Patiëntenzorg Aandoeningen Myelodysplastisch syndroom (MDS)

Wat is myelo­dysplastisch syndroom?

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een verzamelnaam voor een groep beenmergstoornissen, waarbij de productie en ontwikkeling van de bloedcellen is verstoord. Door MDS kunt u zich vermoeid voelen, heeft u een verhoogde kans op infecties en kunt u last hebben van bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken. lees meer

Wat is myelo­dysplastisch syndroom?

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een verzamelnaam voor een groep beenmerg-stoornissen, waarbij de productie en ontwikkeling van de bloedcellen is verstoord. Hierdoor kan er een tekort ontstaan aan zowel rode als witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Bij MDS is er waarschijnlijk een afwijking in het genetisch materiaal (DNA, chromosomen) van de beenmergstamcel ontstaan. Hierdoor is de normale ontwikkeling van bloedcellen verstoord, waardoor deze niet goed worden aangemaakt. De bloedcellen zijn vaak misvormd (dysplastisch) en van slechte kwaliteit. Een MDS kan variëren van relatief mild tot heel ernstig. De ziekte ontstaat vaak zeer langzaam en wordt vaak toevallig ontdekt bij een bloed-onderzoek.

Soms ontstaat door een ophoping van onrijpe cellen verdere ontsporing. MDS verandert dan in een acute myeloïde leukemie (AML). Dit is een agressieve vorm van bloedkanker.

Symptomen

MDS kan leiden tot bloedarmoede, een laag aantal witte bloedcellen en/of een laag aantal bloedplaatjes. Door MDS kunt u zich vermoeid voelen, heeft u een verhoogde kans op infecties en kunt u last hebben van bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken.  

Oorzaak 

Meestal is er geen oorzaak voor MDS aan te wijzen. Op dit moment wordt gedacht dat mensen die vaak blootgesteld zijn aan bepaalde stoffen of straling meer risico lopen op MDS. Ook kan MDS ontstaan na een eerdere behandeling met chemotherapie. MDS is bijna nooit erfelijk. 

Hoe vaak komt MDS voor?

MDS is een zeldzame ziekte. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 700 mensen de diagnose MDS. De ziekte komt vooral voor bij mensen tussen de 60 en 90 jaar en wordt vaker gezien bij mannen.

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Radboudumc Expertise­centrum voor Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuun­therapie

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuuntherapie is één van de gespecialiseerde behandelcentra voor patiënten met myeloïde aandoeningen.

lees meer

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Hematologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meld u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie aan de hoofdingang.

Is u gevraagd voor uw afspraak bloed te laten prikken?
Ga dan 1 uur van te voren naar gebouw A, verdieping 0, route 644 (voorbereidingsplein A0). Dan is de uitslag bekend tijdens de afspraak met uw arts.

Hoe lang van tevoren wordt u op polikliniek A1 West verwacht voor uw afspraak?
Meld u zich 20 minuten voor uw afspraak op polikliniek A1 West.

Meer informatie
Meer informatie over uw afspraak vindt u op deze pagina.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West (Hematologie)

Meer informatie


Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Na diagnose kunnen er vragen spelen over de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Jaarlijks krijgen circa 10.000 mensen in Nederland een hematologische kankersoort. Deze groep bevat de bloedkankers, lymfeklierkankers en de mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Veel van deze patiënten zijn in de werkende levensfase. Het aantal werkenden met kanker zal gaan stijgen omdat behandelingen voor kanker succesvoller worden en omdat we tot hogere leeftijd blijven werken. Steeds meer mensen werken dus met kanker, of gaan na de behandeling snel weer aan de slag.  

De diagnose kanker en de behandeling daarvan raakt mensen in de kern van hun bestaan en heeft veel impact op het leven van een patiënt en hun naasten, zoals de gezondheid, het sociale leven als ook op werkgebied. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

Patiënten met kanker kunnen vragen hebben over de gevolgen voor opleiding, werk of inkomen. Ook kunnen er meteen na diagnose vragen spelen die gaan over blijven werken tijdens de behandeling, of de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

Weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn.

U kunt voor uw vragen en problemen op het gebied van opleiding, werk en inkomen verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie die werkzaam is in het Radboudumc.

Zie ook de pagina van de polikliniek AYA.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet