Expertisecentra Expertisecentra zeldzame aandoeningen Aangeboren Urogenitale Aandoeningen

Over aangeboren urogenitale aandoeningen

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen die problemen hebben met hun urogenitaal stelsel: de nieren, de blaas, de urineleider en de geslachtsorganen.

lees meer

Over aangeboren urogenitale aandoeningen

Het is mogelijk dat uw kind vanaf de geboorte problemen heeft met zijn of haar nieren en urinewegen (urologisch) of geslachtsorganen (genitaal). Kinderen met urogenitale aandoeningen krijgen topzorg in ons expertisecentrum. Onze specialisaties:
  • Open blaas en open plasbuis (blaasextrofie en epispadie of hypospadie).
  • Aandoeningen van de urinewegen en genitale aanleg (een combinatie van afwijkingen aan de plasbuis, vagina en anus).
  • Urologische en blaasfunctiestoornissen bij aandoeningen als een ‘open rug’ (spina bifida).
  • Belemmering van de doorstroming van urine bij jongens door klepjes/vliesjes  in de urinebuis (posterieure urethrakleppen).
  • Proximale (ernstige) hypospadie.
Specifieke informatie over de verschillende aandoeningen vindt u ook via de website van eUROGEN.  

Expertise

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen biedt kinderen specialistische zorg op het gebied van aandoeningen aan het urine- en voortplantingsstelsel.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Expertisecentrum Aangeboren Urogenitale Aandoeningen

(024) 361 38 03

Afspraak maken

U kunt een afspraak voor uw kind laten maken door uw huisarts of verwijzer een brief te laten sturen naar de afdeling Urologie van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis. Als het van toepassing is, stuurt uw arts ook digitale foto’s en onderzoeken mee.

Europese referentienet­werken

Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. Zij staan voor een Europese aanpak van zeldzame aandoeningen.

lees meer

Europese referentienet­werken

ERN's in het Radboudumc
In totaal zijn er 24 thematische Europese referentienetwerken. Het Radboudumc neemt in 14 netwerken deel. Twee van deze netwerken worden vanuit het Radboudumc gecoördineerd:
  • het netwerk voor Genetische Tumor Risico Syndromen, ERN GENTURIS, wordt vanuit het Radboudumc gecoördineerd door prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge van het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Kanker.
  • Het netwerk voor urogenitale ziekten, eUROGEN, wordt vanuit het Radboudumc gecoördineerd door prof. dr. Wout Feitz van het Radboudumc Expertisecentrum voor aangeboren urogenitale aandoeningen.

AGORA data- en biobank

Met de AGORA data- en biobank doen we onderzoek naar aangeboren aandoeningen. We hopen in de toekomst bepaalde aandoeningen te voorkomen, beter te behandelen of het verloop beter te kunnen voorspellen. Met uw hulp kunnen we de databank uitbreiden en meer onderzoek starten. lees meer

Onderwijs

Het expertisecentrum heeft een erkende opleiding voor Kinderurologie. Ook verzorgen we de opleiding voor assistenten urologie en kindergeneeskunde en, waar nodig, overige vakgebieden. Studenten Geneeskunde volgen hun coschap bij de afdeling urologie en bij kinderurologie. Training Program for Paediatric Urology

Onderzoeks­thema reconstructive and regenerative medicine

Reconstructive and Regenerative Medicine (RRM) combineert de unieke expertise binnen het Radboudumc op het gebied van celbiologie, biochemie, immunologie, tissue engineering, moleculaire biologie, biomaterialen, chemie, transplantatie biologie en klinisch onderzoek. ga naar de themapagina (Engels)

Onze mensen