Radboudumc

print
mijnRadboud

Altijd en overal het medische dossier binnen handbereik

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving het persoonlijke medische dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone.
direct inloggen

Wat is mijnRadboud?

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving een deel van het persoonlijke medische dossier raadplegen. Op elk moment en via elke computer, tablet of smartphone. In mijnRadboud kunt u:
 • uitslagen inzien van laboratoriumonderzoek, vanaf 2003;
 • uitslagen inzien van weefselonderzoek (histologie), vanaf 1999;
 • medische vragen stellen aan uw behandelteam; 
 • een overzicht inzien van geplande poliklinische afspraken in het Radboudumc; 
 • een overzicht inzien van de poliklinische afspraken die u in het Radboudumc heeft gehad;
 • poliklinische afspraken annuleren en zelf vervolgafspraken maken.
  Let op: de eerste afspraak kunt u niet maken via mijnRadboud;
 • brieven lezen die na 28 oktober 2013 verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc, bijvoorbeeld aan uw huisarts;
 • in sommige gevallen vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden;
 • algemene vragen stellen aan het voorlichtingscentrum, zoals over het gebruik van  mijnRadboud.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Om u aan te melden is het nodig dat u persoonlijk langskomt bij de centrale inschrijfbalie. Deze bevindt zich bij de hoofdingang en bij ingang Oost. Eén van onze medewerkers zal mijnRadboud dan activeren. Aanmelden kan als u 12 jaar of ouder bent. Om u aan te kunnen melden, hebt u het volgende nodig: 
 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart);
 • uw patiëntnummer.

Daarna kunt u met uw DigiD met sms-functie inloggen. Wilt u dat we u helpen om de eerste keer in te loggen? Neem dan het volgende mee naar de centrale inschrijfbalie:

 • een mobiele telefoon; 
 • uw DigiD inloggegevens.

Toegang tot het dossier van een ander
Het is voor ouders van kinderen tot 12 jaar en wettelijk vertegenwoordigers mogelijk om toegang te krijgen tot het dossier van hun kind of cliënt. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig en vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:  

 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • het identificatiebewijs van uw kind of cliënt;
 • indien van toepassing een verklaring van de arts als uw kind langdurig wilsonbekwaam en tussen de 12 en 18 jaar  oud is;
 • indien van toepassing een verklaring van de rechtbank die aangeeft dat u de mentor of curator bent van een patiënt ouder dan 18 jaar.

Daarnaast vragen we u om het toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u desgewenst thuis al invullen:

DigiD met sms-functie
Om uw gegevens goed te beschermen, werkt mijnRadboud met DigiD met zogenoemde sms-functie. Als u die nog niet hebt, kunt u nog geen gebruik maken van mijnRadboud. DigiD staat voor 'digitale identificatie'. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben.
Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Via deze site kunt u ook sms-functie aanvragen als u die nog niet hebt. Dat duurt ongeveer vijf werkdagen.

Centrale inschrijfbalie
DigiD

Hoe kan ik inloggen?

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u op elk moment en via iedere computer, tablet of smartphone inloggen op mijnRadboud. Om uw gegevens te beschermen, kan dat alleen met DigiD met een zogenoemde sms-functie. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Het werkt als volgt: nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld, ontvangt u op uw mobiele telefoon een code per sms. Deze vult u vervolgens in op het DigiD scherm. Vervolgens komt u automatisch terug op mijnRadboud. Nu kunt u uw medisch dossier raadplegen.

De sms-functie kunt u gelijktijdig met uw DigiD aanvragen of later via Mijn DigiD.

DigiD

Hebt u nog vragen?

Bij de veelgestelde vragen vindt u veel antwoorden. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het voorlichtingscentrum:
direct inloggen

Let op

 • Lees de algemene voorwaarden.
 • Aanmelden voor mijnRadboud kan alleen persoonlijk bij de centrale inschrijfbalie
 • Om in te loggen op mijnRadboud heeft u DigiD met sms-verificatie nodig.
 • mijnRadboud is toegankelijk voor patiënten vanaf 12 jaar, ouders van kinderen jonger dan 12, ouders van langdurig wilsonbekwame kinderen tussen de 12 en 18 jaar en mentoren / curatoren van wilsonbekwame patiënten ouder dan 18 jaar .
 • Gebruik mijnRadboud niet voor spoedvragen en –situaties. Neem bij spoed contact op met het Radboudumc: (024) 361 11 11 of bel 112 als het een noodgeval is.
 • We behouden ons het recht voor om op elk moment en om enige reden de toegang tot mijnRadboud te stoppen.