Afspraak op spreekuur

Meld u op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Heelkunde. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt vaak langer dan de vervolgbezoeken. De eerste keer wordt u soms door een co-assistent (arts in opleiding) onderzocht.
Arts-assistenten en de specialist controleren alle verrichtingen. Soms doen we aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld bloed- en urineonderzoek of röntgenfoto’s. De arts informeert u over de reden van het onderzoek. De verpleegkundige geeft u uitleg.
Door onverwachte omstandigheden kan het spreekuur uitlopen. Als u langer dan een half uur moet wachten, kunt u zich melden bij de verpleegpost. Omdat er meerdere spreekuren op een dag zijn, kan het zijn dat iemand die na u binnenkomt, eerder aan de beurt is.

Vervolgafspraken

In overleg met u maakt de verpleegkundige of de administratie een vervolgafspraak met de behandelend arts. Bel op tijd als u niet kunt komen. Als het mogelijk is, maken we meteen een nieuwe afspraak.

Uitslag

De uitvoering van het onderzoeksprogramma en het verwerken van uw gegevens neemt enige tijd in beslag. Meestal kan de behandelend arts de resultaten ongeveer 2 weken na het eerste bezoek met u bespreken. Ook brengen we uw huisarts (schriftelijk) van het resultaat op de hoogte.
 
Afdelingen Heelkunde

Over de afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen. Daarnaast zijn wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van basisartsen (studie geneeskunde) en chirurgen belangrijke taken. lees meer

Over de afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen. Daarnaast zijn wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van basisartsen (studie geneeskunde) en chirurgen belangrijke taken.

Jaarlijks komen bijna 12.500 nieuwe patiënten naar de polikliniek, nemen wij 3.000 patiënten op en verrichten we 5.600 operaties bij volwassenen en kinderen. Ongeveer eenderde van de patiënten wordt acuut behandeld en tweederde op afspraak.

We behandelen kinderen en volwassen patiënten met chirurgische aandoeningen binnen vier aandachtsgebieden:

 • Gastro-intestinale Chirurgie en Oncologische Chirurgie
 • Kinderchirurgie
 • Traumachirurgie (ongevalschirurgie)
 • Vaat- en Transplantatiechirurgie

Contact

Afdeling Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 618

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Onze werkwijze

De afdeling Heelkunde behandelt acute en niet-acute patiënten. lees meer

Onze werkwijze

De afdeling Heelkunde behandelt acute en niet-acute patiënten.

Acute patiënten

Acute patiënten komen terecht op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Als u zonder verwijzing van de huisarts naar de SEH komt dan wordt u primair gezien door een spoedeisende hulparts. Deze kan besluiten u zelf te behandelen of door te verwijzen naar een andere specialist, zoals een chirurg. Als u door de huisarts of een andere specialist naar de SEH verwezen bent, dan wordt u gezien door de medisch specialist waarnaar u verwezen bent.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u wordt opgenomen, ter observatie of voor een operatie. U wordt dan opgenomen op onze verpleegafdeling voor volwassenen (C5 ) of de verpleegafdeling voor kinderen (Q3V). Sommige patiënten worden opgenomen op de Intensive Care of Medium Care.

Niet-acute patiënten

Niet-acute patiënten worden eerst gezien op de Polikliniek Heelkunde door een chirurg (in opleiding). Nadat het onderzoek is afgerond zal de chirurg het beleid met u bespreken en afspraken maken over de verdere behandeling. Als u geopereerd moet worden, zal op de polikliniek een afspraak gemaakt worden op het pre-operatieve spreekuur van de anesthesioloog en voor een opnamegesprek met de verpleegkundige.

Dagbehandeling

Veel patiënten die worden geopereerd behandelen we op de Dagbehandeling Operatiekamers. Deze afdeling is erop gericht dat u kort voor de operatie wordt opgenomen en voorbereid op de ingreep. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer en mag u zo snel als mogelijk is weer naar huis.

Opname

De afdeling Heelkunde heeft meerdere verpleegafdelingen. Kinderen worden opgenomen in het kinderziekenhuis op afdeling Q3V. Volwassenen worden opgenomen op verpleegafdeling C5.

Hoofdbehandelaar

Op de afdeling Heelkunde krijgt u te maken met meerdere zorgverleners, die in verschillende functies worden opgeleid. Zij zorgen samen voor u en uw behandeling. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Op de afdeling Heelkunde is dit altijd een chirurg. De hoofdbehandelaar is uw dokter. In veel gevallen ziet u hem/ haar op de polikliniek. Als er een operatie nodig is zal hij/zij ervoor zorgen dat u op de operatielijst komt. Dit houdt niet altijd in dat de hoofdbehandelaar ook zelf de operatie uitvoert. Ook hebt u tijdens uw behandeling niet altijd persoonlijk contact met hem/haar. Wel zult u uw hoofdbehandelaar regelmatig zien. Bij problemen of onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij de hoofdbehandelaar. Hij blijft dus verantwoordelijk voor uw hele medische proces zolang als dat u onder behandeling bent op de afdeling Heelkunde. Uw hoofdbehandelaar zal, indien nodig, ook andere specialisten inschakelen om een deel van uw behandeling uit te voeren. Bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar neemt een andere chirurg deze taak tijdelijk op zich. In principe krijgt u van uw arts of verpleegkundige te horen wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht het voor u toch onduidelijk zijn wie uw hoofdbehandelaar is, vraag het dan na. Dit kan op elk moment tijdens uw behandeling.

Informatie over opname en operatieplanning

De afdeling planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. U kunt op deze afdeling informeren naar de planning. De wachtlijsten in het Radboudumc zijn soms lang en er worden veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk operaties lang van te voren te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Zorgdag

Als u wordt opgenomen voor een operatie aan de slokdarm (buis-maag operatie), lever (segment of wig resectie), alvleesklier (whipple-operatie), darmoperatie en/of chemo spoeling (HIPEC) wordt u ter voorbereiding voor de opname uitgenodigd voor een voorbereidingsmiddag.

Tijdens deze middag ontvangt u:

 • Groepsvoorlichting met algemene informatie over de opname door een verpleegkundige die werkzaam is op de verpleegafdeling.
 • Eventueel aanvullende groepsvoorlichting met informatie over het krijgen van een stoma. Tijdens een individueel gesprek wordt de stomaplaats afgetekend door de stomaverpleegkundige.
 • Een rondleiding over de verpleegafdeling.
 • Individuele gesprekken met de verpleegkundige die werkzaam is op de verpleegafdeling, fysiotherapeut, diëtist en eventueel een onderzoeksverpleegkundige.

Tijdens de individuele gesprekken ontvangt u informatie die specifiek voor u van toepassing is en vragen wij u om informatie ter voorbereiding van de opname.

De middag vindt iedere dinsdag plaats van 12.30 uur tot uiterlijk 16.15 uur.

U kunt op de dag plaatsnemen in de groene stoelen op het poliplein Heelkunde en wordt daar ontvangen door een gastvrouw. Van de gastvrouw ontvangt u het definitieve programma voor de middag.

Onze aandachtsgebieden


Gastro-enterologische en Oncologische Chirurgie

De afdeling Heelkunde is onder andere gespecialiseerd in oncologische chirurgie, afwijkingen van het maag-darmkanaal en inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

lees meer

Traumachirurgie in het Traumacentrum

Jaarlijks behandelen we in samenwerking met andere specialismen in het Radboudumc meer dan 500 ernstige gewonde traumapatiënten.

lees meer

Vaat- en Transplantatiechirurgie

De afdeling Heelkunde is onder andere gespecialiseerd in Vaat- en Transplantatiechirurgie.

lees meer

Orgaan- en weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie betekent dat een overledene organen/weefsels doneert aan iemand anders. 

lees meer

Kinderchirurgie Amalia kinderziekenhuis

Kinderchirurgie bestaat uit bijzondere kinderchirurgie en algemene chirurgie bij kinderen.

lees meer

Verpleegafdelingen


Verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Beweging C2

De verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Beweging is een samenwerking van de verpleegafdelingen van KNO, MKA, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Traumachirurgie.

lees meer

Verpleeg­afdeling Hart, Vaat en Long C4

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

lees meer

Verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie C5

Op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en Chirurgische Oncologie werken de afdelingen MDL en Heelkunde samen.

lees meer

Polikliniek Heelkunde

U komt op de Polikliniek Heelkunde als u een verwijzing krijgt voor het specialisme Heelkunde. lees meer

Onze spreekuren

 • Algemene informatie over uw afspraak op een spreekuur van de polikliniek Heelkunde.

  lees meer


Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn. lees meer

Ons Team


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Werken bij afdeling Heelkunde

 • Ben je benieuwd hoe het is om als chirurgisch verpleegkundige in het Radboudumc te werken?

  lees meer


ESF project duurzame inzetbaarheid Radboudumc

Het Radboudumc wil bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige arbeidsorganisatie. De afdeling Heelkunde voert in dat kader een project uit met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Het project heeft als beoogd resultaat het vormgeven en stimuleren van een leer- en ontwikkelcultuur. lees meer

ESF project duurzame inzetbaarheid Radboudumc

Het Radboudumc wil bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige arbeidsorganisatie. De afdeling Heelkunde voert in dat kader een project uit met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Het project heeft als beoogd projectresultaat het vormgeven en stimuleren van een leer- en ontwikkelcultuur.

Het Radboudumc wil een werkgever zijn die medewerkers stimuleert en faciliteert om  verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en hun ontwikkeling. De organisatie wil haar medewerkers faciliteren door het bevorderen van een leercultuur en een veilig leer- en ontwikkelklimaat. Daarom wordt er geïnvesteerd in de arbeidsorganisatie en wordt extern advies ingezet om medewerkers en teams op maat te kunnen begeleiden bij het bevorderen van de leercultuur binnen de organisatie.
 • Medewerkers
 • Intranet