4 april 2019

Begin maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor huidige PrEP-gebruikers naar de GGD kunnen voor zorg en begeleiding, en waarmee het hiv-preventiemiddel hopelijk vanaf de zomer grotendeels vergoed wordt. Verpleegkundig specialist Karin Grintjes van ons hiv-behandelcentrum vertelt over PrEP en wijst op de hiv-indicatoren.

Landelijk krijgen ieder jaar ongeveer 900 mensen te horen dat ze het besmettelijke humane immunodeficiency virus hebben. Voor de hiv-behandeling kunnen zij terecht bij één van de 27 hiv-behandelcentra, waaronder het Radboudumc. Als mensen met hiv eenmaal in zorg zijn en de voorgeschreven antivirale behandeling goed innemen, dan zijn zij niet meer besmettelijk. “Het gaat er juist nu om, dat de mensen gevonden worden die niet weten dat ze besmet zijn. Omdat dit de mensen zijn die hiv verder verspreiden. Uit gegevens van de Stichting HIV Monitoring in Nederland blijkt dat naar schatting 11% van de geïnfecteerden zich niet bewust is van de besmetting”, vertelt Karin Grintjes. “Het blijft dus van groot belang om als zorgverleners samen alert te blijven op hiv en de epidemie verder terug te brengen.” Daarom roept ze huisartsen op om hiv hoger op de differentiaal diagnose te zetten en bijvoorbeeld extra alert te zijn bij (een combinatie van) verschijnselen als:
 
  • een (anale) soa
  • opmerkelijke tandvleesproblemen, bijvoorbeeld forse parodontitis
  • onbegrepen gewichtsverlies
  • kwakkelende gezondheid met infecties of verschijnselen die duiden op een verminderde afweer, bijvoorbeeld een candida in de mond of keel, aanhoudende huidafwijkingen of bijzonder eczeem of herpes zoster bij iemand in een onverwachte leeftijdscategorie
“Let hier niet alleen op bij (jonge) mannen die seks hebben met mannen”, licht Karin toe. “Hiv kan bij iedereen voorkomen. Ook bij mensen in een heteroseksuele relatie of mensen met wisselende (bi-)seksuele contacten buiten hun vaste relatie. Het is van belang dat we het gesprek over seksueel risicogedrag bij iedereen aan durven gaan.” Alle zwangere vrouwen worden met 12 weken zwangerschap bij de verloskundigenpraktijk ook op hiv getest.

Pre-expositie profylaxe (PrEP)

Sinds enkele jaren is PrEP beschikbaar in Nederland: pre-expositie profylaxe (bekijk de landelijke richtlijn). Karin legt uit: “De PrEP pil bestaat uit een combinatiepil met 2 middelen: emtricitabine/tenofovir 200/245 mg. Dit middel is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben maar wel risico lopen om het te krijgen. Zij nemen het in vóór een mogelijk risicovol seksueel contact, ter voorkoming van hiv-besmetting. Dat kan intermitterend gebruikt worden maar ook dagelijks, wanneer ze vaker risicocontacten hebben. Huisartsen en GGD kunnen dit nu al voorschrijven, maar met de aangenomen motie komt er dus een grotere rol voor de GGD en is er vaart gezet achter de vergoeding van de generieke emtricitabine/tenofovir 200/245 mg. Wat kan het Radboudumc betekenen voor de huisarts? “Wij kunnen helpen bij het opzetten van de hele structuur rondom de behandeling met PrEP. De huisarts kan zelf in overleg met de patiënt PrEP opstarten of, als er onzekerheid is over het voorschrijven ervan, verwijst de huisarts de patiënt door naar GGD of naar ons HIV behandelcentrum. Wij doen de intake, informeren de patiënt en starten de PrEP op om deze vervolgens weer terug te verwijzen met de juiste informatie naar de huisarts. Hierbij verwijzen we voor de driemaandelijkse controles naar de landelijke PrEP-richtlijn.”  

Consult of verwijzing

Kijk voor meer informatie over hiv en de behandeling ervan op onze website. Voor een telefonisch consult of overleg over hiv, PEP of PrEP kunt u altijd bellen met ons hiv-behandelcentrum: 06-52807931. Verwijzing naar het hiv-behandelcentrum gaat via Zorgdomein (Interne Geneeskunde - infectieziekten).

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer