Radboudumc

print
Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland. Het centrum bestaat uit een polikliniek, een psychiatrisch medische unit en een consultatieve dienst. Wij bieden u diagnostiek en behandeling op onze expertisegebieden. Tot onze kerntaken behoren verder wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten, en opleiding van psychiaters en psychologen.

Expertisegebieden

De afdeling heeft zich gespecialiseerd op twee expertisegebieden: ontwikkelingsstoornissen en stress-gerelateerde stoornissen. Om patiënten zo goed mogelijk te helpen herstellen, wordt op deze thema’s academische patiëntenzorg gecombineerd met innovatief wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek betreft onze expertise: 

Ontwikkelingsstoornissen:

  • Autismespectrumstoornissen
  • ADHD
  • Borderline persoonlijkheidsstoornissen

 Stress-gerelateerde stoornissen:

  • Depressieve stoornissen
  • Bipolaire en verwante stoornissen
  • Schizofrenie spectrum en andere psychotische stoornissen
  • Verslavingsstoornissen

Psychiatrie en somatiek:

  • Psychiatrische aandoeningen en lichamelijke ziektes
  • Neurocognitieve stoornissen

Op deze expertisegebieden wordt intensief samengewerkt met artsen en onderzoekers van andere klinische afdelingen van het Radboudumc en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior.

Polikliniek

Hier onderzoeken en behandelen wij patiënten met verschillende typen psychiatrische klachten. Veelal betreft het meer complexe problematiek, waarbij verschillende ziektebeelden samenkomen. Op onze polikliniek bieden we met name kortdurende behandelingen aan.

Kliniek (Medisch Psychiatrische Unit)

Hier behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter van hun problematiek niet thuis kunnen worden behandeld. Opname en behandeling vinden plaats op een open of een gesloten afdeling.

Consultatieve Dienst

Op de andere afdelingen van het Radboudumc biedt deze dienst diagnostiek, behandeling en begeleiding aan patiënten met lichamelijke aandoeningen en psychiatrische symptomen.

MIND-Set

Het MIND-Set onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Met dit onderzoek willen we psychiatrische aandoeningen beter begrijpen. Beter begrip komt zowel de diagnostiek als de behandeling van onze patiënten ten goede. Bijna alle patiënten worden gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek.


Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op:
T (024) 366 64 94.