Expertisecentra Expertisecentra Aangeboren Urogenitale Aandoeningen

Over het expertiscentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen die problemen hebben met hun urogenitaal stelsel: de nieren, de blaas, de urineleider en de geslachtsorganen. lees meer

Over het expertiscentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen die problemen hebben met hun urogenitaal stelsel: de nieren, de blaas, de urineleider en de geslachtsorganen.

Het is mogelijk dat uw kind vanaf de geboorte problemen heeft met zijn of haar nieren en urinewegen (urologisch) of geslachtsorganen (genitaal). Kinderen met urogenitale aandoeningen krijgen topzorg in ons expertisecentrum. Onze specialisaties:

  • Open blaas en open plasbuis (blaasextrofie en epispadie of hypospadie).
  • Aandoeningen van de urinewegen en genitale aanleg (een combinatie van afwijkingen aan de plasbuis, vagina en anus).
  • Urologische en blaasfunctiestoornissen bij aandoeningen als een ‘open rug’ (spina bifida).
  • Belemmering van de doorstroming van urine bij jongens door klepjes/vliesjes  in de urinebuis (posterieure urethrakleppen).
  • Proximale (ernstige) hypospadie.

Specifieke informatie over de verschillende aandoeningen vindt u ook via de website van eUROGEN.  

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Contact

Expertisecentrum Aangeboren Urogenitale Aandoeningen

(024) 361 38 03
contactformulier

Onze expertise

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen biedt kinderen specialistische zorg op het gebied van aandoeningen aan het urine- en voortplantingsstelsel.

Afspraak maken

U kunt een afspraak voor uw kind laten maken door uw huisarts of verwijzer een brief te laten sturen naar de afdeling Urologie van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis. Als het van toepassing is, stuurt uw arts ook digitale foto’s en onderzoeken mee.

Europees referentie­netwerk


Adviesaanvraag voor medisch specialisten

De hoofdbehandelaar van de patiënt kan een adviesaanvraag indienen bij het expertisecentrum.

naar formulier

Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Aandoeningen en behandeling


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Niet-syndromale urogenitale kanaal­malformatie

Hieronder vallen vele aandoeningen zoals spina bifida, dubbele aanleg van de urinebuis en neurogene blaasdysfunctie.


Urogenitaal kanaal­malformatie

Dit betreft een aanlegstoornis van het urogenitale kanaal. Hieronder vallen zowel syndromale als niet-syndromale aanlegstoornissen.


Blaasextrofie

Extrofie komt van het Griekse woord ekstriphein wat letterlijk 'binnenste buiten gekeerd' betekent. Bij blaasextrofie is dat de blaas. Het is een aangeboren afwijking die ontstaat door een sluitingsfout van de blaas en de onderste buikwand.

lees meer

Hypospadie

Hypospadie is een relatief onschuldige aandoening waarbij de plasbuis niet uitmondt op de top van de eikel, maar ergens op de onderzijde van de eikel of penisschacht.

lees meer

Behandelingen

Meestal worden de aandoeningen behandeld met een operatieve correctie, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Denk hierbij bijv. aan een hypospadiecorrectie of extrofiecorrectie.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


AGORA data- en biobank

Met de AGORA data- en biobank doen we onderzoek naar aangeboren aandoeningen. We hopen in de toekomst bepaalde aandoeningen te voorkomen, beter te behandelen of het verloop beter te kunnen voorspellen. Met uw hulp kunnen we de databank uitbreiden en meer onderzoek starten. lees meer

Onderwijs

Het expertisecentrum heeft een erkende opleiding voor Kinderurologie. Ook verzorgen we de opleiding voor assistenten urologie en kindergeneeskunde en, waar nodig, overige vakgebieden. Studenten Geneeskunde volgen hun coschap bij de afdeling urologie en bij kinderurologie. Training Program for Paediatric Urology

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet