Patiëntenzorg Onderzoeken Anamnese reumatische ziekten

Wat is een anamnese?

Een anamnese is een (intake)gesprek met uw reumatoloog. De reumatoloog stelt u een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van uw aandoening.

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Het onderzoek

Bij het eerste bezoek stelt de reumatoloog u een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van uw aandoening. lees meer

Het onderzoek

Bij het eerste bezoek stelt de reumatoloog u een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van uw aandoening. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen:

  • Kunt u uw klachten omschrijven?
  • Vanaf wanneer heeft u de klachten?
  • Hoe zijn uw werkomstandigheden?
  • Welke medicatie gebruikt u?
  • Komen er in de familie reumatische aandoeningen voor?
  • Bent u onder behandeling van andere specialisten?
  • Wat is uw medische voorgeschiedenis?

Na het onderzoek

Als alle uitslagen bekend zijn (meestal na één of twee weken), komt u voor een tweede bezoek naar de polikliniek. Het kan ook zijn dat u wordt gebeld. lees meer

Na het onderzoek

Als alle uitslagen bekend zijn (meestal na één of twee weken), komt u voor een tweede bezoek naar de polikliniek. Het kan ook zijn dat u wordt gebeld. De reumatoloog bespreekt dan de bevindingen en uitslagen met u. Afhankelijk van de diagnose doet de reumatoloog een behandelvoorstel. Van de verpleegkundig reumaconsulent krijgt u voorlichting en adviezen.


Aanvullend onderzoek

Na het gesprek met de reumatoloog volgt een algemeen lichamelijk onderzoek en bepaalt de reumatoloog uw gewrichtsscore (DAS-score). lees meer

Aanvullend onderzoek

Na het gesprek met de reumatoloog volgt een algemeen lichamelijk onderzoek en bepaalt de reumatoloog uw gewrichtsscore (DAS-score). In sommige gevallen doorloopt hij met u een lijst met ACR-criteria. Soms kan de reumatoloog na uw eerste bezoek al een diagnose stellen en u adviseren over een mogelijke behandeling.

Waarschijnlijk vraagt hij u na het eerste bezoek bloedonderzoek te laten doen. Aan de hand van uw bloed kunnen we de ontstekingsmaat bepalen van de afgelopen dag (CRP) en van de afgelopen week (bezinking). We controleren ook uw bloedgehalte (rode bloedcellen en hemoglobine), witte bloedcellen (leukocyten), bloedplaatjes (trombocyten) en uw nier- en leverfunctie.

De uitslag van het bloedonderzoek, de gewrichtsscore en de gegevens uit het lichamelijk onderzoek gebruiken we om de diagnose te stellen en de activiteit van uw ziekte te bepalen.

Meer informatie


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 689

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 689

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer

Behandelingen

Er zijn diverse behandelmethoden bij reumatische ziekten. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet