Nieuws Tien nieuwe leden voor Academia Europaea

15 september 2017

Tien Radboudhoogleraren zijn benoemd in de Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. In de Academia Europaea zijn ruim tweeduizend topwetenschappers uit Europa verzameld over de hele breedte van de wetenschap. Jaarlijks worden de meest aansprekende internationale kandidaten uitgekozen.

Nieuwe leden Radboudumc


Christian Beckmann ontwikkelt methoden om de resultaten van hersenscans direct om te zetten in nuttige informatie. Bruikbaar voor andere neurowetenschappers, maar ook voor professionals in de kliniek. Beckmann is hoogleraar ‘Statistical Imaging Neurosciences’ bij het Department for Cognitive Neuroscience en bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Samen met collega’s ontwikkelde hij de FMRIB Software Library (FSL), een verzameling van beeldanalyse- en statistiekinstrumenten voor MRI-data die inmiddels door meer dan vijfhonderd onderzoeksinstituten wereldwijd gebruikt wordt. In 2011 won Beckmann de Wiley Young Investigator Award van de Organization for Human Brain Mapping (OHBM) en in 2014 behoorde hij tot ’s werelds invloedrijkste denkers (onderzoeksbureau Thomson Reuters). Naast zijn aanstellingen in Nederland is Beckmann senior research fellow bij het Oxford Centre for Functional MRI of the Brain (FMRIB) en ere-lector aan het Imperial College London.
 
Joost Drenth is hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten en hoofd van de gelijknamige afdeling van het Radboudumc. Hij bestudeert de relatie tussen genetische afwijkingen en leverziekten en darmontstekingen. Met de verworven kennis hoopt hij in de toekomst een betere uitspraak te doen over het beloop van ziekten en het effect van bepaalde behandelingen. Daarnaast initieert en coördineert Joost Drenth patiëntgebonden onderzoek naar maag-, darm-, en leverziekten, met een bijzondere interesse in erfelijke levercysten, infectieuze leverziekten (hepatitis B en C) en alvleesklierontsteking. Drenth participeert in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm- en Leverartsen en in landelijke (HepNed) en internationale (ERN Rare Liver) onderzoeksnetwerken.
 
Anneke den Hollander is hoogleraar Moleculaire oogheelkunde bij het Radboudumc. Ze doet onderzoek naar de moleculaire oorzaken van veelvoorkomende oogziekten, waaronder leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Maculadegeneratie is de belangrijkste oorzaak van ernstige slechtziendheid en blindheid onder oudere mensen. Ze was betrokken bij de vondst van een groot aantal ziektegenen en ontdekte dat de activiteit van het complement systeem - een deel van het aangeboren afweersysteem - verhoogd is bij sommige patiënten met maculadegeneratie. Het doel van haar onderzoek is om persoonsgebonden zorg, personalized healthcare, binnen de oogheelkunde vorm te geven aan de hand van het moleculaire profiel van de individuele patiënt.

Maroeska Rovers is hoogleraar Evidence-based Surgery bij het Radboudumc. Het is haar ambitie om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van effectieve, betaalbare en waardevolle chirurgische innovaties. Haar internationale projecten en multi-center studies hebben aangetoond dat ze in staat is om samen met internationaal toonaangevende experts innovaties verder te ontwikkelen en te implementeren. Ze heeft diverse prijzen gekregen voor haar werk en vervult een actieve rol bij diverse (inter)nationale organisaties, waaronder de Cochrane collaboration, de IDEAL collaboration voor vernieuwend chirurgisch onderzoek, en ZonMw. Ze doceert evidence-based medicine in de opleidingen Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde en is voorzitter van de projectboard die de innovatieprojecten van de eerstejaars studenten begeleidt. Maroeska Rovers deelt haar interesses actief op twitter (@MaroeskaRovers).
 
Nico Verdonschot is leider van het Orthopaedic Research Laboratory binnen het Radboudumc. Hij combineert zijn leerstoel Biomechanische Diagnostiek en Evaluatiemethoden met zijn hoogleraarschap Implantaat Biomechanica aan de Universiteit Twente. Met behulp van beeldvormende technieken ontwikkelt hij computersimulaties om een beter begrip te krijgen van het (dis)functioneren van het bewegingsapparaat. Op deze manier kan hij vragen beantwoorden als: kan de patiënt nog lopen als er spiermassa weggenomen wordt vanwege een tumor? Zal een bot gaan breken door osteoporose? Zal een nieuw type prothese langer mee gaan dan de oude? Nico Verdonschot levert een actieve bijdrage aan het orthopedische vakgebied en werd in 2014 erelid van de European Orthopedic Research Society.

Nieuwe leden Radboud Universiteit


Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie en is verbonden aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt hoe onze hersenen leren en schreef er een boek over. Met zijn groep Action and neurocognition onderzoekt hij de complexe processen achter samenwerken. Samen onderzoeken ze hoe we op elkaar reageren, hoe we van elkaar kunnen leren en bovenal hoe dat precies werkt in de hersenen. Daarbij richten ze zich ook steeds meer op de onderliggende biologie en genetica van hersenprocessen. Ook de link met de kliniek groeit: er worden nieuwe onderzoeken opgezet met professionals in het veld van autisme en de ziekte van Parkinson. Bovendien is er een grote impuls richting de informatica: Bekkering en zijn collega’s willen hersenprocessen gaan modelleren in samenwerking met theoretici en informatici. 

Wilhelm Huck is hoogleraar fysisch-organische chemie. Hij werkt aan een van de grootste wetenschappelijke vragen van deze tijd: wat is leven en hoe zou het ontstaan kunnen zijn. De basiseenheid van alle leven dat we kennen is een cel. Cellen bestaan uit zeer complexe moleculaire systemen. Hoe deze systemen precies samenwerken om samen te komen tot wat wij zien als een levende cel is nog grotendeels onopgehelderd. Huck maakt netwerken van (bio)chemische reacties die elkaar versterken of remmen, om te achterhalen hoe zulke netwerken steeds complexer worden en uiteindelijk iets vormen wat wij als ‘levend’ zouden herkennen.  Huck zag zijn onderzoek in 2016 bekroond met de Spinozapremie.

Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht. Hij is een expert op het gebied van het Romeinse recht, de 18e-, 19e- en 20e-eeuwse privaatrechtsgeschiedenis, de geschiedenis van het arbeidsrecht en het recht in de Tweede Wereldoorlog. Hij is voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, waarin de rechtswetenschap en de juridische praktijk hun krachten hebben gebundeld. Het onderzoek gaat over de regels die het functioneren van ondernemingen in moderne samenlevingen beheersen, zoals de corporate governance van ondernemingen, reorganisaties van bedrijven in financiële moeilijkheden en het toezicht op banken. Hij is tevens voorzitter van het Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs (CPO) en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
 
John van Opstal is hoogleraar Biofysica. Hij onderzoekt de relaties tussen informatie die via de zintuigen ons brein binnenkomt, en het daaruit voortvloeiende gedrag. Bijvoorbeeld de planning en uitvoering van snelle oog- en hoofdbewegingen naar stimuli uit de omgeving, zoals geluid. Voor de hersenen is het een enorme uitdaging als veel stimuli tegelijkertijd om aandacht strijden, bijvoorbeeld bij audiovisuele, tactiele en motorische informatie. De verschillende systemen die deze informatie verwerken, zijn allemaal betrokken bij het plannen en realiseren van oriënteringsbewegingen van de ogen en het hoofd. Met een ERC Advanced Grant (2016) onderzoekt hij hoe deze oog-hoofdcoördinatie nu precies werkt. Dit zal in de toekomst tal van toepassingen kunnen hebben, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van protheses of het optimaliseren van waarschuwingssystemen.
 
Karin Roelofs is hoogleraar Experimentele Psychopathologie. Ze onderzoekt hoe angst en angstgedrag in de hersenen werken. Mensen met sociale angst durven anderen bijvoorbeeld niet in de ogen te kijken en vermijden ze het liefst helemaal. Karin Roelofs ontdekte dat mensen met sociale angst minder van het hormoon testosteron aanmaken. Na toediening van een kleine dosis testosteron gaan ze minder vermijden en kijken ze meer naar andermans ogen. Dit komt omdat testosteron de amygdala -een hersengebied dat betrokken is bij angst en vermijding- beïnvloedt. Samen met de Nijmeegse Pompestichting voor forensische psychiatrie onderzocht ze criminele delinquenten met psychopathie. Daarin toonde ze aan dat psychopaten verminderde controle over emotionele acties vertonen. De hoeveelheid aangemaakte testosteron in de persoon beïnvloedt de hersendelen die emoties reguleren. In 2013 kreeg ze een Vici-subsidie van NWO voor het onderzoek POLICE IN-ACTION: politie en stress. Politieagenten worden blootgesteld aan tal van stressvolle ervaringen. Die stressreacties zijn bepalend voor schietgedrag maar ze voorspellen ook posttraumatische stressklachten. Roelofs onderzocht welke neurocognitieve processen daarvoor zorgen. In een nieuw project ontwikkelt ze samen met serious game-expert Isabela Granic en Floris Klumpers een game om beslissingen onder stress te trainen in een virtual reality omgeving.
  • Zie ook het bericht op de website van de Radboud Universiteit
  • Overzicht van alle Radboudleden van de Academia Europaea

Meer nieuws


Kom kijken in het Radboudumc op 2 oktober Open Dag voor jong en oud; Weekend van de Wetenschap

7 september 2022

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober doen het Radboudumc, de Radboud Universiteit en de HAN mee met het Weekend van de Wetenschap. Op alle locaties zijn leuke en interessante programma's; voor jong en oud. Kom een kijkje nemen op plekken waar je normaal niet zomaar mag komen.

lees meer

Radboudprojecten open science ontvangen subsidie

27 oktober 2021 Het NWO Open Science Fund geeft 26 projecten, waaronder drie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, een financiële impuls van maximaal 50.000 euro. lees meer

Meer zeldzame ziekten gediagnostiseerd door onderzoek op Europese schaal Solve-RD pakt uit met zes publicaties in het European Journal of Human Genetics

9 juni 2021

Het Solve-RD consortium publiceert maar liefst zes artikelen in het European Journal of Human Genetics. Twee ervan (GENTURIS en ITHACA) dragen het stempel van Radboudumc-onderzoekers.

lees meer

Veertien Veni-beurzen voor jonge Nijmeegse wetenschappers

28 juli 2017 Veertien onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit krijgen een Veni-subsidie van NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet