Over fertiliteits­preservatie

Fertiliteitspreservatie is het behouden van uw vruchtbaarheid voor de toekomst. Dit kan door het invriezen van zaadcellen, eicellen, embryo's en eierstokweefsel.

Voor wie

  • Uw vruchtbaarheid kan beschadigd worden door ziekte of medicijngebruik, bijvoorbeeld bij kanker. Voorafgaand aan uw behandeling kunt u voor een adviesgesprek terecht bij Voortplantingsgeneeskunde.


Fertiliteits­preservatie verwijsprotocol voor vrouwen en meisjes

Het is belangrijk dat vrouwen en meisjes die een gonadotoxische behandeling zullen ondergaan zo vroeg mogelijk in hun behandeltraject adequaat gecounseld worden over de te verwachten risico’s.

lees meer

Fertiliteits­preservatie verwijsprotocol voor vrouwen en meisjes

Het is belangrijk dat vrouwen en meisjes die een gonadotoxische behandeling zullen ondergaan zo vroeg mogelijk in hun behandeltraject adequaat gecounseld worden over de te verwachten risico’s voor hun vruchtbaarheid en de mogelijkheden voor fertiliteitspreservatie. Daartoe kunt u hen (met spoed) doorverwijzen naar de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde.

Behandelingen


Behandeling Invriezen zaadcellen

Voorafgaand aan een behandeling kunnen zaadcellen ingevroren worden. Deze zaadcellen kunnen later gebruikt worden voor een vruchtbaarheidsbehandeling.

lees meer

Behandeling Invriezen van eicellen

Heeft u een toekomstige kinderwens en krijgt u een behandeling waarbij uw vruchtbaarheid mogelijk verloren gaat? Dan kunt u voorafgaand aan de behandeling eicellen laten invriezen. lees meer

Behandeling Embryo's invriezen bij kanker

Behandelingen tegen kanker kunnen de vruchtbaarheid beschadigen. Om hun kinderwens in de toekomst toch in vervulling te laten gaan, kunnen vrouwen met kanker, samen met hun partner, embryo’s in laten vriezen. Hiervoor wordt een ICSI behandeling uitgevoerd. lees meer

Behandeling Invriezen van eierstokweefsel

Als de vruchtbaarheid van een meisje of vrouw mogelijk beschadigd wordt door een ziekte of behandeling, kan eierstokweefsel ingevroren worden. lees meer

Meer informatie


Bewaar­overeenkomst voor invriezen

Wanneer we zaad, eicellen, embryo’s en ovariumweefsel van u invriezen en bewaren, vragen we u een bewaarovereenkomst te ondertekenen. Bekijk deze bewaarovereenkomsten hieronder. Uiteraard kunt u vragen hierover stellen tijdens uw afspraak of via mijnRadboud. lees meer

Bewaar­overeenkomst voor invriezen

Wanneer we zaad, eicellen, embryo’s en ovariumweefsel van u invriezen en bewaren, vragen we u een bewaarovereenkomst te ondertekenen. Bekijk deze bewaarovereenkomsten hieronder. Uiteraard kunt u vragen hierover stellen tijdens uw afspraak of via mijnRadboud.

Behandeling Vruchtbaarheid behouden voor transjongens en transmannen

Wanneer je start met een geslachtsbevestigende behandeling, stopt de werking van je eierstokken. Om op latere leeftijd toch vruchtbaar te zijn, bestaan er meerdere mogelijkheden.

lees meer

Behandeling Vruchtbaarheid behouden voor transmeisjes en transvrouwen

Wanneer je start met een geslachtsbevestigende behandeling, stopt de werking van je teelballen. Zo heeft deze behandeling invloed op je vruchtbaarheid. Om op latere leeftijd toch eigen kinderen te kunnen krijgen, kun je zaadcellen (sperma) invriezen.

lees meer

Wetenschappelijk onderzoek


Onderzoek naar kanker en kinderwens

In het Radboudumc doen wij wetenschappelijk onderzoek naar hoe we de zorg voor jonge vrouwen met kanker en een kinderwens kunnen verbeteren. lees meer

Onderzoek naar kanker en kinderwens

Als u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt over dit onderzoek en de resultaten, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via fertiliteitspreservatie@radboudumc.nl
Als u dit onderzoek wilt steunen, kunt u hier de website van het Radboud Oncologie Fonds bezoeken.

Achtergrond

(On)Vruchtbaarheid speelt een belangrijke rol in de ervaren kwaliteit van leven bij jonge kankeroverlevers. Ze maken zich er grote zorgen over omdat ze weten dat hun vruchtbaarheid beschadigd kan zijn door kanker behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Bij vrouwen kan dit zorgen voor een vervroegde overgang waardoor hun kinderwens niet in vervulling kan gaan. Bij mannen kan al tientallen jaren zaad ingevroren worden, voorafgaand aan hun kankerbehandeling. Bij jonge vrouwen konden we heel lang niets bieden. Inmiddels is daar de laatste jaren veel verandering in gekomen. Tegenwoordig kunnen we eicellen, embryo’s en eierstokweefsel invriezen en bij bestraling op de eierstok kan deze uit het bestralingsveld weggehaald worden. We weten dat vrijwel alle jonge vrouwen met kanker op zijn minst zouden willen horen wat de mogelijkheden zijn om hun vruchtbaarheid te behouden zodat ze zelf kunnen meebeslissen of ze er gebruik van willen maken. In de praktijk is het echter helaas zo dat nog lang niet alle jonge vrouwen met kanker hierover worden geïnformeerd. Dit betekent dat zij na de behandeling van kanker ernstige zorgen hebben over hun vruchtbaarheid en daardoor een verminderde kwaliteit van leven ervaren.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek willen wij achterhalen waarom nog niet iedere jonge vrouw met kanker geïnformeerd wordt en streven wij ernaar om dit te verbeteren. Eerst willen wij de huidige kwaliteit van zorg rondom het veilig stellen van vruchtbaarheid (fertiliteitspreservatie) voor jonge vrouwen met kanker in kaart brengen. Aan de hand hiervan kunnen wij onderzoeken waar de knelpunten liggen en een strategie ontwikkelen om de kwaliteit van zorg voor jonge vrouwen met kanker te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Door ons onderzoek zullen vrouwen beter geïnformeerd zijn en zullen meer vrouwen kunnen meebeslissen over hun toekomstige vruchtbaarheid en zich later minder zorgen maken over hun (on)vruchtbaarheid. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven voor jonge vrouwen na kanker.

 

Ambassadeur onderzoek Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten, wereldkampioen tijdrijden, is ambassadeur van het onderzoek naar kanker en kinderwens. Foto: © Kramon cyclo-photography lees meer

Ambassadeur onderzoek Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten werd  in 2017 en 2018 wereldkampioen tijdrijden. Zij is ambassadeur van het onderzoek naar kanker en kinderwens: "Ik heb in mijn familie- en kennissenkring meegemaakt wat voor impact kanker kan hebben en wat de medische gevolgen kunnen zijn. Het is belangrijk dat alle jonge vrouwen met kanker een gesprek krijgen over hun vruchtbaarheid. Ik steun daarom het onderzoek van het Radboudumc, zodat vrouwen beter voorgelicht worden en de medische mogelijkheden om hun vruchtbaarheid te behouden verder ontwikkeld worden."

Als u, net als Annemiek van Vleuten, dit onderzoek belangrijk vindt, kunt u hier de website van het Radboud Oncologie Fonds bezoeken en het onderzoek steunen. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via fertiliteitspreservatie@radboudumc.nl als u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt over dit onderzoek en de resultaten.

Foto: © Kramon cyclo-photography

 

Ambassadeur onderzoek Roger van Boxtel

Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, is eveneens ambassadeur van het onderzoek naar kanker en kinderwens. lees meer

Ambassadeur onderzoek Roger van Boxtel

Roger van Boxtel is president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij is jarenlang lid geweest van de raad van advies van het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF). Nu is hij ambassadeur van het onderzoek naar kanker en kinderwens: “Het belang van fertiliteitpreservatie is groot en voorkomt spijt.”.

Als u, net als Roger van Boxtel, dit onderzoek belangrijk vindt, kunt u hier de website van het Radboud Oncologie Fonds bezoeken en het onderzoek steunen. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via fertiliteitspreservatie@radboudumc.nl als u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt over dit onderzoek en de resultaten.

Ons team

  • Medewerkers
  • Intranet