Nieuws COVID-19 vaccinatie van medische hoog-risicogroepen
20 februari 2021

Het ziet er naar uit dat patiënten van enkele medische hoog-risicogroepen met voorrang gevaccineerd gaan worden in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Het streven is deze patiënten in maart te vaccineren, maar dat is mede afhankelijk van de levering van vaccins.

Naar verwachting zal het gaan om:
1. patiënten waarbij in de laatste 5 jaar bloedkanker is vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn mensen met leukemie, lymfeklierkanker en lymfomen;  
2. patiënten met ernstig nierfalen of -dialyse;
3. patiënten na orgaan- of stamcel- of beenmergtransplantatie;
4. patiënten met een (ernstige) primaire immuundeficiëntie;
5. patiënten met neurologische/neuromusculaire aandoeningen die de ademhaling bemoeilijken.

Wat betekent het voor u?

Als u tot de groep behoort die gevaccineerd wordt én u bent voor de betreffende aandoening onder behandeling in het Radboudumc, dan krijgt u van ons zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor vaccinatie. U kunt dus niet zelf een afspraak maken.

We moeten het definitieve besluit hierover afwachten en hebben daarna even de tijd nodig om zorgvuldig te beoordelen om welke patienten het gaat. Uiteraard gaan we er voortvarend mee aan de slag en informeren de patiënten die het betreft zo spoedig mogelijk op persoonlijke wijze (per brief of via mijnRadboud). Via onze nieuwsberichten op de website blijft u op hoofdlijnen op de hoogte.

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
neem contact op