Radboudumc en partners Samenwerkingen De Academische Alliantie

Samen werken aan gezond leven

Het Radboudumc en Maastricht UMC+ vormen sinds 2018 samen de Academische Alliantie. We werken samen op het gebied van academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding.

lees meer

Samen werken aan gezond leven

Het Radboudumc en Maastricht UMC+ vormen sinds 2018 samen de Academische Alliantie. We werken samen op het gebied van academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding.

Voor de patiënt

We bundelen onze krachten en delen expertise. De patiënt merkt hier aan de voorkant niets van, maar ontvangt hierdoor de beste zorg. De patiënt voert het gesprek op de plek dichtst bij huis. Aan de achterkant wordt vervolgens de expertise gebundeld en wordt onderzoek verricht op de plek waar dat het beste uitkomt. De patiënt wordt door de teams van beide umc's besproken maar voert daarna het gesprek weer op de plek dichtst bij huis.

Efficiënt gebruik van infrastructuur en middelen

We maken zo ook efficiënt gebruik van onze infrastructuur. Zo blijven ook hiervan de kwaliteit en veiligheid geborgd. Zo werken de apotheken samen: we werken toe naar één gezamenlijke afdeling met één gezamenlijke aansturing. We zorgen voor ontdubbeling. De patiënt merkt niet waar de bepalingen gebeuren maar krijgt wel de nodige middelen op de voor hen optimale locatie. Op sommige plekken werken personen op beide locaties, dit geeft een samenbindend effect. Het brengt de teams nog meer samen.

Dichtbij waar het kan, veraf waar het moet

We zitten dicht bij elkaar genoeg om elkaar goed te kunnen vinden, zowel in kilometers als in cultuur. Maar ook veraf genoeg: er is voldoende ruimte voor de eigen identiteit. We vangen niet alleen elkaars noden op maar versterken elkaar. Door structurele samenwerking kan de patiënt eerder dichtbij huis geholpen worden, ook als de kennis van elders komt.

De impact van de alliantie


Missie en visie

Onze missie en visie op de gezondheidszorg liggen dicht bij elkaar: we willen allebei vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame zorg en bijdragen aan de gezondheid van mensen, in onze regio Zuid-Oost Nederland en daarbuiten.

lees meer

Missie en visie

Radboudumc en Maastricht UMC+ vormen sinds 2018 samen de Academische Alliantie. We werken samen op het gebied van academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding.

Onze missie en visie op de gezondheidszorg liggen dicht bij elkaar: we willen allebei vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame zorg en bijdragen aan de gezondheid van mensen, in onze regio Zuid-Oost Nederland en daarbuiten. De ontwikkelingen om ons heen eisen dit ook van ons en vragen steeds meer om innovatieve technologieën en nieuwe zorgconcepten.

De zorg van de toekomst vormgeven

Daar kunnen we als Academische Alliantie beter gehoor aan geven. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Door onze samenwerking ontstaat enerzijds synergie, anderzijds zijn we complementair aan elkaar in onze kerntaken. Dit vormt een stevige basis voor verdere ontwikkeling en innovatieversnelling in de zorg, onderzoek en onderwijs. De bundeling van kennis en expertise vergroot onze innovatiekracht - een kernwaarde van UMC’s; onmisbaar om de zorg van de toekomst vorm te geven.

Voor patiënten betekent de samenwerking een breder aanbod van hoog-specialistische zorg in de eigen regio. Op het gebied van onderwijs en opleiding creëren we synergie, via gezamenlijk aanbod van leerstoelen, opleidingen en stages. Dat biedt onze studenten meer mogelijkheden tot ontwikkeling en verbreding. Onze onderzoekers krijgen meer kansen om samen innovaties te versnellen, via gezamenlijke onderzoeksprojecten en gedeelde infrastructuur.

Een academisch hart

De Academische Alliantie, als academisch hart van Zuid-Oost Nederland, neemt hiermee een krachtige positie in, in de landelijke academische gezondheidszorg én in de regio. Daarnaast vormt het een belangrijk onderdeel van bestaande en nieuwe zorgnetwerken en -ketens van zorgverleners.

Als Radboudumc willen we vooroplopen in innovaties en nieuwe ontwikkelingen en zorgconcepten. Met de hoog-specialistische zorg die wij met de Alliantie kunnen bieden aan patiënten in onze regio en daarbuiten, kunnen we een betekenisvolle impact hebben op de gezondheidszorg nu en in de toekomst. Samen werken aan gezond leven!


Lopende initiatieven en resultaten

De alliantie zorgt voor samenwerking in de breedte: op allerlei terreinen. Benieuwd naar resultaten en lopende samenwerkingen?

bekijk alles

Lopende initiatieven en resultaten


 • Er bestaan binnen de alliantie samenwerkingen op het gebied van:

  • Apotheek
  • Genetica
  • Gynaecologische oncologie
  • Myotone dystrofie
  • Deep Brain Stimulation (Neurologie en Neurochirurgie)
  • Orgaanuitname (Heelkunde)
  • Cardiologie en hartritmestoornissen
  • Hemofilie- en aanverwante stollingsstoornissen (Hematologie)
  • Kindzorg
  • Verloskunde
  • Schedelbasispathologie (KNO en Neurochirurgie)
  • Zeldzame bewegingsstoornissen


Hoe ziet de samenwerking eruit?

Wat betekent een samenwerking tussen umc's in de praktijk? We delen enkele mijlpalen van deze bijzondere samenwerking.

lees meer

Hoe ziet de samenwerking eruit?


 • Om te kijken waar intensievere samenwerking mogelijk is organiseren we Exploration Meetings, waar vakgenoten elkaar ontmoeten. We leren elkaar beter kennen en zijn zo beter op de hoogte van elkaars expertise. Wisselend zijn specialisten dan in één van de huizen om daar een kijkje in de keuken te krijgen. Naast patiëntenzorg zijn onderzoek en onderwijs ook een belangrijk onderdeel van onze samenwerking. Ook daarin worden exploration meetings georganiseerd tussen beide beide huizen. We lichten enkele voorbeelden uit.

  Onderwijs en Opleiding

  Meer dan 60 mensen bezochten de exploration meeting Onderwijs en Opleiding. Doel van de ontmoeting was om nieuwe kansen voor samenwerking te verkennen en verdere verdieping aan te brengen van de bestaande onderwijssamenwerking. Overeenkomsten én verschillen komen aan bod. De drijfveren en uitgangspunten voor het vormgeven van onderwijs blijken sterk overeen te komen, maar de manier waarop we dit organiseren verschilt. Een inspirerende dag, waar vele zaadjes zijn geplant voor veerdergaande samenwerking. Onder andere op het gebied van patiëntenparticipatie, mantelzorg, diversiteit, leefstijlpoli en programmatisch toetsen.

  Oncology

  Onderzoekers uit beide UMC's kwamen samen rondom het thema 'oncology'. Tijdens diverse presentaties en rondetafelgesprekken passeerden diverse onderwerpen de revue. Van immuuntherapie, radiomics en imaging tot epidemiology, microbiome, biomarkers en artificial intelligence/deep learning. Uiteindelijk leidend tot concrete voorstellen voor verdere verbinding tussen de twee centra. 

  Beide umc’s beschikken daarnaast over overlappende expertise waarin de onderzoekers elkaar nog verder kunnen versterken, zoals bijvoorbeeld in fase 1- en fase 2-klinische trials en bio-informatica. Een gezamenlijk belang is bijvoorbeeld om (imaging)datasets of delen hiervan samen te voegen, waardoor onderzoekers van beide umc’s van elkaar gegevens kunnen profiteren.

  Preventie

  Exploration meetings raken vaak aan meerdere aspecten: onderzoek, onderwijs, zorg en meer. Zo ook de bijeenkomst over preventie. Collega's spraken over voeding, roken, bewegen, zelfmanagement, slaap, preventie van arbeidsuitval, leefstijlinterventies bij kanker of IDB en meer. 

  Uiteindelijk leidde dat tot veel concrete voorstellen voor verdere verbinding tussen de twee centra. Zo willen bijvoorbeeld de Radboudumc-onderzoekers graag delen in de Maastrichtse kennis over het concept 'leefstijlloket' en samen onderzoeken hoe preventie al vroeg in geneeskunde-opleiding te starten, willen we de studie naar het effect van goede voeding bij sarcopenie verbreden naar Maastricht, krachten bundelen bij het ontwikkelen van e-health en apps, en tools uitwisselen voor het maken van brochures voor laaggeletterden.

Podcast: Voorzorg #72 Bertine Lahuis en Helen Mertens

De bestuursvoorzitters van Radboudumc en MUMC+ spreken elkaar over het Integraal Zorgakkoord (IZA), preventie, passende zorg en concentratie van zorg.

naar podcast

Meer over: Deep Brain Stimulation

Gericht stroom afgeven in een specifieke hersenkern, waardoor parkinsonverschijnselen verbeteren. En dat terwijl de patiënt een groot deel van de operatie wakker is.

lees meer

Meer over: Deep Brain Stimulation

De DBS-operatie is een hersenoperatie, waarbij aan één kant of aan beide zijden via een boorgat in de schedel, één of twee elektroden in een specifieke, diep gelegen gebied in de hersenen worden geplaatst. Er wordt gericht stroom afgegeven in een specifieke hersenkern, waardoor een aantal verschijnselen van de ziekte van Parkinson verminderen. En dat terwijl de patiënt een groot deel van de operatie wakker is.

Krachten bundelen

Het Maastricht UMC+ beschikt al langere tijd over deze bijzondere expertise. Samen met de specialistische kennis van het Radboudumc op het gebied van de ziekte van Parkinson is een nieuw kenniscentrum gevormd voor hoogwaardige patiëntenzorg op het gebied van parkinson en DBS voor de regio Zuidoost-Nederland.
 
Het Maastricht UMC+ is samen met het Radboudumc een van de zes neurochirurgische centra in Nederland die zijn aangewezen door het ministerie van VWS om deze DBS-operaties uit te voeren. Hiermee dragen we bij aan het terugdringen van wachtlijsten voor deze hersenoperaties. Voor parkinsonpatiënten is het een groot voordeel dat we deze hersenoperatie nu ook dicht bij huis aan kunnen bieden.

De impact van Deep Brain Stimulation

Ernst Daniël Smid: ‘Dat ik weer kan optreden, had ik niet durven dromen. In 2017 werd de ziekte van Parkinson bij me vastgesteld. Ik kon steeds slechter lopen, mijn handen bewogen steeds minder goed en ook andere klachten verergerden: ik kreeg hulp aan huis omdat veel voor me moest worden gedaan, van typen tot veters strikken. Doordat ik minder kracht had, werd het (long)volume achter mijn stem ook te zwak: zingen – en dus optreden – werd daardoor onmogelijk.' Lees verder: Zingen was voor parkinsonpatiënt Ernst Daniël Smid niet meer mogelijk: - ‘Door de operatie kan ik binnenkort zelfs weer optreden' - Radboudumc
 

Meer over deze behandeling: Deep Brain Stimulation (DBS)

5 jaar samen sterk: werken aan gezond leven

 • Medewerkers
 • Intranet