Toegangstijden

 Actuele toegangstijden per 6 feb 2020  
 Polikliniek klinische genetica algemeen  135 dagen
 Polikliniek oncogenetica  98 dagen
 Polikliniek prenatale diagnostiek  5 dagen
 Polikliniek Cardiogenetica  105 dagen
Afdelingen Genetica Erfelijkheids--advisering
Als er bij u en/of in uw familie een ziekte voorkomt, kunnen er allerlei vragen bij u opkomen. Bijvoorbeeld: 'Is deze ziekte erfelijk?' of 'Heb ik zelf kans op het krijgen van deze aandoening?' of 'Hoe groot is de kans dat ik kinderen krijg met deze ziekte?'. Met deze vragen over erfelijkheid kunt u terecht bij de polikliniek klinische genetica.

Over erfelijkheidsadvisering

Bij erfelijkheidsadvisering onderzoeken we of uw klachten, de klachten van uw kind of de klachten van andere familieleden een erfelijke oorzaak hebben. Indien van toepassing zoeken we in uw erfelijk materiaal (DNA of chromosomen) naar een afwijking/verandering die deze klachten verklaart.

meer over erfelijkheidsadvisering

Over erfelijkheidsadvisering

Uw  huisarts of behandelend arts verwijst u schriftelijk of digitaal (via zorgdomein).
Na de verwijzing ontvangt u familieformulieren die u vóór de afspraak moet invullen. Op die manier krijgen we vooraf inzicht in uw familiegegevens.

Tijdens het eerste gesprek gaan we in op de reden van verwijzing, uw eigen voorgeschiedenis of die van uw kind, de familiegeschiedenis  en voor- en nadelen van verder onderzoek. Ook kan de arts u lichamelijk onderzoeken. Soms vragen we aanvullende (familie-)gegevens op of nemen we bloed bij u af.

Tijdens het eerste gesprek spreken we met u af hoe u de uitslag van het verdere (DNA-)onderzoek wilt ontvangen. Vaak zal dit op de polikliniek zijn, soms is het mogelijk om de uitslag per brief of telefonisch te ontvangen.


 

Contact

Afdeling Genetica
secretariaat klinische genetica

(024) 361 39 46
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 433 of 788

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Afspraken met betrekking tot vragen over kanker vinden plaats op de polikliniek Familiaire Tumoren, route 433. Voor alle overige vragen gaat u naar de polikliniek kinderen en jeugdigen, route 788.

Woont u niet in de regio Nijmegen dan kunt u terecht op ons spreekuur in ziekenhuizen bij u in de buurt.

Huispostnummer: 836

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 433 of 788

Spreekuren in uw regio

Naast spreekuren binnen het Radboudumc houden wij ook spreekuren in ziekenhuizen bij u in de regio.

lees meer

Voorbereiding op uw afspraak

Heeft u binnenkort een afspraak bij de afdeling klinische genetica? Lees dan hier hoe u zich kunt voorbereiden.

lees meer

Toegangstijden

U bent door uw huisarts of behandelend specialist verwezen voor erfelijkheidsadvisering. Hoe snel uw afspraak plaats vindt is afhankelijk van uw specifieke medische situatie.

Onze actuele toegangstijden

FaceTalk

Vanaf 1 maart zijn we gestart met een pilot FaceTalk voor een geselecteerde groep patiënten. Als u in aanmerking komt, wordt u hiervoor telefonisch benaderd.


Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van de sectie Klinische Genetica bieden psychosociale hulp en ondersteuning bij erfelijkheidsvragen.

meer over maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van de sectie Klinische Genetica bieden psychosociale hulp en ondersteuning bij erfelijkheidsvragen. Zij kennen de gevolgen van en mogelijke problemen bij erfelijkheidsonderzoek en wat dit kan betekenen voor uzelf of familieleden.
Soms is het wenselijk om één of meer gesprekken te hebben met de maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld wanneer:
  • u hulp wilt bij het maken van de keuze om wel of geen onderzoek te doen,
  • er tijdens de zwangerschap een (erfelijke) aandoening wordt geconstateerd en u voor de keuze staat om de zwangerschap voort te zetten of te beëindigen,
  • u behoefte heeft aan ondersteuning bij het verwerken van de uitslag,
  • u hulp wenst bij het informeren van uw kinderen of familieleden over de erfelijke aandoening,
  • u kinderwens heeft en wilt afwegen wat de mogelijkheden zijn om de erfelijke aanleg niet door te geven.
De maatschappelijk werker biedt begeleiding bij het (keuze)proces rondom erfelijkheidsonderzoek, maar ook bij de gevolgen van uw besluit. 

Contact

Naar aanleiding van uw bezoek aan het spreekuur kunt u zelf contact opnemen met een maatschappelijk werker via het secretariaat Klinische Genetica, tel. 024-3613946. Het kan ook zijn dat de arts of genetisch consulent u verwijst.


 

Gebruik medische gegevens en lichaams­materiaal

Informatie over het bewaren en gebruiken van restlichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek door de afdeling Genetica

lees verder

Gebruik medische gegevens en lichaams­materiaal

U of een van uw kinderen of andere familieleden bezoekt binnenkort de afdeling Genetica van het Radboudumc voor onderzoek. Om u een van uw kinderen of andere familieleden zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken nemen we soms wat lichaamsmateriaal (meestal bloed) af. Hiermee mag de afdeling Genetica van het Radboudumc wetenschappelijk onderzoek doen als u daar toestemming voor geeft. Op deze wijze kunt u als patiënt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van betere diagnostiek en behandeling van toekomstige patiënten. In de hieronder genoemde folders geven wij u hierover uitleg en vragen wij u na te denken over de vraag: heeft u wel of geen bezwaar tegen dit gebruik? Leest u deze folder zorgvuldig door voordat u een keuze maakt.

Onderzoek Prenatale diagnostiek

Met prenatale diagnostiek kunnen we afwijkingen opsporen bij ongeboren kinderen.

lees meer

Verzekering en erfelijkheid

Erfelijkheid en verzekeren, hoe zit dat nu? Veel mensen laten geen erfelijkheidsonderzoek doen of stellen het uit, omdat ze bang zijn dat ze daarna geen verzekering meer kunnen afsluiten. Het is goed om te weten dat deze angst meestal onterecht is. Meer infomatie over erfelijkheid en verzekeren


Zorgkosten Genetica

U ontvangt één of meer rekening(en) voor erfelijkheidsadvisering gedurende de looptijd van uw behandeling, ongeacht het aantal polikliniekbezoeken.
Laboratoriumonderzoeken (zoals DNA-onderzoek) worden daarnaast afzonderlijk in rekening gebracht. Wij sturen de rekening(en) rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het onderzoek en advisering valt meestal onder de basisverzekering*, u betaalt echter altijd een wettelijk verplicht eigen risico. De huidige tarieven zijn in alle gevallen hoger dan het verplicht eigen risico, ook als u komt voor één consult over erfelijkheidsadvies, waarbij geen onderzoek gedaan hoeft te worden.
 
Kijk voor meer informatie op Kosten van zorg

*Afhankelijk van uw zorgverzekering en vrijwillig risico.

Erfelijke aandoeningen


Erfelijke kanker

Het ontstaan van kanker kan verschillende oorzaken hebben. Slechts een klein deel van alle kanker is erfelijk; ongeveer 5%. Het is belangrijk om te weten of u een verhoogde kans hebt om een bepaalde vorm van kanker te krijgen

lees meer

Erfelijke hartziekten

Erfelijkheid kan een rol spelen bij verschillende hart- en vaatziekten. Een belangrijk doel van de polikliniek voor erfelijke hartziekten (cardiogenetica) is het opsporen van personen met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte.

lees meer

Team Klinische Genetica