Amalia kinderziekenhuis Leren en ontwikkelen Amalia

Ons onderwijs

Bekijk de scholingen die door ons georganiseerd worden.

lees meer

Contact Bureau Leren en Ontwikkelen Amalia kinderziekenhuis

route 804

(024) 361 90 59
contact

Onze visie op ontwikkeling

In het Amalia heerst een leercultuur op de werkplek. We delen kennis tijdens alledaagse werkzaamheden in een gezamenlijk en open werkklimaat.

lees meer

Onze visie op ontwikkeling

Met intra- en interprofessioneel opleiden in de zorg voor moeder en kind, innovatie op het gebied van kennisoverdracht, en het uitdragen van onderscheidende expertise op het gebied van aangeboren aandoeningen is het Amalia kinderziekenhuis (hierna: Amalia) bepalend voor de zorg van morgen.

Onze filosofie is dat theorie en praktijk elkaar dienen te versterken. In het Amalia heerst daarom een leercultuur op de werkplek - kennis wordt gedeeld tijdens alledaagse werkzaamheden in een gezamenlijk en open werkklimaat. Daarnaast wordt door onze diverse disciplines onderwijs verzorgd aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de faculteit der Medische Wetenschappen (FMW) van de Radboud Universiteit. In de opleidingen voor onze zorgprofessionals staan we garant voor leven lang leren. We werken hierbij nauw samen met de Radboudumc Health Academy (RHA). We integreren onze leer- en ontwikkeltrajecten nadrukkelijk met onderzoek en zorg.

De kernwaarden van het Amalia staan centraal

Het Amalia richt zich op excellente, levensloopbestendige zorg vanuit een kind- en familie gerichte houding. Dit wordt breed uitgedragen op de werkvloer en in het onderwijs, de opleiding en de nascholing waarbij er aandacht is voor transitieprocessen en ketenzorg. Hierbij wordt de impact van de aandoening op verschillende levensdomeinen (medisch, sociaal, emotioneel, cognitief, spiritueel) nadrukkelijk meegenomen. Patiƫntenparticipatie in onderwijs en opleiding staat hoog in het vaandel.