Afdelingen Heelkunde Gastro-enterologische en Oncologische Chirurgie

Onze expertise in het Radboudumc

De afdeling Heelkunde is onder andere gespecialiseerd in oncologische chirurgie, afwijkingen van het maag-darmkanaal en inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.


Keten gastro-enterologische oncologie keten

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. lees meer

Gastro-enterologische en Oncologische Chirurgie


Zorgdag

Als u wordt opgenomen voor een operatie aan de slokdarm, lever, alvleesklier, darm of buik, of voor een chemospoeling, dan wordt u ter voorbereiding voor de opname uitgenodigd voor een voorbereidingsmiddag. Wij noemen dit de zorgdag. lees meer

Zorgdag

Als u wordt opgenomen voor een operatie aan de slokdarm, lever, alvleesklier, darm of buik, of voor een chemospoeling, dan wordt u ter voorbereiding voor de opname uitgenodigd voor een voorbereidingsmiddag. Wij noemen dit de zorgdag.

De zorgdag vindt wekelijks plaats op dinsdagmiddag. De groepsvoorlichting start om 12.45 uur (uitleg over stoma) of om 13.15 (algemene informatie over de opname). De zorgdag duurt tot uiterlijk 16.15 uur.

Wij vragen u 15 minuten voor aanvang van de groepsvoorlichting aanwezig te zijn voor ontvangst. U kunt plaatsnemen in de groene stoelen op het poliplein Heelkunde (route 725) en wordt daar ontvangen door een gastvrouw. Van de gastvrouw ontvangt u het definitieve programma voor de middag. Het programma kan afwijken van de planning die u mogelijk gezien heeft in uw ‘mijnRadboud’ dossier.

Houd rekening met een looptijd van ongeveer 10 minuten. Als u slecht ter been bent of snel moe bent, kunt u gebruik maken van een rolstoel. Deze staan bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U heeft hiervoor een munt van 1 euro nodig. U kunt ook gebruik maken van de golfkar, de opstapplaats bevindt zich bij de T-splitsing voorbij de centrale hal. De medewerker aan de receptiebalie in de centrale hal kan dit voor u regelen.

Wat kan u verwachten tijdens de zorgdag?

 • Groepsvoorlichting met informatie over het stoma als dit voor u van toepassing is. Tijdens een individueel gesprek wordt de stomaplaats afgetekend door de stomaverpleegkundige.
 • Groepsvoorlichting met algemene informatie over de opname door een verpleegkundige van de verpleegafdeling. Onder begeleiding van een fysiotherapeut gaat u gezamenlijk ademhalingsoefeningen doen.
 • Een rondleiding over de verpleegafdeling.
 • Individuele gesprekken met:
  • de verpleegkundige van de verpleegafdeling
  • fysiotherapeut
  • diëtist
  • eventueel stomaverpleegkundige
  • eventueel onderzoeksconsultent
  • eventueel diabetesverpleegkundige

Tijdens de individuele gesprekken ontvangt u informatie die specifiek voor u van toepassing is en vragen wij u om informatie ter voorbereiding op de opname.

Aangepaste zorgdag in Coronatijd

In plaats van een uitnodiging van de groepsbijeenkomst en de individuele gesprekken op de polikliniek, zoals bovenstaand vermeld, krijgt u een uitnodiging voor een video-bel gesprek. Tijdens dit gesprek wordt alle informatie rondom uw opname en operatie verteld door de verpleegkundige van de verpleegafdeling. Ook zal hij of zij het opnamegesprek voeren. De fysiotherapeut en diëtist spreekt u op een ander moment. Zij maken hiervoor zelf een afspraak met u.


Stomazorg

Op de verpleegafdeling Chirurgische Oncologie en de polikliniek Heelkunde bieden we stomazorg. Op de verpleegafdeling en polikliniek zijn stomaverpleegkundigen werkzaam. Zij ondersteunen en behandelen patiënten die een darmstoma hebben of krijgen.

lees meer

Stomazorg

Op de verpleegafdeling Chirurgische Oncologie en de polikliniek Heelkunde bieden we stomazorg. Op de verpleegafdeling en polikliniek zijn stomaverpleegkundigen werkzaam. Zij ondersteunen en behandelen patiënten die een darmstoma hebben of krijgen. 

Op de afdeling wordt de stomazorg aangeleerd aan u en uw naasten. Deze instructies worden zowel door de verpleegkundigen als de stomaverpleegkundigen gegeven. Stomazorg is een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg op de afdeling. Het doel is dat u uiteindelijk goed voorbereid en vol vertrouwen met ontslag gaat.

Op werkdagen is er altijd een stomaverpleegkundige aanwezig, zowel op de polikliniek als op de verpleegafdeling.

Soorten stoma's en verzorging

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet