Over ons centrum

Het Radboud DSD centrum wordt uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. Met een kundig multidisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan mensen met genderdysforie en mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling.

lees meer

Over ons centrum

Het aantal mensen met genderdysforie dat in Nederland specialistische hulp en begeleiding zoekt is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft geleid tot een forse toename van de wachtlijsten. Het Radboudumc heeft een lange traditie in de zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling en is al jarenlang een (inter-)nationaal erkend expertisecentrum voor Disorders/Differences in Sex Development (DSD).

Ons multidisciplinaire team diagnosticeert, behandelt en begeleidt patiënten en begeleidt ook hun ouders en mantelzorgers. Sinds 2017 maakt het Radboud DSD Centrum deel uit van het Europees reference network rare endocrine diseases (Endo ERN). In de begeleiding van patiënten met DSD speelt seksualiteit en genderidentiteit een belangrijke rol. Hoewel DSD, genderdysforie en transseksualiteit verschillende entiteiten zijn, zit er veel overlap in begeleiding, expertise en behandeling. Hierdoor is er in het Radboudumc brede kennis en draagvlak om deze zorg uit te breiden naar de begeleiding van mensen met genderdysforie.

Vanaf 1 maart 2020 wordt het Radboud DSD centrum uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. Met een kundig mulitdisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan mensen met genderdysforie en mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling.

Het Radboud expertisecentrum Geslacht & Gender is onder andere gespecialiseerd in:

Kinderen met bijnierziekten en het coronavirus

Wij krijgen veel vragen over de risico’s die kinderen met een bijnierziekte lopen tijdens de corona crisis. Kinderen met bijnierschorsinsufficiëntie dat goed is ingesteld op medicatie zijn niet vatbaarder voor infecties.

lees meer

Kinderen met bijnierziekten en het coronavirus

Als bijniercentrum behandelen wij veel kinderen en jongeren met bijnierziekten. Op het moment krijgen wij veel vragen over de risico’s die kinderen met een bijnierziekte lopen tijdens de corona crisis. Bij een kind met bijnierschorsinsufficiëntie dat goed is ingesteld op medicatie lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Zij zijn niet vatbaarder voor infecties.

Let wel op bij ziekte, volg dan het corticosteroïd stressschema op zoals dat ook gebruikelijk is wanneer het kind met bijnierschorsinsufficiëntie ziek wordt door een ander virus. Voor alle kinderen gelden de actuele adviezen die het RIVM geeft.

Meer algemene informatie is hier te vinden.

Contact

Sandra Tiemissen
Secretaresse

contact

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Variaties in de geslachtelijke ontwikkeling DSD

Het Radboudumc Expertisecentrum DSD houdt zich bezig met stoornissen/variaties van de geslachtelijke en/of geslachtschromosomale differentiatie.

lees meer

Transgenderzorg

Wanneer iemand het idee heeft dat het geslacht waarmee hij/zij geboren is niet past bij wie hij/zij is of hoe hij/zij wil zijn, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Er kan dan veel op iemand afkomen. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we daarbij.

lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Met wie krijgt u te maken?

Binnen het expertisecentrum Geslacht & Gender krijgt u te maken met zorgverleners uit verschillende medische disciplines.

lees meer

Met wie krijgt u te maken?


  • De gynaecoloog beoordeelt naast de uroloog ook de geslachtelijke ontwikkeling, begeleidt het proces rondom puberteit en hormoonbehandeling en voert gynaecologische behandelingen uit. Ook vragen omtrent vruchtbaarheid bespreekt de gynaecoloog met u.

    Lees meer over de afdeling gynaecologie


Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van DSD. We doen dit om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Het kan zijn dat wij u of uw kind vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is altijd vrijblijvend. Als u niet wilt meedoen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Onze mensen