Onderwijs Scholingen Cursus Liturgie en Ritueel handelen

Over de training

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis.

lees meer

Over de training

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis. Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend. Verdieping in de opgegeven literatuur wordt verondersteld. Onderwerpen die ter sprake komen en geoefend worden zijn: ritueel handelen aan het bed, eredienst in een sterk fluctuerende situatie, liturgie in een crisissituatie, structurerende elementen van de eredienst, ontdekken en oefenen van de eigen liturgische performance (lezen, bidden, overwegen), zicht hebben op de ruimte waarin gevierd wordt en gebruik maken van de mogelijkheden ervan.

Docent

Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama.

Meer weten? Neem contact op

Sylvia Ebbeng
management assistente

(024) 361 33 20
contact

In het kort

 • Geestelijk verzorgers, minimaal 6, maximaal 8 deelnemers.


 • Dit leer je

  Na de cursus:
  • De deelnemer is bekend met de specifieke mogelijkheden en uitdagingen van de christelijke liturgie / eredienst in een instelling in het bijzonder het ziekenhuis of medisch centrum.
  • De deelnemer wendt in de pastorale praktijk ritueel handelen aan.
  • De deelnemer kan feedback op het liturgisch handelen ontvangen en verwerken tot nieuw handelen
  • De deelnemer heeft zicht op de diverse mogelijkheden en impact van liturgische performance
   
   

Locatie

Dominicuskerk Prof. Molkenboerstraat Nijmegen

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier uiterlijk 4 februari 2021 te mailen naar sylvia.ebbeng@radboudumc.nl download het formulier

Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer