Van verpleegstersflat tot studentenhuis

In 1957 startte de bouw van het Transitorium, de door Jan van der Laan en Pieter Dijksma ontworpen verpleegstersflat op ons terrein. ‘Verpleegsters’ in opleiding Carleen Loeff-van Lennep en Oda Terwindt kwamen er in 1964 wonen. ‘Met 18 jaargenoten op een gang, met ieder een eigen kamertje, waarin nét ons bed, een kast, wastafel en een bureautje pasten. Per gang deelden we een keukentje, douche en telefooncel. ’s Ochtends en ’s avonds aten we een boterham in het restaurant, als lunch kregen we een warme maaltijd.’ Het was een andere tijd, met een heuse avondklok voor de dames (om 22 uur thuis, eens per week om 23 uur, tenzij nachtdienst) en ook moest (mannelijk) bezoek zich melden bij de portier. Na verloop van tijd verdween de functie van ‘verpleegstersflat’, en werd de ruimte gebruikt als werkplek voor bijvoorbeeld de Financiële Administratie en HR. In 2019 nam SSH& (Stichting Studentenhuisvesting) het gebouw over, en met een investering van € 500.000 van Provincie Gelderland is het compleet gerenoveerd en verduurzaamd. Er zijn nu 159 studentenwoningen in het geïsoleerde pand, de daken krijgen zonnepanelen en de verwarming wordt (op termijn) gekoppeld aan de warmte-koudeopslaginstallatie van het Radboudumc. Eind februari 2021 kregen de eersten van de 159 studenten de sleutel van hun kamer in het gebouw met de nieuwe naam: Nestor.

Over het Radboudumc Onze impact in 2021 ICT, huisvesting en bedrijfsvoering

Experience Center opent de deuren

Op 3 juni 2021 werd het Experience Center geopend. Het Experience Center biedt plaats aan een congres theaterzaal, vergader- en conferentiezalen, college- en onderwijszalen, een klinisch trainingscentrum, skills & simulatielabs, studiezaal, uitgebreide bibliotheek en het Innovation Park. Lees meer

Impact 2021

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2021 heeft gehad.

Drie verdiepingen huiselijk­heid voor ouders en hun zieke kind

De nieuwe Ronald McDonald Huiskamer ‘de Kiezel’ in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is in november 2021 geopend. In deze Huiskamer zijn jonge patiënten en hun ouders even weg uit de medische omgeving. lees meer

Een kijkje in het nieuwe hoofdgebouw

In 2022 nemen we ons nieuwe hoofdgebouw in gebruik. Eind 2021 gaven we via een video wel al een kijkje in dit prachtige nieuwe gebouw 'in wording'. bekijk de post

Van verpleegstersflat tot studentenhuis

In 1957 startte de bouw van het Transitorium, de door Jan van der Laan en Pieter Dijksma ontworpen verpleegstersflat op ons terrein. ‘Verpleegsters’ in opleiding Carleen Loeff-van Lennep en Oda Terwindt kwamen er in 1964 wonen. lees meer

600 nieuwe bedden

Begin november 2021 stonden er 600 fonkelnieuwe bedden op onze verpleegafdelingen. Een groep deskundigen op het gebied van arbo, bouw, logistiek, infectiepreventie, milieu en medische techniek, maar vooral zorgmedewerkers én patiënten dachten over de wensen en eisen mee. lees meer

600 nieuwe bedden

Begin november 2021 stonden er 600 fonkelnieuwe bedden op onze verpleegafdelingen. Vanaf oktober gingen de oude geleidelijk de deur uit. ‘Een groep deskundigen op het gebied van arbo, bouw, logistiek, infectiepreventie, milieu en medische techniek, maar vooral zorgmedewerkers én patiënten hebben over de wensen en eisen meegedacht. In een voortraject van bijna 3 jaar’, vertelt Wessel Kosters, projectmedewerker Logistiek. Samen met projectleider Bram Kurstjens heeft hij deze kar getrokken. Trots vertelt hij wat het resultaat is. ‘Het nieuwe bed is licht, wendbaar en makkelijk te duwen. Er zit een rem- en stuurwielpedaal op elke hoek, dat scheelt voor zorgmedewerkers een hoop geloop om het bed. Je kunt het bed eenvoudig tot 2,30 meter verlengen, 10 cm langer dan voorheen. Extra bedieningspanelen zijn in de bedhekken verwerkt, de afstandsbediening is niet altijd meer nodig.’ Ook is er rekening gehouden met valpreventie. ‘Je kunt het bed heel laag zetten en er klinkt een piep als het bed niet op de rem staat.’ Kortom: zowel voor patiënten als collega’s is het bed beter. Hoewel patiënten, voor hun herstel, beter zoveel mogelijk uit bed kunnen blijven! De oude bedden krijgen een nieuwe bestemming buiten Nederland. Een klein aantal bedden gaat voor onderwijs naar het ROC Nijmegen.

Cijfers en resultaten


Duurzame bedrijfsvoering in 2021

Conform de duurzaamheidsambities richt onze bedrijfsvoering zich op CO2-neutraal, circulair werken, medicijnen uit afvalwater en het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving. Bekijk hier de belangrijkste resultaten in 2021. lees meer

Huisvesting

In 2021 gebeurde er veel op ons terrein. De contouren van de nieuwe campus werden steeds duidelijker. Een overzicht van enkele projecten mét doorkijk naar 2022. lees meer

Huisvesting

In 2021 gebeurde er veel op ons terrein. De contouren van de nieuwe campus werden steeds duidelijker. Een overzicht van enkele projecten mét doorkijk naar 2022. Elders op onze website vindt u de meest actuele informatie over onze bouwplannen.

Nieuwbouw gebouw A

De nieuwbouw van het hoofdgebouw (gebouw A) naderde in 2021 zijn eindoplevering. De elf verdiepingen (waarvan 2 ondergronds) herbergen straks verpleegafdelingen, poliklinieken, dagbehandelingen, kantoren voor onze medische professionals, fietsenstalling, installatietechniek, de nieuwe hoofdingang en restaurant- en winkelvoorzieningen. Het wordt een duurzaam gebouw dat voldoet aan de classificatie BREEAM Excellent. 

In januari 2022 starten we met het gefaseerd opleveren van de verdiepingen. Vanaf dan beginnen we ook met de inhuizing van de zogenaamde losse inventaris en bereiden we ons verder voor op de ingebruikname van het gebouw op 4 juli 2022. Samen met de afdelingen werken we aan nieuwe processen en manieren van (samen)werken, het delen van ruimten en bijvoorbeeld ook de inrichting die hier bij past. Standaard waar het kan en maatwerk waar het moet. Altijd met oog voor de principes van ‘healing environment’ - een omgeving die het herstel van de patiënt bevordert. En volgens de principes van de Radboud Werkomgeving, die omschrijven hoe we in het Radboudumc goed kunnen (samen)werken en waarbij we ruimtes en spullen meer met elkaar gaan delen ('van bezit naar gebruik'). 

Nieuwbouw zorggebouw P

De nieuwbouw van zorggebouw P is in december 2021 afgerond. In januari 2022 starten we met de inrichting. Op 30 mei 2022 wordt gebouw P in gebruik genomen. Er worden straks patiënten met longerelateerde infectieziekten, zoals tuberculose en ebola, behandeld. Het huisvest als enige ziekenhuis van Nederland een High Level Isolation Unit, om patiënten met ernstige, zeer besmettelijke ziekten te behandelen volgens zeer strikte procedures en isolatie-eisen. De patiënten zijn vaak maandenlang opgenomen in het ziekenhuis. Daar is rekening mee gehouden bij de inrichtig: er is meer een huiselijke sfeer gecreëerd, met leefruimtes voor patiënten en toegang tot een afgeschermde tuin. De omgeving moet ze motiveren de therapie te blijven volgen. Het gebouw P ligt aan de Erasmuslaan, tegenover de Erasmustoren. Het heeft een vloeroppervlakte van circa 1.800 m2, een eigen ingang voor patiënten en bezoekers, en is goed bereikbaar voor ambulances. Het gebouw is via de verdieping -1 verbonden met de andere gebouwen van het Radboudumc.

Renovatie gebouw L (Pro Persona)

In 2021 zijn we gestart met de verbouwing van het voormalige Pro-Persona gebouw (deel van gebouw L). Hiermee ontstaat ruimte voor patiënten met een chronische longaandoening om, in een niet-medische setting, te revalideren. Dit gebouw wordt op 30 mei 2022 in gebruik genomen.

De ingebruikname van de gebouwen L en P in 2022 betekent een verhuizing van patiënten en collega's vanuit de locatie Dekkerswald naar het hoofdterrein van het Radboudumc. Hiermee nemen we in 2022 afscheid van deze locatie in Groesbeek.

Renovatie Amalia kinderziekenhuis

In 2021 werd in ons Amalia kinderziekenhuis de nieuwe Ronald McDonald huiskamer gebouwd; eind 2021 is deze in gebruik genomen. De futuristische, eivormige huiskamer, die als ‘zwevende kiezelstenen’ tussen twee verdiepingen hangt, vervangt de kleinere bestaande huiskamers elders in het kinderziekenhuis. De ingang is op de tweede verdieping, pal naast de verpleegafdeling.

De nieuwe huiskamer past bij de herinrichting van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, dat sinds 2019 wordt gerenoveerd. Dat gebeurt in fases, want tijdens de verbouwing gaat de zorg door. De eerste fase is in de zomer van 2020 in gebruik genomen, inclusief verschillende innovatieve technologische toepassingen vanuit ons Smart Hospital programma, dit in voorbereiding op de nieuwbouw. Voor de zomer 2021 is de tweede fase van de verbouwing opgeleverd. Daarna is de bouw gefaseerd verder gegaan. Er komt onder andere ook een nieuwe NICU: een intensive care voor pasgeboren baby’s. Deze wordt in mei 2022 in gebruik genomen.

Nieuw: het Experience Center

Het voormalige Onderwijsgebouw is gerenoveerd en eind 2020 bouwkundig opgeleverd. Op 3 juni is het Experience Center officieel geopend. Het is dé ontmoetingsplek voor zorgprofessionals, studenten, onderzoekers, medewerkers, patiënten en bezoekers en nodigt uit tot leren, innoveren en verbinden. Er zijn onder andere faciliteiten in voor (praktijk)onderwijs en simulatie, de medische bibliotheek en de Innovation Space. Op de onderverdieping bevinden zich congres- en vergaderzalen en horeca. 

En verder

In de tweede helft van 2021 is de Dagbehandeling Operatie Kamers (DOK) volledig gerenoveerd en uitgebreid met operatiekamers voor Oogheelkunde. De DOK is in januari 2022 in gebruik genomen. Het Transitorium is door de SSH& (Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen) getransformeerd tot 160 studio’s voor studenten; de eerste studenten ontvingen in februari 2021 de sleutel. De plannen voor de herhuisvesting van de laboratoria zijn in juni 2021 vastgesteld. In februari plaatsten we de stalen voetgangersbrug die ooit over de Oude Rijn in Leiden lag, op het terrein van de voormalige patiëntenkeuken. Hier is een nieuw landschapspark aangelegd. En in 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de vervangende huisvesting ten behoeve van de afdeling Centrale Sterilisatie. 

Onze huisvesting in 2022

Samen bereiden we ons voor op de verhuizing naar en ingebruikname van de nieuwbouw en andere verbouwde gebouwen, én gaan we andere manieren van (samen)werken toepassen. De ontwikkelde slimme technologie wordt verder doorontwikkeld; grote groepen gebruikers gaan we op het gebruik hiervan trainen. De routekaart voor verduurzaming van ons vastgoed wordt in 2022 verder uitwerkt naar concrete plannen. De leeggekomen gebouwen gaan we slopen; het gaat hierbij allereerst om de gebouwen aan de westflank en het zogenoemde 'Regenbooggebouw' op het grasveld boven de parkeergarage. Andere leegkomende gebouwen worden in 2024 gesloopt. Tot slot gaan we in 2022 werken aan de plannen voor de renovatie van de Research-toren, en aan de plannen voor renovatie van het Studiecentrum.


Financiën

Het Radboudumc heeft over 2021 een positief resultaat van 9,9 miljoen euro geboekt: een rendement van 0,8%. lees meer

Financiën

Het Radboudumc heeft over 2021 een resultaat van 9,9 miljoen euro geboekt (op basis van de enkelvoudige jaarrekening): een rendement van 0,8%. Over 2020 bedroeg het rendement 0,2% (€ 3,0 miljoen).

De stijging ten opzichte van 2020 wordt met name verklaard door lagere afschrijvingskosten. Dit is een tijdelijk effect door de overgangsfase van oudbouw naar nieuwbouw. Als de nieuwbouw medio 2022 in gebruik wordt genomen, zullen de afschrijvingskosten weer toenemen.

De solvabiliteit bedraagt 26,8% per 31 december 2021 (op basis van de enkelvoudige jaarrekening). Dit is voldoende buffer om risico’s mee op te kunnen vangen. Het Radboudumc stuurt op een solvabiliteit tussen 25% en 35%, afhankelijk van een risico-inschatting die periodiek op bestuurlijk niveau wordt gemaakt.

Risicomanagement

In 2021 heeft de Raad van Bestuur verder ingezet op de verrijking van het strategisch risicomanagement. Het doel is de risico’s en de ambities van het Radboudumc in meer samenhang te kunnen volgen. Om dit te kunnen, hebben we de strategierealisatie verder geconcretiseerd door:

 • de programmastructuur van Fit for the Future aan te passen en de tijdlijn voor implementatie te wijzigen en;
 • de strategie meer focus te geven in zes thema’s 

Naast de risico’s in onze kernactiviteiten zorg, onderzoek en onderwijs, zijn er strategische risico’s gedefinieerd die randvoorwaardelijk zijn aan het realiseren van onze strategie. Specifieke risico’s die bijvoorbeeld zijn benoemd:

 • Professional & cultural fit van onze organisatie, waarin onder andere door verschillende programma's (zoals die op het gebied van leiderschap en vitaliteit) en gericht verzuimbeleid de ‘veerkracht’ van onze medewerkers wordt gestuurd en de omvang en de samenstelling van onze professionele capaciteit bestendig wordt gemaakt voor de toekomst.
 • Sterke cybersecurity, waarin onder andere de veiligheid van onze datastromen wordt beheerd en onze datavoorziening continu betrouwbaar blijft.
 • Financieel gezonde bedrijfsvoering, waarbij wij de interne en externe ontwikkelingen beschouwen en, conform hetgeen is afgesproken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, een risicopercentage vaststellen voor de noodzakelijke solvabiliteit (ondergrens plus risico-opslag).

Voor 2021 is, gezien de onzekerheid van een deel van de regeling, een voorzichtige benadering gekozen van de omvang voor de vergoeding van de COVID-gerelateerde kosten. Verder geven verschillende externe onzekerheden aanleiding om strak te sturen op onze productie in relatie tot afspraken met de zorgverzekeraars en andere financiers van kerntaken. Dit is nodig om de begroting 2022 volgens plan te realiseren. Om deze reden wordt het programma Space versneld ingezet. Dit programma heeft als doel ruimte te creëren om nu en in de toekomst middelen voor investeringen in kwaliteit, innovatiekracht en aantrekkingskracht van het Radboudumc beschikbaar te maken.


Digitalisering en ICT

In verschillende projecten werkten we in 2021 aan verdere digitalisering en innovatieve oplossingen voor zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. En het was het jaar van de digitale (on)veiligheid. lees meer

Digitalisering en ICT

In 2021 werkten we hard aan verdere digitalisering en innovatieve oplossingen voor zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In 2021 stonden met name informatieveiligheid en privacy centraal; het was het jaar van de digitale (on)veiligheid. Hieronder enkele projecten en activiteiten op een rij. 

Informatieveiligheid en privacy

Ons werk bestaat uit informatie. In het Radboudumc wisselen non-stop informatie uit, slaan we enorme hoeveelheden data op en maken we gebruik van een complexe informatievoorziening. Het is belangrijk dat we dit bewust en veilig doen zodat onbevoegden geen toegang krijgen tot onze systemen, bedrijfsinformatie of persoonsgegevens. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In 2021 werkten we op verschillende manieren aan informatieveiligheid en privacy.

Multi-factor authenticatie op elk mobiel apparaat
Met multi-factor authenticatie (MFA) controleren we in meerdere stappen of iemand inderdaad echt degene is die inlogt op het systeem van het Radboudumc. Dit wordt ook wel identificatieverificatie genoemd en daarvoor gebruiken we de Microsoft Authenticator app. In 2021 hebben we extra stappen voor identificatieverificatie via deze app ingevoerd. Daardoor krijgen collega's vaker meldingen vanuit de app voor een extra check, bijvoorbeeld bij het openen van het e-mailprogramma of een applicatie zoals Microsoft Teams. Dankzij die extra stap vergroten we de veiligheid van onze informatievoorziening en beschermen we onze systemen, bedrijfsinformatie en patiëntengegevens. 

Nieuw wachtwoordbeleid voor sterkere wachtwoorden
Wereldwijd zien we een toename van digitale criminaliteit gericht op ziekenhuizen. Het Radboudumc neemt daarom extra maatregelen om het niveau van veiligheid van de ICT-omgeving te verhogen. Eén van de maatregelen is het aanscherpen van het wachtwoordbeleid. In 2021 zijn we gestart met het doorvoeren van deze maatregel: collega's gaan sterke wachtwoorden gebruiken die uit minimaal 15 karakters moeten bestaan.

Overstappen naar veilige wifi-netwerken
In het hele Radboudumc is het wifi-netwerk voor medewerkers en studenten vervangen door een nieuw netwerk met een hogere mate van veiligheid. Hiervan maken zij gebruik op alle mobiele apparaten. 

Beveiligen mail en agenda op mobiele apparaten
Op mobiele apparaten wisselen onze medewerkers informatie uit en slaan we data op, onder andere in de mail- en agenda-applicaties. Het is belangrijk dat we dit bewust en veilig doen zodat onbevoegden geen toegang hiertoe krijgen. Om medewerkers hiervan bewust te maken en ze te helpen informatie beter te beschermen, hebben alle medewerkers een mail ontvangen over het beter beveiligen van mail- en agenda-applicaties op mobiele apparaten, inclusief instructie.

Digitale werkplek: ondersteuning voor thuiswerkende collega's

Na een grondige voorbereiding, zorgden we voor alle medewerkers voor een upgrade van Windows 7 naar Windows 10, het fundament voor de nieuwe digitale werkplek van het Radboudumc. Helaas vormde dit de aanleiding voor een ICT-storing die alle medewerkers trof. De uitrol van Windows 10 is daardoor afgebroken. Het hele 'bouwwerk' van Windows 10 is daarna zorgvuldig geïnspecteerd en de elementen die hebben bijgedragen aan de ICT-verstoring zijn vernieuwd, vervangen of aangepast. Beging 2022 is Windows 10 succesvol uitgerold. 

Ook bereidden we in 2021 de overgang voor op het werken met Microsoft Teams. Alle collega's kregen hiervoor in december een licentie, waardoor ze nu kunnen werken met dit programma voor online vergaderingen en samenwerken. 

Veilige uitwisseling van digitale patiëntgegevens

Wanneer een patiënt vanuit Radboudumc wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis of vanuit een ander ziekenhuis naar Radboudumc wordt verwezen, of wordt aangemeld voor een regionaal overleg met verschillende zorgprofessionals, worden er gegevens van de patiënt uitgewisseld. Veiligheid staat bij het delen van deze patiëntgegevens voorop. We delen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens uitsluitend langs veilige (digitale) kanalen. Deze systemen realiseren en faciliteren we vanuit het programma Transmuraal. XDS is één van die systemen: cross-enterprise document sharing. Via het XDS-netwerk, een initiatief van het Radboudumc, kunnen we met aangesloten ziekenhuizen uit de regio digitaal veilig gegevens uitwisselen. Het gaat dan onder andere om radiologische beelden en cardiologie-beelden. In 2021 sloot ook Maasziekenhuis Pantein zich aan op het XDS-netwerk. 

Sinds 2021 is het Radboudumc ook aangesloten op het Twiin portaal. Dit is een landelijk portaal voor zorginstellingen voor het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. 

Techniek staat nooit stil

Verschillende applicaties en systemen hebben we in 2021 verder ontwikkeld en verbeterd. Oracle, ons systeem voor HR, inkoop, logistiek en financiën, is geüpgrade naar de allerlaatste versie. Met Philips ontwikkelden we een track & trace systeem dat verplaatsbare medische apparatuur en hulpmiddelen lokaliseert (‘track’) en volgt (‘trace’), waardoor we ons beheer van deze 'mobiele objecten' verbeteren. Ook ons digitale patiëntendossier (Epic) bleven we verbeteren. Zo is sinds 2021 hierin een beeldapplicatie voor Cardiologie beschikbaar waarmee ook kindspecifieke cardiologische metingen gedaan kunnen worden, die direct in het dossier komen te staan. 

Enkele cijfers uit 2021

 • Alle netwerkcomponenten zijn opgeleverd in het nieuwe hoofdgebouw A:
  • meer dan 7.500 netwerkaansluitingen
  • 550 wifi-accesspoints
  • 155 4G-antennes
  • 450.000 meter aan UTP-kabel (voor het netwerk)
 • De Servicedesk ICT voor collega's van het Radboudumc behandelde 72.000 telefoontjes en mails.

Bricks, Bytes & Behavior

Naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting (bricks), richten we ons ook op het gebruik van hedendaagse technologie (bytes) en andere manieren van (samen)werken (behavior). lees meer

Bricks, Bytes & Behavior

Naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting (bricks), richten we ons ook op het gebruik van hedendaagse technologie (bytes) en andere manieren van (samen)werken (behavior). Zo komen we tegemoet aan de eisen, trends en ontwikkelingen in de maatschappij. In het Radboudumc werken we daaraan met het programma Bricks, Bytes & Behavior. Ook in 2021 werden medewerkers over de voortgang van de laatste ontwikkelingen geïnformeerd. Dit gebeurde onder andere met de digitale nieuwsbrief Werken aan de Toekomst, webinars, intranet en informatieborden. 

Bricks, Bytes & Behavior in 2021

Goed (samen)werken

Compacter werken, meer ‘smart’ werken vraagt mogelijk ook om andere manieren van (samen)werken én maakt andere manieren van (samen)werken mogelijk. De ingebruikname van de nieuwbouw in 2022 is hiervoor een belangrijke mijlpaal: dan moet en kán het écht anders. Met de voorbereidingen daarop, ook voor de rest van ons Radboudumc, zijn in 2021 verdere stappen gezet. In verschillende teams werken we aan visievorming, voorbereiding en concrete handvatten voor mogelijke activiteiten en projecten om collega’s mee te nemen in de nieuwe manieren van werken en samenwerken. Patiënten, oud-patiënten en collega’s uit verschillende hoeken van onze organisatie denken mee over de inrichting en het ontwerp. Van alle beroepsgroepen is in kaart gebracht hoe een werkdag eruit ziet. Die uitkomsten gebruiken we om onze nieuwe optimale werkomgevingen te creëren voor zorg, onderwijs en collega's van de ondersteunende diensten. De rode draad daarin is 'van bezit naar gebruik', wat er kortweg op neerkomt dat we onze ruimtes en spullen meer met elkaar gaan delen. Uitstekende ICT-voorzieningen daar waar je ze nodig hebt, fijne plekken om je even terug te trekken en een diversiteit aan werkplekken. Ook is er voldoende ruimte voor ontmoeting: in de trefpunten (hubs) of de koffiecorners.  

Smart Hospital

Goede zorg en slimme technologie gaan hand in hand in het Radboudumc. Daar werken we aan met het programma Smart Hospital. In 2021 zijn in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis verschillende slimme technologische toepassingen in gebruik genomen. De technologie wordt in 2022 verder uitgerold en toegepast in het Radboudumc.


Calamiteiten­organisatie

Het Radboudumc heeft een ‘crisis- en calamiteitenplan’, dat bepalend is voor de organisatie van het crisismanagement, de slachtofferopvang bij rampen en de bedrijfshulpverlening. Ook doen we aan opleiding, training en oefening van de rampenopvang. lees meer

Calamiteiten­organisatie

Het Radboudumc bereidt zich goed voor op een crisis of calamiteit. Daar hebben we plannen voor gemaakt, we oefenen, trainen en leiden op. Bekijk hieronder wat we op dit vlak in 2021 hebben gedaan. Nadat in 2020 de crisisorganisatie was ingeroepen voor het management van de eerste coronagolf, werd dit in 2021 aangestuurd door een permanent Centraal Coördinerend Team

Calamiteitenvoorbereiding

Het Crisis- en calamiteitenplan van het Radboudumc regelt de organisatie van het crisismanagement, de slachtofferopvang bij rampen en de bedrijfshulpverlening. Vanuit de Acute Zorgregio Oost heeft het Radboudumc ondersteuning voor opleiding, training en oefening van de rampenopvang. Ook in 2021 is het plan onderhouden, onder andere op basis van adviezen uit evaluaties en training en oefening.

Regionale samenwerking

Op diverse vlakken is de regionale samenwerking in het kader van rampen en crises in 2021 voortgezet.

In 2020 waren al voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van het regionaal informatiesysteem LCMS-GZ voor rampen. In 2021 is het opleidingsprogramma voor Informatie Coördinatoren (ICO) uitgevoerd en afgerond. Op 30 november 2021 vond een realistische oefening plaats van de ICO’s en calamiteitencoördinator samen met de Veiligheidsregio. De informatie-ondersteuners van de calamiteitenorganisatie krijgen vanaf 2022 hun juiste plek in onze organisatie en werkprocedures.

In de maanden april, oktober en november 2021 hebben collega’s uit de calamiteitenorganisatie meegedraaid in de organisatie (“tegenspel”) van het Regionaal Operationeel Team. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten in de regio. De oefencasus betrof het Radboudumc. Op 11 oktober 2021 hebben het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek officieren van dienst van politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ontvangen voor afstemming en kennisdeling.

Een geplande regionale oefening over ziekenhuis-rampenopvang in samenwerking met meerdere ziekenhuizen is in 2021 vanwege corona opnieuw met een jaar opgeschoven. Deze oefening zal plaatsvinden in 2022.

Kwaliteit en (digitale) veiligheid

In 2021 vond de heraccreditatie plaats voor het internationale keurmerk van de Joint Commission International (JCI). Daarbij is ook de calamiteitenorganisatie en -voorbereiding getoetst en in orde bevonden.

Een belangrijk onderdeel van deze accreditatie en het totale programma van voorbereiding is het trainen en oefenen van crisisfunctionarissen en belangrijke (risico)disciplines die betrokken zijn bij calamiteiten. In dit kader vond op 18 maart 2021 OZON plaats. Dit is een landelijke ICT-uitval oefening door hoger onderwijsinstellingen. Onze eigen ICT-organisatie deed aan deze oefening mee in samenwerking met Z-CERT, een kennisplatform voor cyberveiligheid voor de zorg.

Het thema digitale veiligheid heeft in 2021 een belangrijke plaats gehad in het voorbereidingsprogramma. Het jaarlijkse interne symposium over crisismanagement vond plaats in oktober en stond geheel in het teken hiervan. Samen met ervaringsdeskundigen van Z-CERT en een Nederlandse gemeente is verkend welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Dit heeft een vervolg gekregen in een concreet plan van aanpak van de afdeling Informatie Management.

Oefenen

Ondanks de coronacrisis is het Radboudumc erin geslaagd om in 2021 het training- en oefenprogramma voor het crisismanagement grotendeels - soms in aangepaste vorm - uit te voeren. Kernonderdelen waren de operationele oefeningen op zorgafdelingen, korte maandelijkse crisisbesluitvormingsoefeningen van het kernteam en een bestuurlijke training.

Het reguliere programma voor periodieke gedeeltelijke ontruimingsoefeningen op alle zorgafdelingen is vanwege de coronacrisis tijdelijk gestopt. In 2022 wordt dit weer voortgezet.

Incidenten

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar van COVID-19. Een voor het algemeen publiek zichtbare extra activiteit betrof het uitvragen van de corona checklist bij bezoekers in de hoofdingangen. In november 2021 is naar aanleiding van oplopende maatschappelijke onrust rondom coronamaatregelen een specifiek beveiligingsplan COVID-19 opgesteld. We hebben extra beveiliging surveillance ingezet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

In 2021 zijn er daarnaast enkele incidenten geweest, waarbij extra inspanning nodig was. Het betrof een storing bij een geplande ICT-upgrade, waardoor sommige zorgafspraken kwamen te vervallen, een internationale terugroepactie van een infuussysteem, een (gemeld) datalek en het controleren van de aanwezigheid van software kwetsbaarheid (Log4j-bestanden).

Bij deze incidenten zijn geen meldingen gemaakt van letsel of schade bij patiënten of bezoekers. De incidenten zijn geëvalueerd en verbeterpunten zijn opgepakt.

Een greep uit ons nieuws


Accreditatie JCI behaald JCI-keurmerk verlengd met drie jaar

19 april 2021 Het Radboudumc heeft opnieuw de accreditatie van JCI behaald. Het keurmerk van het internationaal accreditatieorgaan Joint Commission International (JCI) voor de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, is verlengd met drie jaar. lees meer

Ontvlechting een feit en nieuwe Raad van Toezicht

4 januari 2021 Per 1 januari 2021 is de ontvlechting van de Radboud Universiteit en Radboudumc een feit. De universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Voor het Radboudumc is de Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet