Kan ik vragen stellen aan mijn behandelteam?

Via 'vraag het uw behandelteam' in mijnRadboud kunt u vragen stellen aan uw behandelteam. Dit kan als u het afgelopen jaar of de komende drie maanden een afspraak heeft (gehad). U kunt via mijnRadboud vragen stellen over bijvoorbeeld:
 • bijwerkingen, dosis aanpassen, hervatten of stoppen van medicatie,
 • advies om de afspraak te verzetten of de huisarts te bezoeken,
 • uw behandeling of bijwerkingen: mag ik douchen, fietsen, op vakantie gaan?
 • de voorbereiding op uw behandeling: moet ik nuchter zijn, wanneer krijg ik de uitslag, gaat het onderzoek door als ik koorts heb.
U kunt een bijlage meesturen met uw bericht, bijvoorbeeld een foto van de wond of huidafwijking waarover u een vraag heeft. Doe dit alleen in relatie tot de aandoening waarvoor u onder behandeling bent.

Hebt u een uitgebreide vraag? Dan kunt u beter een afspraak maken voor een (telefonisch) consult.

Let op: bij spoed is mijnRadboud niet geschikt. Bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent of de telefooncentrale van het Radboudumc T (024) 361 11 11. Bel 112 als het een noodgeval is.
 
Patientenzorg mijnRadboud Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen?

Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag op deze pagina vindt. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u langskomen bij de Inschrijfbalie.

lees meer

Heeft u nog vragen?

Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag op deze pagina vindt. Heeft u een andere vraag?
Neem dan contact met ons op:

Ook kunt u langskomen bij de inschrijfbalie.


Algemeen

 • mijnRadboud is voor veel patiënten beschikbaar.

  lees meer


  Voor wie is mijnRadboud toegankelijk?

  MijnRadboud is toegankelijk voor:
  • patiënten vanaf 12 jaar,
  • ouders van kinderen jonger dan 12,
  • ouders van langdurig wilsonbekwame kinderen tussen de 12 en 18 jaar,
  • mentoren/curatoren van wilsonbekwame patiënten ouder dan 18 jaar.

 • Wat staat er in mijnRadboud?

  Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving een deel van uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Op elk moment en via elke computer, tablet of smartphone. In mijnRadboud kunt u:

  • medische vragen stellen aan uw behandelteam
  • een of meerdere foto’s ter verduidelijking meesturen met uw medische vraag
  • afspraken inzien of afzeggen
  • vervolgafspraken maken (de eerste afspraak kunt u niet maken via mijnRadboud)
  • uw afspraak voorbereiden
  • uw afspraak in uw digitale agenda plaatsen (inclusief routebeschrijving naar het Radboudumc)
  • met uw smartphone aanmelden voor uw afspraak bij de aanmeldzuil op de polikliniek
  • uitslagen zien van laboratoriumonderzoek, inclusief uitslagen van andere ziekenhuizen en instellingen wanneer dit laboratoriumonderzoek bij het Radboudumc is uitgevoerd
  • uitslagen zien van weefselonderzoek
  • uitslagen inzien van radiologieonderzoek
  • uitslagen inzien van nucleaire geneeskundeonderzoek
  • resultaten van metingen inzien
  • een overzicht zien van de medicatie die u gebruikt en herhaalrecepten aanvragen
  • brieven lezen die verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc, bijvoorbeeld aan uw huisarts
  • in sommige gevallen vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden
  • tijdens uw opname een aantal gegevens over uw opname inzien
  • uw dossier downloaden
  • uw berichtinstellingen aanpassen
  • het ontvangen van afspraakbrieven per post aanzetten via de berichtinstellingen
  • uw persoonsgegevens wijzigen
  • algemene vragen stellen aan het Voorlichtingscentrum
  • een geluidsopname van het gesprek beluisteren onder mijn documenten en bestanden als uw zorgverlener dit op uw verzoek opneemt  mijn documenten en bestanden

  Vragen of problemen met mijnRadboud? Stuur dan een mail of bel ons via onderstaand adres of nummer:

  E: mijnradboud@radboudumc.nl
  T: 024-3614443


 • Wat vindt u niet in mijnRadboud?

  Het is nog niet mogelijk om beelden van beeldvormende onderzoeken, zoals CT-scans, MRI’s en röntgenfoto’s te bekijken via mijnRadboud. Ook de uitslagen van longfunctieonderzoeken en allergietesten zijn nog niet zichtbaar in mijnRadboud. U kunt wel een kopie van een uitslag opvragen bij uw behandelaar. In mijnRadboud kunt u via het tabblad 'postvak' > 'nieuw bericht' > ‘Bericht of vraag voor mijn behandelteam’ uw bericht naar uw behandelaar sturen. Onze zorgverleners streven er naar binnen 5 werkdagen uw vraag te beantwoorden. Heeft u een dringende vraag?  Dan verzoeken wij u altijd telefonisch contact op te nemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

 • Ik ben ingelogd in mijn Radboud, maar er staat nog geen informatie in. Hoe kan dat?

  • Ziet u wel afspraken staan? In dat geval is er nog geen informatie uit uw medisch dossier beschikbaar in mijnRadboud.
  • Is mijnRadboud helemaal leeg? Neem in dat geval contact op met de inschrijfbalie: T (024) 361 44 43, E mijnradboud@radboudumc.nl.

 • Hoe log ik in als ik gemachtigd ben voor iemand anders?

  Als u gemachtigd bent voor een patiënt log dan eerst altijd als uzelf in. Vervolgens kunt u in uw mijnRadboud doorklikken naar het dossier van degene waarvoor u gemachtigd bent.
  Links bovenin staat ‘mijnRadboud’, daarnaast staan 2 bolletjes (normaal gesproken maar één als u alleen in uw eigen dossier mag kijken). Het eerste bolletje bent u; die is iets groter dan de ander. En het tweede bolletje is van de persoon waarvoor u gemachtigd bent. Als u op dat bolletje klikt, ziet u zijn of haar voornaam en wordt zijn of haar bolletje groter dan die van u. Daarmee wordt aangegeven dat u nu in zijn of haar dossier kijkt.
   

 • Zijn de uitslagen van onderzoeken direct te zien?

  U kunt uw onderzoeksuitslagen inzien nadat deze automatisch beschikbaar zijn gekomen na de aangegeven periode.
  • Labuitslagen binnen 24 uur
  • Pathologie uitslagen binnen 7 dagen
  • Radiologieverslagen binnen 7 dagen
  Niet alle uitslagen van onderzoeken komen in mijnRadboud. Bij sommige uitslagen is het belangrijk dat uw zorgverlener u uitleg en extra informatie kan geven. Deze uitslagen krijgt u daarom bij uw afspraak met uw zorgverlener. 

 • Ik zie geen brieven van andere zorginstellingen in mijnRadboud. Klopt dat?

  In mijnRadboud vindt u alleen brieven die vanaf 28 oktober 2013 verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc. Brieven van vóór die datum en brieven van andere instellingen zijn niet zichtbaar in mijnRadboud. Ze staan wel in uw medisch dossier dat onze zorgverleners raadplegen. 

 • Is mijnRadboud ook beschikbaar als app?

  Ja, er is een mijnRadboud app beschikbaar voor Android en iOS (iPhone) telefoons. U kunt deze app gratis downloaden in de Google Play Store of App Store.

 • Wat zijn de systeemvereisten voor het gebruik van de mijnRadboudapp?

  De nieuwste versie van de mijnRadboud app draait op Apple iOS9, Android versie 4.6.0. Als uw telefoon of tablet op een oudere versie van het besturingssysteem draait, kan de mijnRadboudapp niet gebruikt worden. 
   

 • Kan ik informatie toevoegen of wijzigen aan mijnRadboud?

  In sommige gevallen kunt u in mijnRadboud zelf vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden door zelf metingen in te voeren. Ook kunt u een verzoek doen om allergieën toe te voegen of te verwijderen (alleen mogelijk via de webversie van mijnRadboud). Vraag uw behandelaar naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

  Er staat een fout in mijn dossier. Wat moet ik doen?
  Stuur via mijnRadboud een mail naar uw behandelteam en vermeld de fout. Uw behandelaar kijkt samen met u wat er mis is gegaan en zal dit corrigeren.
   

 • Welke historische gegevens kan ik terugvinden in mijnRadboud?

  U vindt de volgende historische gegevens in mijnRadboud:
  • een overzicht van uw afspraken vanaf 2009,
  • brieven die na 28 oktober 2013 verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc (niet mogelijk in de app mijnRadboud),
  • uitslagen van laboratoriumonderzoek vanaf 2003,
  • uitslagen van weefselonderzoek (histologie) vanaf 1999,
  • een overzicht van uw ziekenhuisopnamen vanaf 2004 (niet mogelijk in de app mijnRadboud)
  • actuele problemen die na 28 oktober 2013 zijn vastgelegd in de probleemlijst door uw behandelaar in het Radboudumc.
  • Radiologieverslagen (geen beelden) die vanaf 2003 zijn vastgelegd door de radioloog in het Radboudumc.

 • Kan ik na het overlijden van een dierbare zijn of haar mijnRadboud nog inzien?

  MijnRadboud sluit automatisch zodra een patiënt als overleden is geregistreerd binnen het Radboudumc. Voor ouders met ouderlijk gezag van kinderen jonger dan 12 jaar, is het mogelijk ook na overlijden van de patiënt tijdelijke toegang tot mijnRadboud aan te vragen.

  Wanneer u behoort tot de bovenstaande groep en voor het overlijden al toegang had tot het dossier van de patiënt via mijnRadboud, dan kunt u aanvragen om het dossier ook na overlijden in te zien. De behandelend arts dient hiervoor een verzoek in te sturen naar de Centrale inschrijfbalie (via mijnRadboud@radboudumc.nl naar de Centrale Inschrijfbalie) o.v.v. naam en mobiele nummer van de ouder en naam van de patiënt inclusief patiëntennummer. U kunt het verzoek indienen binnen een maand na overlijden en krijgt dan 6 weken toegang tot het dossier. Daarna sluit de toegang automatisch.

  Voor de andere gemachtigden, ouders bij wilsonbekwame kinderen tussen 12-18 en mentor en curator, ligt dit anders. Zij hebben, conform de wet WGBO, alleen recht op inzage tijdens leven.
   
  Andere nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. U mag dan alleen uw eigen dossier inzien. Dat is wettelijk zo geregeld. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. In dat geval kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Bespreek uw vragen met hem of haar.

Actuele problemen

 • Tijdens uw behandeling leggen artsen informatie vast over problemen waarvoor u bij uw behandelaar komt of die relevant zijn voor uw onderzoek en/of behandeling.

  lees meer


  Wat valt er onder actuele problemen in mijnRadboud?

  Tijdens uw behandeling leggen artsen informatie vast over problemen waarvoor u bij uw behandelaar komt of die relevant zijn voor uw onderzoek en/of behandeling. Bij ‘Actuele problemen’ in mijnRadboud worden de actuele problemen weergegeven die bij uw behandelteam in het Radboudumc bekend zijn. Dit kunnen klachten, verdenkingen of diagnoses zijn die relevant zijn voor uw onderzoek en/of behandeling.

 • Ik begrijp niet wat er bij actuele problemen staat, waar kan ik met mijn vragen terecht?

  Bij actuele problemen staat vaak medische vaktaal. Het kan gaan om klachten, verdenkingen of diagnoses. Heeft u vragen of herkent u een probleem niet? Stel uw vraag dan tijdens uw eerstvolgende afspraak. Kan het niet wachten? Neem dan contact op met uw behandelteam via mijnRadboud.

 • Kan ik zelf actuele problemen toevoegen aan mijn medisch dossier?

  U kunt in mijnRadboud in ‘Mijn Dossier’ bij ‘Actuele problemen’ aantekeningen maken over uw actuele problemen. Deze aantekeningen zijn alleen voor u zichtbaar. Deze aantekeningen worden niet vastgelegd in uw medisch dossier en zijn niet zichtbaar voor uw behandelteam.

Aanmelden

 • Om u aan te melden is het nodig dat u persoonlijk langskomt bij de centrale inschrijfbalie.

  lees meer


  Hoe kan ik mij aanmelden?

  Om u aan te melden is het nodig dat u persoonlijk langskomt bij de centrale inschrijfbalie. Een van onze medewerkers zal uw mijnRadboud dan activeren. Bent u al patiënt bij het Radboudumc? Dan kunt u zich ook aanmelden voor mijnRadboud bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. U kunt zich niet telefonisch of per e-mail aanmelden.

  Om u aan te kunnen melden, hebt u nodig:

  • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
  • uw mobiele telefoonnummer
  Nadat u zich heeft gelegitimeerd, ontvangt u bij de balie een brief met een activatiecode. Met deze code kunt u binnen 90 dagen uw aanmelding bij mijnRadboud thuis zelf afronden. In de brief wordt stap voor stap uitgelegd wat u moet doen. U kunt ook het instructiefilmpje bekijken. 

  Let op: uw aanmelding voor mijnRadboud is pas afgerond als u heeft ingelogd in mijnRadboud. Doe dit binnen 90 dagen, anders verloopt uw toegang en moet u zich opnieuw aanmelden. Wanneer u eenmaal heeft ingelogd, is uw toegang onbeperkt geldig. 

  Wilt u dat we u helpen om de eerste keer in te loggen? Neem dan het volgende mee naar de centrale inschrijfbalie of de balie van de polikliniek:
  • uw mobiele telefoon
  • uw brief met activatiecode

 • Waarom een inlogmethode met een sms-functie?

  Om uw gegevens goed te beschermen, werkt mijnRadboud met een extra controle per sms. Geef daarom het mobiele nummer door waarop u deze sms wilt ontvangen. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld, ontvangt u per sms een code die u moet invoeren. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben. 

 • Kan ik als ouder via mijnRadboud het dossier van mijn kind inzien?

  Ouders of verzorgers van kinderen tot 12 jaar kunnen toegang krijgen tot het dossier van hun kind. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:
  • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),
  • het identificatiebewijs van uw kind,
  • uw mobiele telefoonnummer.
  Daarnaast vragen we u om een toestemmingsformulier mee te nemen. Als u wilt kunt u dit formulier thuis al invullen: Als uw kind 12 jaar wordt stopt de toegang voor ouders automatisch en kan uw kind zich aanmelden voor mijnRadboud. De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst bepaalt dat patiënten tussen 12 en 16 jaar informatierechten hebben. Zij hebben toegang tot het eigen dossier en beslissen of ze ouders/wettelijke vertegenwoordigers mee laten kijken. 

 • Ik ben ouder, mentor of curator van een langdurig wilsonbekwame patiënt. Kan ik via mijnRadboud het dossier van mijn kind of cliënt inzien?

  Wettelijke vertegenwoordigers van langdurig wilsonbekwame patiënten kunnen toegang krijgen tot het dossier van hun kind of cliënt. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:
  • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),
  • het identificatiebewijs van uw kind of cliënt,
  • indien van toepassing een verklaring van de arts als uw kind langdurig wilsonbekwaam en tussen de 12 en 18 jaar oud is,
  • indien van toepassing een verklaring van de rechtbank die aangeeft dat u de mentor of curator bent van een patiënt ouder dan 18 jaar,
  • uw mobiele telefoonnummer.
  Daarnaast vragen we u om een toestemmingsformulier in te vullen. Als u wilt kunt u dit formulier thuis al invullen:

 • Kan iemand anders mij aanmelden voor mijnRadboud?

  Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om u aan te melden. Om toegang te krijgen is het nodig dat u zich persoonlijk aanmeldt en identificeert bij de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek. Dit is nodig om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben. 

 • Ik kom voorlopig niet in het Radboudumc en wil toch in mijnRadboud kijken?

  Helaas kan het dan niet anders dan dat u naar de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek van ons ziekenhuis gaat om u aan te melden. Dit is nodig om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben. 

 • Heb ik speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig?

  Voor het gebruik van mijnRadboud hebt u geen speciale apparatuur of computerprogramma’s nodig. Wat u wél nodig heeft is:
  • een mobiele telefoon,
  • een pc, laptop, smartphone of een tablet (Apple of Android),
  • een internetverbinding,
  • een internetbrowser zoals Internet Explorer of Google Chrome,
  • het programma Acrobat reader om pdf-bijlagen te openen.
  U kunt uw gegevens ook inzien via een smartphone of tablet. Helaas kunnen we niet garanderen dat uw dossier goed wordt weergegeven.

In- en uitloggen

 • Met de activatiecode die u van het Radboudumc heeft ontvangen, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Daarmee activeert u mijnRadboud.

  lees meer


  Hoe activeer ik mijnRadboud?

  U heeft van het Radboudumc een brief met een activatiecode ontvangen. Met de activatiecode kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Daarmee activeert u mijnRadboud. Dit kan alleen in de webversie van mijnRadboud, niet via de app. Volg daarvoor onderstaande stappen of bekijk het instructiefilmpje.

  Stap 1

  Ga naar www.radboudumc.nl/mijnradboud en klik op ‘Inloggen’.

  Stap 2

  Klik op ‘Aanmelden met activatiecode'.

  Stap 3

  Vul uw activatiecode in. U vindt deze code in de brief die u heeft gekregen van het Radboudumc. De code bestaat uit 15 cijfers.

  Stap 4

  Vul daarna uw geboortedatum (dd/mm/jjjj)  in en klik op ‘Volgende’.

  Stap 5

  Vul de code in die u via sms hebt ontvangen op uw mobiele telefoon. Klik op ‘Volgende’

  Stap 6

  Maak een gebruikersnaam aan. Dit wordt uw gebruikersnaam voor mijnRadboud. U kunt uw gebruikersnaam hierna niet meer wijzigen.

  Stap 7

  Maak een wachtwoord aan.

  Stap 8

  Vul een beveiligingsvraag en antwoord in. Klik op ‘Opslaan’.

  Stap 9

  Vul uw e-mailadres in. U ontvangt op dit e-mailadres een bericht wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in mijnRadboud.

  Stap 10

  Klik op ‘Log in’. U kunt nu de Algemene voorwaarden lezen. Klik op ‘Accepteren’ als u hiermee akkoord gaat.

  U kunt nu gebruik maken van mijnRadboud.


 • Hoe werkt inloggen via TouchID of wachtwoordcode?

  U kunt inloggen in de mijnRadboud app op uw telefoon door uw gebruikersnaam in te vullen – deze is al ingevuld als u heeft gekozen voor ‘onthouden’ – en:
  • Door uw wachtwoord in te vullen
  • Door gebruik te maken van TouchID – inloggen met uw vingerafdruk
  • En/of door een wachtwoordcode in te stellen van 4 cijfers
  De eerste keer dat u inlogt in de nieuwe versie van de app, vraagt de app u actief of u in wilt loggen met TouchID of wachtwoordcode. U kunt dit op een later moment altijd nog opnieuw instellen of veranderen door in het menu ‘accountinstellingen’ de verschillende opties activeren of deactiveren. Na het inloggen ontvangt u per sms een code die u moet invoeren. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben.

 • Waar moet de gebruikersnaam aan voldoen?

  • Uw gebruikersnaam moet minimaal 5 tekens en maximaal 30 tekens lang zijn
  • Uw gebruikersnaam mag bestaan uit a-z, 0-9 en . _ of @
  • U kunt uw gebruikersnaam niet wijzigen.

 • Waar moet een wachtwoord aan voldoen?

  • Uw wachtwoord mag niet gelijk zijn aan uw gebruikersnaam
  • Uw wachtwoord moet minimaal uit 8 tekens en maximaal uit 30 tekens bestaan
  • Uw wachtwoord moet tenminste 1 kleine letter, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken zoals ? ! # bevatten
  • Kies een veilig wachtwoord bestaande uit cijfers, hoofdletters en kleine letters
  • Uw beveiligingsvraag en geheime antwoord kunt u gebruiken als u uw wachtwoord bent vergeten
  • Zorg ervoor dat u het antwoord op uw beveiligingsvraag makkelijk kunt onthouden, maar dat anderen het moeilijk kunnen raden
  • Uw geheime antwoord mag niet uw wachtwoord bevatten
  Uw wachtwoord voldoet hiermee aan de ISO 27001 norm voor veilige wachtwoorden.

 • Hoe kan ik inloggen?

  Nadat u zich voor mijnRadboud hebt aangemeld bij de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek, maakt u thuis een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Daarna kunt u op elk moment en via iedere computer inloggen in mijnRadboud. Om uw gegevens te beschermen, kan dat alleen met uw gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met een sms-functie. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen.

  Het werkt als volgt: nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld, ontvangt u op uw mobiele telefoon een code per sms. Deze vult u vervolgens in op het inlogscherm. Vervolgens komt u automatisch in mijnRadboud. Nu kunt u uw medische dossier raadplegen. 

 • Ik kan niet inloggen, wat nu?

  U hebt zich aangemeld voor mijnRadboud bij de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek en heeft daarna uw toegang geactiveerd met behulp van de activatiecode. Kunt u toch niet inloggen? Neem dan contact met ons op:  Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

 • Ik kan niet meer inloggen met DigiD. Wat moet ik doen?

  Sinds 21 maart 2017 kunt u niet meer inloggen met DigiD. Heeft u geen mijnRadboud-gebruikersnaam en -wachtwoord aangemaakt? Dan is uw Radboudumc-account op inactief gesteld; inloggen is dan even niet mogelijk.

  Om uw account weer te activeren en dus weer te kunnen inloggen, vragen wij u zich opnieuw aan te melden voor mijnRadboud. Dat kan alleen door persoonlijk langs te komen in ons ziekenhuis. Lees hierover meer bij ‘Hoe kan ik mij aanmelden?’.
   

 • Mijn activatiecode werkt niet. Wat moet ik doen?

  Mogelijk is de geldigheidsduur van de code verlopen. Uw activatiecode is 30 dagen geldig. In de brief die u bij uw aanmelding hebt gekregen, staat tot welke datum de code geldig is. Werkt uw code niet, neem dan contact met ons op: Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 

  U kunt ook bij uw eerstvolgende bezoek aan het Radboudumc een nieuwe activatiecode opvragen bij de centrale inschrijfbalie. Neem daarvoor uw identificatiebewijs mee.

  Als u de activatiecode al heeft gebruikt om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken, heeft u de code daarna niet meer nodig. De code werkt dan ook niet meer.

 • Ik ben mijn activatiecode kwijt. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met ons:
  E: mijnradboud@radboudumc.nl

  Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

  U ontvangt daarna zo snel mogelijk een brief met een nieuwe activatiecode. Met deze code kunt u zich aanmelden als nieuwe gebruiker.

  U kunt ook bij uw eerstvolgende bezoek aan het Radboudumc een nieuwe activatiecode opvragen bij de centrale inschrijfbalie. Neem daarvoor uw identificatiebewijs mee.

   


 • Ik heb geen brief met activatiecode ontvangen. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met ons:
  E: mijnradboud@radboudumc.nl

  Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

  U ontvangt daarna zo snel mogelijk per brief een nieuwe activatiecode. Met deze code kunt u zich aanmelden als nieuwe gebruiker.

  U kunt ook bij uw eerstvolgende bezoek aan het Radboudumc een nieuwe activatiecode opvragen bij de centrale inschrijfbalie. Neem daarvoor uw identificatiebewijs mee.


 • Ik wil de code per sms op een ander telefoonnummer ontvangen, wat moet ik doen?

  U kunt zelf uw mobiele nummer wijzigen in mijnRadboud. Dit kan alleen via de webversie van mijnRadboud, niet via de app. Log met uw huidige mobiele nummer in in mijnRadboud. Via het tabblad Instellingen, gaat u naar uw Persoonsgegevens. Klik op Persoonsgegevens wijzigen en wijzig uw mobiele nummer.
   

 • Wat is het verschil tussen activatiecode, gebruikersnaam en wachtwoord?

  Wanneer u zich aanmeldt voor mijnRadboud ontvangt u een brief met een 15-cijferige activatiecode. Dit is een unieke code die gekoppeld is aan uw medisch dossier. U gebruikt deze code maar één keer, namelijk als u voor het eerst inlogt in mijnRadboud. U heeft de code dan nodig om zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Daarna is de code niet meer geldig en kunt u deze weggooien. Uw zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord heeft u elke keer nodig om in te loggen. Onthoud deze daarom goed.

 • Het inloggen lukt niet, er staat dat mijn account is uitgeschakeld. Wat moet ik doen?

  Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor uw account is uitgeschakeld. De meest voorkomende oorzaak is het te vaak invullen van een verkeerd wachtwoord. U kunt maximaal vijf keer achter elkaar een verkeerd wachtwoord invullen. Na de vijfde keer wordt de toegang tot mijnRadboud geblokkeerd. 

  Om weer toegang te krijgen tot mijnRadboud, kunt u contact opnemen met ons:
  E: mijnradboud@radboudumc.nl

  Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 


 • Ik ontvang geen code via sms. Wat moet ik doen?

  Klik op de knop ‘verstuur opnieuw’ als u binnen enkele minuten nog geen code heeft ontvangen. Ontvangt u daarna nog steeds geen code op uw mobiele telefoon? Dan staat uw mobiele telefoonnummer waarschijnlijk niet correct in ons systeem. Neem contact op om uw gegevens te controleren:

  E mijnradboud@radboudumc.nl

  Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 

  Wanneer uw mobiele nummer niet juist in ons systeem staat, kunt u bij uw eerstvolgende bezoek uw telefoonnummer laten wijzigen bij de inschrijfbalie. Het is niet mogelijk om telefonisch een wijziging in uw gegevens door te geven.
   

 • Ik krijg de melding ‘Uw mobiele telefoonnummer is niet bekend in mijnRadboud’. Wat moet ik doen?

  Wanneer u deze melding krijgt, is uw mobiele telefoonnummer niet bekend in mijnRadboud. U kunt alleen gebruik maken van mijnRadboud als uw mobiele nummer bekend is bij het Radboudumc. Bij uw eerstvolgende bezoek aan het Radboudumc kunt u uw mobiele nummer doorgeven bij de centrale inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent.
   

 • Ik ben mijn gebruikersnaam van mijnRadboud vergeten. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met ons of ga langs bij een van de inschrijfbalies. Een medewerker deactiveert uw account en u krijgt een brief met een nieuwe activatiecode. Volg de instructies op de brief om uw account opnieuw te activeren.

  Wanneer u langskomt en zich legitimeert, krijgt u direct een activatiecode mee. Als u telefonisch een activatiecode opvraagt, versturen wij deze per post. Het kan dan enkele dagen duren voordat u de code ontvangt. 

  E: mijnradboud@radboudumc.nl
  T: (024) 361 44 43

  Inschrijfbalies

  Ma t/m vrij, 7.30-17.00 uur
  Bekijk de verschillende locaties


 • Ik ben mijn wachtwoord van mijnRadboud vergeten. Wat moet ik doen?

  U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. Ga naar de inlogpagina van mijnRadboud. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’ onder het veld waarin u uw wachtwoord moet invoeren. Volg daarna de instructies op het scherm.

  Lukt het niet? Neem dan contact met ons op of kom langs bij één van de inschrijfbalies.

  E: mijnradboud@radboudumc.nl

  Inschrijfbalies

  Open op maandag t/m vrijdag van 7.30-17.00 uur
  Bekijk de verschillende locaties


 • Ik wil mijn wachtwoord van mijnRadboud wijzigen. Hoe doe ik dat?

  U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. Ga naar de inlogpagina van mijnRadboud. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’ onder het veld waarin u uw wachtwoord moet invoeren. Volg daarna de instructies op het scherm.

  Lukt het niet? Neem dan contact met ons op of kom langs bij één van de inschrijfbalies.

  E: mijnradboud@radboudumc.nl

  Vermeld in uw e-mail uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

  Inschrijfbalies

  Open op maandag t/m vrijdag van 7.30-17.00 uur
  Bekijk de verschillende locaties


 • Ik ben automatisch uitgelogd. Waarom?

  Wanneer u uw toetsenbord langer dan 15 minuten niet gebruikt, wordt u automatisch uitgelogd. Dit is om de privacy van uw gegevens te beschermen. Wij raden u aan uit te loggen als u uw computer verlaat.
   

Afspraken maken, voorbereiden en vragen stellen

 • Via mijnRadboud kunt u vervolgafspraken maken met zorgverleners bij wie u in het afgelopen jaar óf de komende drie maanden een afspraak heeft.

  lees meer


  Kan ik via mijnRadboud een afspraak maken?

  Via mijnRadboud kunt u vervolgafspraken maken met zorgverleners bij wie u in het afgelopen jaar óf de komende drie maanden een afspraak heeft. De eerste afspraak kan niet via mijnRadboud worden gemaakt. Lukt het niet om via mijnRadboud een afspraak te maken? Neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent.

 • Kan ik via mijnRadboud mijn afspraak verzetten of afzeggen?

  Ja, dat kan. U kunt tot uiterlijk 48 uur van te voren uw gemaakte afspraak afzeggen en een nieuwe afspraak maken. Wilt u een afspraak afzeggen die binnen 48 uur plaatsvindt? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent.
   

 • Wanneer kan ik een antwoord verwachten als ik een bericht stuur aan mijn behandelaar?

  U kunt binnen vijf werkdagen een antwoord verwachten. Gebruik mijnRadboud dus niet voor spoedvragen of -situaties. Neem bij spoed contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of de telefooncentrale van het Radboudumc T (024) 361 11 11. Bel 112 als het een noodgeval is.

  Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gehad
  Iedereen hoort binnen tien dagen een antwoord te krijgen. Heeft u na tien dagen nog geen reactie ontvangen? Dan is er iets mis gegaan, onze excuses daarvoor. We vragen u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelaar.
   

 • Mijn medicatieoverzicht klopt niet. Hoe kan dat?

  Het medicatieoverzicht is een momentopname. Misschien is na uw laatste bezoek aan het Radboudumc de dosering van een medicijn aangepast in overleg met uw behandelaar of bent u gestopt met een medicijn. Dit staat dan nog niet vermeld in het medicatieoverzicht in mijnRadboud. Is dat het geval? Vraag dan bij uw apotheek een actueel medicatieoverzicht op en neem dit mee bij uw eerstvolgende bezoek aan het Radboudumc. Uw behandelaar spreekt het medicatieoverzicht met u door en past het aan in uw medisch dossier.

 • Hoe kan ik in mijnRadboud mijn afspraak op de polikliniek voorbereiden?

  U kunt via mijnRadboud uw afspraak voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit maximaal drie stappen:
  • Persoonsgegevens controleren: controleer of uw gegevens kloppen en vul ze eventueel aan.
  • Allergieën controleren: heeft u last van een allergie die niet in uw medisch dossier staat vermeld? Dan kunt u hier een verzoek doen om de allergie in uw dossier op te nemen. Wanneer u geen last meer heeft van een allergie, kunt u dit hier ook aangeven. Uw arts bespreekt de allergie-informatie met u en beslist daarna of de wijziging in uw dossier wordt opgenomen.
  • Vragenlijst invullen: voor sommige spreekuren verzoeken we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. U ziet dan een link naar de vragenlijst in beeld. Klik in dat geval op de link en beantwoord alle vragen. De arts gebruikt uw antwoorden bij de voorbereiding op de afspraak.

  Waarom zie ik niet alle stappen bij ‘afspraak voorbereiden’?
  U hoeft niet voor elke afspraak opnieuw uw gegevens te controleren of een vragenlijst in te vullen. U krijgt alleen de onderwerpen te zien die u nog moet voorbereiden. Het kan dus voorkomen dat u meteen klaar bent met de voorbereiding van uw afspraak. ezoek aan het Radboudumc. Uw behandelaar spreekt het medicatieoverzicht met u door en past het aan in uw medisch dossier.

Medicatie­overzicht

 • Ja, dat kan. In het medicatieoverzicht ziet u een overzicht van de medicijnen die u gebruikt, die bekend zijn bij uw behandelaars in het Radboudumc.


 • Staan alle medicijnen die ik gebruik in het overzicht?

  In het medicatieoverzicht staan alle medicijnen die u gebruikt, voor zover die bekend zijn bij uw behandelaars. Wanneer u een medicijn gebruikt waarvan uw behandelaar niet op de hoogte is, staat dit medicijn niet in het overzicht.

  Wat moet ik doen als het medicatieoverzicht niet klopt of niet volledig is?
  Het medicatieoverzicht is een momentopname. Wanneer het overzicht niet klopt omdat u bijvoorbeeld bent gestopt met een medicijn, dan kunt u bij uw apotheek een actueel medicatieoverzicht opvragen en meenemen naar uw eerstvolgende afspraak in het Radboudumc. Uw behandelaar spreekt het medicatieoverzicht dan met u door en past het aan in uw medisch dossier. U hoeft hiervoor niet apart een afspraak te maken.
  Kan ik zelf medicatie toevoegen of verwijderen?
  U kunt zelf geen medicatie toevoegen of verwijderen. Wilt u uw medicatieoverzicht laten aanpassen? Neem dan een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek mee naar uw eerstvolgende afspraak in het Radboudumc. U kunt daarnaast ook de verpakking van de medicijnen die u gebruikt, meenemen naar de eerstvolgende afspraak. Uw behandelaar bespreekt dit met u en past daarna het medicatieoverzicht aan.
   

 • Hoe vraag ik een herhaalrecept aan?

  Hoe vraag ik een herhaalrecept aan?

  • Ga naar ‘Medicijnen’ onder het tabblad ‘Mijn dossier’
  • Klik op ‘Herhaalrecept aanvragen’ en selecteer de medicijnen waarvoor u een herhaalrecept aan wilt vragen.  
  • Klik onderaan de pagina op ‘Volgende’
  • Via ‘+ Opmerkingen toevoegen’ kunt eventueel een bericht of vraag bijvoegen.
  • Selecteer de apotheek waar u uw medicijnen op wilt halen.
  • Controleer uw aanvraag en klik op ‘Verzenden’.
  • U ontvangt een bevestiging dat uw aanvraag is verstuurd.
  • Wanneer uw aanvraag is verwerkt ontvangt u een bericht via mijnRadboud.

  Ik kan geen herhaalrecept aanvragen, wat nu?

  Voor sommige medicijnen is het niet mogelijk een herhaalrecept aan te vragen. Onder het medicijn staat dan  ‘U kunt geen herhaalrecept aanvragen voor dit medicijn’. Neem hiervoor contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent; telefonisch of via ‘vraag het uw behandelteam’ in mijnRadboud.

Veiligheid en privacy

 • Nee, mijnRadboud is een persoonlijk medisch dossier. U kunt dus alleen vragen stellen over uzelf.


 • Hoe veilig is mijnRadboud?

  Wij gaan op een veilige manier om met uw gegevens en voldoen aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens op internet. Berichten met medische informatie worden niet verstuurd via e-mail, maar blijven binnen de beveiligde omgeving van mijnRadboud.
   

 • Hoe staat het met mijn privacy?

  Uw gegevens in mijnRadboud komen uit uw medisch dossier. Voor uw gegevens in mijnRadboud gelden dezelfde regels als voor uw digitale dossier dat we in het ziekenhuis gebruiken. Alleen behandelaars voor wie inzage in uw gegevens noodzakelijk is om u goed te behandelen, hebben inzage in uw gegevens. Zie ook de algemene voorwaarden.

  Over privacy

  Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. We streven er naar om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.
  Lees meer hierover op de privacypagina.

 • Hoe is mijnRadboud beveiligd?

  Om uw gegevens goed te beschermen, werkt mijnRadboud met een extra controle per sms. Dit geldt zowel voor de webversie als voor de app. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld, ontvangt u per sms een code die u moet invoeren. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben. We raden u aan om altijd uit te loggen als u klaar bent met het raadplegen van mijnRadboud. Als u 15 minuten niet actief bent op mijnRadboud, wordt u automatisch uitgelogd.

Meldingen

 • De no show status kan ontstaan als er iets niet goed geregistreerd is door de afdeling waar u de afspraak had.

  lees meer


  Ik krijg een melding dat ik mijn afspraak heb gemist/ik krijg een no show melding, terwijl ik wel geweest ben of tijdig afgemeld had, wat nu?

  De no show status kan ontstaan als er iets niet goed geregistreerd is door de afdeling waar u de afspraak had. De notificatie in mijnRadboud kan niet meer aangepast worden, maar als u het idee heeft dat de ‘no show registratie’ actief blijft, dan kunt u dit het beste even opnemen met de betreffende afdeling. U kunt een bericht sturen aan uw behandelaar via mijnRadboud of telefonisch contact opnemen met de afdeling.
   


 • Ik krijg een melding via sms/mail dat er een nieuw bericht/nieuwe uitslag voor mij klaar staat in mijnRadboud maar als ik inlog zie ik niets nieuws. Wat nu?

  Als u een melding krijgt dat er iets nieuws voor u klaar staat in mijnRadboud, dan kan het zijn dat u een nieuw bericht hebt, dat er een nieuwe brief is toegevoegd, een nieuwe uitslag binnen is. Het kan ook om de uitslag van een ouder onderzoek gaan. Een uitslag krijgt in mijnRadboud de datum waarop u het onderzoek had. Dus niet de datum waarop de uitslag bekend werd. Mogelijk vindt u uw nieuwe uitslag dus wat verderop in de lijst met uitslagen.

  Helaas kan er vanwege privacy en beveiliging geen directe link naar de specifieke uitslag in de melding worden opgenomen.