Patiëntenzorg Onderzoeken Kinderrevastraatje

Wat is het revastraatje?

Het kinderrevastraatje is een multidisciplinair screeningsonderzoek. Het doel is om u snel antwoord te kunnen geven op uw hulpvragen over de ontwikkeling van uw kind. lees meer

Wat is het revastraatje?

Het kinderrevastraatje is een multidisciplinair screeningsonderzoek. Het doel is om u snel antwoord te kunnen geven op uw hulpvragen over de ontwikkeling van uw kind. Hulpvragen kunnen gaan over de motoriek, spraak- /taalontwikkeling, cognitieve of emotionele ontwikkeling, spel en zelfstandigheid en inzet van ondersteuning hierbij. Vanuit uw vraag worden de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind bekeken.

Onderzoeken op één ochtend

Alle onderzoeken vinden plaats op 1 ochtend. Hiermee belasten we u en uw kind zo min mogelijk en een krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. Aansluitend aan de onderzoeken is er een bespreking tussen de betrokken disciplines. Uit de onderzoeksgegevens worden uw vragen beantwoord. Het team geeft een gezamenlijke conclusie en advies/adviezen.  

Aanvullend onderzoek

Mocht aanvullend onderzoek nodig zijn, dan wordt dit in overleg met u ingepland.
Dezelfde week plannen we een telefonische afspraak om de conclusies en de advies/adviezen met u te bespreken.


Kinder­revalidatie Amalia kinderziekenhuis

Revalidatie bij kinderen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en erfelijke bewegingsstoornissen.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Binnen het team van het kinderrevastraatje in het Radboudumc is veel kennis en ervaring over kinderen met complexe medische- en ontwikkelingsproblematiek. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Binnen het team van het kinderrevastraatje in het Radboudumc is veel kennis en ervaring over kinderen met complexe medische- en ontwikkelingsproblematiek. Deze kinderen worden vaak  door meerdere medisch specialisten in het Radboudumc onderzocht en behandeld. De revalidatiearts in het Radboudumc kan betrokken worden om de ontwikkelingsproblemen als gevolg van een aandoening te onderzoeken en advies te geven. Tijdens het kinderrevastraatje onderzoeken een aantal disciplines de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind. Deze onderzoeken worden gedaan op één dag. Als uw kind het nodig heeft, dan geven we advies voor een verder behandeltraject.


Afspraak maken

Na het intakebezoek aan de revalidatiearts kunt u een afspraak maken bij het secretariaat van de afdeling Kinderrevalidatie. lees meer

Afspraak maken

Tijdens een intake bepaalt de revalidatie arts/ physician assistant of uw kind in aanmerking komt voor het kinderrevastraatje. Het kinderrevastraatje is bedoeld voor complexe medische aandoeningen die leiden tot problemen in de ontwikkeling van uw kind.

De revalidatiearts/physician assistant formuleert in overleg met u de vraagstelling. We bepalen op welke vragen de onderzoeken binnen het kinderrevastraatje antwoord moeten geven. Hiermee kunnen de therapeuten de onderzoeken zo specifiek en gericht mogelijk uitvoeren. Het secretariaat van de afdeling Kinderrevalidatie maakt de afspraken. Meestal kunt u binnen een maand terecht met uw kind, dit hangt af van de wachttijden.

maandag
09.00 – 10.30 Fysiotherapie/ Ergotherapie
pauze
11.00 – 12.30 Logopedie / Psychologie

of

maandag
09.00 – 10.30 Logopedie / Psychologie
pauze
11.00 – 12.30 Fysiotherapie/ Ergotherapie

In dezelfde week belt de kinderrevalidatiearts/physician assistant u om de uitslag van het kinderrevastraatje, de antwoorden op uw vragen en het advies met u te bespreken.


Hoe bereidt u uw kind voor?

Aan het begin van elk onderzoek leggen we u uit wat we van uw kind vragen. Daarnaast raden wij u aan om uw kind ook van tevoren te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. lees meer

Hoe bereidt u uw kind voor?

Voorafgaand aan de afspraak krijgt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Wij verzoeken u deze zorgvuldig in te vullen en mee te nemen naar de onderzoekdag.

Uitleg

Aan het begin van elk onderzoek leggen de therapeuten uit wat er van uw kind wordt gevraagd. Daarnaast raden wij u aan om uw kind ook van tevoren te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. U kunt uw kind vertellen dat hij of zij allerlei spelletjes aan tafel mag doen en ook spelletjes zoals: rennen, klimmen en balspel.

Kleding en schoenen

Tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek kan het voorkomen dat uw kind zich moet uitkleden. Het ondergoed mag aanblijven. Voor het afnemen van de testen is het belangrijk dat uw kind makkelijke kleding of sportkleding draagt. Als uw kind gymschoenen of aangepaste schoenen heeft, kunt u deze meenemen.

Eten en drinken

Daarnaast vragen wij u wat eten en drinken mee te nemen voor het logopedisch onderzoek.


Het onderzoek

Het kinderrevastraatje vindt plaats op een maandagochtend. 4 disciplines voeren gecombineerde onderzoeken uit: ergotherapie en fysiotherapie gezamenlijk en psychologie en logopedie gezamenlijk.
 • De ergotherapeut kijkt naar de mogelijkheden en beperkingen die u en uw kind ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

  lees meer


  Ergotherapeutisch onderzoek

  De ergotherapeut  kijkt naar de mogelijkheden en beperkingen die u en uw kind ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het onderzoek richt zich op zelfredzaamheid,spel, hobby en schoolvaardigheden en van uw kind. Daarnaast kijken we naar de invloed van de omgeving op de uitvoering van deze activiteiten.
   

 • Fysiotherapeutisch onderzoek

  De kinderfysiotherapeut kijkt naar het spontaan bewegen van uw kind. Hij of zij kijkt niet alleen naar wat uw kind wel of niet kan, maar ook hoe uw kind de bewegingen uitvoert en wat de gevolgen zijn van eventuele motorische klachten. Ook worden specifieke motorische tests gedaan. Deze bestaan meestal uit bewegingen en opdrachten die passen bij het ontwikkelingsniveau van uw kind, zoals kruipen, lopen, springen, balvaardigheden en schrijven.
   

 • Psychologisch / Logopedisch onderzoek

  Bij jongere kinderen (0-4 jaar) worden de kinderen gelijktijdig door de psychologisch medewerker en logopedist gezien. Oudere kinderen (vanaf ongeveer 4 jaar) worden apart getest. Beide onderzoeken duren samen ongeveer 1,5 uur.
   

 • Psychologisch onderzoek

  De psychologisch medewerker kijkt naar het algehele ontwikkelingsniveau van uw kind. Daarbij maakt zij gebruik van testmateriaal, waarbij de vaardigheden van uw kind op verschillende gebieden in kaart worden gebracht. Ook wordt het kind geobserveerd bij het uitvoeren van deze taken. Op deze manier proberen we goed mee te denken op welke manier de ontwikkeling van uw kind het beste gestimuleerd kan worden.
   

 • Logopedisch onderzoek

  De logopedist kijkt naar de manier waarop uw kind communiceert. Hij of zij onderzoekt het niveau van taalbegrip en taalproductie. Ook luistert hij of zij of uw kind al voldoende verstaanbaar spreekt. Daarnaast kan de ontwikkeling van eten, drinken en slikken worden onderzocht, als dat nodig is. Bij alle onderzoeken worden de resultaten vergeleken met leeftijdsgenoten.

Na het onderzoek

Na de onderzoeken volgt op dezelfde dag een overleg met alle betrokken disciplines. Zij geven een gezamenlijk advies dat aansluit op uw vragen. Als aanvullend onderzoek nodig is, dan plannen we dit met u in. Dezelfde week, op donderdag, bespreekt de revalidatiearts dit advies telefonisch met u.

Vragen?

Vragen over het kinderrevastraatje kunt u bespreken met de revalidatiearts of physician assistant. Als u nog niet bekend bent bij de afdeling Revalidatie in het Radboudumc en u wilt verwezen worden, kunt u dit bespreken met uw huisarts of medisch specialist.
 • Medewerkers
 • Intranet