Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 5 en volg route 692
Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Geriatrie

Over de verpleegafdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is onze kennis van en interesse in de oudere patiënt.

lees meer

Over de verpleegafdeling Geriatrie

Op de afdeling Geriatrie verblijven oudere mensen met verschillende lichamelijke problemen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen.

Op de afdeling vindt observatie, onderzoek en behandeling plaats. Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, de arts de diagnose heeft gesteld en een behandeling is opgestart, gaat u in principe terug naar de woonsituatie waar u vandaan komt. Dit is ook zo als andere huisvesting of verzorging nodig is. In overleg met u en uw contactpersoon zoeken we naar de meest optimale oplossing voor de zorgverlening thuis.

Vrijwilligers

Op onze verpleegafdeling werken geschoolde vrijwilligers die graag een praatje met u maken. Ook kunnen zij helpen met het gebruik van de tablet, een krant voorlezen of een handmassage geven. 


Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Contact

Geriatrie verpleegafdeling

(024) 366 82 82
contactformulier

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 5
Route: 692

bekijk route

Op de afdeling


Verpleging

Op het witte bord op uw kamer, kunt u zien welke verpleegkundige die dag voor u zorgt. Zij is degene bij wie u of uw contactpersoon terecht kan met vragen.

Behandel­team

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen andere deskundigen bij uw behandeling worden betrokken. lees meer

Behandel­team

Naast artsen en verpleegkundigen kunnen andere deskundigen bij uw behandeling worden betrokken. Bijvoorbeeld een psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een logopedist en/of activiteitentherapeut. Twee keer per week bespreken deze disciplines, de arts en de verpleegkundige in een interdisciplinair overleg (IDO) de voortgang van uw opname.

Op de afdeling is een aantal getrainde vrijwilligers werkzaam. In overleg met u en de verpleegkundige kunt u activiteiten met hen ondernemen zoals wandelen, het spelen van een gezelschapsspel of de krant lezen.

Tijdens opname

Het is op de afdeling Geriatrie gebruikelijk dat u overdag zoveel mogelijk uit bed bent en gewone kleding en goede schoenen draagt.

Bezoek­tijden

Op de verpleegafdeling Geriatrie zijn geen vaste bezoektijden. De patiënten zijn vrij om op elk tijdstip van de dag bezoek te ontvangen. Dit betekent wel dat onderzoeken en/of therapieën plaats kunnen vinden; deze hebben te allen tijde voorrang.

Contactpersoon bij opname

Als u opgenomen wordt, dan bespreken we samen met u de gang van zaken, uw verblijf en uw behandeling op de afdeling. Met uw toestemming kan bij dit gesprek een familielid of mantelzorger aanwezig zijn. lees meer

Contactpersoon bij opname

Als u opgenomen wordt, dan bespreken we samen met u de gang van zaken, uw verblijf en uw behandeling op de afdeling. Met uw toestemming kan bij dit gesprek een familielid of mantelzorger aanwezig zijn. We vragen aan u wie uw contactpersoon is waarmee de afdeling contact op kan nemen als er bijzonderheden zijn.
We verstrekken (met uw toestemming) alleen informatie aan de contactpersoon en hij of zij zorgt voor de informatieoverdracht naar overige familie en bekenden.

Gedurende de opname zijn er op vaste tijden in de middag familiegesprekken, waarin de arts en verpleegkundige samen met u het verloop van de opname en uitslagen van onderzoeken bespreken. Voor ontslag vindt er een ontslaggesprek plaats. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen met de behandelend arts of verpleegkundige. Als u hier behoefte aan heeft, dan kan de contactpersoon bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Ook kunt u vragen aan de contactpersoon om mee te gaan naar een onderzoek.

Rooming in

Er bestaat ook de mogelijkheid voor familie of andere dierbaren om 's nachts bij de patiënt op de kamer te verblijven (rooming in). lees meer

Rooming in

Er bestaat ook de mogelijkheid voor familie of andere dierbaren om 's nachts bij de patiënt op de kamer te verblijven (rooming in). Zeker bij patiënten met onrust of angst door geheugenproblemen en/of (een verhoogd risico op) een delier is deze aanwezigheid van een bekend persoon wenselijk. Vanwege de beperkte ruimte moet dit vooraf wel overlegd worden met de verpleegkundige.

Persoonlijke eigendommen

U bent vrij om persoonlijke spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke bezittingen. Het is verstandig kostbare zaken, sieraden en geld thuis te laten. Wij adviseren hulpmiddelen (zoals stok en bril) te voorzien van uw naam.

Voedingsmiddelen zelf meenemen

Er zijn strikte ziekenhuisregels voor meegebrachte voedingsmiddelen.

lees meer

Voedingsmiddelen zelf meenemen

Er zijn ziekenhuisregels voor meegebrachte voedingsmiddelen. Het meebrengen van maaltijden is alleen mogelijk in overleg. Er is mogelijkheid om voedingsmiddelen of dranken in de koelkast in de patiëntenlounge te zetten.
Op de voedingsmiddelen en dranken moeten 2 dingen staan: de naam van de patiënt en op welke datum het in de koelkast gezet is.Na 3 dagen mogen verse producten niet meer gegeven worden. Elke vrijdag wordt de koelkast gecontroleerd.
De voedingsassistenten mogen het eten en/of drinken niet verstrekken. Dit mag de familie of verpleging wel doen.
Lege bakjes moeten mee naar huis worden genomen.
 


Wilsonbekwaam en vertegen­woordiger

Het is mogelijk dat een patiënt door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zelf te beslissen. Dat noemen we ‘wilsonbekwaam’. lees meer

Wilsonbekwaam en vertegen­woordiger

Het is mogelijk dat een patiënt door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zelf te beslissen. Dat noemen we ‘wilsonbekwaam’. Bijvoorbeeld als een patiënt buiten bewustzijn is, bij verwardheid of door een beroerte. De arts bepaalt samen met de andere behandelaars of dit het geval is. In het geval dat er een curator of mentor is benoemd of de patiënt iemand schriftelijk heeft gemachtigd als vertegenwoordiger, dan komt hij of zij uiteraard als eerste in aanmerking om de patiënt te vertegenwoordigen. Als er schriftelijk niets is vastgelegd, dan is de echtgenoot of partner bevoegd om de patiënt te vertegenwoordigen. Als deze er niet is, kunnen de ouders of een broer of zus de patiënt vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger neemt (anders dan de contactpersoon) namens de patiënt beslissingen en geeft toestemming voor onderzoeken en behandelingen. 


Codeslot

Voor een deel van de patiënten is het nodig dat er een codeslot op de deur zit. De verpleegkundige kan u de code vertellen.

Telefoneren en televisie

Mobiel bellen is toegestaan op de afdeling. Op de patiëntenkamers zijn televisies en tablets beschikbaar. 

lees meer

Telefoneren en televisie

Mobiel bellen is toegestaan op de afdeling.
Uw contactpersoon kan in principe altijd de verpleegkundige bellen voor informatie over het verloop van uw opname. Bij voorkeur bellen tussen 10.00 en 12.00 uur, 14.30 en 15.30 uur en na 18.00 uur.

Op de patiëntenkamers zijn televisies en tablets beschikbaar. Op de tablets kunt u internetten en daarnaast staan er ook tijdschriften en spelletjes op. Het licht en de gordijnen worden ook via de tablet geregeld. 

Er is draadloos internet beschikbaar via WiFi. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de verpleegkundige.


Behandeling Handmassage

Heeft u behoefte aan ontspanning en een fijne afleiding tijdens uw opname in het Radboudumc? Dan is onze handmassage misschien iets voor u. lees meer

Ontslag

Het kan zijn dat er na uw ontslag nog zaken onduidelijk zijn. U of uw contactpersoon kan dan bellen naar de afdeling (024) 366 82 82 of mailen naar: verpleegafdeling.ger@radboudumc.nl.

Afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet