we uw huisarts (schriftelijk) van het resultaat op de hoogte.
   

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Opname

Als we besluiten u op te nemen, heeft u meestal al enkele bezoeken aan onze polikliniek gebracht. Voor de opname komt u op een wachtlijst. lees meer

Opname

Als we besluiten u op te nemen, hebt u meestal al enkele bezoeken aan onze polikliniek gebracht. Voor de opname komt u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van de aandoening. Vooraf krijgt u informatie over de operatie, over het Radboudumc en over de oproep en de opname. Voor vragen kunt u contact opnemen met Opnameplanning Heelkunde (024) 361 47 87 (op werkdagen van 9.00-12.00 uur).

Nuchter

Het is mogelijk dat u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, of dat u nuchter wordt opgenomen op de dag dat u wordt geopereerd. Dit bepalen de chirurg en de anesthesist en hangt onder andere af van onderzoeken of andere zaken die nog geregeld moeten worden voordat u geopereerd kunt worden. Afhankelijk van het moment van opname op de verpleegafdeling, kan de voorbereiding een beetje verschillen. U krijgt hier uitleg over op de polikliniek.

De informatiefilm is bedoeld voor patiënten die nuchter worden opgenomen.


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer

Verpleegkundig specialist vaatchirurgie

Binnen de polikliniek Vaatchirurgie is een team van vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten en vaatlaboranten werkzaam. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek komt u in contact met dit team. lees meer

Verpleegkundig specialist vaatchirurgieOnderzoek Vaatfunctieonderzoek

In overleg met uw behandeld arts is besloten een onderzoek te laten verrichten bij de afdeling Vaatfunctie-onderzoek. Het gaat om een onderzoek waarbij wordt nagegaan of uw bloedvaten goed functioneren. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Wondexpertise­centrum (RUWEC)

Het Radboud Wondexpertisecentrum (RUWEC) is een topkenniscentrum rondom patiënten met complexe wonden. lees meer

Stomazorg op polikliniek en verpleegafdeling Heelkunde

De polikliniek en verpleegafdeling Heelkunde verlenen stomazorg. Op de polikliniek is een stomateam aanwezig. lees meer

Stomazorg op polikliniek en verpleegafdeling Heelkunde

De polikliniek en verpleegafdeling Heelkunde verlenen stomazorg. Op de polikliniek is een stomateam aanwezig. Het bestaat uit een stomaverpleegkundige en twee verpleegkundig specialisten. Zij ondersteunen en behandelen patiënten met een darmstoma of die een darmstoma krijgen. Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen die ook zorg kunnen dragen voor stomapatiënten.  

Op werkdagen is er in principe altijd een stomaverpleegkundige aanwezig op de polikliniek. U krijgt zoveel mogelijk te maken met dezelfde verpleegkundige. Dit lukt niet altijd, want in geval van spoed nemen de verpleegkundigen voor elkaar waar.

Vragen?

Heeft u vragen of problemen met uw stoma of de huid er omheen? U kunt ons elke dag bellen om een afspraak te maken voor het verpleegkundig spreekuur, of voor een telefonische afspraak met een van onze stomaverpleegkundigen.

(Thuis)zorgverleners kunnen eveneens dagelijks met ons overleggen. Kijkt u ook in de folders en de patiënteninformatiemap die onze patiënten ontvangen als ze een darmstoma krijgen. De informatie is eveneens te vinden op de andere pagina's van afdeling Heelkunde.

Contact

Afspraak maken:
T (024) 361 38 08
Maandag tot en met vrijdag, 8.00 - 17.00 uur

Spoed:
Bent u net ontslagen uit het ziekenhuis, of bent u (thuis)zorgverlener van een patiënt die net ontslagen is? Bij spoed neemt u de eerste drie dagen na ontslag contact op met de verpleegafdeling:

T (024) 361 68 62, binnen en buiten kantoortijd.
Voor andere spoedzaken neemt u contact op met de huisartsenpost.

Doorverwijzing

Het stomateam kan niet alle vragen beantwoorden of oplossen. In een aantal gevallen verwijzen we u door:
 • voor bepaalde medische vragen naar uw huisarts of naar de huisartsenpost
 • voor verpleegkundige vragen naar de thuiszorginstantie in uw omgeving
 • voor materiaalvragen naar uw medisch speciaalzaak

Bestellen van medische hulpmiddelen

Patiënten met een stoma, blaas of continentieproblemen hebben speciale medische hulpmiddelen nodig. De verpleegkundige ondersteunt u bij het kiezen van de hulpmiddelen. U kiest zelf bij welke leverancier u de medische hulpmiddelen bestelt. lees meer

Bestellen van medische hulpmiddelenBehandelend arts en hoofd­behandelaar

Informatie over uw behandelend arts, uw hoofdbehandelaar en de rest van uw zorgteam. lees meer

Behandelend arts en hoofd­behandelaar

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat eenzelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek, op de poliklinische operatiekamer als in de kliniek werken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Uw hoofdbehandelaar

Op de afdeling Heelkunde krijgt u te maken met meerdere zorgverleners, die in verschillende functies worden opgeleid. Zij zorgen samen voor u en uw behandeling.
Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Op de afdeling Heelkunde is dit altijd een chirurg.

De hoofdbehandelaar is uw arts. In veel gevallen ziet u hem of haar op de polikli- niek. Als er een operatie nodig is, dan zorgt hij of zij ervoor dat u op de operatielijst komt. Dit houdt niet altijd in dat de hoofdbehandelaar ook zelf de operatie uitvoert. Ook heeft u tijdens uw behandeling niet altijd persoonlijk contact met hem of haar.
U ziet uw hoofdbehandelaar regelmatig. Bij problemen of onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij de hoofdbehandelaar. Hij of zij blijft dus verantwoordelijk voor uw hele medische proces zolang als dat u onder behandeling bent op de afdeling Heelkunde.
Uw hoofdbehandelaar schakelt, als dat nodig is, ook andere specialisten in om een deel van uw behandeling uit te voeren. Bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar neemt een andere arts deze taak tijdelijk op zich.

In de meeste situaties is het voor u duidelijk wie uw hoofdbehandelaar is. Soms is het iets ingewikkelder.
 1. U kunt op het poliklinisch spreekuur komen bij een medisch specialist die dan automatisch uw hoofdbehandelaar is. Dit is in principe degene die u opereert of een andere behandeling uitvoert.
 2. U komt op de polikliniek bij een chirurg in opleiding of een basisarts die u behandelt onder supervisie van een medisch specialist. Deze laatste is dan uw hoofdbehandelaar. Soms is het nodig dat deze specialist ook nog zelf met u spreekt en u onderzoekt.
 3. Soms wordt, afhankelijk van uw aandoening, tijdens het polikliniekbezoek een andere hoofdbehandelaar aangewezen. Bijvoorbeeld omdat het blijkt te gaan om een speciale situatie of wanneer uw aandoening het beste behandeld kan worden door iemand die op dat gebied veel ervaring heeft. U maakt dan op een ander moment met deze hoofdbehandelaar kennis.
 4. Tijdens een opname op de verpleegafdeling krijgt u dagelijks te maken met een zaalarts en daarnaast vrijwel dagelijks met zijn of haar supervisor. Hoewel u uw hoofdbehandelaar niet elke dag ziet, wordt uw behandeling altijd besproken met uw hoofdbehandelaar.
In principe krijgt u van uw arts of verpleegkundige te horen wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht het voor u toch onduidelijk zijn wie uw hoofdbehandelaar is, vraag het dan na. Dit kan op elk moment tijdens uw behandeling.

Team van professionals

De teams op onze polikliniek bestaan uit:
 • poliklinieksecretaresses 
 • polikliniekassistentes 
 • (gespecialiseerd) verpleegkundigen 
 • nurse practitioners 
 • coassistenten  
 • arts-assistenten 
 • artsen
De teams werken nauw samen met paramedici zoals diëtisten en stomaverpleegkundigen. 
 

Behandeling Poliklinische behandeling Heelkunde

Informatie over een poliklinische operatie onder plaatselijke verdoving op de afdeling Heelkunde. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet