Onderwijs Alle scholingen Nascholing voor algemeen en pastoraal supervisoren

Over de training

Twee maal per jaar wordt nascholing aangeboden aan (pastoraal) supervisoren. Eerstvolgende workshop:11 oktober 2023. Thema: Generatie-diversiteit en Supervisie.

lees meer

Over de training

Op 11 oktober 2023 is het jaarlijks generiek thema dat voor ons als (pastoraal) supervisoren van belang is ‘Generatie-diversiteit en supervisie’. Op dit gebied is sociaal psycholoog Aart Bontekoning een specialist. Hij onderzoekt al 20 jaar ‘generaties in organisaties’ en ontdekte dat nieuwe generaties met updates reageren op verouderde sociale processen. Die updateprocessen houden een (werk)gemeenschap ‘bij de tijd’ en mensen vitaal. Hij ontwikkelde een generatie-theorie, een unieke onderzoeksmethode (analyse van videobeelden van generaties), toetste deze en promoveerde hierop in 2007. De actuele crisissen en de toenemende vergrijzing maken zijn wetenschappelijke werk heel actueel. Hij is een veelgevraagd spreker en de vijfde druk van zijn laatste boek ‘Nieuwe Generaties in Vergrijzende organisaties’ verschijnt binnenkort. Zie voor meer info www.aartbontekoning.com

Centraal in deze interactieve masterclass staat dus de idee van generaties als sociale vernieuwers. Hierbij richt Aart Bontekoning zich specifiek op de Nederlandse situatie, de relatie tussen levensfasen, generaties en de tijdgeest (cultuur), de kansen en risico’s van een vergrijzende gemeenschap, de zgn. generatiekloof en hoe deze te overbruggen. Hij zal het ook hebben over de jongste generaties en sociale trendbreuken, en over de oorsprong van sociale vernieuwingen en de bron van generatieverschillen. Tot slot zal het gaan over hoe je in supervisie met generatie-diversiteit kunt werken.

Planning

13.00               Aankomen en elkaar ontmoeten met koffie en thee

13.15               Opening en welkom                              

13.30               Start masterclass Aart Bontekoning           

14.30               Pauze

15.00               Vervolg masterclass

16.00               Afronding

17.00              Nagesprek en vertrek

Aanmelden

Aanmelden kan door na de zomer een email te sturen naar ltwitkamp@gmail.com


Meer weten? Neem contact op

Anneke de Vries
Organisator

(024) 361 33 20
contactformulier

In het kort

 • De workshop heeft een aantal leerdoelen.

  lees meer


  Dit leer je

  Na de Workshop ben je:

  1. in staat tot het begeleiden van leerprocessen: de supervisant bijstaan in het ontwikkelen van de eigen handelingscompetentie. 

  2. gericht op de (werk)context: met de supervisant de eigen werkcontext vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 

  4. gericht op zelfsturing in werken en leren: de supervisant stimuleren om het eigen handelingsarsenaal in communicatie uit te breiden.

  5. in staat tot het vormgeven van interactie: de feitelijk gevoerde interactie herkennen en kunnen ordenen.

  6. in staat tot professioneel werken: het relateren van het eigen handelen aan de professionele standaarden.

  7. in staat tot ethisch handelen: specifiek inzoomen op interventie-mogelijkheden met een ethische component. 8. in staat tot ‘practice based’ handelen: het eigen handelen verbinden met wat in een Europees onderzoek wordt ontwikkeld ten aanzien van begeleiding van cliënten.   


Locatie

Jacobikerk -  St. Jacobsstraat 171 - 3511 BP Utrecht

bekijk

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in een van de zalen van de Jacobikerk

St. Jacobsstraat 171
3511 BP  Utrecht


 


Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet