Nieuws Tien nieuwe leden voor Academia Europaea
15 september 2017

Tien Radboudhoogleraren zijn benoemd in de Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. In de Academia Europaea zijn ruim tweeduizend topwetenschappers uit Europa verzameld over de hele breedte van de wetenschap. Jaarlijks worden de meest aansprekende internationale kandidaten uitgekozen.

Nieuwe leden Radboudumc


Christian Beckmann ontwikkelt methoden om de resultaten van hersenscans direct om te zetten in nuttige informatie. Bruikbaar voor andere neurowetenschappers, maar ook voor professionals in de kliniek. Beckmann is hoogleraar ‘Statistical Imaging Neurosciences’ bij het Department for Cognitive Neuroscience en bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Samen met collega’s ontwikkelde hij de FMRIB Software Library (FSL), een verzameling van beeldanalyse- en statistiekinstrumenten voor MRI-data die inmiddels door meer dan vijfhonderd onderzoeksinstituten wereldwijd gebruikt wordt. In 2011 won Beckmann de Wiley Young Investigator Award van de Organization for Human Brain Mapping (OHBM) en in 2014 behoorde hij tot ’s werelds invloedrijkste denkers (onderzoeksbureau Thomson Reuters). Naast zijn aanstellingen in Nederland is Beckmann senior research fellow bij het Oxford Centre for Functional MRI of the Brain (FMRIB) en ere-lector aan het Imperial College London.
 
Joost Drenth is hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten en hoofd van de gelijknamige afdeling van het Radboudumc. Hij bestudeert de relatie tussen genetische afwijkingen en leverziekten en darmontstekingen. Met de verworven kennis hoopt hij in de toekomst een betere uitspraak te doen over het beloop van ziekten en het effect van bepaalde behandelingen. Daarnaast initieert en coördineert Joost Drenth patiëntgebonden onderzoek naar maag-, darm-, en leverziekten, met een bijzondere interesse in erfelijke levercysten, infectieuze leverziekten (hepatitis B en C) en alvleesklierontsteking. Drenth participeert in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm- en Leverartsen en in landelijke (HepNed) en internationale (ERN Rare Liver) onderzoeksnetwerken.
 
Anneke den Hollander is hoogleraar Moleculaire oogheelkunde bij het Radboudumc. Ze doet onderzoek naar de moleculaire oorzaken van veelvoorkomende oogziekten, waaronder leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Maculadegeneratie is de belangrijkste oorzaak van ernstige slechtziendheid en blindheid onder oudere mensen. Ze was betrokken bij de vondst van een groot aantal ziektegenen en ontdekte dat de activiteit van het complement systeem - een deel van het aangeboren afweersysteem - verhoogd is bij sommige patiënten met maculadegeneratie. Het doel van haar onderzoek is om persoonsgebonden zorg, personalized healthcare, binnen de oogheelkunde vorm te geven aan de hand van het moleculaire profiel van de individuele patiënt.

Maroeska Rovers is hoogleraar Evidence-based Surgery bij het Radboudumc. Het is haar ambitie om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van effectieve, betaalbare en waardevolle chirurgische innovaties. Haar internationale projecten en multi-center studies hebben aangetoond dat ze in staat is om samen met internationaal toonaangevende experts innovaties verder te ontwikkelen en te implementeren. Ze heeft diverse prijzen gekregen voor haar werk en vervult een actieve rol bij diverse (inter)nationale organisaties, waaronder de Cochrane collaboration, de IDEAL collaboration voor vernieuwend chirurgisch onderzoek, en ZonMw. Ze doceert evidence-based medicine in de opleidingen Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde en is voorzitter van de projectboard die de innovatieprojecten van de eerstejaars studenten begeleidt. Maroeska Rovers deelt haar interesses actief op twitter (@MaroeskaRovers).
 
Nico Verdonschot is leider van het Orthopaedic Research Laboratory binnen het Radboudumc. Hij combineert zijn leerstoel Biomechanische Diagnostiek en Evaluatiemethoden met zijn hoogleraarschap Implantaat Biomechanica aan de Universiteit Twente. Met behulp van beeldvormende technieken ontwikkelt hij computersimulaties om een beter begrip te krijgen van het (dis)functioneren van het bewegingsapparaat. Op deze manier kan hij vragen beantwoorden als: kan de patiënt nog lopen als er spiermassa weggenomen wordt vanwege een tumor? Zal een bot gaan breken door osteoporose? Zal een nieuw type prothese langer mee gaan dan de oude? Nico Verdonschot levert een actieve bijdrage aan het orthopedische vakgebied en werd in 2014 erelid van de European Orthopedic Research Society.

Nieuwe leden Radboud Universiteit


Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie en is verbonden aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt hoe onze hersenen leren en schreef er een boek over. Met zijn groep Action and neurocognition onderzoekt hij de complexe processen achter samenwerken. Samen onderzoeken ze hoe we op elkaar reageren, hoe we van elkaar kunnen leren en bovenal hoe dat precies werkt in de hersenen. Daarbij richten ze zich ook steeds meer op de onderliggende biologie en genetica van hersenprocessen. Ook de link met de kliniek groeit: er worden nieuwe onderzoeken opgezet met professionals in het veld van autisme en de ziekte van Parkinson. Bovendien is er een grote impuls richting de informatica: Bekkering en zijn collega’s willen hersenprocessen gaan modelleren in samenwerking met theoretici en informatici. 

Wilhelm Huck is hoogleraar fysisch-organische chemie. Hij werkt aan een van de grootste wetenschappelijke vragen van deze tijd: wat is leven en hoe zou het ontstaan kunnen zijn. De basiseenheid van alle leven dat we kennen is een cel. Cellen bestaan uit zeer complexe moleculaire systemen. Hoe deze systemen precies samenwerken om samen te komen tot wat wij zien als een levende cel is nog grotendeels onopgehelderd. Huck maakt netwerken van (bio)chemische reacties die elkaar versterken of remmen, om te achterhalen hoe zulke netwerken steeds complexer worden en uiteindelijk iets vormen wat wij als ‘levend’ zouden herkennen.  Huck zag zijn onderzoek in 2016 bekroond met de Spinozapremie.

Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht. Hij is een expert op het gebied van het Romeinse recht, de 18e-, 19e- en 20e-eeuwse privaatrechtsgeschiedenis, de geschiedenis van het arbeidsrecht en het recht in de Tweede Wereldoorlog. Hij is voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, waarin de rechtswetenschap en de juridische praktijk hun krachten hebben gebundeld. Het onderzoek gaat over de regels die het functioneren van ondernemingen in moderne samenlevingen beheersen, zoals de corporate governance van ondernemingen, reorganisaties van bedrijven in financiële moeilijkheden en het toezicht op banken. Hij is tevens voorzitter van het Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs (CPO) en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
 
John van Opstal is hoogleraar Biofysica. Hij onderzoekt de relaties tussen informatie die via de zintuigen ons brein binnenkomt, en het daaruit voortvloeiende gedrag. Bijvoorbeeld de planning en uitvoering van snelle oog- en hoofdbewegingen naar stimuli uit de omgeving, zoals geluid. Voor de hersenen is het een enorme uitdaging als veel stimuli tegelijkertijd om aandacht strijden, bijvoorbeeld bij audiovisuele, tactiele en motorische informatie. De verschillende systemen die deze informatie verwerken, zijn allemaal betrokken bij het plannen en realiseren van oriënteringsbewegingen van de ogen en het hoofd. Met een ERC Advanced Grant (2016) onderzoekt hij hoe deze oog-hoofdcoördinatie nu precies werkt. Dit zal in de toekomst tal van toepassingen kunnen hebben, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van protheses of het optimaliseren van waarschuwingssystemen.
 
Karin Roelofs is hoogleraar Experimentele Psychopathologie. Ze onderzoekt hoe angst en angstgedrag in de hersenen werken. Mensen met sociale angst durven anderen bijvoorbeeld niet in de ogen te kijken en vermijden ze het liefst helemaal. Karin Roelofs ontdekte dat mensen met sociale angst minder van het hormoon testosteron aanmaken. Na toediening van een kleine dosis testosteron gaan ze minder vermijden en kijken ze meer naar andermans ogen. Dit komt omdat testosteron de amygdala -een hersengebied dat betrokken is bij angst en vermijding- beïnvloedt. Samen met de Nijmeegse Pompestichting voor forensische psychiatrie onderzocht ze criminele delinquenten met psychopathie. Daarin toonde ze aan dat psychopaten verminderde controle over emotionele acties vertonen. De hoeveelheid aangemaakte testosteron in de persoon beïnvloedt de hersendelen die emoties reguleren. In 2013 kreeg ze een Vici-subsidie van NWO voor het onderzoek POLICE IN-ACTION: politie en stress. Politieagenten worden blootgesteld aan tal van stressvolle ervaringen. Die stressreacties zijn bepalend voor schietgedrag maar ze voorspellen ook posttraumatische stressklachten. Roelofs onderzocht welke neurocognitieve processen daarvoor zorgen. In een nieuw project ontwikkelt ze samen met serious game-expert Isabela Granic en Floris Klumpers een game om beslissingen onder stress te trainen in een virtual reality omgeving.
  • Zie ook het bericht op de website van de Radboud Universiteit
  • Overzicht van alle Radboudleden van de Academia Europaea
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer nieuws


CT-scan na overlijden kan meer duidelijkheid bieden over de doodsoorzaak Promotieonderzoek van Lianne Sonnemans

20 februari 2020

Een CT-scan na overlijden leidt tot 12% meer juist vastgestelde doodsoorzaken ten opzichte van de doodsoorzaak die de behandelend arts vaststelt op basis van alleen klinische gegevens en lichamelijk onderzoek.

lees meer

Zeven Vici's voor Radboudumc en Radboud Universiteit

20 februari 2020

Christian Beckmann, Sander Leeuwenburgh en Annette Schenck van het Radboudumc hebben ieder een Vici-onderzoeksbeurs van anderhalf miljoen euro ontvangen. Ook vier onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Vici.

lees meer

Microinfarct in de hersenen alleen zichtbaar in acute fase Link tussen minimale vaatschade en hersenschade komt langzaam in beeld

19 februari 2020

Door elke vier weken een hersenscan te maken bij ruim vijftig ouderen wisten Nijmeegse onderzoekers voor het eerst het beloop van micro-infarcten in de hersenen zichtbaar te maken.

lees meer

Media-aandacht voor Thermo Tokyo

18 februari 2020

Op dinsdag Radio EenVandaag en op donderdag in de tv-uitzending van EenVandaag.

lees meer

Prijs voor model dat leven 1 jaar na IC-opname voorspelt Nina Wubben krijgt prijs van beroepsvereniging IC

18 februari 2020

Promovenda Nina Wubben van het Radboudumc heeft op 7 februari tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de best abstract prijs gewonnen voor haar onderzoek naar het voorspellen van leven na een IC-opname.

lees meer

Thirona en Quirem lanceren met Radboudumc project Radiologie van de Toekomst EFRO stimuleert bedrijvigheid in medische technologie Oost-Nederland

17 februari 2020

Thirona, Quirem en het Radboudumc gaan met EFRO-subsidie samenwerken in het project Radiologie van de Toekomst om zo slimme beeldanalyses beschikbaar te maken voor iedereen.

lees meer