5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

De dag werd georganiseerd door het Radboudumc, CWZ en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Nijmegen. Adriaan Tan, MDL-arts en voorzitter Commissie Eerste-Tweede lijn van het CWZ: ‘Deze dag is, samen met de nascholingsbijeenkomsten voor huisartsen, onderdeel van een cyclus. Om de drie jaar hebben we een gezamenlijke netwerkdag rondom een thema; dit jaar dus over e-health. Hier krijgen we discussies op gang, bijvoorbeeld over de manier waarop we in een netwerk kunnen samenwerken. Eén op één krijg je dat bijna niet voor elkaar.’ Bekijk de film.

In het Van der Valk Hotel in Lent werd afgetrapt met een kijkje in de netwerkontwikkelingen in onze regio en veranderingen die op dat vlak op ons afkomen. Hierover werden Ewoud van Dijk, neuroloog en voorzitter van het Stafconvent van het Radboudumc en Marc Gomes, voorzitter van de Vereniging Medisch Bestuur van het CWZ, geïnterviewd. "We kennen allemaal de ontwikkelingen die nu gaande zijn. Mensen worden ouder en hebben vaker meerdere aandoeningen, ze willen hun autonomie behouden, de technologie ontwikkelt zich razendsnel, er is een tekort aan zorgmedewerkers, enzovoorts", vertelt Ewoud van Dijk. In beide huizen worden daardoor strategische keuzes gemaakt voor het zorgaanbod – wat blijven we doen, wat bouwen we af? – en dat zijn complexe vraagstukken, binnen de ziekenhuizen zelf maar ook onderling. Want, geven beide heren aan: iedere keuze die het ene ziekenhuis maakt, beïnvloedt de zorg van de ander. Ewoud: "We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om het hele zorgpakket met elkaar te dekken. Er komt steeds meer duidelijkheid over de manier waarop we dat kunnen organiseren. Maar dat kost veel tijd." Aandachtspunten hierbij zijn wel, zo blijkt uit vragen van huisartsen uit de zaal, dat huisartsen op tijd en goed worden geïnformeerd over wijzigingen in zorgaanbod, dat de patiënt keuzevrijheid behoudt én dat versnippering van zorg wordt voorkomen. “Want,” zo geeft een huisarts aan, “op dit moment kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt in behandeling is in het Radboudumc voor iets complex, er iets ‘kleins’ bij krijgt en alleen daarvoor naar het CWZ moet. En dus in twee ziekenhuizen behandeld wordt. Vanuit dat proces van keuzes maken en de netwerkgedachte prima te verklaren, maar voor de patiënt is dit toch best lastig.”

Mooie voorbeelden

Daarna bood Esther Talboom, voorzitter Raad van Bestuur van diagnostisch centrum Saltro, een kijkje in de mogelijkheden op het gebied van e-health: ‘We moeten patiënten echt anders gaan benaderen. De tijd van vertellen wat “moet” en lijstjes afvinken hebben we echt gehad. De patiënt is absoluut klaar voor e-health, zo blijkt ook uit onderzoek.’ Mooie voorbeelden zijn er genoeg, laat Esther zien. Denk aan de app en website www.thuisarts.nl, waarmee het aantal huisartsconsulten flink afnam. Of de website www.soaaids.nl, waar met een digitale vragenlijst en beslisboom een flinke zorgvraag bij de GGD wordt afgevangen. Alléén e-health is echter niet genoeg; het is een middel en geen doel. ‘We gaan toe naar blended care: een combinatie tussen regulier persoonlijk contact en e-health.’

Onderlinge communicatie

Deze dag ging echter niet alleen over de digitale mogelijkheden voor de zorg, maar vooral ook over de digitale mogelijkheden om onderlinge samenwerking te verbeteren. Natuurlijk gaat het dan onder andere  over veilig e-mailen, want daar valt nog een wereld te winnen: zo’n 40% van de datalekken ontstaat door e-mails. Ook andere bestaande middelen worden besproken, zoals het nieuwe XDS-netwerk en de patiëntenportalen van beide ziekenhuizen. In korte, praktische deelsessies kregen de deelnemers de kans om de verschillende digitale middelen beter te leren kennen. Bijvoorbeeld mijnRadboudpatiënten en teleconsultatie. Tot slot gingen de deelnemers in groepen met elkaar in discussie over stellingen als: ‘het is goed om een centrale regionale triage per specialisme in te stellen’ en ‘voordat er een verwijzing plaatsvindt, moet er eerst digitale consultatie van de specialist plaatsvinden’.

Bij de ludieke wrap up door Michiel Peereboom (basisarts en caberetier) bleek dat de deelnemers behoorlijk op één lijn zitten. Digitale communicatie moet vooral snel, makkelijk en vanuit één systeem zijn.

Meer informatie


Hoe was de netwerkdag? Bekijk de film!


Reacties van deelnemers

Wat vonden de deelnemers van deze Nijmeegse Netwerkdag?

lees meer

Reacties van deelnemers

We vroegen aan enkele deelnemers wat ze van deze Nijmeegse Netwerkdag vonden.

Margriet Poelma, kinderrevalidatiearts Sint Maartenskliniek

Aan het begin van de dag spraken we Margriet Poelma: "Ik verwacht vandaag veel gezichten te krijgen bij de vele namen die ik ken. Vooral van huisartsen. Ik hoop van hen onder andere te horen welke verbeterpunten ze zien in de samenwerking met ons." Aan het einde van de dag spraken we Margriet weer. En, missie geslaagd? “Als kinderrevalidatiearts had ik het gevoel een beetje aan de zijlijn te staan als het over communicatie via e-health gaat, maar dat was niet erg. Ik heb bijna geen acute vragen waarover ik direct moet overleggen met de huisarts. De informatie over e-health was zinvol en de mogelijkheden ervan gezamenlijk bespreken draagt bij aan een beter begrip van ieders mogelijkheden. Het netwerken en er deel van uitmaken was voor mij het belangrijkste doel en dat is gelukt. Ik vond het een zinvolle dag.”

Yvo Goffin, huisarts en bestuurslid CIHN

"In 2020 moet iedere patiënt het dossier van de huisarts digitaal kunnen inzien. Dat komt rap dichtbij en ik zie dat we daartoe nog veel werk te verzetten hebben. Op een dag als deze doe ik ideeën op: welke kant moeten we op met e-health en dus met bijvoorbeeld het openstellen van onze dossiers? Natuurlijk kom ik hier ook om collega's in de zorg beter te leren kennen. Dus ik ga even een rondje lopen!"

Suzanne Ligthart, huisarts in Oosterhout/Nijmegen-Noord

"Het gaat vandaag natuurlijk veel over samenwerking en een sterk regionaal zorgnetwerk. Maar ik denk dat dit nog best een uitdaging is, want we zijn allemaal al snel druk met onze dagelijkse praktijk. Het helpt als we elkaar beter kennen en dat is precies wat er op deze dag gebeurt."
 

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer