Verwijzers Verwijzersinformatie Laboratorium Tumorgenetica

Informatie over het laboratorium

Het Laboratorium Tumorgenetica (LTG) is een gezamenlijk laboratorium van de afdelingen Genetica en Pathologie. Het LTG verzorgt moleculaire diagnostiek op het gebied van de oncologie. De diagnostiek is gericht op het detecteren van kiembaanmutaties, die leiden tot de genetische aanleg voor het ontwikkelen van een bepaald type tumor, op het detecteren van verworven tumorspecifieke veranderingen bij zowel hematologische maligniteiten als solide tumoren, en op de detectie van circulerend tumor DNA (ctDNA) afkomstig van de tumor in het plasma. Deze diagnostiek is van belang voor de differentiaal diagnostiek, prognostiek of voorspelling van de therapierespons. Klik op een van onderstaande items voor meer informatie over deze diagnostiek en het aanvragen van deze testen.

lees meer

Informatie over het laboratorium

Het Laboratorium Tumorgenetica (LTG) is een gezamelijk laboratorium van de afdelingen Genetica en Pathologie. Het LTG verzorgt moleculaire diagnostiek op het gebied van de oncologie. De diagnostiek is gericht op het detecteren van kiembaanmutaties, die leiden tot de genetische aanleg voor het ontwikkelen van een bepaald type tumor, of op het detecteren van verworven tumorspecifieke veranderingen, die van belang zijn voor de differentiaal diagnostiek, prognostiek of voorspelling van de therapierespons.

Team

Het laboratorium Tumorgenetica staat onder leiding van Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg.

 • Dr. Annet Simons, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
 • Dr. Arjen Mensenkamp, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
 • Dr. Astrid Eijkelenboom, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie
 • Drs. Daniel Olde Weghuis, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
 • Dr. Janneke Weiss, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
 • Dr. Leonie Kroeze, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie
 • Dr. Marian Stevens-Kroef, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
 • Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg, Hoofd Laboratorium Tumorgenetica
 • Dr. Patricia Groenen, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie
 • Dr. Remco van Cruchten, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie
 • Dr. Sjoerd van Helvert, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie
 • Dr. Tessa de Bitter, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie i.o.
 • Ing. Neeltje Arts, Teamleider Oncogenetica
 • Ing. Paul Rombout, Teamleider Moleculaire Pathologie

Kwaliteit

Het Laboratorium Tumorgenetica beschikt over state-of-the-art technieken en apparatuur. In onderstaande competentieverklaring van de sectie Genoomdiagnostiek is uitvoerig beschreven hoe het laboratorium garant staat voor zijn kwaliteit. In deze competentieverklaring zijn ook de scope en de verrichtingenlijst van het laboratorium opgenomen.

Om de kwaliteit te borgen is het laboratorium van de sectie Genoomdiagnostiek ISO 15189_2012 geaccrediteerd (accreditatienummer M242) en participeert Genoomdiagnostiek in de relevante kwaliteitsrondzendingen. 

>> Klik hier voor certificaten en scope van de accreditatie van Genoomdiagnostiek 

Om de kwaliteit te borgen is het laboratorium Pathologie ISO15189_2012 geaccrediteerd (accreditatienummer M242) en participeert Pathologie in relevante kwaliteitsrondzendingen.

>> Klik hier voor meer informatie


Hematologische aandoeningen

Het diagnostisch pakket dat binnen het Laboratorium Tumorgenetica wordt aangeboden bij de genetische diagnostiek van hematologische aandoeningen en maligniteiten verschilt per type ziektebeeld. De operationele testen zijn karyotypering, gerichte FISH, sequentie en genoomwijde SNP array analyse. lees meer

Solide tumoren en lymfomen (diagnostiek op weefsel; verworven)

De moleculaire diagnostiek van verworven afwijkingen in solide tumoren wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met pathologen. lees meer

Analyse van ctDNA uit plasma

DNA fragmenten afkomstig van een tumor, genaamd circulerend tumor DNA (ctDNA), kunnen in de bloedbaan terecht komen. Analyse van dit ctDNA biedt de mogelijkheid om via een bloedafname, zonder weefsel biopt, mutaties van de tumor in kaart te brengen. lees meer

Erfelijke tumoren (kiembaan­mutaties)

Aanvragen m.b.t. tot erfelijke tumoren (kiembaanmutaties) kunnen ingediend worden via het aanvraagsysteem Genoomdiagnostiek. Bij het selecteren van de gewenste test wordt meer informatie verstrekt over de verwachte uitslagtermijn, verzendinstructies en of het gen evt. in een genpanel voorkomt.

 • Medewerkers
 • Intranet