Radboudumc

print
mijnRadboud

MijnRadboud MijnRadboud MijnRadboud

Nieuwe inlogmethode mijnRadboud uitgesteld

Door onvoorziene omstandigheden is de nieuwe inlogmethode voor mijnRadboud nog niet beschikbaar.
U kunt voorlopig op de oude manier met DigiD blijven inloggen.

Altijd en overal uw medisch dossier binnen handbereik

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone.

Wat is mijnRadboud?

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving een deel van uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Op elk moment en via elke computer, tablet of smartphone. In mijnRadboud kunt u:
 • medische vragen stellen aan uw behandelteam,
 • afspraken inzien, wijzigen of afzeggen,
 • vervolgafspraken maken (de eerste afspraak kunt u niet maken via mijnRadboud),
 • uw afspraak voorbereiden, 
 • uitslagen zien van laboratoriumonderzoek (vanaf 2003),
 • uitslagen zien van weefselonderzoek (vanaf 1999),
 • een overzicht zien van de medicatie die u gebruikt,
 • brieven lezen die verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc, bijvoorbeeld aan uw huisarts (vanaf 28 oktober 2013),
 • in sommige gevallen vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden,
 • algemene vragen stellen aan het voorlichtingscentrum, zoals over het gebruik van mijnRadboud.

Voor wie is mijnRadboud toegankelijk?

MijnRadboud is toegankelijk voor:
 • patiënten vanaf 12 jaar,
 • ouders van kinderen jonger dan 12,
 • ouders van langdurig wilsonbekwame kinderen tussen de 12 en 18 jaar,
 • mentoren/curatoren van wilsonbekwame patiënten ouder dan 18 jaar.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Om u aan te melden is het nodig dat u persoonlijk langskomt bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent, of bij de centrale inschrijfbalie. Deze vindt u bij de hoofdingang (route 509) en bij ingang oost (route 940). U heeft het volgende nodig: 
 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
Daarna kunt u met uw DigiD met sms-functie inloggen.

Let op: uw aanmelding voor mijnRadboud is pas afgerond als u heeft ingelogd in mijnRadboud. Doe dit binnen 30 dagen, anders verloopt uw toegang tot mijnRadboud en moet u zich opnieuw aanmelden. Wanneer u eenmaal heeft ingelogd, is uw toegang onbeperkt geldig.

Wilt u dat we u helpen om de eerste keer in te loggen? Neem dan het volgende mee naar de centrale inschrijfbalie:
 • een mobiele telefoon; 
 • uw DigiD inloggegevens.

Toegang tot het dossier van kinderen tot 12 jaar
Ouders of verzorgers van kinderen tot 12 jaar kunnen toegang krijgen tot het dossier van hun kind. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:

 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),
 • het identificatiebewijs van uw kind. Is uw kind pas geboren en heeft het nog geen identificatiebewijs? Kaart dit dan aan bij uw arts. De arts mailt dan een verklaring naar de centrale inschrijfbalie.  

Daarnaast vragen we u om een toestemmingsformulier mee te nemen. Als u wilt kunt u dit formulier thuis al invullen:

Toegang tot het dossier van langdurig wilsonbekwame patiënten
Wettelijke vertegenwoordigers van langdurig wilsonbekwame patiënten kunnen toegang krijgen tot het dossier van hun kind of cliënt. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:

 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),
 • het identificatiebewijs van uw kind of cliënt,
 • indien van toepassing een verklaring van de arts als uw kind langdurig wilsonbekwaam en tussen de 12 en 18 jaar oud is,
 • indien van toepassing een verklaring van de rechtbank die aangeeft dat u de mentor of curator bent van een patiënt ouder dan 18 jaar.

Daarnaast vragen we u om een toestemmingsformulier in te vullen. Als u wilt kunt u dit formulier thuis al invullen:


DigiD met sms-functie
Om uw gegevens goed te beschermen, werkt mijnRadboud met DigiD met sms-functie. Als u die nog niet hebt, kunt u nog geen gebruik maken van mijnRadboud. DigiD staat voor 'digitale identificatie'. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben.
Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Via deze site kunt u ook de sms-functie aanvragen als u die nog niet hebt. Dat duurt ongeveer vijf werkdagen.

Centrale inschrijfbalie

Hoe kan ik inloggen?

Nadat u zich hebt aangemeld bij de centrale inschrijfbalie, kunt u op elk moment en via iedere computer, tablet of smartphone inloggen op mijnRadboud. In de instructie leest u hoe u kunt inloggen.
U logt in met uw DigiD gegevens. Vervolgens komt u automatisch op mijnRadboud. Nu kunt u uw medisch dossier raadplegen.

Hebt u nog vragen?

Kijk eerst bij veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het voorlichtingscentrum bij de hoofdingang (route 510):

Let op

 • Aanmelden kan alleen persoonlijk bij de centrale inschrijfbalie
 • Om in te loggen heeft u DigiD met sms-verificatie nodig.
 • Gebruik mijnRadboud niet voor spoed.
  Neem bij spoed contact op met het Radboudumc: (024) 361 11 11 of bel 112 als het een noodgeval is.