Nieuws Vijf subsidies van de Nationale Wetenschapsagenda voor grote samenwerkingsprojecten van Radboud-onde
12 juni 2019

Maar liefst vijf interdisciplinaire teams onder leiding van Radboud-onderzoekers ontvangen een subsidie uit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De onderzoekers zijn Marguerite Corporaal, Sharon Kolk, Bert Steenbergen, Willemijn Verkoren en Mariëlle Stoelinga. Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc nemen daarnaast deel in vijf andere gehonoreerde projecten.

In totaal geeft de NWO 61 miljoen aan 17 onderzoeksprojecten voor samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners om urgente vraagstukken te onderzoeken. Het is de eerste financiering van onderzoek binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).
 
Historische hongersnoden als bron van wederzijds begrip
Projectleider: Marguérite Corporaal, universitair hoofddocent Moderne talen en culturen
 
Europese hongersnoden uit het verleden komen vaak terug in actuele debatten over de economische crisis, vluchtelingen en Brexit. Ze worden gebruikt om internationale tegenstellingen en conflicten te benadrukken. Dit project onderzoekt juist het tegenovergestelde: hoe educatieve praktijken op scholen en erfgoedlocaties rondom hongersnoden wederzijds begrip en transnationale solidariteit kunnen versterken.
 
Toekenning: € 1.594.064
 
Medeaanvragers: Lotte Jensen (Radboud Universiteit) en Ingrid de Zwarte (NIOD)
Overige deelnemers:  NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Verzetsmuseum, EURO-CLIO, Museum Rotterdam, Netherlands Institute in Saint Petersburg, Red Star Line Museum, Irish Heritage Trust (National Famine Museum), Nerve Centre Derry, Universidad de Granada, Centro Documental de la Memoria Histórica, Holodomor Research and Education Centre Kyiv, Kuopio Cultural History Museum, Finnish Labour Museum, Holodomor Research and Education Centre Toronto, Ireland Park Foundation. 
 
Een interdisciplinaire blauwdruk voor verbetering neuropsychiatrische zorg voor patiënten met zeldzame genetische syndromen
Projectleider: Sharon Kolk, principal investigator Moleculaire Neurobiologie, Donders Institute for Brain, Cognition and behavior
 
Verstoringen in afzonderlijke genen kunnen leiden tot ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen bij mensen met zeldzame genetische syndromen, of ‘Mendeliaanse’ syndromen, die frequent voorkomen (1 op de 250). De onderzoekers vermoeden dat een afwijkende ontwikkeling van de voorste hersenschors daaraan ten grondslag ligt. Met het multidisciplinaire project ProMiSe willen de onderzoekers  een blauwdruk maken voor hoe de integratie van neurobiologische en klinische kennis tot verbetering van zorg voor deze patiënten kan leiden. Lees meer
 
Toekenning: €1.593.669
 
Medeaanvragers: Tjitske Kleefstra (Radboudumc), Wouter Staal (Karakter), Jos Egger (Radboud Universiteit), Hanna Swaab (Universiteit Leiden), Gijs Santen (Leids Universitair Medisch Centrum), Frank Jacobs (Universiteit van Amsterdam)
Deelnemende instanties: MIND facility UMC Utrecht, Scientific Volume Imaging (SVI), Sonidel Limited, Stemcell Technologies, Stevig/VvG, VGNetwerken, CHDR 
 
Hoe behouden we een actieve leefstijl tijdens belangrijke levenstransities?
Projectleider: Bert Steenbergen, hoogleraar Perception and action problems
 
De Nederlandse samenleving, van jong tot oud, wordt lichamelijk steeds inactiever. In dit interdisciplinaire project TRansition Into Active Living (TRIAL)  wordt onder andere het sociale netwerk van het individu aangegrepen om blijvend actief gedrag te bewerkstelligen tijdens belangrijke levenstransities. Hierbij ligt de focus op de overgang van basis naar voortgezet onderwijs, van opleiding naar werk en bij de geboorte van het eerste kind. Binnen het project worden instrumenten ontwikkeld waarmee professionals mensen kunnen stimuleren om actief te worden en te blijven.
 
Toekenning: € 1.743.006
 
Medeaanvragers: Radboud Universiteit: Gerbert Kraaykamp, Remco Hoekman, Debby Beckers, Hidde Beckhuis, Femke van Abswoude, Jan Middelkamp. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN): Sebastiaan Platvoet, Joris Hermans.
Overige deelnemers: Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
KNHB, GGD-Gelderland-Zuid, Gemeente Nijmegen, NL-Actief, KNVB, Adaptics, Kennispraktijk, Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, Europactive, Start2Move, THP2Europe B.V., KNLTB
 
Onderzoek en preventie ‘morele verwonding’ bij militairen en politiepersoneel
Projectleider: Willemijn Verkoren, universitair hoofddocent aan het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse en Management (CICAM)
 
Een substantieel aantal militairen en politiepersoneel ontwikkelt 'morele verwonding': schuldgevoel, schaamte en woede als gevolg van het plegen of meemaken van morele schendingen, zoals bijvoorbeeld excessief geweld en doden door militaire drone-aanvallen. Zowel robuuste kennis als preventieve interventies op dit gebied ontbreken vooralsnog. Dit project onderzoekt organisatorische, socio-technische en ethisch-politieke factoren in morele verwonding, en ontwikkelt drie preventieve interventies.
 
Toekenning: € 1.230.337
 
Medeaanvrager: Tine Molendijk (Radboud Universiteit)
Overige deelnemers: Nederlandse Defensie Academie, Veteranen Instituut, Politieacademie, Arq Psychotrauma Expert Groep
 
Voorspellen van onderhoud aan kapitaalgoederen met big data algoritmen
Projectleider: Mariëlle Stoelinga (Universiteit Twente), tevens hoogleraar Risicomanagement van high-tech systemen aan de Radboud Universiteit.
 
PrimaVera realiseert het volledig potentieel van voorspellend onderhoud door het ontwikkelen van 1) betere metingen, middels slimme sensortechnologie 2) betere voorspellingen, middels nieuwe, accurate algoritmen 3) betere planning, door optimale onderhoudsbeslissingen af te leiden, rekening houdend met menselijke en bedrijfsmatige factoren. De onderzoekers orkestreren deze stappen in een holistische geautomatiseerde workflow.
 
Toekenning: € 4.399.757
 
Medeaanvragers: Tom Heskes en Nils Jansen (beiden Radboud Universiteit)
Overige deelnemers: Technische Universiteit Eindhoven, De Haagse Hogeschool (HHS), Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Saxion Hogeschool, Rijkswaterstaat, Damen, Technobis, Alfa Laval, Royal NL Navy, NS, ASML, Royal IHC, Rolsch Asset Management, Waterschap de Dollem, ORTEC Consulting Group
 
Overige projecten
De Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn daarnaast ook betrokken als deelnemer bij vijf andere projecten. In het persbericht van de NWO [LINK] staan deze projecten uitgebreider beschreven.
 
INTERSECT: An Internet of Secure Things
Projectleider is Technische Universiteit Eindhoven. Vanuit de Radboud Universiteit zijn betrokken: Bart Jacobs, Erik Poll, Veelasha Moomsamy, Frederik Zuiderveen Borgesius, Jaap-Henk Hoepman. Toekenning: € 8.227.427
 
CORTEX: the Center for Optimal, Real-Time Machine Studies of the Explosive Universe
Projectleider is ASTRON - Netherlands Institute for Radio Astronomy. Vanuit de Radboud Universiteit is Tom Heskes betrokken. Toekenning: € 4.499.493
 
Preparing for vector-borne virus outbreaks in a changing world: a One Health Approach
Projectleider is Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit het Radboudumc zijn Heiman Wertheim en Ronald van Rij betrokken. Toekenning: € 8.994.720
 
New, rational therapy decisions for developmental brain disorders: Integrating quantitative patient assessment, cellular assays and nanotechnology (NewTDec)
Projectleider is Universiteit Utrecht. Vanuit het Radboudumc zijn betrokken: Bas Stunnenberg, Gert-Jan van de Wilt en Hans Groenewoud. Toekenning: € 1.798.340
 
Preventing and Tackling the Opioid Epidemic
Projectleider is Universiteit Utrecht. Vanuit het Radboudumc zijn Kees Kramers en Arnt Schellekens betrokken. Toekenning: € 1.751.493
 
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer nieuws


Verpleegkundigen rouleren tussen Regionale Ambulancevoorziening en Spoedeisende Hulp ‘Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander’

7 juli 2020

In een pilot werken SEH-verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen afwisselend op de ambulance en de Spoedeisende Hulp. Boeien en binden van verpleegkundigen, dát is het doel van de raamovereenkomst die RAV en Radboudumc in mei afgesloten hebben. Maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg.

lees meer

Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van beademing

6 juli 2020

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing.

lees meer

Radboudumc en Voeding Leeft willen met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren

3 juli 2020

Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan de handen ineen om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

lees meer

Carolijn Ploem per 1 oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

3 juli 2020

Drs. Carolijn J. Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

lees meer

Radboudumc-artsen naar Suriname voor COVID-hulp

3 juli 2020

Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een landelijk team van COVID-deskundigen naar Suriname om ondersteuning te bieden bij de COVID-zorg aldaar. Het Radboudumc coördineert deze hulpactie en biedt terplekke ook hulp en expertise met de inzet van onder meer infectiologen.

lees meer

Herma Renkema benoemd tot Chief Early Development Officer bij Khondrion

3 juli 2020

Khondrion, een spin-off van het Radboudumc, heeft Herma Renkema per 1 juli 2020 benoemd tot Chief Early Development Officer. Ze zal zich sterk richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor mitochondriële ziekten.

lees meer