Eerste bezoek

Uw eerste polikliniekbezoek kan 3 uur duren. U wordt mogelijk eerst door een coassistent gezien, hierna door de neuroloog in opleiding en deze voert ook nog overleg met de verantwoordelijke neuroloog.
Wanneer u bij uw eerste bezoek rechtstreeks bij de neuroloog of neuroloog-in-opleiding komt, duurt dit ongeveer één uur. In eerste instantie is het gesprek vooral gericht op diagnostiek. Nadat de diagnose is gesteld, gaat uw arts in op de behandeling.

Over de polikliniek Neurologie

Een bezoek aan onze artsen en verpleegkundigen betekent dat er (mogelijk) sprake is van een aandoening aan het zenuw- of spierstelsel. Hiertoe behoren ook de hersenen en het ruggenmerg.

lees meer

Over de polikliniek Neurologie

Binnenkort heeft u, of iemand in uw omgeving, een afspraak op de polikliniek Neurologie. Een bezoek aan onze artsen en verpleegkundigen betekent dat er (mogelijk) sprake is van een aandoening aan het zenuw- of spierstelsel. Hiertoe behoren ook de hersenen en het ruggenmerg.

De polikliniek Neurologie richt zich op 4 aandachtsgebieden:

  • neuromusculaire aandoeningen
  • neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen
  • neurovasculaire ziekten
  • neuro-oncologie

Het is prettig als u weet wat u ongeveer kunt verwachten op de polikliniek. Via het menu links op de pagina vertellen wij u meer.


Contact

Polikliniek Neurologie
Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652 naar Plein A2 West

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Postadres:
Postbus 9101, HP 943
6500 HB 
Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652 naar Plein A2 West

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Klinische Neurofysiologie KNF

Klinische neurofysiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het registreren van de functies van de hersenen, zenuwbanen en spieren. lees meer

Een doorverwijzing naar de polikliniek

Er zijn verschillende manieren waarop u doorverwezen kunt worden naar de polikliniek Neurologie van het Radboudumc. lees meer

Een doorverwijzing naar de polikliniek

U kunt op onze polikliniek terecht als u een verwijzing heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis.

Van verwijzing tot afspraak

Eén van onze specialisten beoordeelt de verwijsbrief en bepaalt welke arts uw klacht het best kan onderzoeken. U ontvangt de datum en het tijdstip voor het bezoek aan de polikliniek per post.

U wilt uw afspraak verzetten

Wilt u uw afspraak verzetten? Belt u dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur de afsprakenlijn.

Uw huisarts heeft u verwezen via ZorgDomein en u mag zelf bellen voor een afspraak

Uw huisarts heeft u digitaal verwezen, via ZorgDomein. Drie dagen na het bezoek aan uw huisarts kunt u zelf een afspraak maken met de polikliniek Neurologie. U belt daarvoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur de afsprakenlijn.

Huisarts binnen de regio:

Huisartsen in de regio kunnen rechtstreeks verwijzen naar de polikliniek Neurologie van het Radboudumc. Onze regio is gebaseerd op postcode en reisafstand en is te vinden via deze link.
Kiest uw huisarts voor digitale verwijzing via ZorgDomein? U kunt dan 3 werkdagen na het bezoek aan uw huisarts zelf een afspraak maken. U belt daarvoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00- 12.00 uur de afsprakenlijn: (024) 365 56 55.

Huisarts buiten de regio:

Huisartsen buiten onze regio kunnen gezien onze begrensde spreekuurcapaciteit niet rechtstreeks verwijzen naar de polikliniek Neurologie van het Radboudumc. U wordt daarom eerst doorverwezen naar een neuroloog binnen uw regio. Deze verwijst u, als dat nodig is, door naar het Radboudumc. We maken uitzondering voor onze speerpunten: neuromusculaire aandoeningen, neurodegeneratieve aandoeningen, in het bijzonder de ziekte van Parkinson en cerebrovasculaire aandoeningen. Onze regio is gebaseerd op postcode en reisafstand en is te vinden via deze link.

Een andere medisch specialist uit het Radboudumc verwijst u naar de polikliniek Neurologie:

Een ziekte staat vaak niet op zich. Zo kan een aandoening (ook) neurologische oorzaken of gevolgen hebben. Soms is de kennis en kunde van een neuroloog bovendien nodig om mogelijke bijkomende problemen of risico’s uit te sluiten. Uw hoofdbehandelaar kan dan een consult voor u aanvragen bij de afdeling Neurologie. Als wij van mening zijn dat de neurologische klacht niet in verband staat met de klacht waarvoor u behandeld wordt door de andere specialist in het Radboudumc, dan kunt u het advies krijgen een andere neuroloog in uw eigen regio te consulteren. 
Als een andere medisch specialist dan een neuroloog u vanuit een ander ziekenhuis verwijst, dan krijgen de ziektebeelden die onder de speerpunten vallen voorrang. Het kan zijn dat u het advies krijgt om een andere neuroloog in uw regio te consulteren.

U was opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie:

Na uw ziekenhuisopname van de afdeling Neurologie krijgt u meestal een afspraak mee voor een bezoek aan de polikliniek.

Uw bezoek


Eerste bezoek

Uw eerste polikliniekbezoek kan 3 uur duren. U wordt mogelijk eerst door een coassistent gezien, hierna door de neuroloog in opleiding en deze voert ook nog overleg met de verantwoordelijke neuroloog. lees meer

Second opinion

Om ervoor te zorgen dat uw medisch dossier volledig is voordat u voor een second opinion op de polikliniek komt, vragen wij u medische gegevens op bij uw behandelteam. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u bezwaar maken.

Vervolgbezoek

Informatie over aanvullend onderzoek, vervolgafspraken en uw behandelend arts. lees meer

Vervolgbezoek

Aanvullend onderzoek

Vaak is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. De arts en verpleegkundige of polikliniekassistente informeren u over deze onderzoeken. Over de meeste onderzoeken is informatie beschikbaar. De polikliniekassistente spreekt de aanvullende onderzoeken voor u af. Onderzoeken die we regelmatig aanvragen, zijn: De functieafdeling Klinische Neurofysiologie voert deze onderzoeken uit.
U kunt ook doorverwezen worden naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan of MRI.
Sommige onderzoeken vinden op de polikliniek zelf plaats, zoals:

Vervolgafspraken

Vervolgafspraken duren tussen de 20 en 30 minuten.
Na de aanvullende onderzoeken ontvangt u over de uitslag daarvan informatie via uw behandelend arts. Dit kan gebeuren via een:

  • controlebezoek: u komt op een afgesproken tijd op de polikliniek voor een gesprek met de arts
  • telefonisch consult: op een  van tevoren afgesproken tijd belt de dokter u hiervoor op
  • Zaurus: een beeldgesprek tussen u en uw zorgverlener via het internet. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen, waardoor u tijd bespaart. Een consult via Zaurus is veilig en voldoet aan de veiligheidseisen voor informatie-uitwisseling in de zorg.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat één en dezelfde arts u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle artsen op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de neurologen in opleiding tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere arts krijgt toegewezen.

Na afronding van het onderzoek volgt een diagnose of een therapie-advies en verwijzen we u terug naar uw verwijzer. De onderzoeksresultaten koppelen we per brief terug naar uw verwijzer. Bent u niet door uw huisarts verwezen, maar door een andere arts, dan ontvangt uw huisarts toch altijd een kopie van de brief, zodat hij op de hoogte blijft.
 


Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Opname

Een enkele keer gebeurt het dat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw behandelend arts plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

Spreekuur deskundige met specifiek aandachts­gebied

Nadat u bij de neuroloog of neuroloog in opleiding bent geweest is het, afhankelijk van de klacht en of aandoening, in sommige gevallen gewenst een gesprek te voeren met een verpleegkundige.

lees meer

Spreekuur deskundige met specifiek aandachts­gebied

Nadat u bij de neuroloog  of neuroloog in opleiding bent geweest is het, afhankelijk van de klacht en of aandoening, in sommige gevallen gewenst een gesprek te voeren met een verpleegkundige. Dit gesprek kan tussen de dertig en zestig minuten duren. Aan de orde kunnen komen onderwerpen als  bewegen, eten en drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties, gedrag, communicatie en omgang met emoties. Als u vragen of problemen hebt, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing en kan zij u wijzen op geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties. Na het kennismakingsgesprek bestaat de mogelijkheid voor een vervolgafspraak. Dit kunt u tijdens het gesprek samen besluiten.

Als u niet direct een probleem ervaart of een vraag hebt, kan het toch de moeite waard zijn om met de verpleegkundige kennis te maken. Zij fungeert als intermediair tussen u en de neuroloog. Daarnaast kunt u bij haar terecht voor specifieke voorlichting over bijvoorbeeld patiëntenvereniging, thuiszorg, hulpmiddelen et cetera.

Onze verpleegkundigen met aandachtsgebieden zijn:

Aandoening Zorgverlener Bereikbaarheid via e-mail
Neuro-oncologische aandoeningen Fleur Brienen
Verpleegkundig specialist
 
Sandra Bossmann
Verpleegkundig specialist
 
Neuromusculaire aandoeningen Fran Smulders
Verpleegkundig assistent
 
Yvonne Cornelissen
Praktijkondersteuner
spierziekten.neuro@radboudumc.nl
Neurologische bewegingsstoornissen Martha Huvenaars
Verpleegkundig specialist
 
Jacqueline Deenen
Verpleegkundig specialist
 
Myriam Koster
Parkinsonverpleegkundige
parkinsoncentrum@radboudumc.nl
Neurovasculaire aandoeningen Karin Kanselaar
Verpleegkundig specialist
 
Saskia Exters
Neurovasculair verpleegkundige
 
Sharon Romviel
Praktijkondersteuner
cvanazorg@radboudumc.nl

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet