Nierpatiënten­Vereniging Radboudumc

De NierpatiëntenVereniging Radboudumc (NVR) is op 3 april 2002 opgericht door een samenwerking van patiënten en zorgverleners van de afdeling Nierziekten van het Radboudumc. Deze vereniging zet zich in voor patiënten, familieleden, zorgverleners en vrijwilligers.

Activiteiten en lotgenotencontact

De NVR organiseert diverse voorlichtingsbijeenkomsten en gezellige uitstapjes voor leden waarbij lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn: de Algemene Ledenvergadering met lunch, familiedag, themacontactdag, kerstdiner en de nieuwjaarsactiviteit. Daarnaast kunnen NVR-leden gratis deelnemen aan landelijke themadagen. Ook ontvangen zij 6 keer per jaar de gezamenlijke nieuwsbrief van afdeling Nierziekten en de NVR en het magazine 'Wisselwerking met praktische informatie en ervaringsverhalen van en voor nierpatiënten, dat wordt uitgegeven door de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

Daarnaast draagt de NVR bij aan de jaarlijkse herdenkingsdienst voor de nabestaanden van overleden dialysepatiënten van het Radboudumc.

Belangenbehartiging

De NVR behartigt individuele en collectieve belangen van nierpatiënten. Dit doet de vereniging door het geven van advies aan nierpatiënten en zorgverleners in het Radboudumc en aan regionale en landelijke instanties (zoals ziekenhuizen, Opleidingsinstituten en Adviesraden, Nierstichting, etc.). De NVR draagt bij aan projecten die de medische en/of sociaal-maatschappelijke positie van nierpatiënten kunnen verbeteren.

Verder stimuleert de NVR de mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van nierpatiënten en hun naasten. De NVR vertegenwoordigt ook de afdeling Nierziekten in de Centrale Patiëntenadviesraad.

Informatie delen en zorgonderwijs

De NVR organiseert diverse voorlichtingsbijeenkomsten over medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen. We werken hierbij samen met de diverse zorgverleners. Verder verschijnt er 6 keer per jaar een nieuwsbrief en organiseert de vereniging ieder jaar een bijeenkomst waarbij een juridisch adviseur advies geeft over wetgeving en steun die zinvol is voor voor nierpatiënten. Iedere maand is er een NVR-loket op de afdeling Dialyse voor voorlichting en een luisterend oor.

Daarnaast worden er gastlessen verzorgd door ervaringsdeskundigen van de NVR aan studenten van de HAN (opleiding OK-assistent en anesthesist-assistent) en van de Radboud Universiteit (opleiding tot arts en biomedisch wetenschappelijk onderzoeker).

Ook doen er ieder jaar NVR-leden mee aan het project BYOP (Bring Your Own Patient). Tijdens dit project delen de nierpatiënten hun leven en ervaringen met deze studenten. Een patiëntenpanel met ervaringsdeskundigen leest mee en geeft advies aan wetenschappelijk onderzoekers voor het deel patiëntenparticipatie in subsidieaanvragen. Ook dragen wij bij aan de halfjaarlijkse niertransplantatievoorlichtingsbijeenkomsten in het Radboudumc en aan WKD (World Kidney Day).

Meer informatie

Bezoek de website van NVR

Afdelingen Nierziekten

Over de afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten richt zich op onderzoek en behandeling van nierziekten en nierfunctievervangende behandeling (dialyse en transplantatie). Hierbij wordt patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gecombineerd.


Contact (024) 361 47 61

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. lees meer

Contact (024) 361 47 61

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op de verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Dringende medische problemen

 • Op werkdagen tussen 8.30-12.00 en tussen 13.00-16.30 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse verbindt u door met uw arts, zijn/haar supervisor, of de dienstdoende nefroloog. 
 • Buiten deze uren kunt contact opnemen met de dienstdoende nefroloog via het centrale nummer: (024)361 11 11.

Niet dringende medische vragen

 • Als u gebruik maakt van mijnRadboud kunt u niet-dringende vragen ook via mijnRadboud stellen.
 • Op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse maakt een telefonische afspraak of geeft uw vraag door aan uw arts, verpleegkundige of aan de supervisor daarvan (uw hoofdbehandelaar). Een van hen belt u binnen 3 werkdagen terug. 

Afspraken verzetten

Voor het verzetten van afspraken neem contact op met het secretariaat nierziekten. T (024) 361 47 61.

 

Email: secretariaat.nier@radboudumc.nl


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen. vraag aan

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten?

Ga dan vóór uw polikliniekbezoek na of u nog nieuwe recepten nodig heeft en vraag uw zorgverlener tijdens het polibezoek om een herhaalrecept, zodat u voldoende voorraad medicijnen hebt tot uw volgende polibezoek. 

Als u tussendoor toch nog een herhaalrecept nodig hebt, kunt op dit op verschillende manieren aanvragen:

Via MijnRadboud
Via de optie 'Vraag aan mijn behandelteam' kunt u een verzoek indienen voor herhaalrecepten onder vermelding van naam en dosering van de medicatie. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat laatste geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Via het digitale formulier
Vul het aanvraagformulier herhaalrecept in. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat laatste geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Bent u onder behandeling bij de dialyse-afdeling, vermeld dit dan in uw aanvraag.

Verwerking aanvraag
Aanvragen verwerken we dagelijks. Recepten die vóór 12.00 uur zijn aangevraagd worden binnen 3 werkdagen geaccordeerd door de zorgverlener. Omdat verwerking van de receptaanvraag na goedkeuring door de zorgverlener automatisch plaatsvindt ontvangt u geen terugkoppeling als het recept is verwerkt.

Recepten per post ontvangt u binnen 6-7 werkdagen na uw aanvraag.
Recepten per fax naar uw apotheek kunt u na 3 werkdagen ophalen.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 648

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West

Bijeenkomsten


Informatiebijeenkomst niertransplantatie en donatie

9 november 2024 13:00 - 16:00

De halfjaarlijkse informatiebijeenkomst over niertransplantatie en nierdonatie staat gepland op zaterdag 9-11-2024

lees meer

Webinar: informatiebijeenkomst transplantatie en donatie 7-11-2020

Op 7-11-2020 heeft er een live webinar plaatsgevonden over transplantatie en donatie. Door hieronder op ''lees meer'' te klikken kunt u deze webinar nog eens terug zien.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze aandachtsgebieden


Nier­transplantatie van een levende of overleden donor

Voor veel mensen met een slechte nierfunctie, is transplantatie de beste behandeling. Een niertransplantatie is een operatie waarbij we de nier van een donor in het lichaam van een nierpatiënt plaatsen. De nier kan afkomstig zijn van een levende of overleden donor.

lees meer

Nier­donatie door een levende donor

Bij een nierdonatie staat iemand een van zijn/haar gezonde nieren af aan een patiënt, bijvoorbeeld aan een familielid of bekende. Onze afdeling begeleidt mensen die hun nier willen afstaan. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Zeldzame Nierziekten

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Zeldzame Nierziekten biedt medisch specialistische zorg voor volwassenen en kinderen met een zeldzame nierziekte.

lees meer

Nierfalen

Als de nierfunctie minder wordt dan 30% dan spreken we van nierfalen. Een regelmatige controle bij de nefroloog is nodig om uw nierfunctie in de gaten te houden en om te voorkomen dat deze verder afneemt. lees meer

Dialyse

Als uw nierfunctie onder de 10% daalt, dan is dialyse een mogelijkheid. Dit vervangt de nierfunctie: uw bloed wordt gezuiverd van afvalstoffen. Dialysebehandeling kan ook thuis plaatsvinden.

soorten dialyse

Kinder­nierziekten Amalia kinderziekenhuis

Bij Kindernierziekten behandelen we kinderen met een nierziekte. Hiervoor zetten we nierfunctievervangende behandelingen in, zoals dialyse en niertransplantatie.

lees meer

Transitie spreekuur

Het transitiespreekuur is bedoeld voor jong volwassenen met een nierziekte die de overstap maken van de kinderafdeling naar de volwassen afdeling of als nieuwe patiënt naar de nefroloog verwezen worden. lees meer

Medisch Maatschappelijk Werk Nierziekten

Medisch maatschappelijk werkers richten zich op de somatische (lichamelijke) aspecten van uw ziekte en behandeling èn op de gevolgen hiervan op psychisch, relationeel, sociaal en maatschappelijk vlak.  lees meer

Nierteam aan huis

Het Nierteam aan Huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse, niertransplantatie en nierdonatie bij leven. De verpleegkundig coördinator en de medisch maatschappelijk werker komen bij u thuis, of een nader te bepalen plaats, om aan uw familie en naasten voorlichting te geven.

lees meer

Nierteam aan huis

Het Nierteam aan Huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse, niertransplantatie en nierdonatie bij leven. De verpleegkundig coördinator en de medisch maatschappelijk werker komen bij u thuis, of een nader te bepalen plaats, om aan uw familie en naasten (vrienden, collega’s, buren) voorlichting te geven. Zo kunt u aan een grotere groep uitleg geven over uw nierziekte. De kennis over de gevolgen van nierfalen neemt enorm toe door de voorlichting, maar ook worden passende behandelingen en de gevolgen bespreekbaar.

Wat zijn de onderwerpen van de thuisvoorlichting?

 • Nierziekten
 • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van een nierziekte in de eindfase
 • Conservatieve behandeling
 • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van nierfunctie vervangende behandelingen
 • Verschillende vormen van dialyse
 • Verschillende vormen van niertransplantatie
 • Nierdonatie bij leven

Verder wordt er ook uitgebreid ingegaan op eventuele vragen. De voorlichtingsbijeenkomst zal ongeveer tweeënhalf uur duren. Tijdens de voorlichting kunnen we gebruik maken van een tolk als dat wenselijk is.

Waarom voorlichting thuis?

Wij vinden het belangrijk dat uw naasten meer uitleg krijgen over uw situatie. Deze uitleg geven we het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit op een tijdstip waarop het u en uw familieleden, vrienden en naasten goed uitkomt.

Indien gewenst kan de voorlichtingsbijeenkomst ook (deels) online plaatsvinden. 

Wat is het doel van de voorlichtingsbijeenkomst?

Het doel van de bijeenkomst is het bieden van informatie over nierziekte en de behandeling daarvan aan u, uw familieleden, vrienden en naasten. Als u deelneemt aan de voorlichtingsbijeenkomst gaat het behandelteam er overigens niet vanuit dat uw familieleden, vrienden en/of naasten een nier gaan doneren.

Vergoeding

Nierteam aan Huis wordt voor patiënten vanuit het basispakket vergoed.

Bekijk de video over een patiëntervaring van het nierteam aan huis

Contact?

Het team dat op bezoek komt bestaat uit twee van onderstaande professionals. De voorlichters die bij u thuis komen voor de kennismaking, zullen (in principe) ook de voorlichting verzorgen.

Met vragen kunt u altijd bij hen terecht;

via e-mail: nierteamaanhuis.nier@radboudumc.nl

of onderstaande telefoonnummers:

 • Mw. Merle Lobeek, Verpleegkundig coördinator (06-11384098)
 • Dhr. Piet van der Weide, Verpleegkundig consulent Niertransplantatie (06-29666543)
 • Mw. Sabine Hopman, Medisch maatschappelijk werker (06-15628085)
 • Mw. Petra van de Linde, Medisch maatschappelijk werker (06-82996973)

Onze locaties


Polikliniek Nierziekten

Op de Polikliniek Nierziekten onderzoeken en behandelen we patiënten met nieraandoeningen of hoge bloeddruk. Ook begeleiden we mensen die een nier willen afstaan voor transplantatie.

lees meer

Verpleeg­afdeling Nierziekten

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling.

lees meer

Dialyse-afdeling

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen.

lees meer

Onze mensen


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Nierpatiënten­Vereniging Radboudumc

De NierpatiëntenVereniging Radboudumc (NVR) is op 3 april 2002 opgericht door een samenwerking van patiënten en zorgverleners van de afdeling Nierziekten van het Radboudumc. Deze vereniging zet zich in voor patiënten, familieleden, zorgverleners en vrijwilligers. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet