4 april 2019

Begin maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor huidige PrEP-gebruikers naar de GGD kunnen voor zorg en begeleiding, en waarmee het hiv-preventiemiddel hopelijk vanaf de zomer grotendeels vergoed wordt. Verpleegkundig specialist Karin Grintjes van ons hiv-behandelcentrum vertelt over PrEP en wijst op de hiv-indicatoren.

Landelijk krijgen ieder jaar ongeveer 900 mensen te horen dat ze het besmettelijke humane immunodeficiency virus hebben. Voor de hiv-behandeling kunnen zij terecht bij één van de 27 hiv-behandelcentra, waaronder het Radboudumc. Als mensen met hiv eenmaal in zorg zijn en de voorgeschreven antivirale behandeling goed innemen, dan zijn zij niet meer besmettelijk. “Het gaat er juist nu om, dat de mensen gevonden worden die niet weten dat ze besmet zijn. Omdat dit de mensen zijn die hiv verder verspreiden. Uit gegevens van de Stichting HIV Monitoring in Nederland blijkt dat naar schatting 11% van de geïnfecteerden zich niet bewust is van de besmetting”, vertelt Karin Grintjes. “Het blijft dus van groot belang om als zorgverleners samen alert te blijven op hiv en de epidemie verder terug te brengen.” Daarom roept ze huisartsen op om hiv hoger op de differentiaal diagnose te zetten en bijvoorbeeld extra alert te zijn bij (een combinatie van) verschijnselen als:
 
  • een (anale) soa
  • opmerkelijke tandvleesproblemen, bijvoorbeeld forse parodontitis
  • onbegrepen gewichtsverlies
  • kwakkelende gezondheid met infecties of verschijnselen die duiden op een verminderde afweer, bijvoorbeeld een candida in de mond of keel, aanhoudende huidafwijkingen of bijzonder eczeem of herpes zoster bij iemand in een onverwachte leeftijdscategorie
“Let hier niet alleen op bij (jonge) mannen die seks hebben met mannen”, licht Karin toe. “Hiv kan bij iedereen voorkomen. Ook bij mensen in een heteroseksuele relatie of mensen met wisselende (bi-)seksuele contacten buiten hun vaste relatie. Het is van belang dat we het gesprek over seksueel risicogedrag bij iedereen aan durven gaan.” Alle zwangere vrouwen worden met 12 weken zwangerschap bij de verloskundigenpraktijk ook op hiv getest.

Pre-expositie profylaxe (PrEP)

Sinds enkele jaren is PrEP beschikbaar in Nederland: pre-expositie profylaxe (bekijk de landelijke richtlijn). Karin legt uit: “De PrEP pil bestaat uit een combinatiepil met 2 middelen: emtricitabine/tenofovir 200/245 mg. Dit middel is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben maar wel risico lopen om het te krijgen. Zij nemen het in vóór een mogelijk risicovol seksueel contact, ter voorkoming van hiv-besmetting. Dat kan intermitterend gebruikt worden maar ook dagelijks, wanneer ze vaker risicocontacten hebben. Huisartsen en GGD kunnen dit nu al voorschrijven, maar met de aangenomen motie komt er dus een grotere rol voor de GGD en is er vaart gezet achter de vergoeding van de generieke emtricitabine/tenofovir 200/245 mg. Wat kan het Radboudumc betekenen voor de huisarts? “Wij kunnen helpen bij het opzetten van de hele structuur rondom de behandeling met PrEP. De huisarts kan zelf in overleg met de patiënt PrEP opstarten of, als er onzekerheid is over het voorschrijven ervan, verwijst de huisarts de patiënt door naar GGD of naar ons HIV behandelcentrum. Wij doen de intake, informeren de patiënt en starten de PrEP op om deze vervolgens weer terug te verwijzen met de juiste informatie naar de huisarts. Hierbij verwijzen we voor de driemaandelijkse controles naar de landelijke PrEP-richtlijn.”  

Consult of verwijzing

Kijk voor meer informatie over hiv en de behandeling ervan op onze website. Voor een telefonisch consult of overleg over hiv, PEP of PrEP kunt u altijd bellen met ons hiv-behandelcentrum: 06-52807931. Verwijzing naar het hiv-behandelcentrum gaat via Zorgdomein (Interne Geneeskunde - infectieziekten).

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet