Nieuws Zestien Veni subsidies voor onderzoekers Radboud
16 juli 2019

Zestien onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit krijgen een Veni-subsidie van NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het gaat om bedragen van maximaal 250.000 euro waarmee veelbelovende jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder kunnen ontwikkelen. In totaal zijn er 166 aanvragen gehonoreerd.
 
Een overzicht van de gehonoreerde projecten:
De rol van nieuwe remmende ontstekingsstoffen in het immuunsysteem.
Dr. R.J.W. Arts, Radboudumc - Interne geneeskunde
De afgelopen jaren zijn er twee nieuwe ontstekingsremmende signaalstoffen van het immuunsysteem ontdekt, interleukine 37 en 38. De exacte rol van deze stoffen is nog onbekend, maar dat zij een functie hebben in infecties, kanker en auto-immuunziekten is erg aannemelijk. Deze onderzoeker gaat op zoek naar toepassingen in de diagnose en behandeling bij deze ziektes.

De tastzin: van anomalie tot paradigma
Dr. C. (Chiara) Beneduce, RU – CHPS
In antieke waarnemingstheorieën werd de tastzin gezien als een afwijkend zintuig zonder specifiek orgaan of object. In de zeventiende eeuw werd de tastzin juist het standaardmodel om zintuiglijke waarneming te verklaren. Welke bijdrage hebben filosofische en medische bronnen uit de Middeleeuwen en de Renaissance geleverd aan deze paradigmawisseling?

Chronische ontsteking remmen aan de basis
Dr. M.H.J. van den Bosch, Radboudumc – Experimentele Reumatologie
Tijdens artrose treden naast afbraak van het kraakbeen door ontstekingsreacties ook overmatige reparatie/compensatieprocessen op die zorgen voor extra weefselschade en klinische symptomen. De onderzoeker gaat bepalen of S100A8/A9, een belangrijke speler die aan de basis van het aangeboren afweersysteem ligt, betrokken is bij zowel deze afbraak als overmatige reparatieprocessen.

Een ruw gekromd heelal
Dr. A.Y. (Annegret) Burtscher, RU - Wiskunde
In Einsteins algemene relativiteitstheorie vormen ruimte en tijd samen een geometrisch object—ons heelal—waarvan de kromming beschrijft hoe licht en deeltjes bewegen. In zwarte gaten wordt de kromming echter oneindig groot. Dit project heeft als doel om door nieuwe wiskundige technieken toch controle over de kromming te behouden.

Prediking als massacommunicatie in laatmiddeleeuws Europa
Dr. P. (Pietro) Delcorno, RU - Historical Literary and Cultural Studies (HLCS)
Dit project onderzoekt prediking als een cruciale vorm van massacommunicatie en benadrukt de transformatieve impact ervan op laatmiddeleeuws Europa. Door de focus op preekcollecties die toentertijd wijdverbreide bestsellers waren, zal dit onderzoek de strategieën aan het licht brengen die predikers gebruikten om religieuze identiteit te definiëren en op te leggen.

Ruimtetijd onder de microscoop
Dr. A. (Antonio) Duarte Pereira Junior, RU - IMAPP, Faculty of Science
De kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie vormen de twee pijlers van de theoretische natuurkunde. Een consistente theorie die ons toestaat in te zoomen op de kwantumstructuur van de ruimtetijd ontbreekt echter nog. Dit project combineert speerpunten uit verschillende benaderingen om tot nieuwe inzichten in de kwantumzwaartekracht te komen.
 
Verveeld of vervoerd? De rol van spontane gedachten tijdens lezen
Dr. M. (Myrthe) Faber, Radboudumc - Cognitive Neuroscience
Spontane gedachten, zoals dagdromen, vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven, maar worden vaak als een teken van verveling gezien. Ik onderzoek of dit wel het geval is door te kijken waar dergelijke gedachten vandaan komen en welke positieve of negatieve effecten zij hebben op tekstbegrip en geheugen.

Vloggen voor een gezonder eetgedrag
Dr. F. (Frans) Folkvord, RU – Communicatiewetenschap
Kinderen eten tegenwoordig onvoldoende fruit en groenten, wat op termijn leidt tot chronische ziekten. Dit project test systematisch een nieuwe overkoepelende theorie die verklaart en voorspelt of, hoe, wanneer, en voor welke kinderen voedselreclames de inname van fruit en groenten verhoogt, zowel op de korte- als op lange-termijn.

Zoeken naar objecten in de wereld
Dr. S. (Surya) Gayet, RU - Donders Instituut
Om te zoeken naar een object in onze omgeving creëren we eerst een mentaal plaatje van dat object. Afhankelijk van wáár we zoeken (bijvoorbeeld, verder weg) produceert éénzelfde object echter een heel ander (namelijk: kleiner) beeld op ons netvlies. In dit project wordt onderzocht hoe het brein dit probleem oplost.
 
Vision for action: neural representation of real-world scene affordances in the human brain
Dr. I.I.A. (Iris) Groen, RU
Om te bepalen welke handelingen we kunnen uitvoeren in een ruimte moeten onze hersenen een mentaal beeld van onze visuele omgeving creëren. Om dit proces beter te begrijpen, combineert de onderzoeker metingen van hersenactiviteit met neurale netwerkmodellen van visuele informatieverwerking.

Het ontrafelen van mechanismen voor reparatie van falende nieren
Dr. J. Jansen, Radboudumc - Pathologie en Kindernefrologie
Acuut nierfalen wordt gekenmerkt door een hoog sterftecijfer en er is geen effectieve behandeling beschikbaar. In sommige gevallen kan de nier wel herstellen, al is onvoldoende duidelijk hoe en waarom. De onderzoeker zal de mechanismes ontrafelen die herstel stimuleren en daarmee mogelijkheden bieden voor nieuwe behandelmethodes.

Weten algoritmes het beter? Eerste-persoons autoriteit in het tijdperk van big data
Dr. F.(Fleur)  Jongepier, RU
Slimme algoritmes weten steeds beter te achterhalen wat we willen of van plan zijn. Het krachtige liberale idee dat individuen dat zelf het beste weten, staat daarmee onder druk. Dit project onderzoekt de spanningen tussen algoritmische autoriteit en eerste-persoons autoriteit, en ontwikkelt een systematisch overzicht van de relevante ethische implicaties.
 
Een microbe is geen eiland – interacties van stikstofcyclus micro-organismen
Dr. H. (Hanna) Koch, RU – Department of Microbiology
Nitrificatie is een schoolvoorbeeld van een samenwerking tussen twee verschillende functionele groepen micro-organismen en dit proces is cruciaal voor waterzuivering. Stikstofcyclusbacteriën kunnen ook samenwerken met andere micro-organismen binnen een populatie. Binnen dit project worden nieuwe samenwerkingspartners van stikstofcyclusbacteriën geïdentificeerd om zo hun metabole netwerken beter te begrijpen.
 
Geloofwaardig’ of ‘grillig’? De reputatiekosten van veranderend partijbeleid
Dr. M.J. (Maurits) Meijers, RU - Politicologie
Politieke partijen veranderen regelmatig van beleidsposities. Maar hoe beïnvloedt veranderend partijbeleid de reputaties van partijen in de ogen van kiezers? Met behulp van experimenten en grootschalige analyses van kiezersvoorkeuren en partijposities onderzoekt dit project wanneer kiezers positieverandering als ‘geloofwaardig’ accepteren en wanneer ze het als ‘grillig’ afwijzen.
 
Autisme, het brein uit balans?
Dr J. (Jill) Naaijen, Radboudumc - Cognitive Neuroscience
Een belangrijke hypothese omtrent autisme stelt dat er een disbalans is tussen glutamaat en GABA, de twee belangrijkste neurotransmitters in onze hersenen. Deze hypothese is echter nooit direct onderzocht. Dit project zal de balans tussen deze neurotransmitters en hersenfunctie onderzoeken om de aard van
symptomen van autisme beter te begrijpen.
 
Het verborgen leven van malaria parasieten in de lever
Dr. A.S.P. (Annie) Yang, Radboudumc – Medische Parasitologie
Malaria is een belangrijke infectieziekte in tropische landen met lage-inkomsten. Deze parasitaire ziekte start met een lever infectie waarover onvoldoende bekend is. Deze Veni bestudeert hoe parasieten de juiste lever cellen selecteren en manipuleren voor hun ontwikkeling. De verworven inzichten kunnen bijdragen aan nieuwe therapiestrategieën.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

06 3197 0558

Meer nieuws


Social media berichten over medicijngebruik tijdens zwangerschap zijn vaak onjuist

21 augustus 2019

Op Nederlandstalige social media wordt regelmatig gepost over de veiligheid van medicijnen voor zwangere vrouwen. Uit een nieuwe analyse blijkt echter dat de informatie over het risico van medicijngebruik in die berichten vaak niet overeenkomt met de richtlijnen.

lees meer

Veel proefpersonen bij Lowlands-onderzoek Radboudumc

19 augustus 2019

1.472 festivalbezoekers laten ‘in hun broek kijken’ en 383 leren reanimeren.

lees meer

Lowlands-bezoekers leren levens redden Welke training is het beste: ‘traditionele’ instructeurstraining of virtual reality-bril en app?

17 augustus 2019

In onderzoek van het Radboudumc leren bezoekers van het festival reanimeren, en wordt onderzocht wat hiervoor de beste methode is: een traditionele methode met een instructeur of een virtual reanimatie-app.

lees meer

Lowlands-bezoekers doen mee aan onderzoek: hoe tevreden ben jij over je piem of poes? ‘Alles is anders bij iedereen, dus ook daar’

16 augustus 2019

Hoe ziet je geslachtsorgaan eruit en hoe tevreden ben je ermee? Lowlands-bezoekers doen dit weekend mee aan onderzoek van het Radboudumc waarin ze dit anoniem laten weten. De resultaten kunnen eraan bijdragen om patiënten met een ‘variatie van het geslachtsdeel’ beter te helpen.

lees meer

Verhoogd gehalte van signaalstof troponine na inspanning voorspelt risico op hartinfarct, beroerte en vroegtijdige sterfte

13 augustus 2019

Een verhoogde concentratie van het eiwit troponine in het bloed na langdurig wandelen is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Dit blijkt uit onderzoek onder 725 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dat maandag is gepubliceerd in Circulation.

lees meer

DELA, Radboudumc en Games for Health starten project om eenzaamheid bij ouderen te verminderen met spellen

2 augustus 2019

Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich weleens eenzaam. Een samenwerking tussen DELA, Radboudumc en Games for Health gaat onderzoeken of spellen tussen ouderen en kinderen dit sociale probleem kunnen verminderen.

lees meer