Nieuws KoninklijkeonderscheidingvoormedischoncoloogKoosvanderHoeven
1 november 2018

Hoogleraar Medische Oncologie Koos van der Hoeven heeft tijdens zijn afscheidssymposium op donderdag 1 november een lintje ontvangen voor zijn uitmuntende maatschappelijke en academische verdiensten op het gebied van de Medische Oncologie. Vanuit zijn verschillende functies heeft Van der Hoeven zich altijd hard gemaakt voor de patiënt met kanker: hij was altijd de bondgenoot van de patiënt. Hij is doordrongen van het besef dat naast individuele excellente zorg het van wezenlijk belang is dat de zorg voor de kankerpatiënten hoog op de maatschappelijke agenda staat.

Patiënt altijd op 1
Koos van der Hoeven is in de eerste plaats een arts van grote klasse. Hij combineert enorme kennis van het vakgebied met grote compassie en verstrekkende zorg voor zijn ernstig zieke patiënten. Hierbij vindt hij ook altijd ruimte voor aandacht aan de familie van de patiënt. Op de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc wist hij wezenlijke verbeteringen in de zorg voor patiënten te tewerkstellingen. Het is belangrijk dat opgenomen patiënten goed eten. Dit is een onderwerp dat vaak te weinig aandacht krijgt. Van der Hoeven zorgde voor de start van het programma Food for Care zodat kankerpatiënten vaker kleine porties eten krijgen en ook smakelijker met de juiste voedingsstoffen. Ook zorgde hij voor de mogelijkheid van thuismedicatie waardoor een aantal patiënten kan kiezen om thuis de medicatie te krijgen in plaats van in het ziekenhuis. Patiënten stellen dit bijzonder op prijs.

Hij spant zich daarnaast al jaren in voor het optimaliseren van de zorg rond jonge kankerpatiënten als bestuurslid en later als voorzitter van Stichting AYA ( Adolescents & Young Adults met kanker). Vanuit deze stichting heeft hij het belang van voortdurende aandacht en, waar nodig, steun voor jonge kankeroverlevers in Nederland op de kaart gezet en een bepalende rol gespeeld bij het tot stand komen van zorg op maat voor deze doelgroep. Inmiddels is het AYA- initiatief door vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland die zich de oncologie bezighouden overgenomen.

Dure geneesmiddelen
Kankergeneesmiddelen kunnen heel duur zijn. In de landelijke discussie over de dure geneesmiddelen met de overheid heeft Van der Hoeven een belangrijke rol gespeeld. Door zijn grote betrokkenheid bij het regelen van dure geneesmiddelen wist hij te bewerkstelligen dat deze beschikbaar werden voor patiënten; geregistreerd als erkend geneesmiddel en betaald binnen het Nederlandse verzekeringssysteem.

Koos van der Hoeven werd in 2015 benoemd tot hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen, hoofd a.i. kinderoncologie en vanaf 2016 is hij medevoorzitter van het Radboud Centrum voor Oncologie. Als leider weet hij mensen te binden en ook door zijn brede oriëntatie in de oncologie slaagt hij erin de zorg voor de kankerpatiënt te stroomlijnen. Zo zijn er in het Radboudumc inmiddels 13 zogenoemde oncologieketens gevormd waarvan in elk de patiënt met een bepaalde tumorsoort centraal staat. Hij wist alle ziekenhuizen in de regio in dit netwerk te betrekken.

Daarvoor was hij Medisch oncoloog in Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen en in het Medisch Centrum Alkmaar. In 2012 werd hij afdelingshoofd hoogleraar in het Leiden UMC. Naast zijn vele werk gericht op de verbetering van de zorg voor kankerpatiënten wist hij een indrukwekkende staat van dienst in onderzoek op te bouwen met bijna 80 publicaties, vele voordrachten en de organisatie van wetenschappelijk congressen. Hij begeleidt nu drie promovendi.

Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en mede oprichter en voorzitter van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). In die functie heeft hij er aan bijgedragen dat de unificatie van de kwaliteitseisen in de zorg voor kankerpatiënten is vastgelegd in het landelijke geldende normeringsrapport. Algemeen wordt erkend dat deze insteek een grote verbetering in de kwaliteit van kankerzorg heeft bewerkstelligd.
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet