4 april 2019

Begin maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor huidige PrEP-gebruikers naar de GGD kunnen voor zorg en begeleiding, en waarmee het hiv-preventiemiddel hopelijk vanaf de zomer grotendeels vergoed wordt. Verpleegkundig specialist Karin Grintjes van ons hiv-behandelcentrum vertelt over PrEP en wijst op de hiv-indicatoren.

Landelijk krijgen ieder jaar ongeveer 900 mensen te horen dat ze het besmettelijke humane immunodeficiency virus hebben. Voor de hiv-behandeling kunnen zij terecht bij één van de 27 hiv-behandelcentra, waaronder het Radboudumc. Als mensen met hiv eenmaal in zorg zijn en de voorgeschreven antivirale behandeling goed innemen, dan zijn zij niet meer besmettelijk. “Het gaat er juist nu om, dat de mensen gevonden worden die niet weten dat ze besmet zijn. Omdat dit de mensen zijn die hiv verder verspreiden. Uit gegevens van de Stichting HIV Monitoring in Nederland blijkt dat naar schatting 11% van de geïnfecteerden zich niet bewust is van de besmetting”, vertelt Karin Grintjes. “Het blijft dus van groot belang om als zorgverleners samen alert te blijven op hiv en de epidemie verder terug te brengen.” Daarom roept ze huisartsen op om hiv hoger op de differentiaal diagnose te zetten en bijvoorbeeld extra alert te zijn bij (een combinatie van) verschijnselen als:
 
  • een (anale) soa
  • opmerkelijke tandvleesproblemen, bijvoorbeeld forse parodontitis
  • onbegrepen gewichtsverlies
  • kwakkelende gezondheid met infecties of verschijnselen die duiden op een verminderde afweer, bijvoorbeeld een candida in de mond of keel, aanhoudende huidafwijkingen of bijzonder eczeem of herpes zoster bij iemand in een onverwachte leeftijdscategorie
“Let hier niet alleen op bij (jonge) mannen die seks hebben met mannen”, licht Karin toe. “Hiv kan bij iedereen voorkomen. Ook bij mensen in een heteroseksuele relatie of mensen met wisselende (bi-)seksuele contacten buiten hun vaste relatie. Het is van belang dat we het gesprek over seksueel risicogedrag bij iedereen aan durven gaan.” Alle zwangere vrouwen worden met 12 weken zwangerschap bij de verloskundigenpraktijk ook op hiv getest.

Pre-expositie profylaxe (PrEP)

Sinds enkele jaren is PrEP beschikbaar in Nederland: pre-expositie profylaxe (bekijk de landelijke richtlijn). Karin legt uit: “De PrEP pil bestaat uit een combinatiepil met 2 middelen: emtricitabine/tenofovir 200/245 mg. Dit middel is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben maar wel risico lopen om het te krijgen. Zij nemen het in vóór een mogelijk risicovol seksueel contact, ter voorkoming van hiv-besmetting. Dat kan intermitterend gebruikt worden maar ook dagelijks, wanneer ze vaker risicocontacten hebben. Huisartsen en GGD kunnen dit nu al voorschrijven, maar met de aangenomen motie komt er dus een grotere rol voor de GGD en is er vaart gezet achter de vergoeding van de generieke emtricitabine/tenofovir 200/245 mg. Wat kan het Radboudumc betekenen voor de huisarts? “Wij kunnen helpen bij het opzetten van de hele structuur rondom de behandeling met PrEP. De huisarts kan zelf in overleg met de patiënt PrEP opstarten of, als er onzekerheid is over het voorschrijven ervan, verwijst de huisarts de patiënt door naar GGD of naar ons HIV behandelcentrum. Wij doen de intake, informeren de patiënt en starten de PrEP op om deze vervolgens weer terug te verwijzen met de juiste informatie naar de huisarts. Hierbij verwijzen we voor de driemaandelijkse controles naar de landelijke PrEP-richtlijn.”  

Consult of verwijzing

Kijk voor meer informatie over hiv en de behandeling ervan op onze website. Voor een telefonisch consult of overleg over hiv, PEP of PrEP kunt u altijd bellen met ons hiv-behandelcentrum: 06-52807931. Verwijzing naar het hiv-behandelcentrum gaat via Zorgdomein (Interne Geneeskunde - infectieziekten).

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer