Onderwijs Scholingen Nascholing voor algemeen en pastoraal supervisoren

Over de training

Twee maal per jaar wordt nascholing aangeboden aan (pastoraal) supervisoren. Eerstvolgende studiemiddag: 13 maart 2019.

lees meer

Over de training

Deze studiemiddag wordt aangeboden door de redactie van Handelingen, tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschappen en het Centrumopleidersberaad van de Raad voor de Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie.

Op 13 maart 2019 vindt de eerstvolgende studiemiddasg plaats van 13-17.00 uur. Thema:  'Veelkleurig leren: diversiteit in leerbegeleiding.' 

"Pas in de differentiatie wordt er geleerd van en aan elkaar; worden ook wezenljike overeenkomsten gevonden"

Het themanummer 2018/4 van Handelingen is gewijd aan leren in diversiteit, een aspect waar iedereen die begeleiding geeft, mee te maken heeft. Het is een nummer met casuïstiek en reflectie, uit diverse contexten waarin mensen leerbegeleiding ontvangen: opleiding, parochie, gemeente, zorg, welzijn en justitie. Door een studiemiddag aan dit thema te koppelen wil de redactie met haar lezers en andere geïnteresseerden in contact treden, net zoals dat eerder gebeurde. De studiemiddag is met name gericht op mensen met een (leer)begeleidingspraktijk in genoemde contexten. Tijdens de studiemiddag zal ruim aandacht besteed worden aan de ervaringen van deelnemers met diversiteit in begeleiding, mogelijkheden en knelpunten.

Programma

13.00 - 13.30    inloop
13.30 - 13.40    Welkom door Trudy Struijs
13.40 - 13.50    'Veelkleurig leren' door Theo van Leeuwen
13.50 - 14.20    Ervaringen met diversiteit in de KPV door Trudy Struijs en Anneke de Vries
14.20 - 14.45    Vragen en gesprek
14.45 - 15.00    Pauze en verkoop van Handellingen 2018/4
15.00 - 16.30    Groepswerk: diversiteit in leerbegeleiding op basis van eigen ervaringen
16.30 - 16.50    Plenair gesprek
16.50 - 17.00    Terug- en vooruit blik door de redactie van Handelingen en het KPV-Centrum-opleidersberaad
 

   

Aanmelden

Aanmelden kan door z.s.m. maar uiterlijk 22 feb 2019 een email te sturen naar anneke.devries@radboudumc.nl

Meer weten? Neem contact op

dr. Anneke de Vries
Organisator

(024) 361 33 20
contact

In het kort

 • De workshop heeft een aantal leerdoelen.

  lees meer


  Dit leer je

  Aan het eind van deze workshop hebben de deelnemers

  - ervaren hoe zinvol het is om met elkaar dit onderwerp te bespreken en zijn ze gemotiveerd om ook voor zichzelf de vragen rond diversiteit te overwegen;
  - hun kennis en inzicht inzake diversiteit en leerbegeleiding vergroot en verscherpt;
  - de waarde van de gehanteerde argumenten gewogen;
  - hun eigen positie in de discussie kunnen bepalen;
  - een bijdrage geleverd aan de verheldering van de uitdagingen in de toekomst.
   


Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Jacobikerk - Pelgrimszaal

St. Jacobsstraat 171
3511 BP  Utrecht


 


Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer