Patiëntenzorg Resultaten Voortplantingsgeneeskunde

Resultaten Voortplantings­geneeskunde

Op deze pagina laten wij de resultaten van verschillende behandelingen zien om u een beeld te geven van de succeskans. lees meer

Resultaten Voortplantings­geneeskunde

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde (VPG) van het Radboudumc voert alle gangbare en bijzondere vruchtbaarheidsbehandelingen uit, waaronder ovulatie inductie, IUI (inseminatie), IVF, ICSI, ICSI-PESA en ICSI-TESE. Het Radboudumc is toonaangevend op gebied van mannelijk onvruchtbaarheid. Op deze pagina laten wij de resultaten van verschillende behandelingen zien om u een beeld te geven van de succeskans.

Radboudumc boven landelijk gemiddelde resultaten IVF/ICSI

Onze resultaten liggen de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde. Per gestarte IVF/ICSI behandeling ligt de kans op een doorgaande zwangerschap de afgelopen jaren tussen de 20 en 30%

bekijk grafieken

Radboudumc boven landelijk gemiddelde resultaten IVF/ICSI

De meeste IVF klinieken publiceren hun resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen op internet. Dan kunt u een beeld krijgen van hun prestaties. Bij het vergelijken van die resultaten is het belangrijk om te weten hoe de succeskans precies berekend is; wordt de kans op een zwangerschap bijvoorbeeld genoemd per gestarte cyclus, per punctie of per terugplaatsing? De kans op een zwangerschap per terugplaatsing zal hoger zijn dan per gestarte cyclus, omdat niet elke gestarte cyclus leidt tot een terugplaatsing. Ook is er een verschil tussen een positieve zwangerschapstest en een doorgaande zwangerschap, en de definitie voor een doorgaande zwangerschap kan per kliniek verschillen. Om een echte vergelijking te kunnen maken, moeten dus ook vergelijkbare berekeningen gebruikt worden.

In de onderstaande grafiek laten we zien hoe de resultaten van het Radboudumc zijn in vergelijking met de gemiddelde resultaten van alle klinieken in Nederland. Deze cijfers zijn op dezelfde manier berekend; de kans op een doorgaande zwangerschap per gestarte cyclus (ieder jaar gepubliceerd op de website van NVOG). Met doorgaande zwangerschap bedoelen we hier: 10 weken zwanger vanaf de datum van de punctie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen IVF en ICSI.

Grafiek
Grafiek

bron: De gynaecoloog website, IVF resultaten, IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelingen en meer IVF-babies 

In de grafieken is te zien dat de gemiddelde landelijke zwangerschapskans (donkerblauwe balkjes) vrijwel stabiel is in de afgelopen jaren. De zwangerschapskans bij het Radboudumc (lichtblauwe balkjes) ligt stabiel vergelijkbaar met of hoger dan het landelijk gemiddelde voor zowel IVF als ICSI. 

 


IVF/ICSI behandeling succeskans

Van de patiënten die in 2021 begonnen aan een IVF of ICSI behandeling, kreeg ongeveer 90% een punctie en 82% een terugplaatsing. Ongeveer 32% van de patiënten werd zwanger (positieve zwangerschapstest) en 25% was doorgaand zwanger (minstens 10 weken na de punctie).

lees meer

IVF/ICSI behandeling succeskans

In deze grafiek ziet u het gemiddelde verloop van een behandeling. Van de patiënten die in 2021 begonnen aan een IVF of ICSI behandeling, kreeg ongeveer 90% een punctie en 82% een terugplaatsing. Ongeveer 32% van de patiënten werd zwanger (positieve zwangerschapstest) en 25% was doorgaand zwanger (minstens 10 weken na de punctie).

Al gaat het vaak goed, toch blijft het steeds spannend of elke stap in de behandeling doorgaat. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er een IVF of ICSI behandeling gestart wordt, maar er niet voldoende follikels (eiblaasjes) groeien en er daardoor geen punctie wordt gedaan. Het behandeltraject wordt daarom soms ook wel gezien als een ‘hordeloop’ of ‘afvalrace’, waarbij een doorgaande zwangerschap de finish is

Grafiek

 IVF/ICSI resultaten Radboudumc 2021
Meer informatie over de behandeling IVF.


Onvruchtbaar­heid bij mannen PESA/TESE resultaten

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde is gespecialiseerd in het behandelen van paren waarvan de man onvruchtbaar is. lees meer

Onvruchtbaar­heid bij mannen PESA/TESE resultaten

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde is gespecialiseerd in het behandelen van paren waarvan de man onvruchtbaar is. Wanneer er in de zaadlozing geen zaadcellen aanwezig zijn, kan er geprobeerd worden om via een kleine chirurgische ingreep zaadcellen te verkrijgen uit de bijbal (PESA behandeling) of uit de teelbal (TESE behandeling).

Het Radboudumc heeft inmiddels een zeer ruime ervaring met beide behandelmethodes. Wij kunnen deze goede zorg bieden door een optimale samenwerking tussen de afdelingen Gynaecologie, Urologie, Pathologie en Genetica. Zowel gesprekken als behandelingen kunnen daardoor meestal plaatsvinden op onze afdeling Voortplantingsgeneeskunde.

Uit de resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de kans op een doorgaande zwangerschap na een ICSI met PESA- of TESE-zaadcellen vergelijkbaar is met de kans na een ICSI behandeling met zaadcellen afkomstig uit een zaadlozing.

De resultaten van ICSI’s met TESE-zaad zijn berekend voor het Radboudumc en vergeleken met het landelijk gemiddelde. In de onderstaande grafiek laten we deze resultaten zien. Per punctie is weergegeven wat de kans is  een doorgaande zwangerschap (10 weken zwanger vanaf de datum van de punctie). Het aantal zwangerschappen per punctie ligt de afgelopen jaren in het Radboudumc hoger dan het landelijk gemiddelde.
 
Grafiek

Meer informatie over de behandeling PESA.
Meer informatie over de behandeling TESE.
Meer informatie over ons expertisecentrum voor mannelijke onvruchtbaarheid.

Invriezen van embryo’s na IVF/ICSI succeskans

De kans op een doorgaande zwangerschap na het terugplaatsen van een ontdooid embryo ligt in het Radboudumc de laatste jaren rond de 25%.

lees meer

Invriezen van embryo’s na IVF/ICSI succeskans

Als er na de terugplaatsing van het beste embryo (op de derde dag na de punctie) nog embryo’s overblijven, worden die doorgekweekt tot de vijfde of zesde dag na de punctie. De kwaliteit van deze ‘dag 5’ en 'dag 6' embryo’s wordt opnieuw beoordeeld en als die goed genoeg is, worden de embryo’s ingevroren. In ongeveer 60% van de behandelingen is het invriezen van embryo’s mogelijk.

Van alle ingevroren embryo’s (ook wel cryo embryo’s genoemd) overleeft ongeveer 90% het ontdooien en kan dus teruggeplaatst worden. De kans op een doorgaande zwangerschap na het terugplaatsen van een ontdooid embryo ligt in het Radboudumc de laatste jaren rond de 25%.  

Grafiek

Bron: De gynaecoloog website, IVF resultaten, IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelignen en meer IVF-babies 

Als er embryo’s worden ingevroren, is de kans om zwanger te worden na één punctie hoger dan alleen de kans van de eerste terugplaatsing, omdat ook de daarop volgende terugplaatsingen van cryo embryo’s nog een kans op zwangerschap geven.

Meer informatie over de behandeling cryo-embryo terugplaatsen.

 


Effect van leeftijd vrouw op IVF/ICSI succeskansen

De leeftijd van de vrouw bij de start van een behandeling speelt een rol bij de kans op succes. Leeftijd heeft invloed op verschillende aspecten van de behandeling, bijvoorbeeld het verloop van de hormonale stimulatie en de kans op een doorgaande zwangerschap na een terugplaatsing.

lees meer

Effect van leeftijd vrouw op IVF/ICSI succeskansen

De leeftijd van de vrouw bij de start van een behandeling speelt een rol bij de kans op succes. Leeftijd heeft invloed op verschillende aspecten van de behandeling, bijvoorbeeld het verloop van de hormonale stimulatie en de kans op een doorgaande zwangerschap na een terugplaatsing.

In de onderstaande grafiek is te zien welke kans op doorgaande zwangerschap er is na de terugplaatsing van een embryo met een bepaalde kwaliteitsscore. Deze score ligt tussen de 200 (zeer goed) en 0 (zeer slecht) en wordt bepaald door waarnemingen aan de eicel en het embryo. Om het gemakkelijker te maken, hebben wij de score omgezet naar drie categorieën: A, B en C. Een categorie A embryo geeft een bovengemiddelde kans op zwangerschap, een categorie B embryo een gemiddelde kans, en een categorie C embryo een benedengemiddelde kans. Uit de grafiek blijkt dat de kans op zwangerschap niet alleen afhangt van de score van het embryo, maar ook van de leeftijd van de vrouw. De kans bij vrouwen die ouder dan 38 jaar zijn (rode lijn) ligt, ook bij vergelijkbare embryo kwaliteit, lager dan bij vrouwen die 38 jaar of jonger zijn (zwarte lijn).Meer informatie over het verloop van de behandeling IVF. 


Intra uterine inseminatie (IUI) succeskans

Bij IUI (intra uterine inseminatie) worden, net voor het moment van de eisprong, zaadcellen met behulp van een katheter in de baarmoeder gebracht. lees meer

Intra uterine inseminatie (IUI) succeskans

Bij IUI (intra uterine inseminatie) worden, net voor het moment van de eisprong, zaadcellen met behulp van een katheter in de baarmoeder gebracht. IUI wordt vooral uitgevoerd als de oorzaak van verminderde vruchtbaarheid niet bekend is of als het zaad van matige (niet slechte) kwaliteit is. De kans op zwangerschap na IUI is afhankelijk van verschillende factoren bij de vrouw en de man. De belangrijkste factor is, net als bij IVF/ICSI, de leeftijd van de vrouw.  Ongeveer 1 op de 10 behandelingen resulteert in een doorgaande zwangerschap. De resultaten van IUI lijken ten opzichte van IVF/ICSI erg laag te liggen. Toch is IUI vaak een goede optie, omdat het veel eenvoudiger is dan IVF/ICSI en omdat het binnen enkele maanden vaker achter elkaar kan worden uitgevoerd.

Meer informatie over de behandeling IUI.


Voortplantings­geneeskunde

Bij voortplantingsgeneeskunde houden we ons bezig met behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen en hormonale stoornissen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet