Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling CTC-Long

Over de verpleegafdeling

Op onze verpleegafdeling liggen patiënten van de afdelingen Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten. Dat betekent dat we hart- en longpatiënten verzorgen.

lees meer

Over de verpleegafdeling

De verpleegafdeling heet voluit Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten. Dat houdt in dat er op de afdeling hart- en longpatiënten liggen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een hart- of longoperatie, een operatie aan de borstkas of aorta hebben ondergaan of die behandeld worden voor (chronische) longaandoeningen.

De afdeling heeft 45 verpleegplaatsen, waarvan 20 voor Cardio-thoracale Chirurgie en 25 voor Longchirurgie, Longziekten en Longoncologie. Op de afdeling zijn één-, en vierpersoonskamers aanwezig. Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet.

Over de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc richt zich op de chirurgische behandeling van hart- en longpatiënten.

Wij behandelen de volgende patiëntengroepen:
 • Volwassenen met een hartafwijking
 • Longchirurgische patiënten
 • Jongeren met een borstwa
Chirurgen van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie verrichten onder meer bypass-operaties, operaties waarbij een of meer kleppen worden gerepareerd of vervangen, operaties om hartritmestoornissen te behandelen, longoperaties en borstwandoperaties. 

Over de afdeling Longziekten

Wij leveren gespecialiseerde zorg op het gebied van (chronische) longaandoeningen en werken vanuit twee locaties: Radboudumc (Nijmegen) en Radboudumc Dekkerswald (Groesbeek). De afdeling longziekten heeft de volgende voorname onderdelen:
 • Longproblemen waarvoor een drain nodig is
 • Pulmonale hypertensie (verhoogde druk in de longvaten)
 • Niet-invasieve beademing op de verpleegafdeling

Contact

Verpleegafdeling Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten

+31 (0)24 361 45 90

Verpleeg­afdeling C4 Hart, Vaat en Long

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

Verpleegteams en artsenvisite

Op de afdeling werkt een verpleegkundig team. De behandelend artsen bezoeken u dagelijks tussen 8.30 en 10.30 uur. In het weekend bezoekt de dienstdoende arts u in de loop van de dag.

lees meer

Verpleegteams en artsenvisite

Verpleegteams

Op de afdeling werkt een verpleegkundig team. Deze bestaat uit gediplomeerd verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Met vragen en problemen kunt u in eerste instantie bij hen terecht. Voor de zorg die u krijgt, is de verpleegkundige verantwoordelijk. De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor het totaal van de verpleegkundige zorg op de afdeling. Verder werken op de afdeling secretaresses, verpleegassistenten, verpleeghulpen, voedingsassistenten, interieurverzorg(st)ers en fysiotherapeuten.

Artsenvisite

De behandelend artsen van Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten bezoeken u dagelijks tussen 8.30 en 10.30 uur. Tijdens dit bezoek kunt u vragen stellen over de medische behandeling. Als u een persoonlijk gesprek wilt met de behandelend arts, kunt u of uw familie dit regelen met de verpleegkundige. In het weekend bezoekt de dienstdoende arts u in de loop van de dag.

Opleidings­afdeling

Onze verpleegafdeling is een opleidingsafdeling voor verpleegkundigen. Dit betekent dat er leerling-verpleegkundigen aanwezig zijn. Een ervaren gediplomeerde verpleegkundige begeleidt hen.

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Naar de afdeling

Ingang: Hoofdingang
Route: 748

bekijk route

Naar de afdeling

Bezoekadres

Cardio-thoracale Chirurgie/Longziekten
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Route 746: Longziekten (linkerzijde van de afdeling)
Route 748: Cardio-thoracale Chirurgie en Longoncologie (rechterzijde van de afdeling)

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 748 (Cardio-thoracale Chirurgie/Longziekten)

Verpleeg­afdeling op Dekkerswald

De verpleegafdeling Longziekten heeft ook een locatie op het Radboudumc Dekkerswald te Groesbeek. Wanneer het door uw longaandoening nodig is om langer opgenomen te blijven om te herstellen kunt u hier mogelijk tussentijds naar overgeplaatst worden. lees meer

Dagindeling

De dagen op de verpleegafdeling verlopen verschillend. Alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde, behandeling en verzorging krijgt. Toch zijn er dagelijks vaste tijdstippen waarop activiteiten plaatsvinden.

lees meer

Dagindeling

De dagen op de verpleegafdeling verlopen verschillend. Alleen al omdat elke patiënt een speciale, op hem of haar afgestemde, behandeling en verzorging krijgt. Toch zijn er dagelijks vaste tijdstippen waarop activiteiten plaatsvinden.
 • 06.45 - 07.15 uur: temperaturen, pols, bloeddruk meten
 • 07.30 - 08.00 uur: ontbijt
 • 08.00 - 08.30 uur: medicijnronde en zo nodig wegen
 • 08.30 - 10.30 uur: artsenvisite
 • 08.30 - 10.00 uur: lichamelijke verzorging en zo nodig wondverzorging, de voedingsassistente komt vragen wat u de volgende dag wilt eten, ronde met broodbuffetwagen
 • 10.00 - 10.30 uur: koffiepauze verpleegkundigen
 • 12.00 - 13.00 uur: broodmaaltijd en medicijnronde
 • 13.30 - 14.00 uur: patiëntenbespreking door verpleegkundigen
 • 14.30 uur: ronde met broodbuffetwagen
 • 15.00 - 20.00 uur: bezoektijd
 • 15.45 - 16.00 uur: verpleegkundige overdracht naar de avonddienst
 • 16.00 - 18.00 uur: medicijnronde, pols en bloeddruk meten
 • Vanaf 17.00 uur: warme maaltijd
 • 19.00 uur: ronde met broodbuffetwagen
 • 20.00 - 22.00 uur: lichamelijke verzorging, temperaturen, pols en bloeddruk meten
 • 22.00 - 23.00 uur: medicijnronde
 • 23.00 uur: rust op de afdeling, verpleegkundige overdracht naar nachtdienst
’s Nachts zijn er minimaal 2 verpleegkundigen en is er eventueel een leerling-verpleegkundige aanwezig. Zo nodig controleren zij regelmatig uw bloeddruk, pols en infuus. U kunt altijd bellen als u een vraag of hulp nodig heeft.

Bezoeken en mee-eten

Bezoek is op onze afdeling altijd welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten.

lees meer

Bezoeken en mee-eten

Bezoek is op onze afdeling altijd welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. Om er voor te zorgen dat iedereen van bezoek kan genieten, vragen wij u met het volgende rekening te houden:
 • Familie, vrienden en bekenden zijn welkom tussen 15.00 uur en 20.00 uur.
 • Er worden niet meer dan 2 bezoekers per patiënt tegelijk toegelaten. 
 • Medische zorg gaat altijd voor. Stemt u met uw bezoek en de verpleging af op welk moment bezoek het beste schikt.
 • Vanwege privacy kunnen we uw bezoek vragen de kamer even te verlaten.
 • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
 • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, meldt u het dan even bij de verpleging?

Mee-eten

Uw bezoek kan mee-eten op de afdeling. Ze kunnen een maaltijd of lunch bestellen bij de voedingsassistent. De lunch kost € 2,50, de warme maaltijd € 6,-.

Goed herstellen na uw hartoperatie


Korte opnameduur

De verpleegafdeling heeft 32 bedden en werkt met de nieuwste ontwikkelingen en technieken.

lees meer

Korte opnameduur

De verpleegafdeling heeft 32 bedden en werkt met de nieuwste ontwikkelingen en technieken. U kunt via een geplande of onverwachte opname op de afdeling terechtkomen. De duur van uw opname is (normaal gesproken) kort.

 

Ontslag

Voor ontslag uit het ziekenhuis (naar huis of naar een ander ziekenhuis) krijgt u nog een gesprek met de verpleegkundige en soms met de arts. Zij geven u informatie over eventuele leefregels thuis.

lees meer

Ontslag

Voor ontslag uit het ziekenhuis (naar huis of naar een ander ziekenhuis) krijgt u nog een gesprek met de verpleegkundige en soms met de arts. Zij geven u informatie over eventuele leefregels thuis. Als u nog vragen heeft over de behandeling kunt u die stellen. Controleer, eventueel samen met een verpleegkundige, of alle zaken rond uw vertrek geregeld zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 • afspraak polikliniek
 • recepten, instructies medicijngebruik, medicijnen voor de eerste dag(en)
 • afspraak trombosedienst
 • instructies wondbehandeling, verbandmateriaal (recept)
 • leefregels
 • vervoer

Betrokken specialismen


Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc richt zich op de chirurgische behandeling van hart- en longziekten.

lees meer

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen.

lees meer