Na onderzoek is bij u een afwijking (mutatie) in het BRCA 1- of BRCA 2-gen aangetoond. U staat voor een aantal belangrijke keuzes. Deze BRCA-routewijzer helpt u met de te nemen stappen.
Over een afwijking in het BRCA-1 of BCRA-2 gen
Adviesgesprekken
Na het gesprek over de uitslag van de BRCA-test volgen meestal 2 adviesgesprekken met andere artsen. Eén over het risico op borstkanker en één over het risico op eierstokkanker.
Adviesgesprek borstkanker
Adviesgesprek eierstokkanker
Meer informatie
Feiten en links

Na onderzoek is bij u een afwijking (mutatie) in het BRCA 1- of BRCA 2-gen aangetoond. U staat voor een aantal belangrijke keuzes. Deze BRCA-routewijzer helpt u met de te nemen stappen.

Over een afwijking in het BRCA-1 of BCRA-2 gen


Over het traject

Na onderzoek is bij u een afwijking (mutatie) in het BRCA 1- of BRCA 2-gen aangetoond. U staat voor een aantal belangrijke keuzes. Deze BRCA-routewijzer helpt u met de te nemen stappen. lees meer

Over het traject

Bij u of in uw familie komt borst- en/of eierstokkanker voor. Na onderzoek is bij u een afwijking (mutatie) in het BRCA 1- of BRCA 2-gen aangetoond. Dit is een ingrijpende mededeling en u staat voor een aantal belangrijke keuzes.
 
Deze BRCA-routewijzer werkt als een routebeschrijving voor de aankomende periode. Bij elk ziekenhuisbezoek bekijkt u samen met uw arts waar u bent in het traject, voor welke keuze u staat en welke informatie u hierbij nodig heeft.


Naar uw afspraak kinderpolikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 785

Adviesgesprekken

Na het gesprek over de uitslag van de BRCA-test volgen meestal 2 adviesgesprekken met andere artsen. Eén over het risico op borstkanker en één over het risico op eierstokkanker.

Adviesgesprek borstkanker


Over het gesprek

Tijdens het eerste bezoek bespreekt u met de arts uw ziektegeschiedenis en doet hij of zij bij u een lichamelijk onderzoek, met extra aandacht voor uw borsten. Ook bespreekt u de keuze en de voor- en nadelen van intensieve borstcontroles of het preventief verwijderen van uw borsten.

Over de controles

Als u kiest voor intensieve borstcontroles, krijgt u vanaf uw 25e jaar elk jaar een MRI-scan en daarbij na uw 30e jaar ook elk jaar een mammografie.

Onderzoek Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten waarop weefselveranderingen te zien zijn. lees meer

Onderzoek MRI-scan borst(en)

Met een MRI-scan kunnen we eventuele afwijkingen in uw borst(en) zichtbaar maken. MRI maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven. lees meer

Over preventief verwijderen van uw borsten

Als u het preventief verwijderen van uw borsten overweegt, verwijst de arts u door naar de chirurg, plastisch chirurg en meestal ook naar een maatschappelijk werker. lees meer

Over preventief verwijderen van uw borsten

Als u het preventief verwijderen van uw borsten overweegt, verwijst de arts u door naar de chirurg, plastisch chirurg en meestal ook naar een maatschappelijk werker. Met de chirurg bespreekt u de operatie waarbij uw borsten preventief worden verwijderd. Met de plastisch chirurg bespreekt u de mogelijkheden voor een borstreconstructie. Dit kan met lichaamseigen weefsel of met protheses.

Maatschappelijk werk kan u helpen bij het kiezen voor het wel of niet preventief laten verwijderen van uw borsten. Ook kunt u met hen praten over de mogelijke gevolgen van de operatie. Bent u onder behandeling bij een chirurg of oncoloog in een ander ziekenhuis? Dan verwijst de arts u weer terug naar hen om het verdere behandelplan te bespreken.

Behandeling Ablatio

Als u niet in aanmerking komt voor borstsparende operatie, dan wordt de hele borst verwijderd. Sommige vrouwen kiezen hier zelf voor.

lees meer

Behandeling Borst­reconstructie

Bij een borstreconstructie probeert de plastisch chirurg uw borst zoveel mogelijk in de oude vorm te krijgen. Wanneer en hoe een borstreconstructie wordt uitgevoerd, verschilt per situatie.

lees meer

Adviesgesprek eierstokkanker


Over het gesprek

Tijdens dit adviesgesprek bespreekt  u met de arts uw ziektegeschiedenis en eventueel uw gezinsplanning en anticonceptie. lees meer

Over het gesprek

Tijdens dit adviesgesprek bespreekt  u met de arts uw ziektegeschiedenis en eventueel uw gezinsplanning en anticonceptie. Meestal doet hij of zij een algemeen gynaecologisch onderzoek. Als dit nodig is, maakt de arts ook een inwendige echo. U bespreekt het verhoogde risico op eierstokkanker en wanneer het preventief verwijderen van uw eierstokken en eileiders nodig is. De arts vertelt u ook wat  over de gevolgen daarvan zijn.
 

Meer informatie

Feiten en linksFeiten over BRCA-mutaties

 • Een BRCA 1- of BRCA 2-mutatie kan geen generatie overslaan.
 • Zowel mannen als vrouwen kunnen drager zijn van een BRCA 1- of BRCA 2- mutatie en beiden hebben 50% kans om deze mutatie door te geven.
 • Een vrouw van 25 jaar met een BRCA 1- of BRCA 2-mutatie heeft een risico van 60 tot 80% op het krijgen van borstkanker voor het 70e jaar.
 • Als er bij u een BRCA 1- of BRCA 2-mutatie is gevonden, heeft u de keuze tussen intensieve controles met onder andere een jaarlijkse MRI-scan van uw borsten of het preventief laten verwijderen van uw borsten.
 • Voor uw 30ste jaar adviseren we in verband met straling geen mammografie.  
 • Jaarlijks een MRI-scan, mammografie (na uw 30e jaar) en lichamelijk onderzoek geeft een goede kans op vroege opsporing van borstkanker.
 • Als borstkanker in een vroeg stadium wordt opgespoord, is de kans op goede behandelresultaten groot.
 • Een borstsparende ingreep kan ook nadat borstkanker is vastgesteld bij een vrouw met een BRCA 1- of BRCA 2-mutatie. Dit is wel afhankelijk van  de grootte en het stadium van de tumor.
 • Na het preventief verwijderen  van uw borsten is het restrisico op borstkanker klein. Controle is dan niet meer nodig.
 • Na het preventief verwijderen van uw borsten is een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel mogelijk.
 • De kans op eierstokkanker bij een vrouw met een BRCA 1-mutatie is 35-45% Bij een vrouw met een BRCA 2-mutatie is deze kans  10 tot 20%.
 • Eierstokkanker kan niet vroeg worden ontdekt door bloedonderzoek of controles van uw eierstokken met een echo. Controles van uw eierstokken zijn hierdoor niet zinvol.
 • Bij een BRCA 1-mutatie is het advies om uw eierstokken te verwijderen tussen uw 35e en 40e jaar. Bij een BRCA 2-mutatie is het advies om dit tussen uw 40e en 45e jaar te doen.
 • Als uw eierstokken voor de overgang worden verwijderd, is de kans op botontkalking, hart- en vaatziekten en overgangsklachten zoals opvliegers, nachtzweten en seksuele klachten groter. Aanvulling van hormonen kan deze kans verlagen. Dit kan niet bij alle patiënten.
 • Er is geen reden om de anticonceptiepil af te raden.

Erfelijke borstkanker en eierstokkanker

Hebt u zelf borstkanker (gehad) en vraagt u zich af of dit erfelijk is? Of kreeg uw familielid kanker en wilt u weten of u ook een risico loopt? Dit kunnen we voor u uitzoeken na verwijzing door uw huisarts of specialist. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Erfelijke Kanker

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Kanker, in 2013 erkend door Orphanet, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor erfelijke tumoren.

lees meer

Kosten van zorg

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

lees meer

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet